Biologia /

Aminokwasy

Aminokwasy

 aminokwasy
C, H, O, N
posiadają grupy funkcyjne
aminową -NH₂ (zasadowa)
Karboksylową -COOH (KNOSONA)
białkowe
mogą się ze sobą łączyć twoną

Aminokwasy

user profile picture

Karola

202 Followers

Udostępnij

Zapisz

578

 

4/1/7

Notatka

Notatka z tematu o aminokwasach

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

aminokwasy C, H, O, N posiadają grupy funkcyjne aminową -NH₂ (zasadowa) Karboksylową -COOH (KNOSONA) białkowe mogą się ze sobą łączyć twonąć i białka peptydly zbudlowane z ich właściwości wynikają 2 ich budowy chemicznej Mogą twonyć: jony obojniacze aniony tylko grupa obie Karboksylowa grupy Karboksylowa zjonizowana jest zjonizowana i aminowa są zjonizowane Lationy tylko grupa aminowa jest W tej formie występują najczęściej i pełnią funkcję bufonjaca ↓ rebrałkow nie wchodzą, w skład białek. певи przykłady Ornityna cytrulina uczestniczą w wytwarzaniu mocznika LNQS ✓-aminomastony neuropnekaźnik w układzie nerwowym 니 и aminokwasy białkowe FUNKCJA BUFORUJĄCA utrymywanie stałego pH środowiska Kationy jony abojniacze N-CH-C 1 R₁ zakwaszenie a środowiska mozna NIĄZANIA PEPTY DONE Aminokwasy białkowe mogą się połączyć wiązaniami peptydowymi. Wymaga to mastadiów to makładów energii i zachodzi w rybasomach. 1 Peptydy Niebieski (obecnos: C²) 20Hierają od 2 do 50 aminokwasów grupa Karboksylowa D он grupa Środowiska alkalizacja и aniony aminoha N-CH 1 ег с Siatka (polipeptydy) zawierają ponad 50 aminokwasów Ou H₂ je wykryć sa pomocą reakcji biuretowej roztwór NaOH o stężeniu 10% i roztwór GuSO, o stężeniu 1% zmienia barwę → Fioletowy и (1 ,N-CH-C-N-CH-C. F-a² Hiazanie peptydowe R₁ dz OH •H₂O P O 2 ( Struktura pierwszonędowa 8000 O Коледу zapisanej w materiale genetycznym. od liczby i kolejności aminokwasów M BIARCK Utnymują ją wiązania peptydowe Struktura Anccionsolowa Z jest jest rózna dla i określa ona jego kształt każdego казаедо ubikwityna powstaje w wyniku pofałolowania N tańcucha polipeptydowego o strukture drugonę dowej. białka zbudowana w większości 2 odcinków a helisy i B-harmonijki przykład: OR G przykład: a helisa prawoskrętne zwinięcie Tanwcha polipeptydowego wokół osi i aktywność Kreatyna | 2 A CŢI NHẠCH A Struktura drugonędowa Lańcuchy polipeptydowe sfałdowane na skutek wytwanania się powstające Niązań wodorowych B-harmonijko ułożenie łańcucha polipeptydowego na płaszczyźnie. w białkach 2 aminokwasów Występuje o niewielkich podstawnikach. przykład: fibronina mo Struktura czwartongolowa W białkach zbudowanych 2 dwóch lub większej liczby podjednostek utrzymuje się, dzięki oddziaływaniom występującym między podstarniszami aminokwasów malezących do oddzielnych tańcuchów polipeptydowych przykład: hemoglobina к 0 A Jest GOO ( Hysalanie) L A C Do moztwore białsza dodajemy sól metali lekkich zachodzi wtedy koagulaça. S to odwodnienie białka i agregaça co skutkuje powstaniem asadu. TO ODNRACALNE ΕΧΝΑ τυχα A DACJA Naruszenic struktury białck czynnikami fizycznym lub chemicznymi. Zrywają się wiązania...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

stabilizujące strukturę prestnenną białek i traci ono właściwości MOZE BYC ODHRACALNG Renaturacia- usunięcie czynników donaturaci

Biologia /

Aminokwasy

user profile picture

Karola  

Obserwuj

202 Followers

 aminokwasy
C, H, O, N
posiadają grupy funkcyjne
aminową -NH₂ (zasadowa)
Karboksylową -COOH (KNOSONA)
białkowe
mogą się ze sobą łączyć twoną

Otwórz aplikację

Notatka z tematu o aminokwasach

Podobne notatki

aminokwasy C, H, O, N posiadają grupy funkcyjne aminową -NH₂ (zasadowa) Karboksylową -COOH (KNOSONA) białkowe mogą się ze sobą łączyć twonąć i białka peptydly zbudlowane z ich właściwości wynikają 2 ich budowy chemicznej Mogą twonyć: jony obojniacze aniony tylko grupa obie Karboksylowa grupy Karboksylowa zjonizowana jest zjonizowana i aminowa są zjonizowane Lationy tylko grupa aminowa jest W tej formie występują najczęściej i pełnią funkcję bufonjaca ↓ rebrałkow nie wchodzą, w skład białek. певи przykłady Ornityna cytrulina uczestniczą w wytwarzaniu mocznika LNQS ✓-aminomastony neuropnekaźnik w układzie nerwowym 니 и aminokwasy białkowe FUNKCJA BUFORUJĄCA utrymywanie stałego pH środowiska Kationy jony abojniacze N-CH-C 1 R₁ zakwaszenie a środowiska mozna NIĄZANIA PEPTY DONE Aminokwasy białkowe mogą się połączyć wiązaniami peptydowymi. Wymaga to mastadiów to makładów energii i zachodzi w rybasomach. 1 Peptydy Niebieski (obecnos: C²) 20Hierają od 2 do 50 aminokwasów grupa Karboksylowa D он grupa Środowiska alkalizacja и aniony aminoha N-CH 1 ег с Siatka (polipeptydy) zawierają ponad 50 aminokwasów Ou H₂ je wykryć sa pomocą reakcji biuretowej roztwór NaOH o stężeniu 10% i roztwór GuSO, o stężeniu 1% zmienia barwę → Fioletowy и (1 ,N-CH-C-N-CH-C. F-a² Hiazanie peptydowe R₁ dz OH •H₂O P O 2 ( Struktura pierwszonędowa 8000 O Коледу zapisanej w materiale genetycznym. od liczby i kolejności aminokwasów M BIARCK Utnymują ją wiązania peptydowe Struktura Anccionsolowa Z jest jest rózna dla i określa ona jego kształt każdego казаедо ubikwityna powstaje w wyniku pofałolowania N tańcucha polipeptydowego o strukture drugonę dowej. białka zbudowana w większości 2 odcinków a helisy i B-harmonijki przykład: OR G przykład: a helisa prawoskrętne zwinięcie Tanwcha polipeptydowego wokół osi i aktywność Kreatyna | 2 A CŢI NHẠCH A Struktura drugonędowa Lańcuchy polipeptydowe sfałdowane na skutek wytwanania się powstające Niązań wodorowych B-harmonijko ułożenie łańcucha polipeptydowego na płaszczyźnie. w białkach 2 aminokwasów Występuje o niewielkich podstawnikach. przykład: fibronina mo Struktura czwartongolowa W białkach zbudowanych 2 dwóch lub większej liczby podjednostek utrzymuje się, dzięki oddziaływaniom występującym między podstarniszami aminokwasów malezących do oddzielnych tańcuchów polipeptydowych przykład: hemoglobina к 0 A Jest GOO ( Hysalanie) L A C Do moztwore białsza dodajemy sól metali lekkich zachodzi wtedy koagulaça. S to odwodnienie białka i agregaça co skutkuje powstaniem asadu. TO ODNRACALNE ΕΧΝΑ τυχα A DACJA Naruszenic struktury białck czynnikami fizycznym lub chemicznymi. Zrywają się wiązania...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

stabilizujące strukturę prestnenną białek i traci ono właściwości MOZE BYC ODHRACALNG Renaturacia- usunięcie czynników donaturaci