Biologia /

Budowa i funkcje komórek

Budowa i funkcje komórek

user profile picture

mania

3 Followers
 

Biologia

 

1/2/3

Notatka

Budowa i funkcje komórek

 Kom-podst jednostka bud i funkcjonalna org.
Poz
را
Zob
دا
org 1 kom - 1kom odpza
wszystkie czynności życiowe
bak, protisty,
grzyby
ovq
ovą

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

4

1 lo, poz rozszerzony

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Kom-podst jednostka bud i funkcjonalna org. Poz را Zob دا org 1 kom - 1kom odpza wszystkie czynności życiowe bak, protisty, grzyby ovq ovą wielokom - zbud z wielu zależnych od sb kom 2 ↓ org plechowe ova tkankowe ciało niezróżnicowane/ słabozróż na tkanki 4 protisty grzyby rośling wodnie pierwotne جا ↳ kom organizmów formy ↳f kolonijne - zespoły kam połączone ze sb za pom ścian kom i galaret otoczek coś pom kom a wielo, zazwtak samo 3 wygli są niezależne pod względem funkcjonalności <baktevie / protisty ciało unaźnie zvóż na tkanki- każda ma inna budi pełni inną fworg rośliny, zwierzęta Is 4 Podział kom kprokaviotyczne- BEZ jądva ↳k bak mat gen-koliście zamknięta cz DNA keukavioty 4k roslinne ↳ k zwierz ↳s k anyb matgen- liniowe cz DNA, oddzie lone od cytozolu otoczką jądrową Cz DNA nawinięte na zasad bhisto- nowe (chiam eukariotyczne) wspólne oddzielone od otoczenia błoną kom, wnętrze wap cytozd mat gen ma postać DNA, zaw ryboso my шур bud s kom postać DNA Organelle otoczone 2 błonami ↳ jądvo kom ↳> mitochondria ↳ chloroplasty Organelle notoczone błona ↳ vybosomy ↳s centrosomy را دا moreing koliste czw cytozol k eukaviotyczne, martwe kom- jedynie s kom kom wyspecjalizowane różnice celubea - vasliny, qrey by - chityna liniowe cz oddzielone od cytozolu otoczką jądową Organelle otoczone 1 błoną Las ś sz S s5 دا specjalizacje-preastosowanie bud do pełnienia funkcji warg ↳₂ neuvony - k zwiek przystos do prewodzenia impulsów w un- wydī kształt i wypustki odī nawet 1m ↳ kuwinki czerwone - transport tlenu u zwierząt - u mammali n mają jądra i organelli kom q ↳ Apavart Golgiego ↳ lizosomy ↳ peroksysamy ↳ wakuole człony naczyń- kvoś w drew nie - martwe, long, bez ścian...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

papkecznych vurek sitowych - ky w łyku - żywe, dł, ściany popneczne - sita-hiczne otwory, n mają większości organelli (; kom) człony siat ś szorstka aparat Golgiego cytozd mitochondrium peroksysom lizosom vybosom. jadro Tom chloroplast cytozol cytozol apavat Golglego błona kom IN sŚsz centrosom Am Kaw sóg Wha ś kom jądro kom rybosom blona kom o min mitochondrium FALAD -siats gładka vybosomy wakuola peroksysom s kom wodniczka ·siat ś 9/s2 -aparat Golgiego centrosom wakuola mitochondrium -peroksysom i kom

Biologia /

Budowa i funkcje komórek

Budowa i funkcje komórek

user profile picture

mania

3 Followers
 

Biologia

 

1/2/3

Notatka

Budowa i funkcje komórek

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Kom-podst jednostka bud i funkcjonalna org.
Poz
را
Zob
دا
org 1 kom - 1kom odpza
wszystkie czynności życiowe
bak, protisty,
grzyby
ovq
ovą

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

4

Komentarze (1)

C

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

1 lo, poz rozszerzony

Podobne notatki

2

Genetyka molekularna

Know Genetyka molekularna thumbnail

444

 

3

4

geny i genomy, transkrypcja, translacja, ekspresja genów

Know geny i genomy, transkrypcja, translacja, ekspresja genów thumbnail

233

 

4

9

Protisty

Know Protisty thumbnail

631

 

1/2/3

7

Chemiczne podstawy życia

Know Chemiczne podstawy życia thumbnail

888

 

4/1/7

Więcej

Kom-podst jednostka bud i funkcjonalna org. Poz را Zob دا org 1 kom - 1kom odpza wszystkie czynności życiowe bak, protisty, grzyby ovq ovą wielokom - zbud z wielu zależnych od sb kom 2 ↓ org plechowe ova tkankowe ciało niezróżnicowane/ słabozróż na tkanki 4 protisty grzyby rośling wodnie pierwotne جا ↳ kom organizmów formy ↳f kolonijne - zespoły kam połączone ze sb za pom ścian kom i galaret otoczek coś pom kom a wielo, zazwtak samo 3 wygli są niezależne pod względem funkcjonalności <baktevie / protisty ciało unaźnie zvóż na tkanki- każda ma inna budi pełni inną fworg rośliny, zwierzęta Is 4 Podział kom kprokaviotyczne- BEZ jądva ↳k bak mat gen-koliście zamknięta cz DNA keukavioty 4k roslinne ↳ k zwierz ↳s k anyb matgen- liniowe cz DNA, oddzie lone od cytozolu otoczką jądrową Cz DNA nawinięte na zasad bhisto- nowe (chiam eukariotyczne) wspólne oddzielone od otoczenia błoną kom, wnętrze wap cytozd mat gen ma postać DNA, zaw ryboso my шур bud s kom postać DNA Organelle otoczone 2 błonami ↳ jądvo kom ↳> mitochondria ↳ chloroplasty Organelle notoczone błona ↳ vybosomy ↳s centrosomy را دا moreing koliste czw cytozol k eukaviotyczne, martwe kom- jedynie s kom kom wyspecjalizowane różnice celubea - vasliny, qrey by - chityna liniowe cz oddzielone od cytozolu otoczką jądową Organelle otoczone 1 błoną Las ś sz S s5 دا specjalizacje-preastosowanie bud do pełnienia funkcji warg ↳₂ neuvony - k zwiek przystos do prewodzenia impulsów w un- wydī kształt i wypustki odī nawet 1m ↳ kuwinki czerwone - transport tlenu u zwierząt - u mammali n mają jądra i organelli kom q ↳ Apavart Golgiego ↳ lizosomy ↳ peroksysamy ↳ wakuole człony naczyń- kvoś w drew nie - martwe, long, bez ścian...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

papkecznych vurek sitowych - ky w łyku - żywe, dł, ściany popneczne - sita-hiczne otwory, n mają większości organelli (; kom) człony siat ś szorstka aparat Golgiego cytozd mitochondrium peroksysom lizosom vybosom. jadro Tom chloroplast cytozol cytozol apavat Golglego błona kom IN sŚsz centrosom Am Kaw sóg Wha ś kom jądro kom rybosom blona kom o min mitochondrium FALAD -siats gładka vybosomy wakuola peroksysom s kom wodniczka ·siat ś 9/s2 -aparat Golgiego centrosom wakuola mitochondrium -peroksysom i kom