Biologia /

Budowa komórki

Budowa komórki

 Budowa komórki
Budowa komórki zwierzęcej
Cytoplazma
Jądro
komórkowe Mitochondrium Wodniczka
Mikrotubula
Rybosomy
Retikulum
endoplazmatyczne

Budowa komórki

user profile picture

Wufu

55 Followers

8

Udostępnij

Zapisz

Krótka notatka o budowie komórek z wyjaśnieniami

 

1/2

Notatka

Budowa komórki Budowa komórki zwierzęcej Cytoplazma Jądro komórkowe Mitochondrium Wodniczka Mikrotubula Rybosomy Retikulum endoplazmatyczne Błona komórkowa Centriola Aparat Golgiego Pęcherzyki Lizosom Jądro komórkowe - największą organellą komórki. Zawiera materiał genetyczny komórki, przekazuje informacje genetyczna kolejnym pokoleniom. Jest nazywana centrum dowodzenia komórki ponieważ decyduje o przebiegu wszystkich przemian biochemicznych. Mitochondrium - dysponuje własnym DNA (mtDNA). Produkuje energii ze składników odżywczych i związane z tym wytwarzanie ATP (adenozynotrifosforan. Wodniczka/Wakuola - w komórce zwierzęcej są drobniejsze i jest ich znacznie więcej niż w komórce zwierzęcej. Wodniczka kontroluje ilość wody w komórce oraz magazynuje substancje zapasowe. Cytoplazma - składa się z cytozolu i zawieszonych w nim organelli komórkowych. Cytozol tworzy środowisko dla różnych reakcji biochemicznych oraz pośredniczy w transporcie substancji między organellami. Aparat Golgiego - odpowiada za transport wewnątrzkomórkowy – pośredniczy w przepływie substancji między siateczką śródplazmatyczną a innymi organellami i powierzchnią komórki. Aparat Golgiego modyfikuje, pakuje i sortuje białka, a następnie przekazuje je do organelli lub błon komórkowych, produkuje wielocukry i ich pochodne. Pęcherzyki - przechowywują, transportują, trawią lub modyfikują, wydzielają i wchłaniają różne substancje. Odpowiednie zespoły pęcherzyków są podstawą organizacji transportu komórkowego. Lizosom - występujące tylko w komórce eukariotycznej (posiadają jądro komórkowe), nie występuje w komórce prokariotycznej (brak jądra komórkowego). Funkcją lizosomów jest trawienie - degradują białka, węglowodany, tłuszcze oraz kwasy nukleinowe. Błona komórkowa - Błona komórkowa stanowi granicę pomiędzy wnętrzem a zewnętrzną częścią komórki. Kontroluje ona przechodzenie różnych cząsteczek-w tym cukrów, aminokwasów, jonów i wody-do i z komórki. Retikulum endoplazmatyczne/ siateczka...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

śródplazmatyczna - wewnątrzkomórkowy i międzykomórkowy system kanałów odizolowanych od cytoplazmy podstawowej błonami. Pozwala na szybkie transporty wewnątrzkomórkowe, uczestniczy w przemianach węglowodanów oraz syntezie białek i tłuszczów. Rybosomy - Są zbudowane z kwasu RNA i białek. Służą do produkcji białek dla całego organizmu. Mikrotubula - Pełnią wiele ważnych funkcji w komórce - Zapewniają integralność jej struktury i jej kształt, są odpowiedzialne za transport wewnątrzkomórkowy, pełniąc funkcję „szlaków komunikacyjnych”, uczestniczą w ruchu komórek jako składniki wici i rzęsek oraz w procesach morfogenetycznych (np. w powstawaniu aksonów i plemników) Komórka roślinna aparat Golgiego chloroplast cytozol (cytoplazma podstawowa) mitochondrium jądro komórkowe błona komórkowa rybosom siateczka śródplazmatyczna ściana komórkowa wakuola Chloroplasty - Funkcją chloroplastów jest zamiana energii świetlnej w energię chemiczną nowo powstających związków organicznych. Ma to miejsce w czasie procesu fotosyntezy.

Biologia /

Budowa komórki

user profile picture

Wufu

55 Followers

 Budowa komórki
Budowa komórki zwierzęcej
Cytoplazma
Jądro
komórkowe Mitochondrium Wodniczka
Mikrotubula
Rybosomy
Retikulum
endoplazmatyczne

Otwórz

Krótka notatka o budowie komórek z wyjaśnieniami

Podobne notatki
Know Komórki thumbnail

96

833

Komórki

Wytłumaczenie zagadnienia “Komórki” z biologii

Know Hierarchiczna budowa organizmu człowieka thumbnail

37

662

Hierarchiczna budowa organizmu człowieka

Notatka dotyczy tematu Hierarchiczna budowa organizmu człowieka

Know Struktury otoczone jedną błoną i rybosomy thumbnail

6

163

Struktury otoczone jedną błoną i rybosomy

Notatka została stworzona na podstawie podręcznika Nowej Ery "Biologia na czasie 1. Poziom rozszerzony"

Know Budowa komórki eukariotycznej thumbnail

211

2942

Budowa komórki eukariotycznej

rodzaje i budowa komórek

Know komórka podstawowa jednostka życia  thumbnail

93

1335

komórka podstawowa jednostka życia

notatki z całego działu

Know Budowa komórek thumbnail

2

44

Budowa komórek

Elementy budowy komórek

Budowa komórki Budowa komórki zwierzęcej Cytoplazma Jądro komórkowe Mitochondrium Wodniczka Mikrotubula Rybosomy Retikulum endoplazmatyczne Błona komórkowa Centriola Aparat Golgiego Pęcherzyki Lizosom Jądro komórkowe - największą organellą komórki. Zawiera materiał genetyczny komórki, przekazuje informacje genetyczna kolejnym pokoleniom. Jest nazywana centrum dowodzenia komórki ponieważ decyduje o przebiegu wszystkich przemian biochemicznych. Mitochondrium - dysponuje własnym DNA (mtDNA). Produkuje energii ze składników odżywczych i związane z tym wytwarzanie ATP (adenozynotrifosforan. Wodniczka/Wakuola - w komórce zwierzęcej są drobniejsze i jest ich znacznie więcej niż w komórce zwierzęcej. Wodniczka kontroluje ilość wody w komórce oraz magazynuje substancje zapasowe. Cytoplazma - składa się z cytozolu i zawieszonych w nim organelli komórkowych. Cytozol tworzy środowisko dla różnych reakcji biochemicznych oraz pośredniczy w transporcie substancji między organellami. Aparat Golgiego - odpowiada za transport wewnątrzkomórkowy – pośredniczy w przepływie substancji między siateczką śródplazmatyczną a innymi organellami i powierzchnią komórki. Aparat Golgiego modyfikuje, pakuje i sortuje białka, a następnie przekazuje je do organelli lub błon komórkowych, produkuje wielocukry i ich pochodne. Pęcherzyki - przechowywują, transportują, trawią lub modyfikują, wydzielają i wchłaniają różne substancje. Odpowiednie zespoły pęcherzyków są podstawą organizacji transportu komórkowego. Lizosom - występujące tylko w komórce eukariotycznej (posiadają jądro komórkowe), nie występuje w komórce prokariotycznej (brak jądra komórkowego). Funkcją lizosomów jest trawienie - degradują białka, węglowodany, tłuszcze oraz kwasy nukleinowe. Błona komórkowa - Błona komórkowa stanowi granicę pomiędzy wnętrzem a zewnętrzną częścią komórki. Kontroluje ona przechodzenie różnych cząsteczek-w tym cukrów, aminokwasów, jonów i wody-do i z komórki. Retikulum endoplazmatyczne/ siateczka...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

śródplazmatyczna - wewnątrzkomórkowy i międzykomórkowy system kanałów odizolowanych od cytoplazmy podstawowej błonami. Pozwala na szybkie transporty wewnątrzkomórkowe, uczestniczy w przemianach węglowodanów oraz syntezie białek i tłuszczów. Rybosomy - Są zbudowane z kwasu RNA i białek. Służą do produkcji białek dla całego organizmu. Mikrotubula - Pełnią wiele ważnych funkcji w komórce - Zapewniają integralność jej struktury i jej kształt, są odpowiedzialne za transport wewnątrzkomórkowy, pełniąc funkcję „szlaków komunikacyjnych”, uczestniczą w ruchu komórek jako składniki wici i rzęsek oraz w procesach morfogenetycznych (np. w powstawaniu aksonów i plemników) Komórka roślinna aparat Golgiego chloroplast cytozol (cytoplazma podstawowa) mitochondrium jądro komórkowe błona komórkowa rybosom siateczka śródplazmatyczna ściana komórkowa wakuola Chloroplasty - Funkcją chloroplastów jest zamiana energii świetlnej w energię chemiczną nowo powstających związków organicznych. Ma to miejsce w czasie procesu fotosyntezy.