Biologia /

Genetyka molekularna

Genetyka molekularna

 DEFINICJE
Gen- podstawowa jednostka dziedziczenia. Pojedynczy
fragment DNA, zawierający informacje o budowie
białka lub RNA
Genom - Komplet

Genetyka molekularna

user profile picture

*Lifik*

101 Followers

Udostępnij

Zapisz

514

 

3

Notatka

Notatki z biologii dział 1 klasa 3 podstawa

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

DEFINICJE Gen- podstawowa jednostka dziedziczenia. Pojedynczy fragment DNA, zawierający informacje o budowie białka lub RNA Genom - Kompletna informacja genetyczna komórki lub organizmu. BUDOWA GENU Zbudowane są z części strukturalnej (organizmy jądrowe) eksony-sekwencje Kodujące, zawierają info o Kolejności ułożenia aminokwasów w białkach lub O budowie RNA introny - sekwencje niekodujące. części regulatorowe - regulują odczytywanie info genety- cznej Geny ciągłe - geny bez intronów (organizmy bez-jądrowe) ekson GENETYKA MOLEKULARNA BUDOWA RNA Jest to jedna nio (w niektórych miejscach dwu- niciowa) połączone wiązaniami wodorowymi. część regulatorowa BUDOWA DNA DNA zbudowane jest z dwóch łańcuców. Łańcuch zbu- dowany jest z nukleotydów. Jeden łańcuch jest połączony wiązaniem fosfodiestronowym. Oba tańcuchy są połączone wiązaniem wodorowym. wiązanie wodorowe wiązanie fosfodiestrowe Komplementarność: Adenina - Tymina Cytozyna - Guanina repli Kacja 2n mitoza intron 2n Nukleotydy: REPLIKACJA DNA Proces prowadzący do powielenia DNA • zachodzi w jądne komórkowym O polimeraza DNA odpowiada za tworzenie się no- wych nici oraz kontroluje poprawność procesu mitoza: 2n część regulatorowa A-adenina T- - tymina c-cytozyna G - -guanina deoksyryboza - reszta kwasu fosforowego funkcja DNA: materiał genetyczny - geny zawierają info do syn- tery białek i RNA - nośnik info genetycznej - umożliwia warast orga nizmu n mejoza: 2n - umożliwia powstawanie replikacja gametów zwierząt mejoza ✓ ✓ ✓ n n Rodzaje: rRNA (rybosomowy) mRNA (informacyjny) -0-- ryboza A-adenina C-cyłozyna +RNA (transportujący) KOD GENETYCZNY Sposób zapisu informacji O budowie białek W sekwencji Kwasów nukleinowych (DNA lub mRNA ) o składa się z kodonów ° jest trójkowy (np. ACU, UGA itp) Odczyływanie: O informacja zawarta w DNA (nić kodująca) przepisywana jest na mRNA (nić matrycowa) • Kodon START (AUG) - rozpoczyna synteze białka • Kodon STOP (UAA, UAG, UGA) - Kończy ten proces CECHY KODU GENETYCZNEGO • trójkowy (Kodon np. AGG ) jednoznaczny (jeden Kodon = jeden quinokwas) O • zdegenerowany (jeden auinokwas może...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

być kodo- wany przez więcej niż jeden Kodon) oooo • bezprzecinkowy (nie ma wolnych nukleotydów) o niezachodzący (AAG AGA) O DNA uniwersalny (kodony u wszystkich organizmóz ozna- czają to samo ) EKSPRESJA GENÓIJ Proces powstawania białek na podstawie info zapisa - nej W DNA Etapy: transkrypcja- przepisanie informacji DNA mRNA translacja przetłumaczenie języka nukleotydów na język aminokwasów. et 0 u-uracy! ¹G - guanina ((- reszta kwasu fosforowego jądro kom @lifik 165 Funkcje: -zachodzi biosynteza białek - prenosi info o budowie białek z jądra na rybo- so my -transportuje auinokwasy coooooooooo RNA Sytozol 28 Białko Ⓒ transkrypcja Ⓒ translacja 2 na TRANSKRYPCJA polimeraza łączy się z cząsteczką DNA o przesuwając się wazłuż nici DNA, rozsuwa je przyłączając nukleotydy RNA do miejsca gdzie występuje kodon STOP O o powstaje cząsteczka o nici DNA na nowo się łączą O pre- ·mRNA zostaje uwolniona i podlega modyfikacjom potranskrypcyjnym xoood Modyfikacje potrans Krypcyjne: intron MANA. ATG AT CTCGT AA TILTI TAC TAGAGCATT ATGATCTCGT AA AUGA Ucu RNA I TAC TAGA MAC ekson ekson TRANSLACJA °pnebiega w cytozolu aminokwasy A modyfkacje (wycięcie intronów i potranskrypcyjne złożenie eksonów) UACAAG LANS AUG | UUC ABA Kodon START wiązanie peptydowe obiorą w nim udział mRNA, rybosomy i +RNA • rybasomy na podstawie info z mRNA łączą aminokwasy dostarczone przez +RNA o powstaje tancuch aminokwasów AAG uuu AUG UUC AAA GGC pre-mRNA GAC | CUATUGA| Kodon ✓ STOP uuu -białko pre-m mRNA mRNA nić Kodująca -+RNA nió matrycowa - - mRNA łączy się z rybosomem - Kodon START łączy +RNA się z - do Kodonu mRNA przyłącza się tRNA - tworzy się wiązanie pep- tydowe między amino - Kwasami aminokwasy łączą się a reszta +RNA się odłącza Do mRNA przyłącza się Kolejna cząsteczka +RNA -taczenie się białek kończy się na Kodonie STOP MODYFIKACJE POTRANSLACYJNE Umożliwiają białku uzyskanie odpowiednich właś- ciwości ( najczęściej nadanie odpowiedniego kształtu), by trafito one W odpowiednie miejsce w komórce REGULACJA Ekspresji genów Polega na zmianie ich aktywności w komórce. Aktywne są tylko niezbędne geny do jej fun- kcjonowania. Przykłady: ° umożliwia różnicowanie się komórek o kontrole produkcji białek zgodnych komórek o reagowanie na zmiany w środowisku 2 funkcjami

Biologia /

Genetyka molekularna

Genetyka molekularna

user profile picture

*Lifik*

101 Followers
 

3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 DEFINICJE
Gen- podstawowa jednostka dziedziczenia. Pojedynczy
fragment DNA, zawierający informacje o budowie
białka lub RNA
Genom - Komplet

Otwórz aplikację

Notatki z biologii dział 1 klasa 3 podstawa

DEFINICJE Gen- podstawowa jednostka dziedziczenia. Pojedynczy fragment DNA, zawierający informacje o budowie białka lub RNA Genom - Kompletna informacja genetyczna komórki lub organizmu. BUDOWA GENU Zbudowane są z części strukturalnej (organizmy jądrowe) eksony-sekwencje Kodujące, zawierają info o Kolejności ułożenia aminokwasów w białkach lub O budowie RNA introny - sekwencje niekodujące. części regulatorowe - regulują odczytywanie info genety- cznej Geny ciągłe - geny bez intronów (organizmy bez-jądrowe) ekson GENETYKA MOLEKULARNA BUDOWA RNA Jest to jedna nio (w niektórych miejscach dwu- niciowa) połączone wiązaniami wodorowymi. część regulatorowa BUDOWA DNA DNA zbudowane jest z dwóch łańcuców. Łańcuch zbu- dowany jest z nukleotydów. Jeden łańcuch jest połączony wiązaniem fosfodiestronowym. Oba tańcuchy są połączone wiązaniem wodorowym. wiązanie wodorowe wiązanie fosfodiestrowe Komplementarność: Adenina - Tymina Cytozyna - Guanina repli Kacja 2n mitoza intron 2n Nukleotydy: REPLIKACJA DNA Proces prowadzący do powielenia DNA • zachodzi w jądne komórkowym O polimeraza DNA odpowiada za tworzenie się no- wych nici oraz kontroluje poprawność procesu mitoza: 2n część regulatorowa A-adenina T- - tymina c-cytozyna G - -guanina deoksyryboza - reszta kwasu fosforowego funkcja DNA: materiał genetyczny - geny zawierają info do syn- tery białek i RNA - nośnik info genetycznej - umożliwia warast orga nizmu n mejoza: 2n - umożliwia powstawanie replikacja gametów zwierząt mejoza ✓ ✓ ✓ n n Rodzaje: rRNA (rybosomowy) mRNA (informacyjny) -0-- ryboza A-adenina C-cyłozyna +RNA (transportujący) KOD GENETYCZNY Sposób zapisu informacji O budowie białek W sekwencji Kwasów nukleinowych (DNA lub mRNA ) o składa się z kodonów ° jest trójkowy (np. ACU, UGA itp) Odczyływanie: O informacja zawarta w DNA (nić kodująca) przepisywana jest na mRNA (nić matrycowa) • Kodon START (AUG) - rozpoczyna synteze białka • Kodon STOP (UAA, UAG, UGA) - Kończy ten proces CECHY KODU GENETYCZNEGO • trójkowy (Kodon np. AGG ) jednoznaczny (jeden Kodon = jeden quinokwas) O • zdegenerowany (jeden auinokwas może...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

być kodo- wany przez więcej niż jeden Kodon) oooo • bezprzecinkowy (nie ma wolnych nukleotydów) o niezachodzący (AAG AGA) O DNA uniwersalny (kodony u wszystkich organizmóz ozna- czają to samo ) EKSPRESJA GENÓIJ Proces powstawania białek na podstawie info zapisa - nej W DNA Etapy: transkrypcja- przepisanie informacji DNA mRNA translacja przetłumaczenie języka nukleotydów na język aminokwasów. et 0 u-uracy! ¹G - guanina ((- reszta kwasu fosforowego jądro kom @lifik 165 Funkcje: -zachodzi biosynteza białek - prenosi info o budowie białek z jądra na rybo- so my -transportuje auinokwasy coooooooooo RNA Sytozol 28 Białko Ⓒ transkrypcja Ⓒ translacja 2 na TRANSKRYPCJA polimeraza łączy się z cząsteczką DNA o przesuwając się wazłuż nici DNA, rozsuwa je przyłączając nukleotydy RNA do miejsca gdzie występuje kodon STOP O o powstaje cząsteczka o nici DNA na nowo się łączą O pre- ·mRNA zostaje uwolniona i podlega modyfikacjom potranskrypcyjnym xoood Modyfikacje potrans Krypcyjne: intron MANA. ATG AT CTCGT AA TILTI TAC TAGAGCATT ATGATCTCGT AA AUGA Ucu RNA I TAC TAGA MAC ekson ekson TRANSLACJA °pnebiega w cytozolu aminokwasy A modyfkacje (wycięcie intronów i potranskrypcyjne złożenie eksonów) UACAAG LANS AUG | UUC ABA Kodon START wiązanie peptydowe obiorą w nim udział mRNA, rybosomy i +RNA • rybasomy na podstawie info z mRNA łączą aminokwasy dostarczone przez +RNA o powstaje tancuch aminokwasów AAG uuu AUG UUC AAA GGC pre-mRNA GAC | CUATUGA| Kodon ✓ STOP uuu -białko pre-m mRNA mRNA nić Kodująca -+RNA nió matrycowa - - mRNA łączy się z rybosomem - Kodon START łączy +RNA się z - do Kodonu mRNA przyłącza się tRNA - tworzy się wiązanie pep- tydowe między amino - Kwasami aminokwasy łączą się a reszta +RNA się odłącza Do mRNA przyłącza się Kolejna cząsteczka +RNA -taczenie się białek kończy się na Kodonie STOP MODYFIKACJE POTRANSLACYJNE Umożliwiają białku uzyskanie odpowiednich właś- ciwości ( najczęściej nadanie odpowiedniego kształtu), by trafito one W odpowiednie miejsce w komórce REGULACJA Ekspresji genów Polega na zmianie ich aktywności w komórce. Aktywne są tylko niezbędne geny do jej fun- kcjonowania. Przykłady: ° umożliwia różnicowanie się komórek o kontrole produkcji białek zgodnych komórek o reagowanie na zmiany w środowisku 2 funkcjami