Biologia /

geny i genomy, transkrypcja, translacja, ekspresja genów

geny i genomy, transkrypcja, translacja, ekspresja genów

 GENY I GENOMY
GENY
1) STRUKTURA
- części stmulduralne: introny + eksony
części regulatorowe (regulacja odczytu)
introny i 2. regulatorowe →

geny i genomy, transkrypcja, translacja, ekspresja genów

user profile picture

julia

22 Followers

Udostępnij

Zapisz

264

 

4

Notatka

robione przy okazji kartkówki

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

GENY I GENOMY GENY 1) STRUKTURA - części stmulduralne: introny + eksony części regulatorowe (regulacja odczytu) introny i 2. regulatorowe → niekodujące 2) INFORMACJE - budowa białek (skład budyjących aminokwasów) - tempo, miejsce, warunki syntezy białka – rodzaj komórký w ktorej ma powstać białko KOD GENETYCZNY 1 aminokwas = 3 nukleodyty = 1 kodon -trójkowy - jednoznaczny - uniwersalny - bezpmecinkany - zdegenerowany - nie zachodzący TROJKOWOŚĆ I JEDNOZNACZNOŚĆ ZDEGENEROWANIE ری S'AUG... 8' 5'UCA UCG 3¹ ↓ START metionina senyna seryna 3' promotor - GEN- fragment DNA zawierający pełne info niezbędne do wytwamenia białka GENOM - kompletne info genetyczne (genowe + pozagenowe DUA) RODZAJE GENOMÓW promotor introny eksony gen nieciągły (eukarionty) rejon kodujący gen ciągły (prokamionty) 3¹ '5' 3¹ WIRUSOWE RNA lub DNA PROKARIOTYCZNE - DNA 1n - kolisty genofor (chromosom) + plazmidy geny ciągłe (brak intronów); cytorol EUKARIOTYCZNE - DNA 2n - liniowa podwójna helisa (w jądne) + DNA w mito. /chloropl. -DNA w jądne w postaci chromatyny (DNA + białka histonove) Tatwość nawijania DNA ORGANIZACJA DNA -EUKARIOTY -INTERFAZA: chromatyna (skondensowane nukleosomy) PODZIAŁ KOM: chromosomy (skandensowana chromatyna) centromer - miejsce przyczepu chromatyda zawiera jedną cząsteczkę DNA na końcach chromosomów są telomery włókien wneciona podziałowego KARIOTYP-pelen zestaw chromosomów człowiek: 44 chromosomy homologiczne + 2 płci (23 pany) chromosomy homologiczne - to samo: hisabatt, rozmiar, geny jeden chromosom w parze od matki, drugi-od ojca A siostmane chromatydy B DUA A charakter białka zasadowy histonowe -centromer B chromosom podczas podziału fiffe f 2n 2c 2n hitteasom 20 2n 40 TRANSKRYPCJA ETAPY TRANSKRYPCJI INICJACJA • promotor znajdujący się przed genem pozwala na przyłączenie się polimerary RUA (zawiera sekwenclę DNA, umożliwiającą pmyłączenie się polimercay) ·´evkamionty mają czynniki transhypcyjne 5'> czapeczka 2 ułatwiają transport do cubadu 3'→ ogon poli-A S pomagają przyłączyć kybosom do końca sh enzymami hydrolitycznymi ELONGACJA rozpoczyna się od...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

selwenci startowej polimeraza działa w kierunku 5²-73²¹ i puyłąza nukleotydy do końca 3'RNA 'matryca: 3'5¹ ● OBRÓBKA PRE HRNA (EUKARIOTY) 1) MODYFIKACJE KOŃCÓW S' 3¹ S Pre mRNA 2) SPLICING -wycinanie niekodujących intronów przez nukleazę - Tączenie eksonów prez ligazę DWA dojnewanie -egzony mogą być łączone w tej samej lidejności, ale różnych kombinacjach → większe zróżnicowanie białek w introny TRANSKRYPCJA · polega na prepisywaniu info 2 DNA na RNA enzym- polimeraza RNA, nie potrebuje startera, kiemunek: 5'→ 3' · kopiowana część genomu, brak korekty błędów transkrypcja splicing 3' czapeczka egzony mRNA ↑ nic kodująca nic matrycowa ogon 3¹ TERMINACJA 2a genem znajduje się terminator, kończący proces transkrypcji Produkt bezpośredui: pre mRNA ZNACZENIE INTRONÓW - ułatwiają ewoducję nowych białek uyniku rekombinacji eksonów - zwiększają prawdopodobieństwo Crossing-over pomiędzy eksonami allei (wydłużają DNA) PROKARIONTY: transkrypcja i translacja w tym samym czasie, bo oba procesy idą w kierunku 5`→ 3¹, brak błony biologicznej vozdzielającej ich miejsca (mają to samo), brak intronów w genach TRANSLACJA (SYNTEZA BIAŁEK) +RNA - TRANSPORT AMINOKWASÓW +RNA + aminokwas = aminoacylo - tRNA (aa-+RNA) + RNA + Tańcuch polipeptydany = peptydylo- +RNA antykodon- rozpoznaje kodony na mRNA PRZEBIEG TRANSLACJI (EUKARIONTY) 1. INICJACJA - 5₁ aa-+RUA VAC I AUG | antyhodon LAUGI hodon START 3¹ 5' mRNA VAC AUG PA 3' VAC 2. ELONGACJA E VCG TAUG|AGC|G66|| A VAC AUG AGC -peptydylo- tRNA 8' LUCG aa-TRUA 3' 5' E wiązanie peptydowe drighi rRNA VAC JUCG AUG AGC 00 VAC UCG AUG AGG zemwanie wiązania -+RNA = metionina 3' 3¹ RYBOSOMY -miejsce A> dla aminoacylo tRNA - miejsce P→ dla peptydylo-+RNA - miejsce E+ miejsce odłączania tRNA 3. TERMINACJA UCHUGA PA 100 +RNA Aવન 3 czynnik uwalniający 8' kodon STOP (nie koduje) UGG UGA powstałe białko jest I mędave rozpad rybosomu wymaga wymaga obróbki E J miejsce wiązania mRNA PA duża podjednostka mała podjednostka OBROBKA BIALEK -zwijanie i fałdowanie tańcucha polipeptydowego (już podczas translacji), skutek vzyskanie wyższej rzędowośći przyłączanie dodatkowych grup chemicznych (np. cukrowe, lipidowe) -wycinanie aminokwasów (w tym metioning) -połączenie wielu Tańcuchów (IV-rzędowość) -peptyd sygnałowy-sygnalizuje sposób obróbki w siateczce śmidplazmatycznej, sortowanie i kierowanie do odpowiednich miejsc REGULACJA EKSPRESJI GENÓW PROKARIONTY 2miana. → aktywności genów EUKARIONTY EKSPRESJA TYLKO NIEKTÓRYCH GENÓW → SPECJALIZACJA KOMÓRKI REGULACJA TRANSKRYPCJI - czynniki transkrypcyjne - wiążą się z DNA i umożliwiają przyłączenie się polimerazy RNA do promotora genu (np. receptory steroidowe) - REGULACJA DOSTĘPU DO GENOW: all acetylacja ↓ ↑ deacetylacja ~lmal acetylacja-pmyłączanie do histonów gr. acetylowych (mozluźnienie chromatyny) metylacja- przyłączanie do zasad azotowych gmr. metylowych (całkowite wyciszenie genu) REGULACJA PO TRANSKRYPCJI -alternatywne składanie RNA-podczas modyfikacji pare mRNA, wycinanie intronów (i niektórych eksonów) oraz łączenie eksonów w różne układy → odmienne mRNA → odmienne formy białek - miRNA- przyłącza się do mRNA, blokuje translację /degraduje mRNA - · czynniki inicjacji translacji - łączą się 2 mRNA i rybosomem, umożliwiają rozpoczęcie translacji sygnał 2e środowiska . OPERONY - zespoły genów podlegające wspólnej regulacji -BUDOWA: . geny struktury- kodują kolejne białka np. selaku metabolicznego sekwencje regulatorowe - włączają/ wyłączają ekspresję genów SPOSOBY REGULACJI OPERONU / REGULACJA NEGATYWNA BIAŁKO REGULATOROWE: represor, Tączy się 2 operatorem i zapobiega pryłączaniu się polimerasy RNA •·• hamuje ekspresję genów gen kodvjący białko regulatorowe DNA sekwencje regulatorowe promotor zmiana składu RNA i białek w komórce operator ・BIATKO REGULATOROWE: aktywator, łączy się 2 promotorem i ułatwia pmyłączanie się polimerazy RNA •·• umożliwia ekspresję genów geny struktury gen A REGULACJA POZYTYWNA gen B operon gen C gen D

Biologia /

geny i genomy, transkrypcja, translacja, ekspresja genów

geny i genomy, transkrypcja, translacja, ekspresja genów

user profile picture

julia

22 Followers
 

4

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 GENY I GENOMY
GENY
1) STRUKTURA
- części stmulduralne: introny + eksony
części regulatorowe (regulacja odczytu)
introny i 2. regulatorowe →

Otwórz aplikację

robione przy okazji kartkówki

Podobne notatki

GENY I GENOMY GENY 1) STRUKTURA - części stmulduralne: introny + eksony części regulatorowe (regulacja odczytu) introny i 2. regulatorowe → niekodujące 2) INFORMACJE - budowa białek (skład budyjących aminokwasów) - tempo, miejsce, warunki syntezy białka – rodzaj komórký w ktorej ma powstać białko KOD GENETYCZNY 1 aminokwas = 3 nukleodyty = 1 kodon -trójkowy - jednoznaczny - uniwersalny - bezpmecinkany - zdegenerowany - nie zachodzący TROJKOWOŚĆ I JEDNOZNACZNOŚĆ ZDEGENEROWANIE ری S'AUG... 8' 5'UCA UCG 3¹ ↓ START metionina senyna seryna 3' promotor - GEN- fragment DNA zawierający pełne info niezbędne do wytwamenia białka GENOM - kompletne info genetyczne (genowe + pozagenowe DUA) RODZAJE GENOMÓW promotor introny eksony gen nieciągły (eukarionty) rejon kodujący gen ciągły (prokamionty) 3¹ '5' 3¹ WIRUSOWE RNA lub DNA PROKARIOTYCZNE - DNA 1n - kolisty genofor (chromosom) + plazmidy geny ciągłe (brak intronów); cytorol EUKARIOTYCZNE - DNA 2n - liniowa podwójna helisa (w jądne) + DNA w mito. /chloropl. -DNA w jądne w postaci chromatyny (DNA + białka histonove) Tatwość nawijania DNA ORGANIZACJA DNA -EUKARIOTY -INTERFAZA: chromatyna (skondensowane nukleosomy) PODZIAŁ KOM: chromosomy (skandensowana chromatyna) centromer - miejsce przyczepu chromatyda zawiera jedną cząsteczkę DNA na końcach chromosomów są telomery włókien wneciona podziałowego KARIOTYP-pelen zestaw chromosomów człowiek: 44 chromosomy homologiczne + 2 płci (23 pany) chromosomy homologiczne - to samo: hisabatt, rozmiar, geny jeden chromosom w parze od matki, drugi-od ojca A siostmane chromatydy B DUA A charakter białka zasadowy histonowe -centromer B chromosom podczas podziału fiffe f 2n 2c 2n hitteasom 20 2n 40 TRANSKRYPCJA ETAPY TRANSKRYPCJI INICJACJA • promotor znajdujący się przed genem pozwala na przyłączenie się polimerary RUA (zawiera sekwenclę DNA, umożliwiającą pmyłączenie się polimercay) ·´evkamionty mają czynniki transhypcyjne 5'> czapeczka 2 ułatwiają transport do cubadu 3'→ ogon poli-A S pomagają przyłączyć kybosom do końca sh enzymami hydrolitycznymi ELONGACJA rozpoczyna się od...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

selwenci startowej polimeraza działa w kierunku 5²-73²¹ i puyłąza nukleotydy do końca 3'RNA 'matryca: 3'5¹ ● OBRÓBKA PRE HRNA (EUKARIOTY) 1) MODYFIKACJE KOŃCÓW S' 3¹ S Pre mRNA 2) SPLICING -wycinanie niekodujących intronów przez nukleazę - Tączenie eksonów prez ligazę DWA dojnewanie -egzony mogą być łączone w tej samej lidejności, ale różnych kombinacjach → większe zróżnicowanie białek w introny TRANSKRYPCJA · polega na prepisywaniu info 2 DNA na RNA enzym- polimeraza RNA, nie potrebuje startera, kiemunek: 5'→ 3' · kopiowana część genomu, brak korekty błędów transkrypcja splicing 3' czapeczka egzony mRNA ↑ nic kodująca nic matrycowa ogon 3¹ TERMINACJA 2a genem znajduje się terminator, kończący proces transkrypcji Produkt bezpośredui: pre mRNA ZNACZENIE INTRONÓW - ułatwiają ewoducję nowych białek uyniku rekombinacji eksonów - zwiększają prawdopodobieństwo Crossing-over pomiędzy eksonami allei (wydłużają DNA) PROKARIONTY: transkrypcja i translacja w tym samym czasie, bo oba procesy idą w kierunku 5`→ 3¹, brak błony biologicznej vozdzielającej ich miejsca (mają to samo), brak intronów w genach TRANSLACJA (SYNTEZA BIAŁEK) +RNA - TRANSPORT AMINOKWASÓW +RNA + aminokwas = aminoacylo - tRNA (aa-+RNA) + RNA + Tańcuch polipeptydany = peptydylo- +RNA antykodon- rozpoznaje kodony na mRNA PRZEBIEG TRANSLACJI (EUKARIONTY) 1. INICJACJA - 5₁ aa-+RUA VAC I AUG | antyhodon LAUGI hodon START 3¹ 5' mRNA VAC AUG PA 3' VAC 2. ELONGACJA E VCG TAUG|AGC|G66|| A VAC AUG AGC -peptydylo- tRNA 8' LUCG aa-TRUA 3' 5' E wiązanie peptydowe drighi rRNA VAC JUCG AUG AGC 00 VAC UCG AUG AGG zemwanie wiązania -+RNA = metionina 3' 3¹ RYBOSOMY -miejsce A> dla aminoacylo tRNA - miejsce P→ dla peptydylo-+RNA - miejsce E+ miejsce odłączania tRNA 3. TERMINACJA UCHUGA PA 100 +RNA Aવન 3 czynnik uwalniający 8' kodon STOP (nie koduje) UGG UGA powstałe białko jest I mędave rozpad rybosomu wymaga wymaga obróbki E J miejsce wiązania mRNA PA duża podjednostka mała podjednostka OBROBKA BIALEK -zwijanie i fałdowanie tańcucha polipeptydowego (już podczas translacji), skutek vzyskanie wyższej rzędowośći przyłączanie dodatkowych grup chemicznych (np. cukrowe, lipidowe) -wycinanie aminokwasów (w tym metioning) -połączenie wielu Tańcuchów (IV-rzędowość) -peptyd sygnałowy-sygnalizuje sposób obróbki w siateczce śmidplazmatycznej, sortowanie i kierowanie do odpowiednich miejsc REGULACJA EKSPRESJI GENÓW PROKARIONTY 2miana. → aktywności genów EUKARIONTY EKSPRESJA TYLKO NIEKTÓRYCH GENÓW → SPECJALIZACJA KOMÓRKI REGULACJA TRANSKRYPCJI - czynniki transkrypcyjne - wiążą się z DNA i umożliwiają przyłączenie się polimerazy RNA do promotora genu (np. receptory steroidowe) - REGULACJA DOSTĘPU DO GENOW: all acetylacja ↓ ↑ deacetylacja ~lmal acetylacja-pmyłączanie do histonów gr. acetylowych (mozluźnienie chromatyny) metylacja- przyłączanie do zasad azotowych gmr. metylowych (całkowite wyciszenie genu) REGULACJA PO TRANSKRYPCJI -alternatywne składanie RNA-podczas modyfikacji pare mRNA, wycinanie intronów (i niektórych eksonów) oraz łączenie eksonów w różne układy → odmienne mRNA → odmienne formy białek - miRNA- przyłącza się do mRNA, blokuje translację /degraduje mRNA - · czynniki inicjacji translacji - łączą się 2 mRNA i rybosomem, umożliwiają rozpoczęcie translacji sygnał 2e środowiska . OPERONY - zespoły genów podlegające wspólnej regulacji -BUDOWA: . geny struktury- kodują kolejne białka np. selaku metabolicznego sekwencje regulatorowe - włączają/ wyłączają ekspresję genów SPOSOBY REGULACJI OPERONU / REGULACJA NEGATYWNA BIAŁKO REGULATOROWE: represor, Tączy się 2 operatorem i zapobiega pryłączaniu się polimerasy RNA •·• hamuje ekspresję genów gen kodvjący białko regulatorowe DNA sekwencje regulatorowe promotor zmiana składu RNA i białek w komórce operator ・BIATKO REGULATOROWE: aktywator, łączy się 2 promotorem i ułatwia pmyłączanie się polimerazy RNA •·• umożliwia ekspresję genów geny struktury gen A REGULACJA POZYTYWNA gen B operon gen C gen D