Biologia /

Nicienie kl.6

Nicienie kl.6

 Nicienie
Są to awierzęta w większośa pasożytnicze. Ich ciało
jest wydłuäone i puzypomina mć. Stąd pochodzi nazwa
tych zwierząt.
Gdzie żyją?

Nicienie kl.6

user profile picture

Iga<33

29 Followers

83

Udostępnij

Zapisz

Notatka nicienie na podstawie podręcznika Puls życia 6

 

6

Notatka

Nicienie Są to awierzęta w większośa pasożytnicze. Ich ciało jest wydłuäone i puzypomina mć. Stąd pochodzi nazwa tych zwierząt. Gdzie żyją? Nicienie spotykamy we wszystkich środowiskach wodnych, 1 lądowych. Większość nicieni żyje w organizmach voślin i zwievent, w tym człowieka. Prowadzą one pascóytniczy tryb życa. Jak wyglądają? Nicienie to awierzęta o wydłżonym, nitkowatym ciele, 2wykle zwężonym na końcuch. Chrom je groby askórek, jest on odporny na działanie vóżnych scloodliwych substance. W przypadku vicieni pasożytniczych, chroni je przed działaniem enzymów trawiennych. Larwy formy devoste pasożytniczych nicioni puzebywają a organizmie jednego żywiciela. Cecha tu vóżni nicienie od płazińców. ovaz Choroba wywoływana przez glustę ludzka - puscżytuje jelice centum ocłowieka. Jau się zavaria? Pirez zjedzenie pchavenu, w którym anajdują się jaja glisty - najczęściej warzywa owoce Lub woda jakne sa arawy. zaburzenia pracy różnych nacządów, głównie okłado oddechowego amniejszenie apetyto, nudnosa, wymioty, bieyonlu, bule buzucha jak zapobiegać? Myć ręce po powrocie do dome, Dokładnie myć cwoce i warzywa przed a jedzeniem. 7. Człowiek połyku jaja gusty, znajdujące się w wodzie lub warzywach W pożywieniu 003 4. Samice glisty skła dają w jelice jaja, Ltive wraz z kalem człowieka dostają się do gleby jaja gusty W 2. W jelice człowieka z jaj wylę - gają się larwy glisty, utive wędrują liczne na purez navządy płucu ciała Min. 200 Lavwa Lavwa w płucach w jelicie Samiec Samica 3. Larwy kończą wędrówkę w jehue cienkim, gdzie rozwijają się w dorosie sumce i samice Owsica Puzyczyną tej chodby jest zarażenie owsiluem ludzkim. Występuje w jekcie grubym człowielow, najczęściej u dzieci. U jak się zavazić? Najczęściej przez połlimięcie jaj owsików...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

przeniesionych na releach do ust lub znajdujących się na przedmiotach codziennego użytko. jakie są obrawy? Swędzenie cholic cobytu, utive nasila się w nocy, niespokojny sen, comniejszenie apetytu, nerwowość, 1 zaburzenia koncentracji uwagi. jak zapobiegać. Myć ręce, obunać krótko paznokce, mydłem zabawki wynoszone na ne na podwórko. ( myć wodą z Włośnrica Wywoływana jest puzez włośnia spivaluego. Dovoste osobniku żyją w jelice cienkim człowieka ovaz innych ssaków np. dzików, Swiń I szczorów. all sig zavatic Purez włośnia Przez zjedzenie sorowego lub niedogotowa- nego mięsa, najczęściej świni hub daka, ktive zawiera Lavwy akie są objawy? Nudnośa, wymioty, biegunki, bole burudha, wyschen govąocha (ponad 40°C), silne bóle vuręśını, okovrch twarzy. jak biegać? Spożywać przebadane mięso, w któryon nie stwierdzono lava włośni, hopione w sklepie. Nie jeść potraw 2 sorowego mięso. W jelicie cienkim żywiciela samica włośnia vodai larwy, hitove z krwią docierają do mięśni. Tam zwijają się w spivale i otaczają ochronną torebha.. maczenie nicieni w przyrodzie Jiększość nicieni to Dieuseis vicieni to groźne puscryty. Nicience litive nimi nie stanowią pokarm innych ewievent 2jadają bakterie, drobne protisty, grzyby oraz niewie beclivęgowce, w tym tym inne vicienie. odżywiają się szozątkam organizmów, które znajdują & w glebie, puzer co pozyczyniają się do tworzema próchnicy. W naczenie pricieni dla człowietra eede aczenie: wszystkim nicienie mają dla dla człowieka człowieka negatywne 7 Są pusceytami, ktove wywołują choroby np. włośnicę lativa może prowadzić do śmieval. > są pasożytami zwierząt hodowlanych, powodoją min. je krowy produkują mniej mleka. 1 ->jevoją na voślinach uprawnych, min na burakach i ziemniakuch, co powoduje zmniejszenie plonów.

Biologia /

Nicienie kl.6

user profile picture

Iga<33

29 Followers

 Nicienie
Są to awierzęta w większośa pasożytnicze. Ich ciało
jest wydłuäone i puzypomina mć. Stąd pochodzi nazwa
tych zwierząt.
Gdzie żyją?

Otwórz

Notatka nicienie na podstawie podręcznika Puls życia 6

Podobne notatki
Know Biologia - Nicienie thumbnail

3

89

Biologia - Nicienie

Notatka z tematu „Nicienie - zwierzęta, które mają nitkowate ciało”.

Know sprawdzian klasa 6 biologia thumbnail

19

293

sprawdzian klasa 6 biologia

temat sprawdzianu: od parzydelkowców do piersienic

Know Nicienie klasa 6  thumbnail

6

128

Nicienie klasa 6

Notatka o nicieniach klasa 6

Know Nicienie thumbnail

3

27

Nicienie

Notatka o nicieniach

Know Nicienie Notatka Biologia Klasa 6  thumbnail

366

1797

Nicienie Notatka Biologia Klasa 6

Notatka wykonywana na podstawie podręcznika nowej ery. Wszystkie like wynagradzam!!

Know Witaminy i sole mineralne thumbnail

102

919

Witaminy i sole mineralne

Notatka dla liceum

Nicienie Są to awierzęta w większośa pasożytnicze. Ich ciało jest wydłuäone i puzypomina mć. Stąd pochodzi nazwa tych zwierząt. Gdzie żyją? Nicienie spotykamy we wszystkich środowiskach wodnych, 1 lądowych. Większość nicieni żyje w organizmach voślin i zwievent, w tym człowieka. Prowadzą one pascóytniczy tryb życa. Jak wyglądają? Nicienie to awierzęta o wydłżonym, nitkowatym ciele, 2wykle zwężonym na końcuch. Chrom je groby askórek, jest on odporny na działanie vóżnych scloodliwych substance. W przypadku vicieni pasożytniczych, chroni je przed działaniem enzymów trawiennych. Larwy formy devoste pasożytniczych nicioni puzebywają a organizmie jednego żywiciela. Cecha tu vóżni nicienie od płazińców. ovaz Choroba wywoływana przez glustę ludzka - puscżytuje jelice centum ocłowieka. Jau się zavaria? Pirez zjedzenie pchavenu, w którym anajdują się jaja glisty - najczęściej warzywa owoce Lub woda jakne sa arawy. zaburzenia pracy różnych nacządów, głównie okłado oddechowego amniejszenie apetyto, nudnosa, wymioty, bieyonlu, bule buzucha jak zapobiegać? Myć ręce po powrocie do dome, Dokładnie myć cwoce i warzywa przed a jedzeniem. 7. Człowiek połyku jaja gusty, znajdujące się w wodzie lub warzywach W pożywieniu 003 4. Samice glisty skła dają w jelice jaja, Ltive wraz z kalem człowieka dostają się do gleby jaja gusty W 2. W jelice człowieka z jaj wylę - gają się larwy glisty, utive wędrują liczne na purez navządy płucu ciała Min. 200 Lavwa Lavwa w płucach w jelicie Samiec Samica 3. Larwy kończą wędrówkę w jehue cienkim, gdzie rozwijają się w dorosie sumce i samice Owsica Puzyczyną tej chodby jest zarażenie owsiluem ludzkim. Występuje w jekcie grubym człowielow, najczęściej u dzieci. U jak się zavazić? Najczęściej przez połlimięcie jaj owsików...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

przeniesionych na releach do ust lub znajdujących się na przedmiotach codziennego użytko. jakie są obrawy? Swędzenie cholic cobytu, utive nasila się w nocy, niespokojny sen, comniejszenie apetytu, nerwowość, 1 zaburzenia koncentracji uwagi. jak zapobiegać. Myć ręce, obunać krótko paznokce, mydłem zabawki wynoszone na ne na podwórko. ( myć wodą z Włośnrica Wywoływana jest puzez włośnia spivaluego. Dovoste osobniku żyją w jelice cienkim człowieka ovaz innych ssaków np. dzików, Swiń I szczorów. all sig zavatic Purez włośnia Przez zjedzenie sorowego lub niedogotowa- nego mięsa, najczęściej świni hub daka, ktive zawiera Lavwy akie są objawy? Nudnośa, wymioty, biegunki, bole burudha, wyschen govąocha (ponad 40°C), silne bóle vuręśını, okovrch twarzy. jak biegać? Spożywać przebadane mięso, w któryon nie stwierdzono lava włośni, hopione w sklepie. Nie jeść potraw 2 sorowego mięso. W jelicie cienkim żywiciela samica włośnia vodai larwy, hitove z krwią docierają do mięśni. Tam zwijają się w spivale i otaczają ochronną torebha.. maczenie nicieni w przyrodzie Jiększość nicieni to Dieuseis vicieni to groźne puscryty. Nicience litive nimi nie stanowią pokarm innych ewievent 2jadają bakterie, drobne protisty, grzyby oraz niewie beclivęgowce, w tym tym inne vicienie. odżywiają się szozątkam organizmów, które znajdują & w glebie, puzer co pozyczyniają się do tworzema próchnicy. W naczenie pricieni dla człowietra eede aczenie: wszystkim nicienie mają dla dla człowieka człowieka negatywne 7 Są pusceytami, ktove wywołują choroby np. włośnicę lativa może prowadzić do śmieval. > są pasożytami zwierząt hodowlanych, powodoją min. je krowy produkują mniej mleka. 1 ->jevoją na voślinach uprawnych, min na burakach i ziemniakuch, co powoduje zmniejszenie plonów.