Biologia /

tlenowe oddychanie komórkowe

tlenowe oddychanie komórkowe

 tlenowe oddychanie komórkowe
11
O₂ pokarm
(tlen)
mitochondrium
cytozala
Cykl
Krebop
glumaca
pirogronian
pirogronian
faza 1 naktad energetyc

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

6

tlenowe oddychanie komórkowe

user profile picture

Wiktoria Chorążak

1 Followers
 

Biologia

 

4/1/3

Notatka

Tlenowe oddychanie komórkowe.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

tlenowe oddychanie komórkowe 11 O₂ pokarm (tlen) mitochondrium cytozala Cykl Krebop glumaca pirogronian pirogronian faza 1 naktad energetyczny : NADH ni faza 2: energia jest uwalniana transport elektronów Arp CO₂ Glikoliza (szlax Embdena - Meyerhofa - Parnasa) selax metaboliczny, w którym sześciowęglowa cząsteczka glukozy jest rozkładana do dwóch trój wę głowych cząsteczek pirogronianu. Przebiego w cytozolu. Jest wspólnym etapem dla oddychania tlenowego i beztlenowego. JH₂ l C6 ķi C6 2 C3 2 C3 2 ATP 2 ADP 2 NAD+ + 2 Pi 2 NADH + 2 H+ 4PDP 4 ATP Reakcja pomostowa trójwęglowa cząsteczka pirogronianu jest przekształcana z udziałem CoA do dwuwęglowej cząsteczki acetylo-CoA. Zachodzi w matrix mitochondrium. 1 2 O 1 C=O 1 C = O 1 CH 3 NAD+ CO₂ pirogronian (C₂) NADH + H 2 koenzym + Dekarboksylacja i jednoczesne utlenianie pirogronianu. Przyłączenie grupy acetylowej do koenzymu A (COA). A NADH + H + FADH2 III Cyki Krebsa (cykl cykl kwasu kwasu cytry nowego) cykl przemian metabolicznych, w którym dwuwęglowe grupy acetylowe pochodzące z acetylo-CoA so stopniowo utleniane do CO₂ przy jednoczesnej redukcji przenośników elektronów: NAD+ i FAD. Zachodzi w matrix mitochondrium. NAD + FAD y C4 St Сч Сч ATP 5- COA | C=O CH 3 ADP C₂ Сч C6 00₂ acetylo-CoA (C₂) at CG C5 दा ·NAD + • NADH + H+ NAD + NADH + H+ TV tańcuch oddechowy Tańcuch transportu elektronów utworzony przez prenośniki dextronów w wewnętrznej błonie mitochondrium. Polega utlenianiu cząsteczek NADH ; FADH ₂ oraz wykorzystaniu części uwalnianej stopniowo energii swobodnej do syntezy ATP. i NADH + H нас NAD+ W UU UU FADH₂ FAD (V) ( O H+ VIV 188867888 188888888888 I اللاذ 2H+ + 1/2O₂ H₂O ma ADP+ Pi Oddychanie tlenowe zachodzi μ większości organizmów eukariotycznych i niektórych prokariotycznych (bakterie tlenowe)! АТР Rearga oddychania tlenowego jest silnie egzoergiczna. Z tego powodu proces ten - całkowitego utlenienia glukozy do dwutlenku węgla i wody przebiega w komórce wieloetapowo, a energia...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

uwalniana jest stopniowo niewielkich ilościach. Chroni to struktury komórkowe przed uszkodzeniami.

Biologia /

tlenowe oddychanie komórkowe

tlenowe oddychanie komórkowe

user profile picture

Wiktoria Chorążak

1 Followers
 

Biologia

 

4/1/3

Notatka

tlenowe oddychanie komórkowe

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 tlenowe oddychanie komórkowe
11
O₂ pokarm
(tlen)
mitochondrium
cytozala
Cykl
Krebop
glumaca
pirogronian
pirogronian
faza 1 naktad energetyc

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

6

Komentarze (1)

R

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

Tlenowe oddychanie komórkowe.

Podobne notatki

3

alkohole monohydroksylowe

Know alkohole monohydroksylowe thumbnail

226

 

4/2/3

3

grzyby

Know grzyby  thumbnail

372

 

2

4

Aminokwasy

Know Aminokwasy thumbnail

556

 

4/1/7

9

Protisty

Know Protisty thumbnail

641

 

1/2/3

Więcej

tlenowe oddychanie komórkowe 11 O₂ pokarm (tlen) mitochondrium cytozala Cykl Krebop glumaca pirogronian pirogronian faza 1 naktad energetyczny : NADH ni faza 2: energia jest uwalniana transport elektronów Arp CO₂ Glikoliza (szlax Embdena - Meyerhofa - Parnasa) selax metaboliczny, w którym sześciowęglowa cząsteczka glukozy jest rozkładana do dwóch trój wę głowych cząsteczek pirogronianu. Przebiego w cytozolu. Jest wspólnym etapem dla oddychania tlenowego i beztlenowego. JH₂ l C6 ķi C6 2 C3 2 C3 2 ATP 2 ADP 2 NAD+ + 2 Pi 2 NADH + 2 H+ 4PDP 4 ATP Reakcja pomostowa trójwęglowa cząsteczka pirogronianu jest przekształcana z udziałem CoA do dwuwęglowej cząsteczki acetylo-CoA. Zachodzi w matrix mitochondrium. 1 2 O 1 C=O 1 C = O 1 CH 3 NAD+ CO₂ pirogronian (C₂) NADH + H 2 koenzym + Dekarboksylacja i jednoczesne utlenianie pirogronianu. Przyłączenie grupy acetylowej do koenzymu A (COA). A NADH + H + FADH2 III Cyki Krebsa (cykl cykl kwasu kwasu cytry nowego) cykl przemian metabolicznych, w którym dwuwęglowe grupy acetylowe pochodzące z acetylo-CoA so stopniowo utleniane do CO₂ przy jednoczesnej redukcji przenośników elektronów: NAD+ i FAD. Zachodzi w matrix mitochondrium. NAD + FAD y C4 St Сч Сч ATP 5- COA | C=O CH 3 ADP C₂ Сч C6 00₂ acetylo-CoA (C₂) at CG C5 दा ·NAD + • NADH + H+ NAD + NADH + H+ TV tańcuch oddechowy Tańcuch transportu elektronów utworzony przez prenośniki dextronów w wewnętrznej błonie mitochondrium. Polega utlenianiu cząsteczek NADH ; FADH ₂ oraz wykorzystaniu części uwalnianej stopniowo energii swobodnej do syntezy ATP. i NADH + H нас NAD+ W UU UU FADH₂ FAD (V) ( O H+ VIV 188867888 188888888888 I اللاذ 2H+ + 1/2O₂ H₂O ma ADP+ Pi Oddychanie tlenowe zachodzi μ większości organizmów eukariotycznych i niektórych prokariotycznych (bakterie tlenowe)! АТР Rearga oddychania tlenowego jest silnie egzoergiczna. Z tego powodu proces ten - całkowitego utlenienia glukozy do dwutlenku węgla i wody przebiega w komórce wieloetapowo, a energia...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

uwalniana jest stopniowo niewielkich ilościach. Chroni to struktury komórkowe przed uszkodzeniami.