Biologia /

Zapylenie u okrytozalazkowych

Zapylenie u okrytozalazkowych

 ZAPYLENIE OKRYTOZAŁĄŽKOWYCH
Zapylanie-przeniesienie ziaren pyłku z pręcików na znamię słupka, za pomocą, zwierząt, wiatru, wody.
RODZAJE ZA

Zapylenie u okrytozalazkowych

user profile picture

Gosia Szarek

7 Followers

4

Udostępnij

Zapisz

zapylenie okrytozalazkowych pełna notatka:)

 

3

Notatka

ZAPYLENIE OKRYTOZAŁĄŽKOWYCH Zapylanie-przeniesienie ziaren pyłku z pręcików na znamię słupka, za pomocą, zwierząt, wiatru, wody. RODZAJE ZAPYLENIA S-A-N-O-2-A-P-Y-L-E-N-1-6 przeniesienie ziarenka pyłku z pręcików na słupek tego samego kwiatu lub innych tej samej rośliny. Jest to nieko- vzystne : • ogranicza rekombinacje genów, zmniejszona różnoro- dność A jednak: zasiedlanie nowych terenów populacjami rzadszymi. NIEROWNOMIERNE DOJRZELJANIE PRĘCIKÓW I SŁUPKÓW : przedsTupność - słupki dojrzewają wcześniej niż pręciki, genetyczna, • nie w pełni rozwinięte nusiona i mało żywotne, OCHRONA ROŚLIN PRZED SAMOZAPŁODNIENIEM ● ● - I przedprotność - pręciki dojrzewają wcześniej niż słupki. samopłonność /samosterylność / bariera biochemiczna - zapylenie własnym pyłkiem nie prowadzi do wytworzenia nasion, np. z powodu zachamowania rozwoju Tagiewki płytkowej (kom. słupku mogą prod. subst., która uniemożliwia kiełko - wanie pyłku pochodzącego z tej samej rośliny), heterostylia /roznosłupkowość - polega na występowaniu 2 rodzajów kwiatów : jedne mają dłuższe pręciki (so, one wysoko położone), a słupki są, krótkie, - drugie mają długie słupki, krótkie pręciki (nisko). PRZYSTOSOWANIA KHIATU DO ZAPYLENIA zwierzęta duży, kolorowy, pachnący okwiat, - - - - - B-C-O-P-Y-L· ZAPYLENIE KRZYŻOWE przeniesienie ziaren pyłku z pręcików kwiatu jednej rośliny na słupek kwiatu innej rośliny tego samego gatunku. Jest to korzystne bo • zmienność genetyczna potomstwa, • dobrze wykształcone nasiona, a z nich silne rośliny. miodniki nektar, ciężki lepki pyłek. € width zredukowany bezwonny okwiat lub jego brak, długie, wiotkie pręciki, duża powierzchnia znamion słupków, - lekki, sypki pyłek.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Biologia /

Zapylenie u okrytozalazkowych

user profile picture

Gosia Szarek

7 Followers

 ZAPYLENIE OKRYTOZAŁĄŽKOWYCH
Zapylanie-przeniesienie ziaren pyłku z pręcików na znamię słupka, za pomocą, zwierząt, wiatru, wody.
RODZAJE ZA

Otwórz

zapylenie okrytozalazkowych pełna notatka:)

Podobne notatki
Know Rośliny okrytozalążkowe thumbnail

11

231

Rośliny okrytozalążkowe

Biologia

Know Rośliny okrytozalążkowe thumbnail

11

19

Rośliny okrytozalążkowe

To moja notatka o roślinach okrytozalążkowych.

Know Rośliny okrytozalążkowe thumbnail

90

1113

Rośliny okrytozalążkowe

biologia klasa 2 źrodło nowa era

Know Rośliny okrytonasienne thumbnail

9

159

Rośliny okrytonasienne

Rośliny okrytonasienne

Know rośliny okrytozalążkowe thumbnail

93

1005

rośliny okrytozalążkowe

biologia rozszerozna

Know rośliny okrytozalążkowe thumbnail

5

146

rośliny okrytozalążkowe

opis roślin okrytozalazkowych

ZAPYLENIE OKRYTOZAŁĄŽKOWYCH Zapylanie-przeniesienie ziaren pyłku z pręcików na znamię słupka, za pomocą, zwierząt, wiatru, wody. RODZAJE ZAPYLENIA S-A-N-O-2-A-P-Y-L-E-N-1-6 przeniesienie ziarenka pyłku z pręcików na słupek tego samego kwiatu lub innych tej samej rośliny. Jest to nieko- vzystne : • ogranicza rekombinacje genów, zmniejszona różnoro- dność A jednak: zasiedlanie nowych terenów populacjami rzadszymi. NIEROWNOMIERNE DOJRZELJANIE PRĘCIKÓW I SŁUPKÓW : przedsTupność - słupki dojrzewają wcześniej niż pręciki, genetyczna, • nie w pełni rozwinięte nusiona i mało żywotne, OCHRONA ROŚLIN PRZED SAMOZAPŁODNIENIEM ● ● - I przedprotność - pręciki dojrzewają wcześniej niż słupki. samopłonność /samosterylność / bariera biochemiczna - zapylenie własnym pyłkiem nie prowadzi do wytworzenia nasion, np. z powodu zachamowania rozwoju Tagiewki płytkowej (kom. słupku mogą prod. subst., która uniemożliwia kiełko - wanie pyłku pochodzącego z tej samej rośliny), heterostylia /roznosłupkowość - polega na występowaniu 2 rodzajów kwiatów : jedne mają dłuższe pręciki (so, one wysoko położone), a słupki są, krótkie, - drugie mają długie słupki, krótkie pręciki (nisko). PRZYSTOSOWANIA KHIATU DO ZAPYLENIA zwierzęta duży, kolorowy, pachnący okwiat, - - - - - B-C-O-P-Y-L· ZAPYLENIE KRZYŻOWE przeniesienie ziaren pyłku z pręcików kwiatu jednej rośliny na słupek kwiatu innej rośliny tego samego gatunku. Jest to korzystne bo • zmienność genetyczna potomstwa, • dobrze wykształcone nasiona, a z nich silne rośliny. miodniki nektar, ciężki lepki pyłek. € width zredukowany bezwonny okwiat lub jego brak, długie, wiotkie pręciki, duża powierzchnia znamion słupków, - lekki, sypki pyłek.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację