metal glinu 2AL + 6HCl AL AMFOTERYCZNOSC -> 2AlCl3 + 3H₂ ↓ 3 NaOH + 3H₂O -> Na₂ [Al(OH)₂] + ²/2H₂ Henek glinu A 203 + 6 HCL -> ALO₂ 6 Na OH + wodorotlenek glinu 3HCL AL (OH)3 AL (OH)3 + 3N₂QH metal cynku 22n + Zn + + + Henek cynku ZnO + 2HCl 2NaOH cynku ZnO wodorotlenek Zn (OH) ₂ + 2HC1 Zn (OH)₂ + 2NaOH metal chromv 2HCI -> ZnCl₂ + H₂ + 2NaOH H₂O > + Cr₂O3 (r₂ 03 wodorotlenek chromu + Cr (OH)3 Cr (OH) 3 + G HCL + 6 NaOH + + зна 3 NaOH > но + 2AlCl3 + 3 H₂O 3H₂0 ZnCl₂ ALCL 3 зно Naz [Al(OH)₂] > Cr + 3HCL CrCl₂ + ²/²/ H₂₁ 를 H2 Naz 3 Cr + 3NaOH + 3H₂03 > 2²N₁3 [Cr (OH)₂ ] + =²/² H₂ знаю 2 Henek chromu > + => Na₂ [Zn(OH)₂₁] + H₂ -> + H₂O ZnCl₂ H₂O -> N₂₂ [Zn(OH)4] Naz 2N₂₂ [AL (OH)₂] Na₂ [Zn(OH)4] 2Cr Cl₂ + 3H₂O 3H₂O -> 2Na₂ [Cr(OH)] > Cr Cl 3 3H₂0 Na₂ [Cr (OH)₂] 3 +

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Chemia /

Amfoteryczność

user profile picture

Anna Migała

23 Followers

 metal glinu
2AL + 6HCl
AL
AMFOTERYCZNOSC
->
2AlCl3 + 3H₂
↓
3 NaOH + 3H₂O -> Na₂ [Al(OH)₂] + ²/2H₂
Henek glinu
A 203
+ 6 HCL ->
ALO₂ 6 Na OH

Otwórz

Amfoteryczność metali, tlenków i wodorotlenków.

metal glinu 2AL + 6HCl AL AMFOTERYCZNOSC -> 2AlCl3 + 3H₂ ↓ 3 NaOH + 3H₂O -> Na₂ [Al(OH)₂] + ²/2H₂ Henek glinu A 203 + 6 HCL -> ALO₂ 6 Na OH + wodorotlenek glinu 3HCL AL (OH)3 AL (OH)3 + 3N₂QH metal cynku 22n + Zn + + + Henek cynku ZnO + 2HCl 2NaOH cynku ZnO wodorotlenek Zn (OH) ₂ + 2HC1 Zn (OH)₂ + 2NaOH metal chromv 2HCI -> ZnCl₂ + H₂ + 2NaOH H₂O > + Cr₂O3 (r₂ 03 wodorotlenek chromu + Cr (OH)3 Cr (OH) 3 + G HCL + 6 NaOH + + зна 3 NaOH > но + 2AlCl3 + 3 H₂O 3H₂0 ZnCl₂ ALCL 3 зно Naz [Al(OH)₂] > Cr + 3HCL CrCl₂ + ²/²/ H₂₁ 를 H2 Naz 3 Cr + 3NaOH + 3H₂03 > 2²N₁3 [Cr (OH)₂ ] + =²/² H₂ знаю 2 Henek chromu > + => Na₂ [Zn(OH)₂₁] + H₂ -> + H₂O ZnCl₂ H₂O -> N₂₂ [Zn(OH)4] Naz 2N₂₂ [AL (OH)₂] Na₂ [Zn(OH)4] 2Cr Cl₂ + 3H₂O 3H₂O -> 2Na₂ [Cr(OH)] > Cr Cl 3 3H₂0 Na₂ [Cr (OH)₂] 3 +

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację