Chemia /

Tlenki

Tlenki

 1. Tlenki to związki tlenu z innymi pierwiastkami.
2. Liczbę wiązań, które tworzy atom danego pierwiastka chemicznego, łącząc się z innymi

Tlenki

user profile picture

Krzysiek Nowak

3 Followers

19

Udostępnij

Zapisz

Notatka o tlenkach.

 

2

Notatka

1. Tlenki to związki tlenu z innymi pierwiastkami. 2. Liczbę wiązań, które tworzy atom danego pierwiastka chemicznego, łącząc się z innymi atomami, nazywa się wartościowością. Przy jej opisywaniu posługujemy się liczbami rzymskimi. 3. W tlenkach, tlen jest zawsze dwuwartościowy. 4. Litowce są zawsze jednowartościowe a berylowce dwuwartościowe. 5. Nie podajemy wartościowości w nazwie litowców (I) i berylowców (II), a także -glin, bor (III) -cynk (II) -fluor (I) -wodór (I) Przykładowe litowce (I)Li₂O(II) tlenek litu (I)Na₂O(II) tlenek sodu (I)K₂O(II) tlenek potasu Przykładowe berylowce (II)BeO(II) tlenek berylu (II)MgO(II) tlenek magnezu (II)CaO (II) tlenek wapnia Inne metale: metali (III)Al2O3(II) tlenek glinu (II) ZnO (II) tlenek cynku (II)FeO(II) tlenek żelaza (II) (III) Fe2O3(II) tlenek żelaza (III) (I)CuO(II) tlenek miedzi (I) (II)CrO(II) tlenek chromu (II) (III)Cr₂O3 (II)tlenek chromu (III) (IV) MnO2(II)tlenek manganu (IV) (VII)Mn2O7(II)tlenek manganu (VII) 6. Otrzymywanie tlenków - bezpośrednia synteza z pierwiastków 4Na + O₂ → 2Na₂O 2MgO 2Mg + O₂ S + O2 → SO2 Tlenki Tlenki niemetali (I) H₂O (II) - tlenek wodoru (woda) (III) B₂O3 (II) - tlenek boru (IV) CO₂(II) - tlenek węgla (IV) (II) CO (II) - tlenek węgla (II) - czad (IV) SiO₂ (II) - tlenek krzemu (IV) (II) SiO (II) - tlenek krzemu (II) (I) N₂O (II) tlenek azotu (I) (III) N₂O3(II) tlenek azotu (III) (II) NO (II) tlenek azotu (II) (IV) NO2 (II) tlenek azotu (IV) (IV) N₂O4(II) tlenek azotu (IV) - dimer (V) N₂O5(II) tlenek azotu (V) (III) P4O6 (II) - tlenek fosforu (III) (V) P4O10 (II) - tlenek fosforu (V) (IV) SO₂ (II) - tlenek...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

siarki (IV) (VI) SO3 (II) - tlenek siarki (VI) (II) OF2 (I) - fluorek tlenu (I) Cl₂O (II) - tlenek chloru (I) (III) Cl₂O3 (II) - tlenek chloru (III) (V) Cl₂O5(II) - tlenek chloru (V) (VII) Cl₂O7 (II) - tlenek chloru (VII) 4P +502 P4010 2H2 + O2 → 2H₂O 4A1 + 302 → 2Al2O3 7. Właściwości chemiczne tlenków Tylko tlenki metali bloku s reagują z wodą tworząc odczyn zasadowy (wyjątek Beryl). Pozostałe tlenki metalu nie reagują z wodą!!! Tlenki niemetali mogą reagować z wodą tworząc kwasy P4O10+ 6H₂O → 4H3PO4 SO₂ + H₂O → H₂SO3 SiO2 + H2O -/-> Al2O3 - reaguje z HCl i NaOH jest tlenkiem amfoterycznym (zdolność do reagowania z kwasami i zasadami) 8. Charakter chemiczny tlenków zasadowe tlenki metali mogą reagować z wodą tworząc zasady tlenek zasadowy + woda → zasada zawsze reagują z kwasami produktami reakcji są sole Tlenki amfoteryczne tlenki metali Al2O3, Cr2O3, MnO2, BeO, ZnO, tlenki miedzi i żelaza nie reagują z woda reagują z kwasami i zasadami tworząc sole kwasowe tlenek niemetali mogą reagować z wodą tworząc kwasy tlenek kwasowy + woda → kwas reagują z zasadami tworząc sole obojętne tlenek niemetali NO, CO, SiO, N₂O nie reagują z wodą, kwasami ani zasadami

Chemia /

Tlenki

user profile picture

Krzysiek Nowak

3 Followers

 1. Tlenki to związki tlenu z innymi pierwiastkami.
2. Liczbę wiązań, które tworzy atom danego pierwiastka chemicznego, łącząc się z innymi

Otwórz

Notatka o tlenkach.

Podobne notatki
Know Tlenki  thumbnail

2

70

Tlenki

Systematyka związków nieorganicznych, tlenki, wartościowość, podział tlenków ze względu na charakter chemiczny, otrzymanie tlenków

Know Wodorotlenki thumbnail

24

426

Wodorotlenki

Wszystko co trzeba wiedzieć o wodorotlenkach do matury;

Know Kwasy  thumbnail

18

235

Kwasy

Wszystko co trzeba wiedzieć o kwasach do matury;

Know Tlenki - budowa, nazewnictwo, podział thumbnail

239

4246

Tlenki - budowa, nazewnictwo, podział

zgodne z podręcznikiem nowej ery

Know chemia nieorganiczna tlenki związki chemiczne tlenki amfoteryczne amfotery reakcje otrzymywanie  thumbnail

33

712

chemia nieorganiczna tlenki związki chemiczne tlenki amfoteryczne amfotery reakcje otrzymywanie

tlenki

Know tlenki niemetali i metali thumbnail

4

55

tlenki niemetali i metali

tlenki, dostałam 5

1. Tlenki to związki tlenu z innymi pierwiastkami. 2. Liczbę wiązań, które tworzy atom danego pierwiastka chemicznego, łącząc się z innymi atomami, nazywa się wartościowością. Przy jej opisywaniu posługujemy się liczbami rzymskimi. 3. W tlenkach, tlen jest zawsze dwuwartościowy. 4. Litowce są zawsze jednowartościowe a berylowce dwuwartościowe. 5. Nie podajemy wartościowości w nazwie litowców (I) i berylowców (II), a także -glin, bor (III) -cynk (II) -fluor (I) -wodór (I) Przykładowe litowce (I)Li₂O(II) tlenek litu (I)Na₂O(II) tlenek sodu (I)K₂O(II) tlenek potasu Przykładowe berylowce (II)BeO(II) tlenek berylu (II)MgO(II) tlenek magnezu (II)CaO (II) tlenek wapnia Inne metale: metali (III)Al2O3(II) tlenek glinu (II) ZnO (II) tlenek cynku (II)FeO(II) tlenek żelaza (II) (III) Fe2O3(II) tlenek żelaza (III) (I)CuO(II) tlenek miedzi (I) (II)CrO(II) tlenek chromu (II) (III)Cr₂O3 (II)tlenek chromu (III) (IV) MnO2(II)tlenek manganu (IV) (VII)Mn2O7(II)tlenek manganu (VII) 6. Otrzymywanie tlenków - bezpośrednia synteza z pierwiastków 4Na + O₂ → 2Na₂O 2MgO 2Mg + O₂ S + O2 → SO2 Tlenki Tlenki niemetali (I) H₂O (II) - tlenek wodoru (woda) (III) B₂O3 (II) - tlenek boru (IV) CO₂(II) - tlenek węgla (IV) (II) CO (II) - tlenek węgla (II) - czad (IV) SiO₂ (II) - tlenek krzemu (IV) (II) SiO (II) - tlenek krzemu (II) (I) N₂O (II) tlenek azotu (I) (III) N₂O3(II) tlenek azotu (III) (II) NO (II) tlenek azotu (II) (IV) NO2 (II) tlenek azotu (IV) (IV) N₂O4(II) tlenek azotu (IV) - dimer (V) N₂O5(II) tlenek azotu (V) (III) P4O6 (II) - tlenek fosforu (III) (V) P4O10 (II) - tlenek fosforu (V) (IV) SO₂ (II) - tlenek...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

siarki (IV) (VI) SO3 (II) - tlenek siarki (VI) (II) OF2 (I) - fluorek tlenu (I) Cl₂O (II) - tlenek chloru (I) (III) Cl₂O3 (II) - tlenek chloru (III) (V) Cl₂O5(II) - tlenek chloru (V) (VII) Cl₂O7 (II) - tlenek chloru (VII) 4P +502 P4010 2H2 + O2 → 2H₂O 4A1 + 302 → 2Al2O3 7. Właściwości chemiczne tlenków Tylko tlenki metali bloku s reagują z wodą tworząc odczyn zasadowy (wyjątek Beryl). Pozostałe tlenki metalu nie reagują z wodą!!! Tlenki niemetali mogą reagować z wodą tworząc kwasy P4O10+ 6H₂O → 4H3PO4 SO₂ + H₂O → H₂SO3 SiO2 + H2O -/-> Al2O3 - reaguje z HCl i NaOH jest tlenkiem amfoterycznym (zdolność do reagowania z kwasami i zasadami) 8. Charakter chemiczny tlenków zasadowe tlenki metali mogą reagować z wodą tworząc zasady tlenek zasadowy + woda → zasada zawsze reagują z kwasami produktami reakcji są sole Tlenki amfoteryczne tlenki metali Al2O3, Cr2O3, MnO2, BeO, ZnO, tlenki miedzi i żelaza nie reagują z woda reagują z kwasami i zasadami tworząc sole kwasowe tlenek niemetali mogą reagować z wodą tworząc kwasy tlenek kwasowy + woda → kwas reagują z zasadami tworząc sole obojętne tlenek niemetali NO, CO, SiO, N₂O nie reagują z wodą, kwasami ani zasadami