Chemia /

Węglowodory

Węglowodory

user profile picture

oliwka;)

12 Followers
 

Chemia

 

2/3

Notatka

Węglowodory

 WEGLOWODORY
ALOTROPIA- zjawisko, gdzie pierwiastek występuje w odmianach różniquych
się budową wewnętraną, więc również właściwościami fizy

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

51

Notatka z dziełu węglowodory (alkiny, alkeny, benzen, izomery, reakcje)

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

WEGLOWODORY ALOTROPIA- zjawisko, gdzie pierwiastek występuje w odmianach różniquych się budową wewnętraną, więc również właściwościami fizycznymi / chemicznymi ALOTROPOWE ODMIANY WĘGLA 1 Diament 2 Grafit 3 Grafen 4 Fulereny PODZIAŁ WĘGLOWODORÓW Tańcuchowe nasycone alkably węglowodory 5 pentan C5H₁2 6 heksan C6H₁4! 14 7 heptan Gho 8 oktan C8 H ₂8 9 nonan C₂ H₂O nienasycone alkeny, aking nasycone nienasycone. pierścieniowe ~ALKANYunus • ma tylko wiązania pojedyńcze (kowalencyjne) SZEREG HOMOLOGICZNY 1 metan CH₂ 2 etan C₂H6 3 propan C3H₂ 4 butan C₂ H₂o gaz ciecz WĘGLOWODÓR związek zbudowany jedynie 2 węgla i wodoru aromatyczne benzen CnH₂n+2 - wzór ogólny właściwości fizyczne - gęstość < wody, nie rozpuszczame w wodzie, im większa liczba atomów C, tym większa I wrzenia i topnienia • właściwości chemiczne - bezwonne, bez smaku (gaz), charakterystyczny zapach, specyficzny smak (ciecz, c. stałk palne, twoną mieszaniny wybuchowe 10 dekan C₁0H₂2 17-18- ciało stałe ~ALKENY mają wiązanie podwójne (1 typu it, 2 typu 6), pozostałe pojedyńcze 6 atomy są połączone wiązaniami kowalencyjnymi SZEREG HOMOLOGICZNY 2 eten (etylen) (₂ Hy 3 C3H6 propen 4 but-1-en 5 pent-1-en 6 heks-1-en 7 hept-1-en 8 okt-1-en 9 non-1-en 10 dek-1-en Cy Hq C₂ H₂o санаг C₂H₂4 C₂H as Cg H ng G₂011 ₂0 • wykorzystanie- energetyczne, składniki prepardón. chłodzących w sprayu, ser pokrywany jest parafing, turystyczne butle gazowe, kuchenki gazowe, piece 161- ciało stałe 6206 ciecze 15 NAZWY dodajemy końcówke -en, natomiast numer mówi nam gdzie leży wiązanie podwójne C n H ₂n tworką izomery Gakieletowe • nierozpuszczalne w wodzie, im więcej atomów węgla, tym wyższa T wRenia /topnienia, bezbarwne (gazy, ciecze) palne, payjemne zapachy ulegają reakiji: spalania, addycji, polimeryzagi Ⓒzastosowanie - czynnik przyśpieszający dojnewanie owoców, opony samochodowe, filtry UV, zimowa odzież termoaktywna. ALKINY ma wiązanie potrójne (1 typu π, a resata...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

6) nazwy tworzymy podobnie jak u alkenów, tylko dajemy końcówki -yn, - in SZEREG 2 etyn (acetylen) 3 propyn 4 but-1-yn HOMOLOGICZNY C₂ H₂ C3 H4 Cu Hc C5 H8 Съ Нго C₂ H₁2 Cg Han 5 pent-1-yn 6 heks - 1-yn 7 hept - 1 - yn 8 okt - 1-yn non - 1. 9 1-yn 10 dek-1-in Cg M ₂6 C10 H 18 CnH2n-2 tworzą izomery szkieletowe i i20mery położenia wiązania Nielokrotnego nie rozpuszczalne w wodzie, im więcej atomów węgla tym wyższa temperatura wRenia i topnienia • palne, charakterystyczny zapach (oprócz elyn) • ulegają reakyi addycji • używa się ich w przemyśle chemicznym, saklarskim i metalurgicznym ~ BENZEN N jest zbudowany 2 abomów węgla (na wierzchołkach sześciokąta) każdy abom wegla łączy się 2 1 wodorem i sąsiednimi węglami 2delokalizowane wiązanie π to jest kółko w środku sześwokąta SZEREG HOMOLOGICZNY BENZENU Cn M2n-6 : 6 benzen (1 metylobenzen (toluen) 8 etylobenzen 81,2-dimetylo benzen (ortoksylen) 81,3-dimetylobenzen (metaksylen) C8 Hno 8 1,4-dimetylobenzen (paraksylen) (8 tho сень Cz H 8 C8 H₁0 NAZWY Cg H₂0 jeśli przyłączamy do jakieś CH3 to dajemy przedrostek -metylo, a jeśli dodajemy Cth i jeszcze do tego CH3 to -etylo mają i20 mery położenia ciecz, temp. topnienia 5,5°C, a wrzenia 80°C, bezbarwny, gęstość mniejsza od gęstości wody, nie rozpuszczalny w wodzie charakterystyczny zapach, łatwopalny, rakotwórczy • wykorzystanie materiały wybuchowe, styropian, barwniki syntetyczne Corto CH3 Oth •CH3 1 SPALANIA alkany, benzen metar CH₂ C CH3 3 ADDYCJI REAKCJE a całkowite - produkty: CO ₂ + H₂O b niecałkowitego - produkty: CO + H₂O / C + H₂O ! alkany, alkeny, alking, benzen SUBSTYTUCJI (podstawienia) atom 2 cząsteczki 1 substratu, 2astępuje atom w cząsteccace 2 substratu, światło ! para CH 3 6 CH3 wiązanie podwójne /potrójne robi się pojedyńcze i dołączają się jakieś inne atomy (smerfastycznie), reguła Markownikowa ! alkeny, alking 4 POLIMERYZACJA Taczenie się ze sobą wielu cząsteczek związku nienasyconego przez rozerwanie wiązania π. Monomer - substrat, polimer - produkt, mer - powtarzający się fragment (2ąsteczki polimeru 8 alkeny ! REGUŁA MARKOWNIKOWA - w reakyi addyyi cząsteczek niesymetrycznych do niesymetrycznej cząsteczki alkenu atom wodoru przyłącza się do tego atomu węgla pay wiązaniu wielokrotnym, który jest połączony 2 wieksza liczbog atomów Hodory ~IZOMERY n IZOMERIA- 2jawisko występowania związków chemicznych o takim samym składzie chemicznym (w20rze sumarycznym), lecz różnej budowie (wzory strukturalar) RODZAJE IZOMERÖN↳ • szkieletowe o funkcyjne o położenia GRUPA ALKINOWA- fragment cząsteczki alkanu, który powstaje w wyniku odłączenia atomu wodoru RZĘDOWOŚĆ - węgiel jest tylu rędowy, ile jest podłączonych do niego innych atomów węgla HOMOLOGI-awigaki chemiczne należące do jednego szeregu homologicznego OTRZYMYWANIE 1 eten ● CH₂COONa+ NaOH →→→ CH ₁ + Na₂CO3 - AlyC₂+12 H₂O 3 CH₂ + 4AI (OH)3 Aly C3+12 HCL 3 CH₂ + 4 AIC 13 2 benzen knatt Tańcucha sprawia że związki różnią się właściwościami fizycznymi i hemicznymi. — - - 3C₂ H₂ PT ₂ C 6 H c G

Chemia /

Węglowodory

Węglowodory

user profile picture

oliwka;)

12 Followers
 

Chemia

 

2/3

Notatka

Węglowodory

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 WEGLOWODORY
ALOTROPIA- zjawisko, gdzie pierwiastek występuje w odmianach różniquych
się budową wewnętraną, więc również właściwościami fizy

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

51

Komentarze (1)

S

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

Notatka z dziełu węglowodory (alkiny, alkeny, benzen, izomery, reakcje)

Podobne notatki

5

ALKENY

Know ALKENY  thumbnail

3049

 

2/3

3

alkohole monohydroksylowe

Know alkohole monohydroksylowe thumbnail

2381

 

4/2/3

3

alkany,alkeny i alkiny

Know alkany,alkeny i alkiny thumbnail

4053

 

8/3

4

ALKANY

Know ALKANY thumbnail

3374

 

2/3

Więcej

WEGLOWODORY ALOTROPIA- zjawisko, gdzie pierwiastek występuje w odmianach różniquych się budową wewnętraną, więc również właściwościami fizycznymi / chemicznymi ALOTROPOWE ODMIANY WĘGLA 1 Diament 2 Grafit 3 Grafen 4 Fulereny PODZIAŁ WĘGLOWODORÓW Tańcuchowe nasycone alkably węglowodory 5 pentan C5H₁2 6 heksan C6H₁4! 14 7 heptan Gho 8 oktan C8 H ₂8 9 nonan C₂ H₂O nienasycone alkeny, aking nasycone nienasycone. pierścieniowe ~ALKANYunus • ma tylko wiązania pojedyńcze (kowalencyjne) SZEREG HOMOLOGICZNY 1 metan CH₂ 2 etan C₂H6 3 propan C3H₂ 4 butan C₂ H₂o gaz ciecz WĘGLOWODÓR związek zbudowany jedynie 2 węgla i wodoru aromatyczne benzen CnH₂n+2 - wzór ogólny właściwości fizyczne - gęstość < wody, nie rozpuszczame w wodzie, im większa liczba atomów C, tym większa I wrzenia i topnienia • właściwości chemiczne - bezwonne, bez smaku (gaz), charakterystyczny zapach, specyficzny smak (ciecz, c. stałk palne, twoną mieszaniny wybuchowe 10 dekan C₁0H₂2 17-18- ciało stałe ~ALKENY mają wiązanie podwójne (1 typu it, 2 typu 6), pozostałe pojedyńcze 6 atomy są połączone wiązaniami kowalencyjnymi SZEREG HOMOLOGICZNY 2 eten (etylen) (₂ Hy 3 C3H6 propen 4 but-1-en 5 pent-1-en 6 heks-1-en 7 hept-1-en 8 okt-1-en 9 non-1-en 10 dek-1-en Cy Hq C₂ H₂o санаг C₂H₂4 C₂H as Cg H ng G₂011 ₂0 • wykorzystanie- energetyczne, składniki prepardón. chłodzących w sprayu, ser pokrywany jest parafing, turystyczne butle gazowe, kuchenki gazowe, piece 161- ciało stałe 6206 ciecze 15 NAZWY dodajemy końcówke -en, natomiast numer mówi nam gdzie leży wiązanie podwójne C n H ₂n tworką izomery Gakieletowe • nierozpuszczalne w wodzie, im więcej atomów węgla, tym wyższa T wRenia /topnienia, bezbarwne (gazy, ciecze) palne, payjemne zapachy ulegają reakiji: spalania, addycji, polimeryzagi Ⓒzastosowanie - czynnik przyśpieszający dojnewanie owoców, opony samochodowe, filtry UV, zimowa odzież termoaktywna. ALKINY ma wiązanie potrójne (1 typu π, a resata...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

6) nazwy tworzymy podobnie jak u alkenów, tylko dajemy końcówki -yn, - in SZEREG 2 etyn (acetylen) 3 propyn 4 but-1-yn HOMOLOGICZNY C₂ H₂ C3 H4 Cu Hc C5 H8 Съ Нго C₂ H₁2 Cg Han 5 pent-1-yn 6 heks - 1-yn 7 hept - 1 - yn 8 okt - 1-yn non - 1. 9 1-yn 10 dek-1-in Cg M ₂6 C10 H 18 CnH2n-2 tworzą izomery szkieletowe i i20mery położenia wiązania Nielokrotnego nie rozpuszczalne w wodzie, im więcej atomów węgla tym wyższa temperatura wRenia i topnienia • palne, charakterystyczny zapach (oprócz elyn) • ulegają reakyi addycji • używa się ich w przemyśle chemicznym, saklarskim i metalurgicznym ~ BENZEN N jest zbudowany 2 abomów węgla (na wierzchołkach sześciokąta) każdy abom wegla łączy się 2 1 wodorem i sąsiednimi węglami 2delokalizowane wiązanie π to jest kółko w środku sześwokąta SZEREG HOMOLOGICZNY BENZENU Cn M2n-6 : 6 benzen (1 metylobenzen (toluen) 8 etylobenzen 81,2-dimetylo benzen (ortoksylen) 81,3-dimetylobenzen (metaksylen) C8 Hno 8 1,4-dimetylobenzen (paraksylen) (8 tho сень Cz H 8 C8 H₁0 NAZWY Cg H₂0 jeśli przyłączamy do jakieś CH3 to dajemy przedrostek -metylo, a jeśli dodajemy Cth i jeszcze do tego CH3 to -etylo mają i20 mery położenia ciecz, temp. topnienia 5,5°C, a wrzenia 80°C, bezbarwny, gęstość mniejsza od gęstości wody, nie rozpuszczalny w wodzie charakterystyczny zapach, łatwopalny, rakotwórczy • wykorzystanie materiały wybuchowe, styropian, barwniki syntetyczne Corto CH3 Oth •CH3 1 SPALANIA alkany, benzen metar CH₂ C CH3 3 ADDYCJI REAKCJE a całkowite - produkty: CO ₂ + H₂O b niecałkowitego - produkty: CO + H₂O / C + H₂O ! alkany, alkeny, alking, benzen SUBSTYTUCJI (podstawienia) atom 2 cząsteczki 1 substratu, 2astępuje atom w cząsteccace 2 substratu, światło ! para CH 3 6 CH3 wiązanie podwójne /potrójne robi się pojedyńcze i dołączają się jakieś inne atomy (smerfastycznie), reguła Markownikowa ! alkeny, alking 4 POLIMERYZACJA Taczenie się ze sobą wielu cząsteczek związku nienasyconego przez rozerwanie wiązania π. Monomer - substrat, polimer - produkt, mer - powtarzający się fragment (2ąsteczki polimeru 8 alkeny ! REGUŁA MARKOWNIKOWA - w reakyi addyyi cząsteczek niesymetrycznych do niesymetrycznej cząsteczki alkenu atom wodoru przyłącza się do tego atomu węgla pay wiązaniu wielokrotnym, który jest połączony 2 wieksza liczbog atomów Hodory ~IZOMERY n IZOMERIA- 2jawisko występowania związków chemicznych o takim samym składzie chemicznym (w20rze sumarycznym), lecz różnej budowie (wzory strukturalar) RODZAJE IZOMERÖN↳ • szkieletowe o funkcyjne o położenia GRUPA ALKINOWA- fragment cząsteczki alkanu, który powstaje w wyniku odłączenia atomu wodoru RZĘDOWOŚĆ - węgiel jest tylu rędowy, ile jest podłączonych do niego innych atomów węgla HOMOLOGI-awigaki chemiczne należące do jednego szeregu homologicznego OTRZYMYWANIE 1 eten ● CH₂COONa+ NaOH →→→ CH ₁ + Na₂CO3 - AlyC₂+12 H₂O 3 CH₂ + 4AI (OH)3 Aly C3+12 HCL 3 CH₂ + 4 AIC 13 2 benzen knatt Tańcucha sprawia że związki różnią się właściwościami fizycznymi i hemicznymi. — - - 3C₂ H₂ PT ₂ C 6 H c G