Edukacja dla bezpieczeństwa /

Bezpieczeństwo państwa

Bezpieczeństwo państwa

user profile picture

Anna Szyller

87 Followers

Bezpieczeństwo państwa

 9. Ochronie przed jakimi zagrożeniami ma
służyć bezpieczeństwo militarne
1. Świadczenia osobiste na rzecz
obronności państwa
2. Świadczenia

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

6

Rodzaje wojsk, bezpieczeństwo militarne, wyposażenie, powinności obronne obywateli

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

9. Ochronie przed jakimi zagrożeniami ma służyć bezpieczeństwo militarne 1. Świadczenia osobiste na rzecz obronności państwa 2. Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony państwa 3/4. Wymień rodzaje sił zbrojnych, ich zadania i wyposażenie 7. Wymień i scharakteryzuj zbiorowe środki ochrony ludności 8. Wymień i scharakteryzuj indywidualne środki ochrony ludności 10. Wyjaśnij, czym jest powszechny obowiązek obrony. Jakie są jego formy? napaść innego kraju, - obrona terytorialna, - obrona suwerenności państwa, To wykonywanie różnych prac doraźnych niezbędnych do przygotowania obrony państwa oraz zwalczania klęsk żywiołowych i ich skutków. Osoby fizyczne mogą być zobowiązane do przygotowania obrony państwa oraz zwalczania klęsk żywiołowych i ich skutków. Wojska Lądowe - zapewniają obronę przed atakiem powietrzno-lądowym, są przygotowane do działań wynikających z stosunków międzynarodowych Polski, likwidacja zagrożeń niemilitarnych, (pancerne i zmechanizowane, aeromobilne, rakietowe i artylerii, obrony przeciwlotniczej, inżynieryjne, chemiczne, łączności i informatyki) [wyposażenie]: czołgi, bojowe wozy, sprzęt przeciwchemiczny, sprzęt rakietowy, moździerze, wozy zabezpieczenia technicznego Siły Powietrzne obrona przestrzeni powietrznej kraju, - prowadzenie operacji mających utrzymania przewagi w powietrzu, - wspieranie innych rodzajów wojsk w operacjach połączonych. [wyposażenie]: śmigłowce, samoloty, bezzałogowe statki powietrzne, myśliwce Marynarka Wojenna - obrona interesów państwa na polskich obszarach morskich, morska obrona wybrzeża, [wyposażenie]:fregaty, korwety, okręty rakietowe, podwodne, okręty ratownicze i wsparcia logistycznego Wojska Specjalne prowadzenie operacji specjalnych w kraju i poza jego granicami w okresie pokoju, kryzysu lub wojny. Wojska Obrony Terytorialnej - wsparcie dla wojsk operacyjnych Mają zabezpieczyć przed środkami masowego rażenia. Należą do nich np.: alarmy ostrzegawcze, budowle ochronne, schrony, ewakuacja Indywidualne środki ochrony to...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

np.: maski przeciwgazowe, środki ochrony skóry, płaszcze, rękawice. Wszyscy obywatele są zobowiązani do umacniania obronności RP i stawienia się w miejscu powołania. Pełnienie powinności obronnych może się różnić zależnie od wieku i stanu zdrowia.

Edukacja dla bezpieczeństwa /

Bezpieczeństwo państwa

Bezpieczeństwo państwa

user profile picture

Anna Szyller

87 Followers

Bezpieczeństwo państwa

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 9. Ochronie przed jakimi zagrożeniami ma
służyć bezpieczeństwo militarne
1. Świadczenia osobiste na rzecz
obronności państwa
2. Świadczenia

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

6

Komentarze (1)

G

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

Rodzaje wojsk, bezpieczeństwo militarne, wyposażenie, powinności obronne obywateli

9. Ochronie przed jakimi zagrożeniami ma służyć bezpieczeństwo militarne 1. Świadczenia osobiste na rzecz obronności państwa 2. Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony państwa 3/4. Wymień rodzaje sił zbrojnych, ich zadania i wyposażenie 7. Wymień i scharakteryzuj zbiorowe środki ochrony ludności 8. Wymień i scharakteryzuj indywidualne środki ochrony ludności 10. Wyjaśnij, czym jest powszechny obowiązek obrony. Jakie są jego formy? napaść innego kraju, - obrona terytorialna, - obrona suwerenności państwa, To wykonywanie różnych prac doraźnych niezbędnych do przygotowania obrony państwa oraz zwalczania klęsk żywiołowych i ich skutków. Osoby fizyczne mogą być zobowiązane do przygotowania obrony państwa oraz zwalczania klęsk żywiołowych i ich skutków. Wojska Lądowe - zapewniają obronę przed atakiem powietrzno-lądowym, są przygotowane do działań wynikających z stosunków międzynarodowych Polski, likwidacja zagrożeń niemilitarnych, (pancerne i zmechanizowane, aeromobilne, rakietowe i artylerii, obrony przeciwlotniczej, inżynieryjne, chemiczne, łączności i informatyki) [wyposażenie]: czołgi, bojowe wozy, sprzęt przeciwchemiczny, sprzęt rakietowy, moździerze, wozy zabezpieczenia technicznego Siły Powietrzne obrona przestrzeni powietrznej kraju, - prowadzenie operacji mających utrzymania przewagi w powietrzu, - wspieranie innych rodzajów wojsk w operacjach połączonych. [wyposażenie]: śmigłowce, samoloty, bezzałogowe statki powietrzne, myśliwce Marynarka Wojenna - obrona interesów państwa na polskich obszarach morskich, morska obrona wybrzeża, [wyposażenie]:fregaty, korwety, okręty rakietowe, podwodne, okręty ratownicze i wsparcia logistycznego Wojska Specjalne prowadzenie operacji specjalnych w kraju i poza jego granicami w okresie pokoju, kryzysu lub wojny. Wojska Obrony Terytorialnej - wsparcie dla wojsk operacyjnych Mają zabezpieczyć przed środkami masowego rażenia. Należą do nich np.: alarmy ostrzegawcze, budowle ochronne, schrony, ewakuacja Indywidualne środki ochrony to...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

np.: maski przeciwgazowe, środki ochrony skóry, płaszcze, rękawice. Wszyscy obywatele są zobowiązani do umacniania obronności RP i stawienia się w miejscu powołania. Pełnienie powinności obronnych może się różnić zależnie od wieku i stanu zdrowia.