Edukacja dla bezpieczeństwa /

zagrożenia pożarowe, ewakuacja

zagrożenia pożarowe, ewakuacja

 0
0
Edukacja dla bezpieczeństwa
ZAGROŻENIA
NATURALNE
pożary
powodzie
Lawing
wybuchy wulkanów
SPOWODOWANE
DZIAZALNOŚCIĄ
CZŁOWIEKA
Zakiucenia

Komentarze (2)

Udostępnij

Zapisz

7

zagrożenia pożarowe, ewakuacja

A

Ala Polska

1 Followers

typy zagrożeń, podstawowe numery alarmowe, sposoby oglądania alarmów, stopnie, rodzaje, etapy, oraz co należy zabrać podczas ewakuacji, grupy pożarowe, trójkat pożarowy, sprzęt i środki gaśnicze.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

0 0 Edukacja dla bezpieczeństwa ZAGROŻENIA NATURALNE pożary powodzie Lawing wybuchy wulkanów SPOWODOWANE DZIAZALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA Zakiucenia Rodzaje alowmów Rodzaj Sygnał Numery Alarmowe 998- Straż Pożarna Jawiękowy 999- Pogotowie Ratunkowe 994 - Policia 112 - Europejshi Numer Alarmowy. P Stopnie ewakuagi Iº - W i 0 III - Prowadzona. U Ogłosachie Déwisk modulowany Alarmus trwający 3 min. planowanie np. taw. bitwal transporcie i homumikayi zanieczyszczenia środowiska zagrożenia ekonomicane Odwołanie Déwięk ciągły Alarmu trwający 3 min sposoby [+(min) 3 (+(min) 3 IT- Podijmowana jest wawigin гадночей (gmina powiat i negion) пр. рошоский سوی: سع سه starciem SPOŁECZNE 0 • terroryzm korupcja przestępczość Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (pray caynal ne mądzaj alarmm itp.) 0 zorganizowana ogłaszania ich sagrożeniami Ratownictwo Pogotowie gazowe Pogotowie energety came Ochotnicza Straż Pożarna OSP Komunikat w srodku masowego przekazu Uwaga! Uwaga! Ogłosam alowm przy czyma, modraj alarmu itp.) Wojsko Górskie ochotnicze pogotowie matownice Wodne ochotnicze pogotowie matownicze Grupy natownictwa PCK Grupy matownicze ZHP Maltańska Stużba Medyczna Prowadzona jest po wystąpieniu miejscowego Ragnożenia np. pożown budynku wystąpieniem tow. wielobszarowych. wojsk własnych Chemicane Sygnał wizualny 20 4 militarnymi, secergólnie wying sitami przeciwniko Rockaje Ewakwayi. • Plonowa 1 D • Domaima dotkniętego służb / Zorganizowana - Podporządkowanie się poleceniom profesjonalnych. Wymaga Spontanicena krokeratiinkowe ● Etapy Ewarkmayi 1. Przyporządky się innych służb S U nagłym Co należy EWAKUACJI GN. A- Gr B- GN C- GN D GN. E- Gv F- np. 1 2. Zachowaj spokój, daintaj edecydowanie 3. Chron drogi oddechowe 4. Udzielaj Udzielaj wsparcia potrzebującym zapobiegaj panice opieką potrzebujących wsparcia 5. Otoca opieka zda vzemiem. gazy olej nagłego Samemu podejmuje ciała 20 Wodę wziąć ze sobą podczas. telefon komórkowym mezbędne leki (np. na Aptecake pomocy. bielizne, obuwie Zywność i Najcenniejsze przedmioty. GRUPY POŻAROWE drewno na serce) i ubrania na ориглаетда stanowiącym polecamion nauczycieli, personelu szkoły, lub state ciecze tatwopaine. P oleje i tłuszcze do 9 np. 3-4 dm. na amianę np. WodóN, Metan smażenia się. Kolgine > miejsca pobytu to grożeme np. benzyna papier. whirl metale up. magnez, sód elektwonika np. telewizory, przewody B noważnie 23 pochodzenia roślinnego i zwierzyt 0 ● TROJKĄT POŻAROWY A Środki gasmicee CIE PLO 1 Paliwo np. drewno nie Comnego pożont, a N371 PALIWO POZAR Sprzęt gaśniczy urządzenia służące do np. gaśnica, agregat gaśniczy pożarów • koc gaśniczy agregat gaśniczy Flumica gaśnicae- stosowane substancje gaśnica hydronetka szafka hydrantowa hyd want rewnętwainy podpalimy then podnieca związki chemiczne. PRZYKŁADOWY SPRZĘT GAŚNICZY ŚRODKI ALARM- OWE d np. 0 O O gaszenia gaśnicach proszki 0 syvena sygħalizatorem świetlnym. alarmowa 2 dawon kościelny magnetofon / magnetofon ręcamy alowm wewnętrany (dewond) D Stacjonama Recana Syvena alarmowa

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Edukacja dla bezpieczeństwa /

zagrożenia pożarowe, ewakuacja

zagrożenia pożarowe, ewakuacja

A

Ala Polska

1 Followers

zagrożenia pożarowe, ewakuacja

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 0
0
Edukacja dla bezpieczeństwa
ZAGROŻENIA
NATURALNE
pożary
powodzie
Lawing
wybuchy wulkanów
SPOWODOWANE
DZIAZALNOŚCIĄ
CZŁOWIEKA
Zakiucenia

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

7

Komentarze (2)

X

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

typy zagrożeń, podstawowe numery alarmowe, sposoby oglądania alarmów, stopnie, rodzaje, etapy, oraz co należy zabrać podczas ewakuacji, grupy pożarowe, trójkat pożarowy, sprzęt i środki gaśnicze.

0 0 Edukacja dla bezpieczeństwa ZAGROŻENIA NATURALNE pożary powodzie Lawing wybuchy wulkanów SPOWODOWANE DZIAZALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA Zakiucenia Rodzaje alowmów Rodzaj Sygnał Numery Alarmowe 998- Straż Pożarna Jawiękowy 999- Pogotowie Ratunkowe 994 - Policia 112 - Europejshi Numer Alarmowy. P Stopnie ewakuagi Iº - W i 0 III - Prowadzona. U Ogłosachie Déwisk modulowany Alarmus trwający 3 min. planowanie np. taw. bitwal transporcie i homumikayi zanieczyszczenia środowiska zagrożenia ekonomicane Odwołanie Déwięk ciągły Alarmu trwający 3 min sposoby [+(min) 3 (+(min) 3 IT- Podijmowana jest wawigin гадночей (gmina powiat i negion) пр. рошоский سوی: سع سه starciem SPOŁECZNE 0 • terroryzm korupcja przestępczość Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (pray caynal ne mądzaj alarmm itp.) 0 zorganizowana ogłaszania ich sagrożeniami Ratownictwo Pogotowie gazowe Pogotowie energety came Ochotnicza Straż Pożarna OSP Komunikat w srodku masowego przekazu Uwaga! Uwaga! Ogłosam alowm przy czyma, modraj alarmu itp.) Wojsko Górskie ochotnicze pogotowie matownice Wodne ochotnicze pogotowie matownicze Grupy natownictwa PCK Grupy matownicze ZHP Maltańska Stużba Medyczna Prowadzona jest po wystąpieniu miejscowego Ragnożenia np. pożown budynku wystąpieniem tow. wielobszarowych. wojsk własnych Chemicane Sygnał wizualny 20 4 militarnymi, secergólnie wying sitami przeciwniko Rockaje Ewakwayi. • Plonowa 1 D • Domaima dotkniętego służb / Zorganizowana - Podporządkowanie się poleceniom profesjonalnych. Wymaga Spontanicena krokeratiinkowe ● Etapy Ewarkmayi 1. Przyporządky się innych służb S U nagłym Co należy EWAKUACJI GN. A- Gr B- GN C- GN D GN. E- Gv F- np. 1 2. Zachowaj spokój, daintaj edecydowanie 3. Chron drogi oddechowe 4. Udzielaj Udzielaj wsparcia potrzebującym zapobiegaj panice opieką potrzebujących wsparcia 5. Otoca opieka zda vzemiem. gazy olej nagłego Samemu podejmuje ciała 20 Wodę wziąć ze sobą podczas. telefon komórkowym mezbędne leki (np. na Aptecake pomocy. bielizne, obuwie Zywność i Najcenniejsze przedmioty. GRUPY POŻAROWE drewno na serce) i ubrania na ориглаетда stanowiącym polecamion nauczycieli, personelu szkoły, lub state ciecze tatwopaine. P oleje i tłuszcze do 9 np. 3-4 dm. na amianę np. WodóN, Metan smażenia się. Kolgine > miejsca pobytu to grożeme np. benzyna papier. whirl metale up. magnez, sód elektwonika np. telewizory, przewody B noważnie 23 pochodzenia roślinnego i zwierzyt 0 ● TROJKĄT POŻAROWY A Środki gasmicee CIE PLO 1 Paliwo np. drewno nie Comnego pożont, a N371 PALIWO POZAR Sprzęt gaśniczy urządzenia służące do np. gaśnica, agregat gaśniczy pożarów • koc gaśniczy agregat gaśniczy Flumica gaśnicae- stosowane substancje gaśnica hydronetka szafka hydrantowa hyd want rewnętwainy podpalimy then podnieca związki chemiczne. PRZYKŁADOWY SPRZĘT GAŚNICZY ŚRODKI ALARM- OWE d np. 0 O O gaszenia gaśnicach proszki 0 syvena sygħalizatorem świetlnym. alarmowa 2 dawon kościelny magnetofon / magnetofon ręcamy alowm wewnętrany (dewond) D Stacjonama Recana Syvena alarmowa

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację