Indie

 €3
Bramini
Jolie
Kszatrijowie
wajajowie
O
Sindrowie
Pariasi
Rozwój inayjski
Indie leżą w potudn-
lowej cre sa Arju.
Pod względem powierzchn

Indie

M

Martyna Ornoch

1 Followers

23

Udostępnij

Zapisz

Klasa 8 Indie najważniejsze informacje.

 

8

Notatka

€3 Bramini Jolie Kszatrijowie wajajowie O Sindrowie Pariasi Rozwój inayjski Indie leżą w potudn- lowej cre sa Arju. Pod względem powierzchni ка muy's one sicame!. dougie miejsce na swiecie. Stolica-Nowe Delhi Powierzchn 3,17 mln km 2 800 • Szybko rosnąca w ozpa und nosa oraz woostwo, jest on niekontrolowany. (INR) System kasowy: gospodarki: gęstość za la am ma 2 431 05./km ² (2019) 2 • Waluta- Struktura zatruanienia: ogromny rynek Woytu, posnaca liczoa так аo pracy, reformy gospodarcze. rupia inayjska 32% 42,4% 25,6%

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

M

Martyna Ornoch

1 Followers

 €3
Bramini
Jolie
Kszatrijowie
wajajowie
O
Sindrowie
Pariasi
Rozwój inayjski
Indie leżą w potudn-
lowej cre sa Arju.
Pod względem powierzchn

Otwórz

Klasa 8 Indie najważniejsze informacje.

€3 Bramini Jolie Kszatrijowie wajajowie O Sindrowie Pariasi Rozwój inayjski Indie leżą w potudn- lowej cre sa Arju. Pod względem powierzchni ка muy's one sicame!. dougie miejsce na swiecie. Stolica-Nowe Delhi Powierzchn 3,17 mln km 2 800 • Szybko rosnąca w ozpa und nosa oraz woostwo, jest on niekontrolowany. (INR) System kasowy: gospodarki: gęstość za la am ma 2 431 05./km ² (2019) 2 • Waluta- Struktura zatruanienia: ogromny rynek Woytu, posnaca liczoa так аo pracy, reformy gospodarcze. rupia inayjska 32% 42,4% 25,6%

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację