Geografia /

Obraz Ziemi

Obraz Ziemi

 Obraz
Ziemi
ⒸŹródła informacji geograficznych:
↳₂
mapy i atlasy,
tevenowe
↳> czasopisma geo i przewodniki turystyczne,
↳ obserwacje i pomia

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

4

Obraz Ziemi

user profile picture

mania

5 Followers
 

Geografia

 

1

Notatka

Lo, dział 1

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Obraz Ziemi ⒸŹródła informacji geograficznych: ↳₂ mapy i atlasy, tevenowe ↳> czasopisma geo i przewodniki turystyczne, ↳ obserwacje i pomiary ↳> voczniki statystyczne ↳> internet, podręczniki ↳ encyklopedie, słowniki geoquaficzne ⒸSfery Ziemi powłoka gazowa BIOSFERA ATMOSFERA powłoka organizmów powłoka glebowa powłoka wodna PEDOSFERA powłoka skalna LITOSFERA HYDROSFERA Mania (3) równoleżniki południki 4467 chmiel tytoń winorośl DŁUGOŚĆ #len Burak cukrowy 6 METODY JAKOŚCIOWE- GDZIE? met sygnaturowa 0 SZEROKOŚĆ 4 Elementy mapy ↳> legenda- opis sygnatuy użytych na mapie ↳> treść mapy - np ukształtowanie powierzchni ↳a tytuł ↳ siatka kartograficzna-układ południków i równdeżników ↳skala-info stopniu pomniejszenia obrazu Ziemi Wisla liczbowa - 1:10000 mianowana - 1cm - 1 km. podziałka liniowa -1 11111 2 # 5 Znaki # 250 km I ↳> powierzchniowe ↳ punktowe I ↳ liniowe 54° 15 met powierzchniowa Kołobrzeg Szczecin Gorzów Wiko. Poznań Zielona Góra -5° Gdansk Bydgoszcz Wrocław a Góra Opole Temperatura powietrza w styczniu na poziomie rzeczywistym Mania Torun Katowice -2 -1°C 5km B PŁódź Olsztyn Kielce Kraków Suwałki WARSZAWA Lublin Białystok Rzeszów akopane Skala 1:12 500 000 + 23 + 54 |+ 50 os./km² 232,5-347,0 118,0-232,4 700 METODY ILOŚCIOWE- GDZIE? ILE? 80,5-117,9 43,1-80,41 Gęstość zaludnienia 60 i więcej lat 40-59 lat 15° -600- 650 1:15 000 000 0-19 lat 600- 20-39 lat Średnia liczba i struktura wiekowa ludności w województwie (stan na 31.12.2005) 1000 650x 19° 650 -600- -550- -550 650- 1100 700- 800 metoda kavtodiagramu 23⁰ morze 54° 900 IRKD Liczba ludności (stan na 31.12.2005) 50° Roczne sumy opadów atmosferycznych w okresie 1971-2000 mm/rok 6 mln osób 1100 1000 900 800 700 650 600 550 wysokość bezwzględna . metoda izolinii • izchiety-opady • izotermy-temperatura Izobavy - ciśnienie izohipsy-poziomice ● ℗ Wartość względna i bezwzględna Mania metoda kartogramu wysokość względna Dochód miesięczny netto 2 200 2100 2 000 1900 1 800 1700 1 600 500 1 ch 0 (1 ze względu na skalę topograficzne ↳ niewielki obszaL L ↳ szczegółowe inf np. mapa Zalopca w skali 1:60000 دا -1. Ku Motio Jścieliska Kościeln Stotarchy Maz OS. KASPRUSIE 1862 Lipki Walczackt Wierch 868 9 Dmowskiego ↳ rupów Ho Ogrodowa Szymanowskiego Challe 3 Ja zańskie borowskiego W. Orka wwwwww.w P Krupiwa LUKASZÓWKI MORZE H E ROMERT SZUMANSKI MAPA POLSKI PODALKA12500 000 WX Dolna Rownia S Mar X 3 BE Partyzantów 3 T. Kościuszki D Ch Slegs JA 68 33. Krupówki po BALTYC MED THE S Telaiore no Tadzików Gorna Rownia Krupowa Aleja 3 Maja Józefa a Pilsudskie Dagle KH Kaz Mari 4 przeglądowe 363 azimierz Kościusz HA 15 200 P x majera ornela Makuszyn BUS yna Gos Mkle Gale Aaseckiego x Bystra Sienkiew SPE Witkiewicz ko O A Asnyka Curzy De Aqua Park Antalówka (%) X Szymański Wiert 920 KINEZK L duży obszar mniej szczegółów ↳ najważniejsze obiel np. mapa Polski w skali 1:2500000 ↳₂ Stefana Żeromskie Slowackiego Chalubin Zamoyskiego Si PODZIAŁ MAP ze względu na treść ogólnogeograficzne ↳ Ogólna charakterystyka środowiska 2 geo, z uwzględnieniem ukształtowania, powierzchni, sieci wodnej / komunikacyjngl osadniczej ↳ np. mapa ogólnogeograficzna w skali tematyczne 2 ↳₂ 1 zagadnienie z zakresu geo fiz/społ- ekonomicznej np. mapa...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

regionda klimatycznych Plws ↳₂ 1:5000000 U Vania on you CZECHY S Loafers P BIALORUS UKRAINA

Geografia /

Obraz Ziemi

Obraz Ziemi

user profile picture

mania

5 Followers
 

Geografia

 

1

Notatka

Obraz Ziemi

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Obraz
Ziemi
ⒸŹródła informacji geograficznych:
↳₂
mapy i atlasy,
tevenowe
↳> czasopisma geo i przewodniki turystyczne,
↳ obserwacje i pomia

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

4

Komentarze (1)

L

Fajnee, będę się z tego uczyć, ale jeszcze tego nie mieliśmy. Pozdrawiam 👍👍

Lo, dział 1

Podobne notatki

1

mapa jako obraz ziemi

Know mapa jako obraz ziemi thumbnail

683

 

1

Więcej

Obraz Ziemi ⒸŹródła informacji geograficznych: ↳₂ mapy i atlasy, tevenowe ↳> czasopisma geo i przewodniki turystyczne, ↳ obserwacje i pomiary ↳> voczniki statystyczne ↳> internet, podręczniki ↳ encyklopedie, słowniki geoquaficzne ⒸSfery Ziemi powłoka gazowa BIOSFERA ATMOSFERA powłoka organizmów powłoka glebowa powłoka wodna PEDOSFERA powłoka skalna LITOSFERA HYDROSFERA Mania (3) równoleżniki południki 4467 chmiel tytoń winorośl DŁUGOŚĆ #len Burak cukrowy 6 METODY JAKOŚCIOWE- GDZIE? met sygnaturowa 0 SZEROKOŚĆ 4 Elementy mapy ↳> legenda- opis sygnatuy użytych na mapie ↳> treść mapy - np ukształtowanie powierzchni ↳a tytuł ↳ siatka kartograficzna-układ południków i równdeżników ↳skala-info stopniu pomniejszenia obrazu Ziemi Wisla liczbowa - 1:10000 mianowana - 1cm - 1 km. podziałka liniowa -1 11111 2 # 5 Znaki # 250 km I ↳> powierzchniowe ↳ punktowe I ↳ liniowe 54° 15 met powierzchniowa Kołobrzeg Szczecin Gorzów Wiko. Poznań Zielona Góra -5° Gdansk Bydgoszcz Wrocław a Góra Opole Temperatura powietrza w styczniu na poziomie rzeczywistym Mania Torun Katowice -2 -1°C 5km B PŁódź Olsztyn Kielce Kraków Suwałki WARSZAWA Lublin Białystok Rzeszów akopane Skala 1:12 500 000 + 23 + 54 |+ 50 os./km² 232,5-347,0 118,0-232,4 700 METODY ILOŚCIOWE- GDZIE? ILE? 80,5-117,9 43,1-80,41 Gęstość zaludnienia 60 i więcej lat 40-59 lat 15° -600- 650 1:15 000 000 0-19 lat 600- 20-39 lat Średnia liczba i struktura wiekowa ludności w województwie (stan na 31.12.2005) 1000 650x 19° 650 -600- -550- -550 650- 1100 700- 800 metoda kavtodiagramu 23⁰ morze 54° 900 IRKD Liczba ludności (stan na 31.12.2005) 50° Roczne sumy opadów atmosferycznych w okresie 1971-2000 mm/rok 6 mln osób 1100 1000 900 800 700 650 600 550 wysokość bezwzględna . metoda izolinii • izchiety-opady • izotermy-temperatura Izobavy - ciśnienie izohipsy-poziomice ● ℗ Wartość względna i bezwzględna Mania metoda kartogramu wysokość względna Dochód miesięczny netto 2 200 2100 2 000 1900 1 800 1700 1 600 500 1 ch 0 (1 ze względu na skalę topograficzne ↳ niewielki obszaL L ↳ szczegółowe inf np. mapa Zalopca w skali 1:60000 دا -1. Ku Motio Jścieliska Kościeln Stotarchy Maz OS. KASPRUSIE 1862 Lipki Walczackt Wierch 868 9 Dmowskiego ↳ rupów Ho Ogrodowa Szymanowskiego Challe 3 Ja zańskie borowskiego W. Orka wwwwww.w P Krupiwa LUKASZÓWKI MORZE H E ROMERT SZUMANSKI MAPA POLSKI PODALKA12500 000 WX Dolna Rownia S Mar X 3 BE Partyzantów 3 T. Kościuszki D Ch Slegs JA 68 33. Krupówki po BALTYC MED THE S Telaiore no Tadzików Gorna Rownia Krupowa Aleja 3 Maja Józefa a Pilsudskie Dagle KH Kaz Mari 4 przeglądowe 363 azimierz Kościusz HA 15 200 P x majera ornela Makuszyn BUS yna Gos Mkle Gale Aaseckiego x Bystra Sienkiew SPE Witkiewicz ko O A Asnyka Curzy De Aqua Park Antalówka (%) X Szymański Wiert 920 KINEZK L duży obszar mniej szczegółów ↳ najważniejsze obiel np. mapa Polski w skali 1:2500000 ↳₂ Stefana Żeromskie Slowackiego Chalubin Zamoyskiego Si PODZIAŁ MAP ze względu na treść ogólnogeograficzne ↳ Ogólna charakterystyka środowiska 2 geo, z uwzględnieniem ukształtowania, powierzchni, sieci wodnej / komunikacyjngl osadniczej ↳ np. mapa ogólnogeograficzna w skali tematyczne 2 ↳₂ 1 zagadnienie z zakresu geo fiz/społ- ekonomicznej np. mapa...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

regionda klimatycznych Plws ↳₂ 1:5000000 U Vania on you CZECHY S Loafers P BIALORUS UKRAINA