Geografia /

ruch obiegowy ziemi

ruch obiegowy ziemi

 20.11.2022
22:22
Ruch obiegowy ziemi
Nachylenie osi
ziemskiej
-Podczas ruchu
obiegowego oś
ziemska jest nachylona
pod kątem 66°33'.
Ziemia

ruch obiegowy ziemi

user profile picture

oliwia róg

1 Obserwujący

23

Udostępnij

Zapisz

Notatka dotyczy ruchu obiegowego ziemi, jest bardzo szczegółowa, wybrałabym ją do nauki na kartkówkę/egzamin

 

6

Notatka

20.11.2022 22:22 Ruch obiegowy ziemi Nachylenie osi ziemskiej -Podczas ruchu obiegowego oś ziemska jest nachylona pod kątem 66°33'. Ziemia -Ziemia obraca się wokół Własnej osi, nie jest to jedyny Ruch jaki wykonuje. Ziemia również jak inne planety, Obiega słońce. Ten ruch to właśnie ruch obiegowy. Porusza się on po orbicie, w przeciwnym Kierunku do ruchu wskazówek zegara. Zajmuje to 365 dni 5 godzin i 49 minut. Zmiany oświetlenia Ziemi i pory roku -Ponieważ nachylenie osi ziemskiej się nie zmienia. Podczas ruchu obiegowego ziemii bardzo zmienia się oświetlenie półkuli północnej i południowej. Przez pewien czas lepiej oświetlona jest półkula północna później południowa później znów północna. Ta zmiana oświetlenia przyczynia się do występowania pór roku: wiosny, lata, jesieni i zimy. Zmiany pór roku następują wtedy kiedy słońce góruje w zenicie na określonych równoleżnikach. To oznacza, że w południe słoneczne promienie padają tam prosto do powierzchni ziemi. Jak się zmienia długość dnia i nocy? Na półkuli północnej najkrótszym dniem i długą nocą jest 22 grudnia a najdłuższym dniem i najkrótszą nocą to 22 czerwca. Na równiku dzień i noc przez cały rok trwają po ok. 12 godzin. Na obszarach okołobiegunowych występują zjawiska dnia polarnego i nocy polarnej. 21 marca na biegunie północnym zaczyna się dzień polarny, podczas którego słońce w ogóle nie zachodzi trwa pół roku. Powoli obejmuje on coraz większy obszar i ok. 22 czerwca sięga koła podbiegunowego północnego. Trwa tylko dobę. Na półkuli południowej występuje odwrotna sytuacja trwa noc...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

polarna, a słońce w ogóle nie wschodzi.