Geografia /

wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji

wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji

 WULKANIZM I TRZĘSIENIA
ZIEMI W AZJI
KONTYNENT NA SKRAJU
PŁYT LITOSFERY
E
de Fuca
Plate
North American Plate
Pacific
Plate
Azja leży na 2 wi

wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji

user profile picture

Zuzia

615 Followers

Udostępnij

Zapisz

1302

 

8/5/6

Notatka

notatka z całego tematu wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

WULKANIZM I TRZĘSIENIA ZIEMI W AZJI KONTYNENT NA SKRAJU PŁYT LITOSFERY E de Fuca Plate North American Plate Pacific Plate Azja leży na 2 wielkich płytach litosfery - płycie Euroazjatyckiej i północnoamerykańskiej oraz na kilku mniejszych takich jak: płycie filipińskiej, indy- skiej, irańskiej i arabskiej. Przez to położenie sprawia, że na tym kontynencie stale dochodzi do trzęsień ziemi, czy zjawisk wulkanicznych. Kiedy płyty tektoniczne napierają na siebie, dochodzi do wypiętrzania się tańsuchów górskich. Za to na granicy Azji z płytą pacyficzną powstały najgłębsze rowy oceaniczne na świecie. Cocos Plate Caribbean Plate Nazca Plate South American Plate Eurasian Plate African Plate Arabian Plate Philippine Sea Plate Indian Plate Australian Plate Pacifi Plate -ROWY OCEANICZNE Rowy oceaniczne powstają, gdy jedna z płyt litosfery nachodzi na druga.. Najwięcej takich miejsc jest na styku płyty pacyficznej i filipińskiej. Najgłębszy rów ocea- niczny, będący też najgłębszym miejscem na Ziemii to Row Mariański. Ciągnie się on przez 2000km w zachodniej części oceanu Spokojnego, a w najgłębszym miejscu ma 10916m. WULKANIZM Wulkany występują na styku płyt litosfery. Magma z wnętrza wulkanu pod wpływem ogromnego ciśnienia wydostaje się z niego pod postacią lawy, nazywamy to erubcją. z lawą wydostają się fragmenty skał, gazy, czy popioły. Największe na świecie nagromadzenie wulkanów jest wokół wybrzeży Pacyfiku. Wyróżniamy tam wulkany czynne, wygasłe i drzemiące.. TRZĘSIENIA ZIEMI Najczęstszą przyczyną trzęsień ziemi są ruchy płyt litosfery. Gdy płyty ocierają się o siebie lub napierają to siły tarcia nie pozwalają im na dalszy ruch. Głęboko pod powierzchnią Ziemi powstają wtedy potężne naprężenia. Zgromadzona energia po pewnym czasie...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

staje się tak ogromna, że pokonuje siły tarcia. Wówczas masy skalne ulegają . gwałtownemu przemieszczaniu, którymi. towarzyszy powstanie drgań rozchodzących się w postaci fal sejsmicznych. Gdy te fale docierają do powierzchni Ziemi, odczuwalne jako gwałtowne wstrząsy. Hipocentrum to miejsce gdzie rozchodzą się fale sejsmiczne, a epicentrum znajduje się na powierzchni, bezpośrednio nad nim. Trzęsienia Ziemi przeważnie mierzymy w skali Richtera, a używa się do tego sejmografów. sa . epicentrum – SKUTKI ZJAWISK WULKANICZNYCH I TRZĘSIEŃ ZIEMI- Przez wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi, życie traci wiele istot żywych powodują one ogromne straty materialne. Jedna to nie jedyne skutki, ponieważ przez. powstawać wyspy, a duża ilość pyłu wulkanizm mogą wulkanicznego może powodować zmiany klimatu. Za to dzięki przedostającego się do atmosfery trzęsieniom ziemi powstają lawiny i osuwają się warstwy skalne. Te wszystkie skutki dodatkowo mogą być spotęgowane tsunami, które powstają między innymi w wyniku podwodnych trzęsień ziemi. . hipocentrum JAK ZMNIEJSZAĆ SKUTKI KATACHLIZMÓW Zapobieganie skutkom erubcji wybuchów wulkanów, polega między innymi na monitorowaniu aktywności wulkanów i ewakuowaniu społeczeństwa. A zapobieganie skutkom trzęsień ziemi polega na budowę budynków bardziej odpornych na wstrząsy. Niestety jest to praktykowane tylko w bogatszych krajach.

Geografia /

wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji

user profile picture

Zuzia  

Obserwuj

615 Followers

 WULKANIZM I TRZĘSIENIA
ZIEMI W AZJI
KONTYNENT NA SKRAJU
PŁYT LITOSFERY
E
de Fuca
Plate
North American Plate
Pacific
Plate
Azja leży na 2 wi

Otwórz aplikację

notatka z całego tematu wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji

Podobne notatki

user profile picture

4

Litosfera

Know Litosfera thumbnail

4

 

4/5/3

user profile picture

1

Wulkany i trzęsienia ziemi na Islandii

Know Wulkany i trzęsienia ziemi na Islandii thumbnail

57

 

6

user profile picture

5

geozagrożenia

Know geozagrożenia  thumbnail

0

 

4/2/3

user profile picture

4

ruchy plyt litosfery

Know ruchy plyt litosfery  thumbnail

222

 

1/2/3

WULKANIZM I TRZĘSIENIA ZIEMI W AZJI KONTYNENT NA SKRAJU PŁYT LITOSFERY E de Fuca Plate North American Plate Pacific Plate Azja leży na 2 wielkich płytach litosfery - płycie Euroazjatyckiej i północnoamerykańskiej oraz na kilku mniejszych takich jak: płycie filipińskiej, indy- skiej, irańskiej i arabskiej. Przez to położenie sprawia, że na tym kontynencie stale dochodzi do trzęsień ziemi, czy zjawisk wulkanicznych. Kiedy płyty tektoniczne napierają na siebie, dochodzi do wypiętrzania się tańsuchów górskich. Za to na granicy Azji z płytą pacyficzną powstały najgłębsze rowy oceaniczne na świecie. Cocos Plate Caribbean Plate Nazca Plate South American Plate Eurasian Plate African Plate Arabian Plate Philippine Sea Plate Indian Plate Australian Plate Pacifi Plate -ROWY OCEANICZNE Rowy oceaniczne powstają, gdy jedna z płyt litosfery nachodzi na druga.. Najwięcej takich miejsc jest na styku płyty pacyficznej i filipińskiej. Najgłębszy rów ocea- niczny, będący też najgłębszym miejscem na Ziemii to Row Mariański. Ciągnie się on przez 2000km w zachodniej części oceanu Spokojnego, a w najgłębszym miejscu ma 10916m. WULKANIZM Wulkany występują na styku płyt litosfery. Magma z wnętrza wulkanu pod wpływem ogromnego ciśnienia wydostaje się z niego pod postacią lawy, nazywamy to erubcją. z lawą wydostają się fragmenty skał, gazy, czy popioły. Największe na świecie nagromadzenie wulkanów jest wokół wybrzeży Pacyfiku. Wyróżniamy tam wulkany czynne, wygasłe i drzemiące.. TRZĘSIENIA ZIEMI Najczęstszą przyczyną trzęsień ziemi są ruchy płyt litosfery. Gdy płyty ocierają się o siebie lub napierają to siły tarcia nie pozwalają im na dalszy ruch. Głęboko pod powierzchnią Ziemi powstają wtedy potężne naprężenia. Zgromadzona energia po pewnym czasie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

staje się tak ogromna, że pokonuje siły tarcia. Wówczas masy skalne ulegają . gwałtownemu przemieszczaniu, którymi. towarzyszy powstanie drgań rozchodzących się w postaci fal sejsmicznych. Gdy te fale docierają do powierzchni Ziemi, odczuwalne jako gwałtowne wstrząsy. Hipocentrum to miejsce gdzie rozchodzą się fale sejsmiczne, a epicentrum znajduje się na powierzchni, bezpośrednio nad nim. Trzęsienia Ziemi przeważnie mierzymy w skali Richtera, a używa się do tego sejmografów. sa . epicentrum – SKUTKI ZJAWISK WULKANICZNYCH I TRZĘSIEŃ ZIEMI- Przez wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi, życie traci wiele istot żywych powodują one ogromne straty materialne. Jedna to nie jedyne skutki, ponieważ przez. powstawać wyspy, a duża ilość pyłu wulkanizm mogą wulkanicznego może powodować zmiany klimatu. Za to dzięki przedostającego się do atmosfery trzęsieniom ziemi powstają lawiny i osuwają się warstwy skalne. Te wszystkie skutki dodatkowo mogą być spotęgowane tsunami, które powstają między innymi w wyniku podwodnych trzęsień ziemi. . hipocentrum JAK ZMNIEJSZAĆ SKUTKI KATACHLIZMÓW Zapobieganie skutkom erubcji wybuchów wulkanów, polega między innymi na monitorowaniu aktywności wulkanów i ewakuowaniu społeczeństwa. A zapobieganie skutkom trzęsień ziemi polega na budowę budynków bardziej odpornych na wstrząsy. Niestety jest to praktykowane tylko w bogatszych krajach.