Historia /

Demokratyczne Ateny

Demokratyczne Ateny

 Historia demderatycznych Atenach
razem podejmowali
Polis była Aspólnotą daywateli, którzy razem
decyzje
A sprawach państwowych | Nybierali

Demokratyczne Ateny

user profile picture

<3

6 Followers

Udostępnij

Zapisz

5

 

5

Notatka

Mam nadzieję że pomogłam<3

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Historia demderatycznych Atenach razem podejmowali Polis była Aspólnotą daywateli, którzy razem decyzje A sprawach państwowych | Nybierali urzędników. to wielu greckich państwach-miastach nie uszyscy dbywatele uczestniczyli w życiu politycznym. Taki ustrój Grecy nazywali demokracją A ders N - ustroj, w którym Niszyscy dbywatele mają prano s spraNoNanice władzy. składać Najważniejszy organ władzy demokracji ateńskiej stanovito zgromadzenie ludore. Zbierało się ono cztery razy w miesiąuu i debatowało nad najważniejszymi sprawami państwowymi. Każdy daywatel miał prano brać w nim udział-zbierać głos, rygłaszać opinie czy Ⓒ propozycje uchwał. Decyzje podejmovali głosując, głosowano przez podniesienie ręki. Obrady zaczynały się Diśnicie, a kończyły przed zmrokiem. lhozędnicy W Atenach nie było grupy zawodowych urzędników. Urzędy piestovali daywritele sybierani popreet losowanie lub głosowaniu. Zarówno urzędnicy, jak i członkowie rady spranowali swoje obowiązki przez roczną kadencję. Najważniejszy był urząd 10 strategów. Kierowali ami polityką A zagranice na polis. tia derestony przez państro cras spramowania urzędu lub działania organu władry tozonego większej liczby osób. J Również Dowodrili też amią ateńską Nczasie wojny. sędziowie byli N Atenach rybierami przez losowanie spośród obywateli Społeczeństwo Aten Obywatelami Aten były tylko te osoby, których rodzice równies byli day ratelami. Prano do udziału ↳ SpraNoNaniu ~ paristnie mieli jednak męsuryin. Kobiety Ateńskie -co było typowe dla greckich zryczajów- nie miały prasi politycznych, nie uczestniczyły w C - zgromadzeniach, nie spranonaty urzędów. Zajmowały się przede wszystkim prowadzeniem domu. Nie mogły samodzielnie, bez opieki męszczyzny z rodziny, przebywać na ulicach iN miejscach publicznych. Tylko w uroczystościach religijnych uczestniczyły N na równi z mesuey Enami. U duresie rozkwitu...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Aten chętnie osiedlali się tam na state cudzoziemcy. Nazywano ich Metojkami. Zajmowali się głównie kupiectwem lub remostiem, płacili podatki, służyli a atermiskin Hoisku. Jednak nie przyona Nano im dbywatelstra, nie mogli więc uczestniczyć zgromadzeniach, głosować i być urzędnikami. J

Historia /

Demokratyczne Ateny

user profile picture

<3  

Obserwuj

6 Followers

 Historia demderatycznych Atenach
razem podejmowali
Polis była Aspólnotą daywateli, którzy razem
decyzje
A sprawach państwowych | Nybierali

Otwórz aplikację

Mam nadzieję że pomogłam<3

Podobne notatki

Historia demderatycznych Atenach razem podejmowali Polis była Aspólnotą daywateli, którzy razem decyzje A sprawach państwowych | Nybierali urzędników. to wielu greckich państwach-miastach nie uszyscy dbywatele uczestniczyli w życiu politycznym. Taki ustrój Grecy nazywali demokracją A ders N - ustroj, w którym Niszyscy dbywatele mają prano s spraNoNanice władzy. składać Najważniejszy organ władzy demokracji ateńskiej stanovito zgromadzenie ludore. Zbierało się ono cztery razy w miesiąuu i debatowało nad najważniejszymi sprawami państwowymi. Każdy daywatel miał prano brać w nim udział-zbierać głos, rygłaszać opinie czy Ⓒ propozycje uchwał. Decyzje podejmovali głosując, głosowano przez podniesienie ręki. Obrady zaczynały się Diśnicie, a kończyły przed zmrokiem. lhozędnicy W Atenach nie było grupy zawodowych urzędników. Urzędy piestovali daywritele sybierani popreet losowanie lub głosowaniu. Zarówno urzędnicy, jak i członkowie rady spranowali swoje obowiązki przez roczną kadencję. Najważniejszy był urząd 10 strategów. Kierowali ami polityką A zagranice na polis. tia derestony przez państro cras spramowania urzędu lub działania organu władry tozonego większej liczby osób. J Również Dowodrili też amią ateńską Nczasie wojny. sędziowie byli N Atenach rybierami przez losowanie spośród obywateli Społeczeństwo Aten Obywatelami Aten były tylko te osoby, których rodzice równies byli day ratelami. Prano do udziału ↳ SpraNoNaniu ~ paristnie mieli jednak męsuryin. Kobiety Ateńskie -co było typowe dla greckich zryczajów- nie miały prasi politycznych, nie uczestniczyły w C - zgromadzeniach, nie spranonaty urzędów. Zajmowały się przede wszystkim prowadzeniem domu. Nie mogły samodzielnie, bez opieki męszczyzny z rodziny, przebywać na ulicach iN miejscach publicznych. Tylko w uroczystościach religijnych uczestniczyły N na równi z mesuey Enami. U duresie rozkwitu...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Aten chętnie osiedlali się tam na state cudzoziemcy. Nazywano ich Metojkami. Zajmowali się głównie kupiectwem lub remostiem, płacili podatki, służyli a atermiskin Hoisku. Jednak nie przyona Nano im dbywatelstra, nie mogli więc uczestniczyć zgromadzeniach, głosować i być urzędnikami. J