Historia /

hellada

hellada

 Hellada-warunki
geograficzne, polis,
kolonizacja
Warunki naturalne
➡ Hellada była w dużej części górzysła, a jej linia brzegowa rozwinięta.

hellada

user profile picture

Natalia Strzępek

25995 Followers

Udostępnij

Zapisz

461

 

1/2

Notatka

historia/ starożytna Grecja

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Hellada-warunki geograficzne, polis, kolonizacja Warunki naturalne ➡ Hellada była w dużej części górzysła, a jej linia brzegowa rozwinięta. Tereny zamieszkiwane przez Greków nie były bogate w zasoby naturalne. Hellenowie na dostępnych dla rolnictwa terenach uprawiali zboże, winorośl, drzewa oliwne. Hodowali też kozy i owce. Bliskość morza powodowała, że rozwinięte było rybołówstwo. Cywilizacja minojska i mykeńska Na terenie późniejszej Grecji rozwinęły się dwie cywilizacje - minojska i mykeńska. CYWILIZACJA MINOJSKA Cywilizacja minojska narodziła się na Krecie w III tysiącleciu p.n.e. Tworzący ją ludzie najprawdopodobniej pochodzili z Azji Mniejszej i nie byli spokrewnieni z Grekami. Jednak dokonania Kreteńczyków miały wpływ na późniejszą cywilizację grecką. Nazwa cywilizacja minojskiej pochodzi od wpół legendarnego króla Minosa. ● Minojczycy prowadzili wymianę handlową m.in. z Egiptem i cywilizacjami Bliskiego Wschodu. Stworzyli też nieodczytane do dziś tzw. pismo linearne A. ● Cechą budowli cywilizacji minojskiej jest brak fortyfikacji. Jej najbardziej znanym zabytkiem jest pałac w Knossos. CYWILIZACJA MYKEŃSKA Cywilizacja mykeńska narodziła się w II tysiącleciu p.n.e. na terenie Grecji właściwej. Jej najważniejszym ośrodkiem były Mykeny, Mykeńczycy wznosili pałace, które były otoczone przez fortyfikacje. Cechą ich kultury były charakterystyczne grobowce. Przedstawiciele cywilizacji mykeńskiej posługiwali się tzw. pismem linearnym B. Upadek tej cywilizacji nastąpił w XII w. p.n.e. Greckie poleis Około VIII w. p.n.e. w Grecji zaczęły powstawać niewielkie miasta-państwa - poleis (I. poj. polis). Każda polis w starożytnej Grecji składała się z miasta i obszaru wiejskiego....

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Większość z nich nie była duża. - Pomimo braku jednego państwa Hellenów łączyła wspólnota kulturowa – język, obyczaje, religia, igrzyska. W poleis występowały różne ustroje polityczne: • monarchia - władcą był król wywodzący się z rodziny panującej, tyrania - wpływowa osoba (najczęściej z arystokracji) sięgała po samodzielną władzę, • oligarchia - rządy sprawowali nieliczni, którzy wywodzili się z zamożnych rodów, demokracja - wszyscy obywatele greckiej polis mieli dostęp do udziału we władzy (także ci biedniejsi), mogli sprawować urzędy oraz uczestniczyć w zgromadzeniach i głosować. Społeczeństwa poleis dzieliły się na: • obywateli - zamknięta grupa, do której przynależało się przez urodzenie; stanowili ją tylko mężczyźni; mieli prawa polityczne i obowiązki (np. służba wojskowa); kobiety z rodzin obywateli należały do wspólnoty, ale nie dysponowały prawami, cudzoziemców - do tej grupy zaliczali się też Grecy z innych poleis, niewolników. Wielka kolonizacja grecka LOd VIII do VI w. p.n.e. Grecy prowadzili wielką kolonizację. Przyczyny wielkiej kolonizacji greckiej: • poszukiwanie nowych ziem pod uprawy, przeludnienie poszczególnych poleis, • poszukiwanie surowców naturalnych, • indywidualne decyzje - ciekawość świata, przymus (np. przegrani w walce o władzę), chęć wyjazdu. Hellenowie zakładali kolonie na wybrzeżach Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Grecy rywalizowali z Fenicjanami, którzy swoje kolonie zakładali m.in. na północnym wybrzeżu Afryki czy południowych krańcach Półwyspu Iberyjskiego. Kolonie greckie były niezależne od metropolii, czyli greckiej polis, z której była organizowana wyprawa. Prowadzono jednak m.in. wymianę handlową. Wielka kolonizacja grecka miała następujące skutki: rozprzestrzenianie się greckiej kultury i stylu życia, rozwój wymiany handlowej, • poznawanie przez Greków osiągnięć innych ludów, rozwój gospodarczy Hellady, w łym używanie pieniądza monetarnego

Historia /

hellada

hellada

user profile picture

Natalia Strzępek

25995 Followers
 

1/2

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Hellada-warunki
geograficzne, polis,
kolonizacja
Warunki naturalne
➡ Hellada była w dużej części górzysła, a jej linia brzegowa rozwinięta.

Otwórz aplikację

historia/ starożytna Grecja

Hellada-warunki geograficzne, polis, kolonizacja Warunki naturalne ➡ Hellada była w dużej części górzysła, a jej linia brzegowa rozwinięta. Tereny zamieszkiwane przez Greków nie były bogate w zasoby naturalne. Hellenowie na dostępnych dla rolnictwa terenach uprawiali zboże, winorośl, drzewa oliwne. Hodowali też kozy i owce. Bliskość morza powodowała, że rozwinięte było rybołówstwo. Cywilizacja minojska i mykeńska Na terenie późniejszej Grecji rozwinęły się dwie cywilizacje - minojska i mykeńska. CYWILIZACJA MINOJSKA Cywilizacja minojska narodziła się na Krecie w III tysiącleciu p.n.e. Tworzący ją ludzie najprawdopodobniej pochodzili z Azji Mniejszej i nie byli spokrewnieni z Grekami. Jednak dokonania Kreteńczyków miały wpływ na późniejszą cywilizację grecką. Nazwa cywilizacja minojskiej pochodzi od wpół legendarnego króla Minosa. ● Minojczycy prowadzili wymianę handlową m.in. z Egiptem i cywilizacjami Bliskiego Wschodu. Stworzyli też nieodczytane do dziś tzw. pismo linearne A. ● Cechą budowli cywilizacji minojskiej jest brak fortyfikacji. Jej najbardziej znanym zabytkiem jest pałac w Knossos. CYWILIZACJA MYKEŃSKA Cywilizacja mykeńska narodziła się w II tysiącleciu p.n.e. na terenie Grecji właściwej. Jej najważniejszym ośrodkiem były Mykeny, Mykeńczycy wznosili pałace, które były otoczone przez fortyfikacje. Cechą ich kultury były charakterystyczne grobowce. Przedstawiciele cywilizacji mykeńskiej posługiwali się tzw. pismem linearnym B. Upadek tej cywilizacji nastąpił w XII w. p.n.e. Greckie poleis Około VIII w. p.n.e. w Grecji zaczęły powstawać niewielkie miasta-państwa - poleis (I. poj. polis). Każda polis w starożytnej Grecji składała się z miasta i obszaru wiejskiego....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Większość z nich nie była duża. - Pomimo braku jednego państwa Hellenów łączyła wspólnota kulturowa – język, obyczaje, religia, igrzyska. W poleis występowały różne ustroje polityczne: • monarchia - władcą był król wywodzący się z rodziny panującej, tyrania - wpływowa osoba (najczęściej z arystokracji) sięgała po samodzielną władzę, • oligarchia - rządy sprawowali nieliczni, którzy wywodzili się z zamożnych rodów, demokracja - wszyscy obywatele greckiej polis mieli dostęp do udziału we władzy (także ci biedniejsi), mogli sprawować urzędy oraz uczestniczyć w zgromadzeniach i głosować. Społeczeństwa poleis dzieliły się na: • obywateli - zamknięta grupa, do której przynależało się przez urodzenie; stanowili ją tylko mężczyźni; mieli prawa polityczne i obowiązki (np. służba wojskowa); kobiety z rodzin obywateli należały do wspólnoty, ale nie dysponowały prawami, cudzoziemców - do tej grupy zaliczali się też Grecy z innych poleis, niewolników. Wielka kolonizacja grecka LOd VIII do VI w. p.n.e. Grecy prowadzili wielką kolonizację. Przyczyny wielkiej kolonizacji greckiej: • poszukiwanie nowych ziem pod uprawy, przeludnienie poszczególnych poleis, • poszukiwanie surowców naturalnych, • indywidualne decyzje - ciekawość świata, przymus (np. przegrani w walce o władzę), chęć wyjazdu. Hellenowie zakładali kolonie na wybrzeżach Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Grecy rywalizowali z Fenicjanami, którzy swoje kolonie zakładali m.in. na północnym wybrzeżu Afryki czy południowych krańcach Półwyspu Iberyjskiego. Kolonie greckie były niezależne od metropolii, czyli greckiej polis, z której była organizowana wyprawa. Prowadzono jednak m.in. wymianę handlową. Wielka kolonizacja grecka miała następujące skutki: rozprzestrzenianie się greckiej kultury i stylu życia, rozwój wymiany handlowej, • poznawanie przez Greków osiągnięć innych ludów, rozwój gospodarczy Hellady, w łym używanie pieniądza monetarnego