Historia /

Napaść na Polskę

Napaść na Polskę

 Napaść na Polskę
1 września 1939 Niemcy wkraczają na ziemie polskie bex wypowiedzenia wojny.
Niemcy zakładali szybkie i skutecane rajęcie t

Napaść na Polskę

user profile picture

Bianka🌺

73 Followers

23

Udostępnij

Zapisz

Historia

 

8/6

Notatka

Napaść na Polskę 1 września 1939 Niemcy wkraczają na ziemie polskie bex wypowiedzenia wojny. Niemcy zakładali szybkie i skutecane rajęcie terenów polskich - prowadzenie wojny błyskawicznej. (Butzkrieg) dziwna wojna. ETAP 1 Bitwa Granicana ↳ Bitwa pod Mokrą 1 IX 1939 ↳ obrona Pounty Gdańskiej 1 IX 1939 ↳ walki o Westerplatte 1-7 IX 1939 (mjr Henryk Sucharski) Działania obronne w głębi kraju 4-16 IX 1939 ↳ Bitwa pod Baurą 9-221X 1939 Igen. Tadeusa kutreba) ↳> Bitwa pod Wizną 7-10 1X1939 (kap. Władysław Raginis) ETAP 3 - Upadek państwa po wkrockenie Sowietów 17 IX – 6 X 1939 ETAP 2: Wojna obronna 1939 ܥܐ 3 września Francja i Wielka Brytania wypowiada wojnę Niemcą, ale nie podejmuje żadnych działań. 17 września 1939 walki o Grodno Upadek Polski PRZYCZYNA przewaga ammii niemieckiy ↳ brak pomlay ze strony Franyi i willkiej Brytanii ↳ Obrona Warszawy 8-28 IX 1939 (prea. Stefan Stanyński) ↳> Bitwa podl Kockiem 2-6X1939 (gen Franciszek kleeding) 1-3 IX 1939 Najazd Sowietów na Polską, wkroczenie Ammii Czenwonej. obrona Kresów Wschodnich, Sowiec rozstrzelali kilkuset wziętych do niewoli Polaków. WYDARZENIE ↳ Klęska Polski w kampanii wmesniowej w 1939 SKUTEK ↳ Podkiat terytorium RP między Niemcy i ZSRS ↳> Ewakuacja naturyńszych polskich wład ↳interowanie wlack polskich w Rumunic

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

Napaść na Polskę

user profile picture

Bianka🌺

73 Followers

 Napaść na Polskę
1 września 1939 Niemcy wkraczają na ziemie polskie bex wypowiedzenia wojny.
Niemcy zakładali szybkie i skutecane rajęcie t

Otwórz

Historia

Napaść na Polskę 1 września 1939 Niemcy wkraczają na ziemie polskie bex wypowiedzenia wojny. Niemcy zakładali szybkie i skutecane rajęcie terenów polskich - prowadzenie wojny błyskawicznej. (Butzkrieg) dziwna wojna. ETAP 1 Bitwa Granicana ↳ Bitwa pod Mokrą 1 IX 1939 ↳ obrona Pounty Gdańskiej 1 IX 1939 ↳ walki o Westerplatte 1-7 IX 1939 (mjr Henryk Sucharski) Działania obronne w głębi kraju 4-16 IX 1939 ↳ Bitwa pod Baurą 9-221X 1939 Igen. Tadeusa kutreba) ↳> Bitwa pod Wizną 7-10 1X1939 (kap. Władysław Raginis) ETAP 3 - Upadek państwa po wkrockenie Sowietów 17 IX – 6 X 1939 ETAP 2: Wojna obronna 1939 ܥܐ 3 września Francja i Wielka Brytania wypowiada wojnę Niemcą, ale nie podejmuje żadnych działań. 17 września 1939 walki o Grodno Upadek Polski PRZYCZYNA przewaga ammii niemieckiy ↳ brak pomlay ze strony Franyi i willkiej Brytanii ↳ Obrona Warszawy 8-28 IX 1939 (prea. Stefan Stanyński) ↳> Bitwa podl Kockiem 2-6X1939 (gen Franciszek kleeding) 1-3 IX 1939 Najazd Sowietów na Polską, wkroczenie Ammii Czenwonej. obrona Kresów Wschodnich, Sowiec rozstrzelali kilkuset wziętych do niewoli Polaków. WYDARZENIE ↳ Klęska Polski w kampanii wmesniowej w 1939 SKUTEK ↳ Podkiat terytorium RP między Niemcy i ZSRS ↳> Ewakuacja naturyńszych polskich wład ↳interowanie wlack polskich w Rumunic

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację