Historia /

przemiany społeczne i gospodarcze w Europie XVIw.

przemiany społeczne i gospodarcze w Europie XVIw.

 Przemiany spoleczne i
gospodarcze w Europie
XVI
Przemiany społeczne w XVI w.
Przemiany społeczne w Europie w XVI w. to:
wzrost liczby ludzi

przemiany społeczne i gospodarcze w Europie XVIw.

user profile picture

Natalia Strzępek

25995 Followers

Udostępnij

Zapisz

430

 

1/2/3

Notatka

historia notatka

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Przemiany spoleczne i gospodarcze w Europie XVI Przemiany społeczne w XVI w. Przemiany społeczne w Europie w XVI w. to: wzrost liczby ludzi wskutek dużego przyrostu naturalnego, na który wpływały: lepsze zaopatrzenie w żywność (mniej głodowano) - produkowano jej więcej i lepiej transportowano, poprawienie się stanu higieny i warunków mieszkaniowych, częste migracje spowodowane wojnami, zmianami politycznymi, prześladowaniami religijnymi, wielkimi odkryciami geograficznymi, poszukiwaniem lepszych miejsc do życia, przesiedlanie się ze wsi do miast. Rozwój miast W XVI w. nastąpił rozwój miast w Europie, zwłaszcza tych w zachodniej części kontynentu. Wpływ na rozwój miast miały wielkie odkrycia geograficzne i ekspansja kolonialna. Ośrodki miejskie ulegały rozbudowie. Zwiększała się liczba mieszkańców miast. Najbardziej rozwijały się ośrodki handlowe, portowe oraz te, w których znajdowały się banki. Zmalała rola miast znajdujących się na szlakach handlowych, które w XVI w. zaczęły tracić na znaczeniu.. Początki kapitalizmu Przemiany gospodarcze w XVI w. w Europie to m.in. początki kapitalizmu. Pojęcie kapitalizmu pochodzi od inwestowania pieniędzy (kapitału) w działalność gospodarczą. W XVI w. wykształciły się nowe formy organizacji produkcji: system nakładczy: • organizatorami pracy poza zakładami rzemieślniczymi byli najczęściej kupcy, nakładcy dostarczali wykonawcom materiał i narzędzia, • wykonawcy w swoich domach wytwarzali proste elementy części wyrobu, kupcy odbierali wytworzone elementy i organizowali ich wykończenie, a sam produkt sprzedawali z dużym zyskiem, manufaktury: • zakłady produkcyjne, w których obowiązywał określony podział pracy, każdy pracownik odpowiadał za wykonanie określonego zadania, praca w takim...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

zakładzie była szybsza i wydajniejsza niż w zakładzie rzemieślniczym. Nowe formy organizacji produkcji ograniczyły rolę rzemieślniczych cechów. Jednocześnie powiększająca się ludność miast znajdowała zatrudnienie m.in. w manufakturach. Powstanie nowych zakładów pracy i wzrost zapotrzebowania na wełnę spowodowały w Anglii proces zamiany pól w pastwiska dla owiec. Bogaci (najczęściej szlachta) wykupywali ziemię i ogradzali pola kamiennymi murami (stąd nazwa procesu ogradzanie). Pozbawieni ziemi ludzie przenosili się do miast. Roswój handlu Napływ towarów i surowców z kolonii doprowadził do rozwoju handlu. Najbardziej zyskały porty, do których przybijały statki przypływające z kolonii z przyprawami, szlachetnymi kruszcami czy innymi towarami. Do zachodniej Europy przywożono zboże ze wschodniej części kontynentu - coraz większe zapotrzebowanie na nie było związane z rosnącą liczbą mieszkańców miast. Rozwój handlu przyczynił się do wzrostu znaczenia banków. Ich działalność polegała m.in. na udzielaniu kredytów, pośrednictwie pomiędzy kupcami. Powstały giełdy towarowe, czyli miejsca, w których zawierano transakcje na większe ilości towarów i surowców. Dualism gospodarczy Dualizm gospodarczy był podziałem Europy na dwie strefy ekonomiczne - symboliczną granicą była rzeka taba. Na zachodzie kontynentu rozwijała się gospodarka towarowo-pieniężna: silna pozycja mieszczaństwa, • przeważał handel i rzemiosło, • rolnictwo się rozwijało, np. zamiast trójpolówki stosowano płodozmian (siano różne gatunki roślin, aby zapobiec jałowieniu gleby) i regularne nawożenie, • chłopi za użytkowanie pól płacili najczęściej czynsz, szlachta te pieniądze inwestowała, • rozwijały się nowe formy organizacji produkcji. Na wschodzie Europy dominowała gospodarka folwarczno-pańszczyźniana: chłopi musieli odrabiać pańszczyznę, byli poddanymi bez prawa opuszczania wsi, • szlachta tworzyła folwarki, które były nastawione na produkcję zboża - sprzedawano je do Europy zachodniej, • rolnictwo nie rozwijało się - powiększano obszar uprawianej ziemi, aby produkować więcej, • nowe sposoby uprawy lub narzędzia przenikały z zachodniej Europy, lecz wprowadzano je w ograniczonym zakresie i powoli, • mieszczaństwo miało słabą pozycję w społeczeństwie, ograniczała je szlachta.

Historia /

przemiany społeczne i gospodarcze w Europie XVIw.

przemiany społeczne i gospodarcze w Europie XVIw.

user profile picture

Natalia Strzępek

25995 Followers
 

1/2/3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Przemiany spoleczne i
gospodarcze w Europie
XVI
Przemiany społeczne w XVI w.
Przemiany społeczne w Europie w XVI w. to:
wzrost liczby ludzi

Otwórz aplikację

historia notatka

Przemiany spoleczne i gospodarcze w Europie XVI Przemiany społeczne w XVI w. Przemiany społeczne w Europie w XVI w. to: wzrost liczby ludzi wskutek dużego przyrostu naturalnego, na który wpływały: lepsze zaopatrzenie w żywność (mniej głodowano) - produkowano jej więcej i lepiej transportowano, poprawienie się stanu higieny i warunków mieszkaniowych, częste migracje spowodowane wojnami, zmianami politycznymi, prześladowaniami religijnymi, wielkimi odkryciami geograficznymi, poszukiwaniem lepszych miejsc do życia, przesiedlanie się ze wsi do miast. Rozwój miast W XVI w. nastąpił rozwój miast w Europie, zwłaszcza tych w zachodniej części kontynentu. Wpływ na rozwój miast miały wielkie odkrycia geograficzne i ekspansja kolonialna. Ośrodki miejskie ulegały rozbudowie. Zwiększała się liczba mieszkańców miast. Najbardziej rozwijały się ośrodki handlowe, portowe oraz te, w których znajdowały się banki. Zmalała rola miast znajdujących się na szlakach handlowych, które w XVI w. zaczęły tracić na znaczeniu.. Początki kapitalizmu Przemiany gospodarcze w XVI w. w Europie to m.in. początki kapitalizmu. Pojęcie kapitalizmu pochodzi od inwestowania pieniędzy (kapitału) w działalność gospodarczą. W XVI w. wykształciły się nowe formy organizacji produkcji: system nakładczy: • organizatorami pracy poza zakładami rzemieślniczymi byli najczęściej kupcy, nakładcy dostarczali wykonawcom materiał i narzędzia, • wykonawcy w swoich domach wytwarzali proste elementy części wyrobu, kupcy odbierali wytworzone elementy i organizowali ich wykończenie, a sam produkt sprzedawali z dużym zyskiem, manufaktury: • zakłady produkcyjne, w których obowiązywał określony podział pracy, każdy pracownik odpowiadał za wykonanie określonego zadania, praca w takim...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

zakładzie była szybsza i wydajniejsza niż w zakładzie rzemieślniczym. Nowe formy organizacji produkcji ograniczyły rolę rzemieślniczych cechów. Jednocześnie powiększająca się ludność miast znajdowała zatrudnienie m.in. w manufakturach. Powstanie nowych zakładów pracy i wzrost zapotrzebowania na wełnę spowodowały w Anglii proces zamiany pól w pastwiska dla owiec. Bogaci (najczęściej szlachta) wykupywali ziemię i ogradzali pola kamiennymi murami (stąd nazwa procesu ogradzanie). Pozbawieni ziemi ludzie przenosili się do miast. Roswój handlu Napływ towarów i surowców z kolonii doprowadził do rozwoju handlu. Najbardziej zyskały porty, do których przybijały statki przypływające z kolonii z przyprawami, szlachetnymi kruszcami czy innymi towarami. Do zachodniej Europy przywożono zboże ze wschodniej części kontynentu - coraz większe zapotrzebowanie na nie było związane z rosnącą liczbą mieszkańców miast. Rozwój handlu przyczynił się do wzrostu znaczenia banków. Ich działalność polegała m.in. na udzielaniu kredytów, pośrednictwie pomiędzy kupcami. Powstały giełdy towarowe, czyli miejsca, w których zawierano transakcje na większe ilości towarów i surowców. Dualism gospodarczy Dualizm gospodarczy był podziałem Europy na dwie strefy ekonomiczne - symboliczną granicą była rzeka taba. Na zachodzie kontynentu rozwijała się gospodarka towarowo-pieniężna: silna pozycja mieszczaństwa, • przeważał handel i rzemiosło, • rolnictwo się rozwijało, np. zamiast trójpolówki stosowano płodozmian (siano różne gatunki roślin, aby zapobiec jałowieniu gleby) i regularne nawożenie, • chłopi za użytkowanie pól płacili najczęściej czynsz, szlachta te pieniądze inwestowała, • rozwijały się nowe formy organizacji produkcji. Na wschodzie Europy dominowała gospodarka folwarczno-pańszczyźniana: chłopi musieli odrabiać pańszczyznę, byli poddanymi bez prawa opuszczania wsi, • szlachta tworzyła folwarki, które były nastawione na produkcję zboża - sprzedawano je do Europy zachodniej, • rolnictwo nie rozwijało się - powiększano obszar uprawianej ziemi, aby produkować więcej, • nowe sposoby uprawy lub narzędzia przenikały z zachodniej Europy, lecz wprowadzano je w ograniczonym zakresie i powoli, • mieszczaństwo miało słabą pozycję w społeczeństwie, ograniczała je szlachta.