Historia /

Świat greckie poleis

Świat greckie poleis

 2 swiat Greckie poleis
POLIS (1.mn. poleis) -
-
wspólnota rownych obywateli
Miasto-państwo"
Poleis cechowało się niewielkimi rozmiarami i l

Świat greckie poleis

user profile picture

Oliwia Górka

11 Followers

20

Udostępnij

Zapisz

Polis, obywatel, ustroje poleis, falanga - hoplici, Wielka Kolonizacja, Wprowadzenie pieniądza monetarnego źródło: podręcznik zrozumieć przeszłość klasa 1

 

1

Notatka

2 swiat Greckie poleis POLIS (1.mn. poleis) - - wspólnota rownych obywateli Miasto-państwo" Poleis cechowało się niewielkimi rozmiarami i liczba ludności. Obywatelami są tylko dorośli mężczyźni decydują o polis. Kobiety nie mają żadnych praw i swobod. Obowiązki obywatela: - obrona ojczyzny w czasie wojny, służba wojskowa, uczestniczyli w posiedzeniach zgromadzenia ludowego Clwyłącznie dorośli mężczyźni ) 6 enam 3 00 034 (Kwa Mw.13h00 - ba Trusch pulowoo so chung istnost postoupat sings from 2 wiekow ciemnych Grecja weszta w okres archaiczny. Nastąpito odrodzenie kultury, rozwój handlu, wzrosta mobilność Greków. W efekcie tzw. Wielkiej Kolonizacji, ukształtował się grecki świat oraz znany układ sit politycznych starożytnej Hellady, zrodził się wspólny olla Hellenów styl życia. Powstały poleis. 3 USTROJE POLEIS Monarchia →Król (rządy jednego) Diarchia 2 Królow 4₂ + Tyrania zaprzeczenie demokragi - vady tyranów Początkowo greckimi poleis rządzili królowie. Później władzę sprawowała elita arystokratyczna. 4 * + sprzeczne z istotą polis, czyli wspólnoty obywatelskiej Oligarchia →→ rądy niewielu (arystokracja ) Demokracja mądy ludu Jazda stanowila podstawę armi greckich poleis przed pojawieniem się hoplitów. Jednak w Gregi utrzymanie konia było niezwykle kosztowne, więc w tej formacji służyli jedynie najmożniejsi. falangs → troplici Falanga - szyk bojowy hoplitów Hoplici. - ciężkozbrojni piechurzy i ci Zastąpienie jazdy przez piechotę miało poważne następstwa spot. i polityczne 11 rewolucja hoplicka. Wyposażenie hoplitow było liczby tarisze, więc dostępne dla większej wojowników. W wyniku rewolucji rosta liczba ludzi, ktory z uwagi na udział w 17 obronie poleis domagali się prawa głosu we wspólnych sprawach. C - POLEIS Greckie miasta, stanowiące główne ośrodki poleis, powstawały w miejscach korzystnie położonych bing bing...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

beyon 4Port - okno na świat dla polis (liczni przybysze z innych krajów, miejsce handlu, w czasie wojny znaczenie militarne) (2) Agora - rynek, głowny plac miasta (centrum życia życia politycznego, społecznego oraz ekonomicznego) thi toshmallstil stinental. h Muryptobronne - ochrona miasta przed napaścią wrogów 4 Bramy miasta - strzeżone tylko w czasie wojny Whan (w okresie pokoju można przez nie przechodzić) 5 Akropol - warownia wzniesiona na szczycie wzgórza (siedziba władcy, swiątynia lub schronienie) Wielka Kolonizaga awar Mills w i Półwysep Apeninski - największa ilość koloni greckich d Grecy wyruszają w świat, szukali dla siebie dogoolnego miejsca - przeludnienie, niedostatek xiem uprawnych. surowców i susza w VIII w. p.n.e skłoniły do masowej migragi. Eubea - pierwsza skolonizowana wyspa Mieszkańcy Eubei, ok 770 r. p.n.e xałożyli osadę na wyspie Utatwiało to u zachodnich wybrzeży Itali. Osadnicy nie zabierali ze sobą rodzin, a ich partnerki pochodziły x Itali. kontakty z zamieszkującymi te xiemie Etruskami. Greckie kolonie: AZJA MNIEJSZA, PŁWAPENINSKI (WIELKA GRECJA) Na udział w wyprawie najczęściej decydowali się ludzie nieposiadający ziemi lub mający jej xbyt mało, przegrani w walkach politycznych, zabojcy czy kupcy. Często pochodzili z różnych poleis. W większości było to dobrowolne, ale zdarzało się stosowanie przymusu. Wspólnym przodkiem wszystkich grekdw byt Hellen. ital Kolonie od początku były niezależne od rodzimych miast w Grecji właściwej - metropolii, choć wzorowały na nich swój ustroj. Metropolie nie ingerowały w sprawy wewnętrzne. Prowadzili ze sobą wymianę handlową. T Kolonie stanowity znakomity rynek zbytu produktów rzemieślniczych. Do Greci sprowadzano poszukiwane surowce i towary wytwarzane przez kolonistów. Efektem Wielkiej Kolonizacji stał się szybki rozwoj ekonomiczny Gregi. Pieniądz monetarny -{wprowadzenie czynnik świadomości obywatelskiej, mieszkańcy wielu poleis traktowali monety jako symbole suwerenności swoich ośrodków. Gospodarka naturalna ⇒ gospodarka wymienna Od XII w.p.n.e zaczętło wprowadzać pieniądz monetarny. Kontakty Greków z innymi ludami, których określali mianem barbarzyńców (gr. barbaros-obcy") umożliwiły wzajemne poznanie osiągnięć z różnych dziedzin kultury nauki oraz upowszechnianie greckich dokonań. - wpływ miała konieczność opłacania wojsk najemnych, z których Show swoczęsto korzystano w okresie tyranii Te czynniki pociągnęły za sobą konieczność stosowania is nowych środków płatniczych. Według stow greckiego historyka Herodota (Vw. p.n.e.) były 4 czynniki, które sprawiały, że Hellenowie uważali, iż stanowią odrębną wspólnotę:23 XLA D Wspolne pochodzenie, wspólny język, Wspolne miejsca Kultu, wspólne zwyczaje i tradycje 4

Historia /

Świat greckie poleis

user profile picture

Oliwia Górka

11 Followers

 2 swiat Greckie poleis
POLIS (1.mn. poleis) -
-
wspólnota rownych obywateli
Miasto-państwo"
Poleis cechowało się niewielkimi rozmiarami i l

Otwórz

Polis, obywatel, ustroje poleis, falanga - hoplici, Wielka Kolonizacja, Wprowadzenie pieniądza monetarnego źródło: podręcznik zrozumieć przeszłość klasa 1

Podobne notatki
Know wojny grecko-perskie i wojna peloponeska thumbnail

1131

12469

wojny grecko-perskie i wojna peloponeska

historia/ starożytna Grecja

Know Hellada i jej mieszkańcy  thumbnail

191

1713

Hellada i jej mieszkańcy

Hellada i jej mieszkańcy notatka

Know świat starożytnych greków thumbnail

218

2617

świat starożytnych greków

.

Know Dzieje starożytnej Grecji thumbnail

46

919

Dzieje starożytnej Grecji

Dzieje starożytnej Grecji, 1 liceum historia rozszerzona

Know 2. Dzieje starożytnej grecji thumbnail

52

739

2. Dzieje starożytnej grecji

hellada i Hellenowie, ateńska demokracja, starożytna Sparta, wojny grecko - perskie, podboje Aleksandra macedońskiego, kultura starożytnej grecji

Know Kultura antycznego Rzymu thumbnail

12

245

Kultura antycznego Rzymu

Antyczny Rzym

2 swiat Greckie poleis POLIS (1.mn. poleis) - - wspólnota rownych obywateli Miasto-państwo" Poleis cechowało się niewielkimi rozmiarami i liczba ludności. Obywatelami są tylko dorośli mężczyźni decydują o polis. Kobiety nie mają żadnych praw i swobod. Obowiązki obywatela: - obrona ojczyzny w czasie wojny, służba wojskowa, uczestniczyli w posiedzeniach zgromadzenia ludowego Clwyłącznie dorośli mężczyźni ) 6 enam 3 00 034 (Kwa Mw.13h00 - ba Trusch pulowoo so chung istnost postoupat sings from 2 wiekow ciemnych Grecja weszta w okres archaiczny. Nastąpito odrodzenie kultury, rozwój handlu, wzrosta mobilność Greków. W efekcie tzw. Wielkiej Kolonizacji, ukształtował się grecki świat oraz znany układ sit politycznych starożytnej Hellady, zrodził się wspólny olla Hellenów styl życia. Powstały poleis. 3 USTROJE POLEIS Monarchia →Król (rządy jednego) Diarchia 2 Królow 4₂ + Tyrania zaprzeczenie demokragi - vady tyranów Początkowo greckimi poleis rządzili królowie. Później władzę sprawowała elita arystokratyczna. 4 * + sprzeczne z istotą polis, czyli wspólnoty obywatelskiej Oligarchia →→ rądy niewielu (arystokracja ) Demokracja mądy ludu Jazda stanowila podstawę armi greckich poleis przed pojawieniem się hoplitów. Jednak w Gregi utrzymanie konia było niezwykle kosztowne, więc w tej formacji służyli jedynie najmożniejsi. falangs → troplici Falanga - szyk bojowy hoplitów Hoplici. - ciężkozbrojni piechurzy i ci Zastąpienie jazdy przez piechotę miało poważne następstwa spot. i polityczne 11 rewolucja hoplicka. Wyposażenie hoplitow było liczby tarisze, więc dostępne dla większej wojowników. W wyniku rewolucji rosta liczba ludzi, ktory z uwagi na udział w 17 obronie poleis domagali się prawa głosu we wspólnych sprawach. C - POLEIS Greckie miasta, stanowiące główne ośrodki poleis, powstawały w miejscach korzystnie położonych bing bing...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

beyon 4Port - okno na świat dla polis (liczni przybysze z innych krajów, miejsce handlu, w czasie wojny znaczenie militarne) (2) Agora - rynek, głowny plac miasta (centrum życia życia politycznego, społecznego oraz ekonomicznego) thi toshmallstil stinental. h Muryptobronne - ochrona miasta przed napaścią wrogów 4 Bramy miasta - strzeżone tylko w czasie wojny Whan (w okresie pokoju można przez nie przechodzić) 5 Akropol - warownia wzniesiona na szczycie wzgórza (siedziba władcy, swiątynia lub schronienie) Wielka Kolonizaga awar Mills w i Półwysep Apeninski - największa ilość koloni greckich d Grecy wyruszają w świat, szukali dla siebie dogoolnego miejsca - przeludnienie, niedostatek xiem uprawnych. surowców i susza w VIII w. p.n.e skłoniły do masowej migragi. Eubea - pierwsza skolonizowana wyspa Mieszkańcy Eubei, ok 770 r. p.n.e xałożyli osadę na wyspie Utatwiało to u zachodnich wybrzeży Itali. Osadnicy nie zabierali ze sobą rodzin, a ich partnerki pochodziły x Itali. kontakty z zamieszkującymi te xiemie Etruskami. Greckie kolonie: AZJA MNIEJSZA, PŁWAPENINSKI (WIELKA GRECJA) Na udział w wyprawie najczęściej decydowali się ludzie nieposiadający ziemi lub mający jej xbyt mało, przegrani w walkach politycznych, zabojcy czy kupcy. Często pochodzili z różnych poleis. W większości było to dobrowolne, ale zdarzało się stosowanie przymusu. Wspólnym przodkiem wszystkich grekdw byt Hellen. ital Kolonie od początku były niezależne od rodzimych miast w Grecji właściwej - metropolii, choć wzorowały na nich swój ustroj. Metropolie nie ingerowały w sprawy wewnętrzne. Prowadzili ze sobą wymianę handlową. T Kolonie stanowity znakomity rynek zbytu produktów rzemieślniczych. Do Greci sprowadzano poszukiwane surowce i towary wytwarzane przez kolonistów. Efektem Wielkiej Kolonizacji stał się szybki rozwoj ekonomiczny Gregi. Pieniądz monetarny -{wprowadzenie czynnik świadomości obywatelskiej, mieszkańcy wielu poleis traktowali monety jako symbole suwerenności swoich ośrodków. Gospodarka naturalna ⇒ gospodarka wymienna Od XII w.p.n.e zaczętło wprowadzać pieniądz monetarny. Kontakty Greków z innymi ludami, których określali mianem barbarzyńców (gr. barbaros-obcy") umożliwiły wzajemne poznanie osiągnięć z różnych dziedzin kultury nauki oraz upowszechnianie greckich dokonań. - wpływ miała konieczność opłacania wojsk najemnych, z których Show swoczęsto korzystano w okresie tyranii Te czynniki pociągnęły za sobą konieczność stosowania is nowych środków płatniczych. Według stow greckiego historyka Herodota (Vw. p.n.e.) były 4 czynniki, które sprawiały, że Hellenowie uważali, iż stanowią odrębną wspólnotę:23 XLA D Wspolne pochodzenie, wspólny język, Wspolne miejsca Kultu, wspólne zwyczaje i tradycje 4