HIT /

HIT Człowiek istotą społeczną

HIT Człowiek istotą społeczną

user profile picture

Natalia Maj

5 Followers
 

HIT

 

1

Mapy mysli

HIT Człowiek istotą społeczną

 HISTORIA
ITERAŻNIE-
JSZOŚC
Socializacią, jest to proces, w Intórym
nozymy się zycia w społeczeństwie.
pierwotna
1
wtórna
normy społeczene-

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

6

Wyjaśnione pojęcia, Klasyfikacja grup społecznych, sposoby nabycia obywatelstwa, prawa i obowiązki obywatelskie, nieposłuszeństwo obywatelskie, stowarzyszenie rejestrowe, a zwykłe, fundacje, a stowarzyszenie, system polityczny itd.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

HISTORIA ITERAŻNIE- JSZOŚC Socializacią, jest to proces, w Intórym nozymy się zycia w społeczeństwie. pierwotna 1 wtórna normy społeczene- wasady postępowania. Driela się na: 1 1 moralne obyczajowe prawne Non formizm - dostosowuje się do norm panujących grupie. W nonkon formixm- nie dostosowuje się do norm panujących w grupic. konformixm 1 1 obyczajowe religijne oportunixm dostosowuje się z strachu obawy Cubo korzyści. legalizm dostosowuje się Grupa spolecana jest to zbiór min. 3 osób wiQ Equych się ze soba. • Ważnym czynnikiem izuzącym członków jest podczucied przynależności Grupa społeczna to zbiorowość... liczącz conazjmniej 3 osoby połąuzona trwałą więzią społeczną której oxłonkowie mają wspólne cele, wartości i zasady ktorej cxconkowie mają poczucie przynalezności do tej grupy i jej odrębnosa. Rola społeczna- xbiór xachowan, postaw: umiejętności, których oczekuje się od jednostki ze względu na jej miejsce w xbiorowości. Klasyfikacja grup społecznych. charakter więzi pierwo the oparte no więziach Osobistych rodgina ир. grapy wtórne oparte na więziach xe wspólnych zachen up. pracownicy firmy wie chość 1 личе up. cxconkowie parti politycznej małe up. druzyncz harcerskou stopień zorganizowanice i kontroli formalne powstające na mocy decyzji prawnych Jurzniowic пр. nie formalne powstające na xasadzie dobrowolności. I szkoły np. grupa znajomych пр. Wryterium przyjęcia do grupy Inkluzywne członkostwo dostępne Mhe wardlys up. stowarzyszenie miesakan ww eliskluzywne 62 Tonkostwo uzaleznione od speenienia okureslonych Kryteriów mp. organizay'a biznesowa Umowa społeczna - ludzie dobrowolnie zrezygnowali z części swoich swobod i poddali się widedzy, która była zelohna zapewnić im bezpieczelistwo, stabilność i dobrobyt. na Obywate (stwo- więź prawna wiązące oxłowicka x państwem. Wynikają z niej pewne prawa przywileje jednostki, a także jej obowią aki wobec tego państwa. Wspólnota - zbiorowość, której członków lauza, przede wszystkim więzi emocioname. Maga wynikać one up. 2 tradycji, oby vrajów, sy? stema wartości. sch Republika forma raadów, w której najwazniejs sze organy widday państwowej sez powożywane przez...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

obywateli w wyborach określony czas. Sposoby nabycia obywate (stwa: - prawo krwi - uzyskanie przez jednos the oby watelstwa, które mają rodzice lub jedno z nich. (w Polsce) prawo ziemis- uzyskanie obywatelstwa państwa, którego terytorium przyszło się na świat. - na ( naturalizacija- nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa państwa jego stałago pobytu. prawa obywatelskie: - wjechać do Polski i zostać w niej na ·dostęp do służby publicznej do udzicin w referencach i wyborach. niej na dowolny czas -do korzystania ze świadczeń publicznej opieki zdrowotng: Obowiązki obywatelskie: - być wiernym RP i troszczyć się, o dobro wspólne. -przestrzegać polskiego prawd wypełniać zobowiązanie do obrony ojczyzny abai & stan środowiska Obywatele państwa nalezącego do UE automatycznie uzyskują status obywateli UE. prawa: -osobiste - polityczne Nieposłuszeństwo obywatelskie. Tamanie prawa - w imię wyzszej wartości - bez stosowania przemocy ekonomiczne, socjalne świadomość poniesienia konsekwengi Społeczeństwo obywatelskie: jest to społeczeństwo aktywne, ktore and swoje prawa Stowarzyszenie rejestrowe, a xwykłe: Roznice rejestrowe min. 7 zwykie ile osób koniecznych do zalozenice? min. 3 rejestracja wpis do ewidengi stowarzy szeń zwykłych NIE wpis do KRS TAW odklaidły terenowe

HIT /

HIT Człowiek istotą społeczną

HIT Człowiek istotą społeczną

user profile picture

Natalia Maj

5 Followers
 

HIT

 

1

Mapy mysli

HIT Człowiek istotą społeczną

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 HISTORIA
ITERAŻNIE-
JSZOŚC
Socializacią, jest to proces, w Intórym
nozymy się zycia w społeczeństwie.
pierwotna
1
wtórna
normy społeczene-

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

6

Komentarze (1)

L

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

Wyjaśnione pojęcia, Klasyfikacja grup społecznych, sposoby nabycia obywatelstwa, prawa i obowiązki obywatelskie, nieposłuszeństwo obywatelskie, stowarzyszenie rejestrowe, a zwykłe, fundacje, a stowarzyszenie, system polityczny itd.

HISTORIA ITERAŻNIE- JSZOŚC Socializacią, jest to proces, w Intórym nozymy się zycia w społeczeństwie. pierwotna 1 wtórna normy społeczene- wasady postępowania. Driela się na: 1 1 moralne obyczajowe prawne Non formizm - dostosowuje się do norm panujących grupie. W nonkon formixm- nie dostosowuje się do norm panujących w grupic. konformixm 1 1 obyczajowe religijne oportunixm dostosowuje się z strachu obawy Cubo korzyści. legalizm dostosowuje się Grupa spolecana jest to zbiór min. 3 osób wiQ Equych się ze soba. • Ważnym czynnikiem izuzącym członków jest podczucied przynależności Grupa społeczna to zbiorowość... liczącz conazjmniej 3 osoby połąuzona trwałą więzią społeczną której oxłonkowie mają wspólne cele, wartości i zasady ktorej cxconkowie mają poczucie przynalezności do tej grupy i jej odrębnosa. Rola społeczna- xbiór xachowan, postaw: umiejętności, których oczekuje się od jednostki ze względu na jej miejsce w xbiorowości. Klasyfikacja grup społecznych. charakter więzi pierwo the oparte no więziach Osobistych rodgina ир. grapy wtórne oparte na więziach xe wspólnych zachen up. pracownicy firmy wie chość 1 личе up. cxconkowie parti politycznej małe up. druzyncz harcerskou stopień zorganizowanice i kontroli formalne powstające na mocy decyzji prawnych Jurzniowic пр. nie formalne powstające na xasadzie dobrowolności. I szkoły np. grupa znajomych пр. Wryterium przyjęcia do grupy Inkluzywne członkostwo dostępne Mhe wardlys up. stowarzyszenie miesakan ww eliskluzywne 62 Tonkostwo uzaleznione od speenienia okureslonych Kryteriów mp. organizay'a biznesowa Umowa społeczna - ludzie dobrowolnie zrezygnowali z części swoich swobod i poddali się widedzy, która była zelohna zapewnić im bezpieczelistwo, stabilność i dobrobyt. na Obywate (stwo- więź prawna wiązące oxłowicka x państwem. Wynikają z niej pewne prawa przywileje jednostki, a także jej obowią aki wobec tego państwa. Wspólnota - zbiorowość, której członków lauza, przede wszystkim więzi emocioname. Maga wynikać one up. 2 tradycji, oby vrajów, sy? stema wartości. sch Republika forma raadów, w której najwazniejs sze organy widday państwowej sez powożywane przez...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

obywateli w wyborach określony czas. Sposoby nabycia obywate (stwa: - prawo krwi - uzyskanie przez jednos the oby watelstwa, które mają rodzice lub jedno z nich. (w Polsce) prawo ziemis- uzyskanie obywatelstwa państwa, którego terytorium przyszło się na świat. - na ( naturalizacija- nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa państwa jego stałago pobytu. prawa obywatelskie: - wjechać do Polski i zostać w niej na ·dostęp do służby publicznej do udzicin w referencach i wyborach. niej na dowolny czas -do korzystania ze świadczeń publicznej opieki zdrowotng: Obowiązki obywatelskie: - być wiernym RP i troszczyć się, o dobro wspólne. -przestrzegać polskiego prawd wypełniać zobowiązanie do obrony ojczyzny abai & stan środowiska Obywatele państwa nalezącego do UE automatycznie uzyskują status obywateli UE. prawa: -osobiste - polityczne Nieposłuszeństwo obywatelskie. Tamanie prawa - w imię wyzszej wartości - bez stosowania przemocy ekonomiczne, socjalne świadomość poniesienia konsekwengi Społeczeństwo obywatelskie: jest to społeczeństwo aktywne, ktore and swoje prawa Stowarzyszenie rejestrowe, a xwykłe: Roznice rejestrowe min. 7 zwykie ile osób koniecznych do zalozenice? min. 3 rejestracja wpis do ewidengi stowarzy szeń zwykłych NIE wpis do KRS TAW odklaidły terenowe