Inne /

ELEMENTY RYNKU

ELEMENTY RYNKU

user profile picture

💗✨️

1 Followers
 

Inne

 

1

Notatka

ELEMENTY RYNKU

 ELEMENTY RYNKU
PODAŻ- ilość dóbr i usług oferowanych na danym rynku do sprzedaży w danym czasie i po
określonej cenie. Stanowią go producen

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

3

Elementy rynku- notatka -podaż -popyt -cena -mechanizm rynkowy -równowaga rynkowa -znaczenie rynkowego wizerunku przedsiębiorstwa

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

ELEMENTY RYNKU PODAŻ- ilość dóbr i usług oferowanych na danym rynku do sprzedaży w danym czasie i po określonej cenie. Stanowią go producenci i sprzedawcy. POPYT- zapotrzebowanie na dobra i usługi. Reprezentują go kupujący. Większość potrzeb wymaga kupowania na rynku dóbr i usług. CENA- wartość dóbr i usług wyrażona w jednostkach pieniężnych. Jej wysokość zależy od racji między popytem a podażą (np. gdy jakiegoś produktu brakuje na rynku, jego cena wzrasta). MECHANIZM RYNKOWY- o mechanizmie rynkowym mówimy wtedy gdy mamy na myśli wzajemne oddziaływanie elementów składowych rynku: podaż, popyt, cena. Zasłużone przez konsumentów potrzeby oraz oferowane przez producentów towary i usługi powodujące ustalenie ceny akceptowalnej przez obie strony. RÓWNOWAGA RYNKOWA- funkcjonowanie mechanizmu rynkowego prowadzi do równowagi rynkowej. To znaczy takiej sytuacji, w której wielkość popytu zgłoszonego przez nabywców równa się wartości podaży oferowanej przez wytwórców (producentów). Czynnikiem prowadzonym do równowagi jest cena której poziom wpływa na decyzję nabywców. ZNACZENIE RYNKOWEGO WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA- wyobrażenie o firmie istniejące w bezpośrednim otoczeniu, głównie u klientów obejmujące skojarzenia wywołane po usłyszeniu nazwy firmy lub logo (np. Coca-Cola. Kojarzy nam się ona z kolorem czerwonym, napojem lub Świętym Mikołajem).

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Inne /

ELEMENTY RYNKU

ELEMENTY RYNKU

user profile picture

💗✨️

1 Followers
 

Inne

 

1

Notatka

ELEMENTY RYNKU

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 ELEMENTY RYNKU
PODAŻ- ilość dóbr i usług oferowanych na danym rynku do sprzedaży w danym czasie i po
określonej cenie. Stanowią go producen

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

3

Komentarze (1)

Z

Fajnee, będę się z tego uczyć, ale jeszcze tego nie mieliśmy. Pozdrawiam 👍👍

Elementy rynku- notatka -podaż -popyt -cena -mechanizm rynkowy -równowaga rynkowa -znaczenie rynkowego wizerunku przedsiębiorstwa

ELEMENTY RYNKU PODAŻ- ilość dóbr i usług oferowanych na danym rynku do sprzedaży w danym czasie i po określonej cenie. Stanowią go producenci i sprzedawcy. POPYT- zapotrzebowanie na dobra i usługi. Reprezentują go kupujący. Większość potrzeb wymaga kupowania na rynku dóbr i usług. CENA- wartość dóbr i usług wyrażona w jednostkach pieniężnych. Jej wysokość zależy od racji między popytem a podażą (np. gdy jakiegoś produktu brakuje na rynku, jego cena wzrasta). MECHANIZM RYNKOWY- o mechanizmie rynkowym mówimy wtedy gdy mamy na myśli wzajemne oddziaływanie elementów składowych rynku: podaż, popyt, cena. Zasłużone przez konsumentów potrzeby oraz oferowane przez producentów towary i usługi powodujące ustalenie ceny akceptowalnej przez obie strony. RÓWNOWAGA RYNKOWA- funkcjonowanie mechanizmu rynkowego prowadzi do równowagi rynkowej. To znaczy takiej sytuacji, w której wielkość popytu zgłoszonego przez nabywców równa się wartości podaży oferowanej przez wytwórców (producentów). Czynnikiem prowadzonym do równowagi jest cena której poziom wpływa na decyzję nabywców. ZNACZENIE RYNKOWEGO WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA- wyobrażenie o firmie istniejące w bezpośrednim otoczeniu, głównie u klientów obejmujące skojarzenia wywołane po usłyszeniu nazwy firmy lub logo (np. Coca-Cola. Kojarzy nam się ona z kolorem czerwonym, napojem lub Świętym Mikołajem).

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację