Inne /

źródła prawa & rodzaje prawa

źródła prawa & rodzaje prawa

 Źródła prawa
(łac. fontes iuris)
to, co stanowi prawo, albo to, co nie stanowi oficjalnie prawa, ale ma duży wpływ na kształt,
jaki prawo p

źródła prawa & rodzaje prawa

user profile picture

happy3bee

4 Followers

19

Udostępnij

Zapisz

- źródła prawa, definicja itp., - rodzaje prawa i ich opisy (wytłumaczenie), - źródła prawa pracy. <3 that's all! miłej nauki

 

1/2

Notatka

Źródła prawa (łac. fontes iuris) to, co stanowi prawo, albo to, co nie stanowi oficjalnie prawa, ale ma duży wpływ na kształt, jaki prawo posiada. źródła prawa ogólnie: konstytucja, ustawy (oraz ratyfikowane umowy międzynarodowe, (ratyfikacja – jeden ze sposobów wyrażenia ostatecznej zgody na związanie się umową międzynarodową przez upoważniony do tego organ państwowy)), rozporządzenia, zarządzenia, przepisy prawa miejscowego Rodzaje prawa wyróżniamy następujące rodzaje prawa: prawo państwowe (konstytucyjne), Reguluje działanie najważniejszych instytucji, które zostały wymienione w Konstytucji. Obejmuje swoim zakresem także prawa oraz obowiązki obywateli. Jego podstawowym źródłem jest ustawa zasadnicza, czyli właśnie konstytucja. W jego zakresie leży między innymi regulacja ordynacji wyborczej do Sejmu oraz Senatu. prawo cywilne, Jej zadaniem jest przede wszystkim regulowanie kwestii majątkowych. Zajmuje się również poszczególnymi sprawami niemajątkowymi. Przykładowe sytuacje mogą dotyczyć między innymi prawa do nazwiska, ochrony czci, praw autorskich i wszelkich powiązań roszczeń majątkowych. prawo rodzinne, Zajmuje się regulowaniem stosunków rodzinnych w kwestiach osobowych oraz majątkowych pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi. Normuje to również kwestie przysposobienie, opieki oraz kurateli. prawo pracy, Dba o porządek w sprawach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Normuje wszelkie zagadnienia związane z pracą oraz płacą. Prawo pracy odnosi się również do wszelkich aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy. prawo administracyjne, Prawo administracyjne jest regulacją stosunków społecznych, które powstały na skutek prowadzonej działalności instytucji administracji publicznej. prawo finansowe, Dba o porządek w zakresie finansów publicznych oraz wszystkich instytucji działających w tym zakresie. Przedmiotem zainteresowania jest przede wszystkim...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

budżet, podatki oraz opłaty. Typowymi instytucjami finansowymi są między innymi banki oraz zakłady ubezpieczeń. prawo gospodarcze, Odnosi się przede wszystkim do kwestii przedsiębiorców. Rozumie się przez to przede wszystkim wszelkie umowy, weksle, czeki, akcje oraz obligacje. prawo karne, Określa, co jest przestępstwem oraz, co może grozić za popełnienie poszczególnych wykroczeń. prawo procesowe, To zespół norm regulujących postępowania w zakresie cywilnym i karnym. W tej kwestii pojawia się wiele zapisów odnoszących się między innymi do organów ochrony prawnej, sądownictwa, prokuratury, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz organów ścigania organów wykonawczych sądownictwa. powszechne (zewnętrzne) Źródła prawa pracy konstytucja, kodeks pracy, ustawy i rozporządzenia, specyficzne (wewnętrzne) układy zbiorowe pracy, regulaminy, porozumienia i statuty.

Inne /

źródła prawa & rodzaje prawa

user profile picture

happy3bee

4 Followers

 Źródła prawa
(łac. fontes iuris)
to, co stanowi prawo, albo to, co nie stanowi oficjalnie prawa, ale ma duży wpływ na kształt,
jaki prawo p

Otwórz

- źródła prawa, definicja itp., - rodzaje prawa i ich opisy (wytłumaczenie), - źródła prawa pracy. <3 that's all! miłej nauki

Podobne notatki
Know Spółki (osobowe, kapitałowe)  thumbnail

8

79

Spółki (osobowe, kapitałowe)

najważniejsze informacje

Know Formy zatrudnienia thumbnail

7

97

Formy zatrudnienia

notatka

Know WOS kl. 8 tematy 4-6 z działu "Życie społeczne" thumbnail

12

160

WOS kl. 8 tematy 4-6 z działu "Życie społeczne"

Notatka z WOSU z kl. 8 z tematów 4-6 z działu Życie Społeczne

Know stres thumbnail

4

91

stres

notatka psychologia

Know umowa o sprzedaży thumbnail

4

21

umowa o sprzedaży

zawodowe

Know kosztorysowanie thumbnail

11

123

kosztorysowanie

normy, koszty, kosztorys, umowy, płace

Źródła prawa (łac. fontes iuris) to, co stanowi prawo, albo to, co nie stanowi oficjalnie prawa, ale ma duży wpływ na kształt, jaki prawo posiada. źródła prawa ogólnie: konstytucja, ustawy (oraz ratyfikowane umowy międzynarodowe, (ratyfikacja – jeden ze sposobów wyrażenia ostatecznej zgody na związanie się umową międzynarodową przez upoważniony do tego organ państwowy)), rozporządzenia, zarządzenia, przepisy prawa miejscowego Rodzaje prawa wyróżniamy następujące rodzaje prawa: prawo państwowe (konstytucyjne), Reguluje działanie najważniejszych instytucji, które zostały wymienione w Konstytucji. Obejmuje swoim zakresem także prawa oraz obowiązki obywateli. Jego podstawowym źródłem jest ustawa zasadnicza, czyli właśnie konstytucja. W jego zakresie leży między innymi regulacja ordynacji wyborczej do Sejmu oraz Senatu. prawo cywilne, Jej zadaniem jest przede wszystkim regulowanie kwestii majątkowych. Zajmuje się również poszczególnymi sprawami niemajątkowymi. Przykładowe sytuacje mogą dotyczyć między innymi prawa do nazwiska, ochrony czci, praw autorskich i wszelkich powiązań roszczeń majątkowych. prawo rodzinne, Zajmuje się regulowaniem stosunków rodzinnych w kwestiach osobowych oraz majątkowych pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi. Normuje to również kwestie przysposobienie, opieki oraz kurateli. prawo pracy, Dba o porządek w sprawach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Normuje wszelkie zagadnienia związane z pracą oraz płacą. Prawo pracy odnosi się również do wszelkich aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy. prawo administracyjne, Prawo administracyjne jest regulacją stosunków społecznych, które powstały na skutek prowadzonej działalności instytucji administracji publicznej. prawo finansowe, Dba o porządek w zakresie finansów publicznych oraz wszystkich instytucji działających w tym zakresie. Przedmiotem zainteresowania jest przede wszystkim...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

budżet, podatki oraz opłaty. Typowymi instytucjami finansowymi są między innymi banki oraz zakłady ubezpieczeń. prawo gospodarcze, Odnosi się przede wszystkim do kwestii przedsiębiorców. Rozumie się przez to przede wszystkim wszelkie umowy, weksle, czeki, akcje oraz obligacje. prawo karne, Określa, co jest przestępstwem oraz, co może grozić za popełnienie poszczególnych wykroczeń. prawo procesowe, To zespół norm regulujących postępowania w zakresie cywilnym i karnym. W tej kwestii pojawia się wiele zapisów odnoszących się między innymi do organów ochrony prawnej, sądownictwa, prokuratury, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz organów ścigania organów wykonawczych sądownictwa. powszechne (zewnętrzne) Źródła prawa pracy konstytucja, kodeks pracy, ustawy i rozporządzenia, specyficzne (wewnętrzne) układy zbiorowe pracy, regulaminy, porozumienia i statuty.