Inne /

WOS - Prawa człowieka

WOS - Prawa człowieka

 PRAYA CZŁOWIEKA- SA TO PRAYA, KTÓRE VALEZA SIE
KAŻDEMU CAKOViEkowi OD URODZENIA AŻ DO ŚMIERCI.
HurikeJĄ ONE 2 TEGO, ŻE KAŻDA OJOBA MA PRAVO

WOS - Prawa człowieka

user profile picture

Carlito Man

0 Followers

11

Udostępnij

Zapisz

notatka do sprawdzianu z działu 1 WOS klasa 8 - prawa człowieka

 

8

Notatka

PRAYA CZŁOWIEKA- SA TO PRAYA, KTÓRE VALEZA SIE KAŻDEMU CAKOViEkowi OD URODZENIA AŻ DO ŚMIERCI. HurikeJĄ ONE 2 TEGO, ŻE KAŻDA OJOBA MA PRAVO DO YEASMET GODNOŚą.!!! PLAYA CZŁOWIEKA OBOWIĄZUJĄ U RELA рай'ятно роціпнo: 1). GYARANTOYAĆ 2). CHROMÉ 3). PRIESTRZEGAĆ PRAYA RELACJI OBYWATEL -> PANSTWO, Historia PRAVA са коні ека PIERUNE PRALIA CZŁOWIEKA 4RAZ 2 UZASADNi Emi Ami рои стаки уні и обите сеmiu XVIII чтек (2K041 EKOWI PRZY SKUGUJĄ OKREŚLONE PRAYA 4 SPOSÓB NATURALNY (POR PONIEWAŻ JEST JEDNOSTUR 2441). PRAYA DO JAKIEJ CZKOWIEKA NIE MAJĄ 4PKYVM WA TO UZNANO, ŻE 1 GRUPY SPOKECZNEJ DANY CZŁOWIEK PRZYNALEZY. WAŻNE DokuU ME WTY SA она Дони менту 2 теу єрокі: 6). DEKLARACJA PRAY 2 1789 ROKU. (FRANCJA). a.). DEKLARACJA niepodległości STANÓW ZJEDNOCZOWYCH 2 1776 поки. C2roviEKA i OBYWATELA GLOUNE CELE TYCH DOKUMENTOH TO: YOBEC PRASA ROUNOSC La Dzi 2) PRAWO DO WOLmości, 4KA Smości, BEZPIECZEŃSTWA часка РRчесіч uciskoviє тикчуті. (₁ 3). HOLNOŚĆ SKOLA JEDNOSTKA A PRAVA QXONIEKA тихисте PRau саконієна PRAW райлно та овочів, геи DBANIA O PRAYA; YOLNO'l JENDNOSTKI. PO4SZECHNE CHRONIĄ JENOSTICE Prrео райотчет KTÓRE CHCE NARUSZYĆ PRzўжкисијаг 4524 skim могiст работно ма STKORZYĆ TAKIE WARUNKI ADY POWSZECHNA DEKLARACJA PRA4 CZKOSIEKA (ON2) 10.12. 1948r. Викто pieaki24 осібскозцінточу 2Bior mrayчaimieyszuct PRAY iCOLrości. (SKLADAY SIE 2 30 ARTYKULÓV). OD TEJ року раняеца за счеку мигGLEDmiac! Ранча са хочівка swoich комътутису асн. N UCHY ALENE DEKLA RACY: POZWOLIKO ROZPOCZĄĆ BUDOWĘ MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEMU OCHRONY PRAY CaroviEKA. ека, CECHY PDAY CZKOWIEKA суконтек moar JEJ VOLNOŚĆ (MANIFESTACJE) REALI204AL SWOJE PRAKS PRzi konome чутікаја, с Вісін ізгота сивчив MEMARUNALNE NIKT NIE MOŻE рогвації Crrоvіска PRач MIEZBYUALNE NIE MOŻNA 2 NICH CREZYGNOVAL 2 KONUENCJA PRAY DZIECKA. 20STAK PRZYJĘTY PRZEZ Om2 1989 Roun. PRZYJEKO TEN DOKUMENT DO TEJ PORY 190 PANSTY W...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

TYM POLSKA KONGENCJA SKKADA SIĘ 2 PREAMBUXY IMACZEJ 4STĘPU i 54 ARTYKUKEN. WAJCZĘŚCIEJ NAZYWANA JEST бціаточа, конттигистае рани огтеска !!! І нет. OSIĄGNIĘCIA PRAYA 1. PRALIA OSOBISTE MP: DO ŻYCIA i Rozwoju 2. PRAYA SOCJALNE MP: DO OCHRONY 2DROVIA 3) PRAVA KULTURALINE MP: DO NAUKI. олова DZIECKIEM JEST KAŻDA OLOBA DO MOMENTU реклосетной'і сгусі икой се nia 18 САГ. 205TAKY DZIECKA KAMANIE PRAW DZIECIA DZIECI CIERPIA 2 Porobu! PRZEMOCY 1- 49245 ku POMYJK (INICJATYKA POLSICA). ZANIEDBANIA POZBAVIENIE E DUKACJi unice F GEODM BRAK DOSTĘPU DO LEKARZA - MA AKIE FDY UBOGIE KAJE STREFA YOJNY RODZINY DYSFUNKCYJNE (PATOLOGICZNE). 204A( : PRAY PODZIELONE WA 3 KATEGORIE: 18r. EWA Fundusz WARODÓW 2 JEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI. NE OVI JEST JEDNA 2 2 WAJUAŻNIEJSZYCH ORGANIZACJI DZIAGAJĄCYCH DLA DZIECI. NA ŚWIECIE. ZOSTAK UTWORLONY 4 1946 ROKU. итно UNICEF DRAKA IN 190 KRAJACH. YRICEE BAMAJTйи ромосом Orieciom Posчко дочатум 2 MBOGісн кондби (AFRYKA - GOOD, LEKI, LECZENIE) видоча 2). ORGA Mi 20 YANIEM SZCZEPIENI VODY, EDUKACJI, BUDOYA Szide, SZPITALI ( NAJCZĘŚCIEJ AFRYKCA, MBÓSTVO). DZIECIZA 3). OCHRONA PRAH та сакум s'ui Есіе!!! KHTALOG реаи сакочієка. ркано г PRAKA unciliчi начин таккараја на panstvo овочів чек, whоiсiцiаја су CZKONTEKOS KORZYSTANIE 2 LAPISANYCH I PRZYSEN GUJĄ₂ CYCH Mu UPRAVNIEŃ (PRAY). PRASO MP: PRAWO DO WAUKI wolności тий PANSINO ME MOTE INGEROWAĆ (LTRACAĆ SIĘ 4 LoiNE SFERY ŻYCIA CZUOSIEKA i ZABRANIAĆ MY AKTYWNOja. DO VOLMOSA MALEŻĄ: vomość SKOWA, YOLMOść ZGROMADZEN. KRAMIETAC MALEZY, ŻE PRAVA JEDNOSTKI ME MOGĄ PRAVA ÎNTYCH LUDZI, JAK TAK SIĘ DU EJE не так шой REAGOVAĆ. JEŻELI KTOI POPEKM ктої форект регенерпно то чтебу рар'ятно, пойсун і за ду 4KRACIA. ради 8 час ите ду райятиго musi HIIB YourOva i PRAVA ZAGUARANTOUANE PRZEZ KONSTYTUCJE RP A). YOLNOŚ'a i PRAVA OSOBISTE 2). Yamości i PRAVA POLITYCZNE 3). YOLDDIG I PRASA EKONOMICZNE, SOCJALNE I KULTURALNE перекасте PRA4 сисочієка OSOBISTE, OBYWATELSKIE I POLITYCZNE родна обовісте, і GENERACJA: PRAVA EkoromicrurE, SOCJALNE, KULTURALNE GENERACJA: PRANA W GENERACTA: PRANA SOLIDARNordioVE.

Inne /

WOS - Prawa człowieka

user profile picture

Carlito Man

0 Followers

 PRAYA CZŁOWIEKA- SA TO PRAYA, KTÓRE VALEZA SIE
KAŻDEMU CAKOViEkowi OD URODZENIA AŻ DO ŚMIERCI.
HurikeJĄ ONE 2 TEGO, ŻE KAŻDA OJOBA MA PRAVO

Otwórz

notatka do sprawdzianu z działu 1 WOS klasa 8 - prawa człowieka

Podobne notatki
Know Państwo thumbnail

1

24

Państwo

Najważniejsze informacje dotyczące państwa

Know Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  thumbnail

0

13

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

źródło finansowania, przeznaczenie, podstawa, wysokość odpisów, zwiększenia

Know Interwały thumbnail

2

14

Interwały

Interwały. Przyda się w szkole muzycznej.

Know WOS kl. 8 tematy 4-6 z działu "Życie społeczne" thumbnail

12

160

WOS kl. 8 tematy 4-6 z działu "Życie społeczne"

Notatka z WOSU z kl. 8 z tematów 4-6 z działu Życie Społeczne

Know Prawa człowieka (wos) thumbnail

5

92

Prawa człowieka (wos)

Notatka z tematu „Prawa człowieka” nowa era

Know Prawa człowieka thumbnail

18

179

Prawa człowieka

Notatka z WOS’u na temat praw człowieka❤️‍🔥

PRAYA CZŁOWIEKA- SA TO PRAYA, KTÓRE VALEZA SIE KAŻDEMU CAKOViEkowi OD URODZENIA AŻ DO ŚMIERCI. HurikeJĄ ONE 2 TEGO, ŻE KAŻDA OJOBA MA PRAVO DO YEASMET GODNOŚą.!!! PLAYA CZŁOWIEKA OBOWIĄZUJĄ U RELA рай'ятно роціпнo: 1). GYARANTOYAĆ 2). CHROMÉ 3). PRIESTRZEGAĆ PRAYA RELACJI OBYWATEL -> PANSTWO, Historia PRAVA са коні ека PIERUNE PRALIA CZŁOWIEKA 4RAZ 2 UZASADNi Emi Ami рои стаки уні и обите сеmiu XVIII чтек (2K041 EKOWI PRZY SKUGUJĄ OKREŚLONE PRAYA 4 SPOSÓB NATURALNY (POR PONIEWAŻ JEST JEDNOSTUR 2441). PRAYA DO JAKIEJ CZKOWIEKA NIE MAJĄ 4PKYVM WA TO UZNANO, ŻE 1 GRUPY SPOKECZNEJ DANY CZŁOWIEK PRZYNALEZY. WAŻNE DokuU ME WTY SA она Дони менту 2 теу єрокі: 6). DEKLARACJA PRAY 2 1789 ROKU. (FRANCJA). a.). DEKLARACJA niepodległości STANÓW ZJEDNOCZOWYCH 2 1776 поки. C2roviEKA i OBYWATELA GLOUNE CELE TYCH DOKUMENTOH TO: YOBEC PRASA ROUNOSC La Dzi 2) PRAWO DO WOLmości, 4KA Smości, BEZPIECZEŃSTWA часка РRчесіч uciskoviє тикчуті. (₁ 3). HOLNOŚĆ SKOLA JEDNOSTKA A PRAVA QXONIEKA тихисте PRau саконієна PRAW райлно та овочів, геи DBANIA O PRAYA; YOLNO'l JENDNOSTKI. PO4SZECHNE CHRONIĄ JENOSTICE Prrео райотчет KTÓRE CHCE NARUSZYĆ PRzўжкисијаг 4524 skim могiст работно ма STKORZYĆ TAKIE WARUNKI ADY POWSZECHNA DEKLARACJA PRA4 CZKOSIEKA (ON2) 10.12. 1948r. Викто pieaki24 осібскозцінточу 2Bior mrayчaimieyszuct PRAY iCOLrości. (SKLADAY SIE 2 30 ARTYKULÓV). OD TEJ року раняеца за счеку мигGLEDmiac! Ранча са хочівка swoich комътутису асн. N UCHY ALENE DEKLA RACY: POZWOLIKO ROZPOCZĄĆ BUDOWĘ MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEMU OCHRONY PRAY CaroviEKA. ека, CECHY PDAY CZKOWIEKA суконтек moar JEJ VOLNOŚĆ (MANIFESTACJE) REALI204AL SWOJE PRAKS PRzi konome чутікаја, с Вісін ізгота сивчив MEMARUNALNE NIKT NIE MOŻE рогвації Crrоvіска PRач MIEZBYUALNE NIE MOŻNA 2 NICH CREZYGNOVAL 2 KONUENCJA PRAY DZIECKA. 20STAK PRZYJĘTY PRZEZ Om2 1989 Roun. PRZYJEKO TEN DOKUMENT DO TEJ PORY 190 PANSTY W...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

TYM POLSKA KONGENCJA SKKADA SIĘ 2 PREAMBUXY IMACZEJ 4STĘPU i 54 ARTYKUKEN. WAJCZĘŚCIEJ NAZYWANA JEST бціаточа, конттигистае рани огтеска !!! І нет. OSIĄGNIĘCIA PRAYA 1. PRALIA OSOBISTE MP: DO ŻYCIA i Rozwoju 2. PRAYA SOCJALNE MP: DO OCHRONY 2DROVIA 3) PRAVA KULTURALINE MP: DO NAUKI. олова DZIECKIEM JEST KAŻDA OLOBA DO MOMENTU реклосетной'і сгусі икой се nia 18 САГ. 205TAKY DZIECKA KAMANIE PRAW DZIECIA DZIECI CIERPIA 2 Porobu! PRZEMOCY 1- 49245 ku POMYJK (INICJATYKA POLSICA). ZANIEDBANIA POZBAVIENIE E DUKACJi unice F GEODM BRAK DOSTĘPU DO LEKARZA - MA AKIE FDY UBOGIE KAJE STREFA YOJNY RODZINY DYSFUNKCYJNE (PATOLOGICZNE). 204A( : PRAY PODZIELONE WA 3 KATEGORIE: 18r. EWA Fundusz WARODÓW 2 JEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI. NE OVI JEST JEDNA 2 2 WAJUAŻNIEJSZYCH ORGANIZACJI DZIAGAJĄCYCH DLA DZIECI. NA ŚWIECIE. ZOSTAK UTWORLONY 4 1946 ROKU. итно UNICEF DRAKA IN 190 KRAJACH. YRICEE BAMAJTйи ромосом Orieciom Posчко дочатум 2 MBOGісн кондби (AFRYKA - GOOD, LEKI, LECZENIE) видоча 2). ORGA Mi 20 YANIEM SZCZEPIENI VODY, EDUKACJI, BUDOYA Szide, SZPITALI ( NAJCZĘŚCIEJ AFRYKCA, MBÓSTVO). DZIECIZA 3). OCHRONA PRAH та сакум s'ui Есіе!!! KHTALOG реаи сакочієка. ркано г PRAKA unciliчi начин таккараја на panstvo овочів чек, whоiсiцiаја су CZKONTEKOS KORZYSTANIE 2 LAPISANYCH I PRZYSEN GUJĄ₂ CYCH Mu UPRAVNIEŃ (PRAY). PRASO MP: PRAWO DO WAUKI wolności тий PANSINO ME MOTE INGEROWAĆ (LTRACAĆ SIĘ 4 LoiNE SFERY ŻYCIA CZUOSIEKA i ZABRANIAĆ MY AKTYWNOja. DO VOLMOSA MALEŻĄ: vomość SKOWA, YOLMOść ZGROMADZEN. KRAMIETAC MALEZY, ŻE PRAVA JEDNOSTKI ME MOGĄ PRAVA ÎNTYCH LUDZI, JAK TAK SIĘ DU EJE не так шой REAGOVAĆ. JEŻELI KTOI POPEKM ктої форект регенерпно то чтебу рар'ятно, пойсун і за ду 4KRACIA. ради 8 час ите ду райятиго musi HIIB YourOva i PRAVA ZAGUARANTOUANE PRZEZ KONSTYTUCJE RP A). YOLNOŚ'a i PRAVA OSOBISTE 2). Yamości i PRAVA POLITYCZNE 3). YOLDDIG I PRASA EKONOMICZNE, SOCJALNE I KULTURALNE перекасте PRA4 сисочієка OSOBISTE, OBYWATELSKIE I POLITYCZNE родна обовісте, і GENERACJA: PRAVA EkoromicrurE, SOCJALNE, KULTURALNE GENERACJA: PRANA W GENERACTA: PRANA SOLIDARNordioVE.