Język angielski /

Past tenses

Past tenses

 Past simple
● Mówi o czynnościach dokonanych które wydarzyły się w określonym czasie i nie
maja nic wspolnego z chwila obecna np. Wczoraj,

Past tenses

user profile picture

Zuzanna

56 Followers

82

Udostępnij

Zapisz

Najważniejsze informacje dotyczące czasów przeszłych

 

8/1

Notatka

Past simple ● Mówi o czynnościach dokonanych które wydarzyły się w określonym czasie i nie maja nic wspolnego z chwila obecna np. Wczoraj, rano, 15 lipca, w ostatnie święta Past tenses My byliśmy wczoraj w kinie.- We were yesterday in cinema Budowa: Podmiot + czasownik (w Il formie) + reszta zdania Past continuous Mówi o czynnościach niedokonanych Czynności byly wykonywane przez pewien czas także czynności odbywające się w tym samym czasie bądź przerwane przez inną czynność. np. I was taking a shower when you came. - Brałam prysznic kiedy przyszedłeś. Budowa: Podmiot + was/were + czasownik (z końcówką „ing") + reszta zdania Past perfect Czas przeszły dokonany (zaprzeszly) np. Zanim poszłam spać, wykąpałam się ● Typowe zwroty - since, for, yet, already Budowa: Podmiot + had + III forma czasownika + reszta zdania Past perfect continuous Czas przeszly niedokonany (zaprzeszly niedokonany) czynność trwająca do momentu rozpoczęcia innej czynności np. Czekałam na ciebie godzinę, zanim przyszedłeś - I had been waiting for you for an hour before you came. Budowa: Podmiot + had + been + czasownik z końcówką „-ing" + reszta zdania

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język angielski /

Past tenses

user profile picture

Zuzanna

56 Followers

 Past simple
● Mówi o czynnościach dokonanych które wydarzyły się w określonym czasie i nie
maja nic wspolnego z chwila obecna np. Wczoraj,

Otwórz

Najważniejsze informacje dotyczące czasów przeszłych

Past simple ● Mówi o czynnościach dokonanych które wydarzyły się w określonym czasie i nie maja nic wspolnego z chwila obecna np. Wczoraj, rano, 15 lipca, w ostatnie święta Past tenses My byliśmy wczoraj w kinie.- We were yesterday in cinema Budowa: Podmiot + czasownik (w Il formie) + reszta zdania Past continuous Mówi o czynnościach niedokonanych Czynności byly wykonywane przez pewien czas także czynności odbywające się w tym samym czasie bądź przerwane przez inną czynność. np. I was taking a shower when you came. - Brałam prysznic kiedy przyszedłeś. Budowa: Podmiot + was/were + czasownik (z końcówką „ing") + reszta zdania Past perfect Czas przeszły dokonany (zaprzeszly) np. Zanim poszłam spać, wykąpałam się ● Typowe zwroty - since, for, yet, already Budowa: Podmiot + had + III forma czasownika + reszta zdania Past perfect continuous Czas przeszly niedokonany (zaprzeszly niedokonany) czynność trwająca do momentu rozpoczęcia innej czynności np. Czekałam na ciebie godzinę, zanim przyszedłeś - I had been waiting for you for an hour before you came. Budowa: Podmiot + had + been + czasownik z końcówką „-ing" + reszta zdania

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację