Język polski /

jak napisać rozprawkę

jak napisać rozprawkę

 rozprawka
1. Rozprawka- co to takiego?
Rozprawka to forma wypowiedzi pisemnej, której istotą jest zajęcie
własnego stanowiska wobec pewnego

jak napisać rozprawkę

user profile picture

Wiktor Galla

3 Followers

18

Udostępnij

Zapisz

rozprawka krok po kroku

 

8/7

Notatka

rozprawka 1. Rozprawka- co to takiego? Rozprawka to forma wypowiedzi pisemnej, której istotą jest zajęcie własnego stanowiska wobec pewnego problemu i sformułowanie logicznych argumentów potwierdzających to stanowisko. 2. Kompozycja rozprawki. Zod Najprostszy schemat kompozycyjny rozprawki wygląda następująco: a) wstęp- nawiązanie do tematu; 2dbo" i postaral sie je ceppassic. b) teza- czyli jednoznaczne stwierdzenie, opinia w jakiejś sprawie; c) argumenty przemawiające za prawdziwością tezy; (plus przyle) d) zakończenie- potwierdzenie tezy. 3. Rozprawka krok po kroku. a) dokładnie przeczytaj temat rozprawki i określ problem zawarty w temacie; b) sformułuj tezę będącą własnym stanowiskiem wobec problemu; c) przygotuj listę argumentów i dokonaj ich selekcji; warto zacząć od argumentów najważniejszych, istotna jest więc ich hierarchia i kolejność; każdemu z argumentów poświęć przynajmniej jeden akapit; d) jeśli to możliwe, przygotuj cytaty pasujące do argumentów (sposoby wprowadzania cytatów - patrz poniżej); e) napisz plan rozprawki; f) zgromadź słownictwo przydatne do zredagowania rozprawki (patrz poniżej) g) zredaguj rozprawkę; h) popraw ewentualne błędy. 4. Język i styl rozprawki. a) zwroty i wyrażenia służące do wprowadzania argumentów: I argument: po pierwsze..., zacznę od..., na początku chciałbym przedstawić..., rozpocznę swoje rozważania od najsilniejszego argumentu..., wypada zacząć od..., moim pierwszym argumentem będzie.... itp.; II argument: po drugie..., oto kolejny argument..., za tezą przemawia także fakt, że..., przedstawię teraz kolejny argument..., następną sprawą będzie..., moim drugim argumentem będzie..., z kolei... itp.; III argument: wypada też dodać, że..., nie można też zapomnieć o..., na zakończenie przytoczę argument...,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

zakończę na argumencie..., jako ostatni przytoczę argument..., moje rozważania byłyby niepelne, gdybym nie przytoczył jeszcze jednego argumentu..., nie sposób pominąć jeszcze jednego argumentu... itp.; b) zwroty i wyrażenia podkreślające własny punkt widzenia: moim zdaniem..., myślę, że..., uważam, że..., według mnie..., jestem zdania, że... itp.; c) zwroty i wyrażenia podkreślające słuszność argumentów: nie ma wątpliwości, co do tego, ..., bezsprzecznym wydaje się fakt, iż..., jest rzeczą oczywistą, że... jestem w stu procentach przekonany, że..., jest pewne, że..., wyraźnie widać, że..., niewątpliwie..., słusznie..., wszystkie fakty przemawiają za tym, że..., z całą pewnością można stwierdzić, że... itp.. Uwaga: niedopuszczalne jest stosowanie w rozprawce wyrazów i zwrotów z języka potocznego oraz takich, które są zabarwione emocjonalnie, np. facet, knajpa, gadać, fajny, super, wkurzający itp. 5. Użycie cytatów. Pisząc rozprawkę można odwołać się do cytatów, opinii znanych osób, powiedzeń, przysłów itp. Cytat będzie wtedy podnosił wartość argumentu.. Przykładowe sformułowania służące wprowadzaniu cytatów: ten argument najlepiej potwierdzają słowa: ........" aby poprzeć moje zdanie zacytuję słowa x, który powiedział: powołam się na znane wszystkim powiedzenie, że............ moją opinię potwierdza następujący cytat: "1 itp. "1 #1

Język polski /

jak napisać rozprawkę

user profile picture

Wiktor Galla

3 Followers

 rozprawka
1. Rozprawka- co to takiego?
Rozprawka to forma wypowiedzi pisemnej, której istotą jest zajęcie
własnego stanowiska wobec pewnego

Otwórz

rozprawka krok po kroku

Podobne notatki
Know Rozprawka – jak ją napisać? thumbnail

19

465

Rozprawka – jak ją napisać?

Argument Kontrargument Teza Hipoteza Rodzaje rozprawek Dedukcyjna z tezą Indukcyjna z hipotezą wstęp rozwinięcie zakończenie

Know Rozprawka thumbnail

36

684

Rozprawka

Jak poprawnie napisać rozprawkę- krok po kroku

Know Jak napisać rozprawkę? thumbnail

121

1498

Jak napisać rozprawkę?

Porady dla osób piszących rozprawkę

Know Notatka syntetyzująca thumbnail

107

1717

Notatka syntetyzująca

Schemat, cechy, etapy pisania i przykład poprawne notatki

Know Jak napisać rozprawkę thumbnail

391

5687

Jak napisać rozprawkę

Czym jest rozprawka i jak ją napisać? Jak poprawnie napisać rozprawkę przedstawione w kilku punktach.

Know Rozprawka thumbnail

78

1400

Rozprawka

Rozprawka- jak napisać rozprawkę

rozprawka 1. Rozprawka- co to takiego? Rozprawka to forma wypowiedzi pisemnej, której istotą jest zajęcie własnego stanowiska wobec pewnego problemu i sformułowanie logicznych argumentów potwierdzających to stanowisko. 2. Kompozycja rozprawki. Zod Najprostszy schemat kompozycyjny rozprawki wygląda następująco: a) wstęp- nawiązanie do tematu; 2dbo" i postaral sie je ceppassic. b) teza- czyli jednoznaczne stwierdzenie, opinia w jakiejś sprawie; c) argumenty przemawiające za prawdziwością tezy; (plus przyle) d) zakończenie- potwierdzenie tezy. 3. Rozprawka krok po kroku. a) dokładnie przeczytaj temat rozprawki i określ problem zawarty w temacie; b) sformułuj tezę będącą własnym stanowiskiem wobec problemu; c) przygotuj listę argumentów i dokonaj ich selekcji; warto zacząć od argumentów najważniejszych, istotna jest więc ich hierarchia i kolejność; każdemu z argumentów poświęć przynajmniej jeden akapit; d) jeśli to możliwe, przygotuj cytaty pasujące do argumentów (sposoby wprowadzania cytatów - patrz poniżej); e) napisz plan rozprawki; f) zgromadź słownictwo przydatne do zredagowania rozprawki (patrz poniżej) g) zredaguj rozprawkę; h) popraw ewentualne błędy. 4. Język i styl rozprawki. a) zwroty i wyrażenia służące do wprowadzania argumentów: I argument: po pierwsze..., zacznę od..., na początku chciałbym przedstawić..., rozpocznę swoje rozważania od najsilniejszego argumentu..., wypada zacząć od..., moim pierwszym argumentem będzie.... itp.; II argument: po drugie..., oto kolejny argument..., za tezą przemawia także fakt, że..., przedstawię teraz kolejny argument..., następną sprawą będzie..., moim drugim argumentem będzie..., z kolei... itp.; III argument: wypada też dodać, że..., nie można też zapomnieć o..., na zakończenie przytoczę argument...,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

zakończę na argumencie..., jako ostatni przytoczę argument..., moje rozważania byłyby niepelne, gdybym nie przytoczył jeszcze jednego argumentu..., nie sposób pominąć jeszcze jednego argumentu... itp.; b) zwroty i wyrażenia podkreślające własny punkt widzenia: moim zdaniem..., myślę, że..., uważam, że..., według mnie..., jestem zdania, że... itp.; c) zwroty i wyrażenia podkreślające słuszność argumentów: nie ma wątpliwości, co do tego, ..., bezsprzecznym wydaje się fakt, iż..., jest rzeczą oczywistą, że... jestem w stu procentach przekonany, że..., jest pewne, że..., wyraźnie widać, że..., niewątpliwie..., słusznie..., wszystkie fakty przemawiają za tym, że..., z całą pewnością można stwierdzić, że... itp.. Uwaga: niedopuszczalne jest stosowanie w rozprawce wyrazów i zwrotów z języka potocznego oraz takich, które są zabarwione emocjonalnie, np. facet, knajpa, gadać, fajny, super, wkurzający itp. 5. Użycie cytatów. Pisząc rozprawkę można odwołać się do cytatów, opinii znanych osób, powiedzeń, przysłów itp. Cytat będzie wtedy podnosił wartość argumentu.. Przykładowe sformułowania służące wprowadzaniu cytatów: ten argument najlepiej potwierdzają słowa: ........" aby poprzeć moje zdanie zacytuję słowa x, który powiedział: powołam się na znane wszystkim powiedzenie, że............ moją opinię potwierdza następujący cytat: "1 itp. "1 #1