Język polski /

Młoda Polska

Młoda Polska

M

Marcelina

5 Followers
 

Język polski

 

4/5/3

Notatka

Młoda Polska

 -Zetlandy
!
She
Mluda Polyka
NAZWA
Młoda Polsha to określenie wprowadzone przez ówczesnego krytyka literackiego
Artura Górskiego, który w t

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

6

Notatka pozwoliła mi uzupełnić wiedzę o Młodej Polsce.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

-Zetlandy ! She Mluda Polyka NAZWA Młoda Polsha to określenie wprowadzone przez ówczesnego krytyka literackiego Artura Górskiego, który w ten sposób zatytułował swój cykl felietonów publikowanych w 1898 r. w krakowskim czasopiśmie życie". Młoda Polską nazwamo ohres w kulturz. który cechuje duża liczba nowych kierunków artystycznych. Terminy amalogiczne do Młodej Polski spotykamy także w immych literaturach europejskich (Hioda Belgia, Miata Shandynawia, Mioda Francja), co podkreslało charakterystyczny dla epoki pokoleniowy hamflikt 11 młodych" ze 11 storrymi". Istnieją jeszcze imme określenia tej ероні: - modernizm - Termin mazywający mowe zjawisha ortystyczne, zrywające z pozytywistycznym realizmem i obiektywizmem. Modernizm to inaczej monoczesmy, przeciwstawiono się klasycznym reguiam (konflikt tego, co nowoczesne, z tym, co tradycyjne). Służy jako określenie początkowej (olo ok. 1300 r.) fazy epohi, kiedy najsilniej ścierały się ze sobą stane i nowe tendenge. Termin ten stosuje się też jako sownoległą do Młodej Polski mazwę epoki. nevromantyzm 3 Powrót do idei romantycznych - metafizyki, indywidualizmu, innacjonalizmu, koncepcji odzyskania niepodległośu poprzez walke, przesycenie literatury i sztuki Vinyzmem oraz line tematyce manodono - patriotyornej. - fin de siécle ? (for. koniec wieku) Pesymistyczna wizja schyłku. Zwraca uwagę na schyłkowy charakter epoki, któremu towarzyszył rozpad tradycyjnych wartości (religii, moralności, rodziny) oraz dowiązującego Tadu społecznego. -dekartentyzur~ Poczucie schyłku cywilizacji, przekonanie o kryzysie kultury. Dekadentyzm inaczej schyłok, upadek. Przeświadczenie, że nic nie może uratować gingcego świata. RAMY CZASOWE 1890 r. - 1918 m. (1318r.- odzyskanie niepodległośc Polski) || W Europie zwiastunem nowej epoki...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

było wydanie kwiatów zła" Chawles'a Baubdelaire'a W 1857. tomiku poetyckiego burzęcego dotychczasowy porządek estetyczny i moralny. Na przełomie lat 60. 40. XIX wieku w setuce i literaturze pojawił sie novy sposit opisywania rzeczywistości silmie obiektywny, zrywający z realistycznym hamonem. Wyznaczał go m.im. Paul Verlaine, cry Camille Pissammo. 1 Czas Młodej Polski obejmuje latar 1890-1918. Grunt pod mową epokę tworzyła masilająca się w prasie krytyka ideowych założeń pozytymistycznych, połączona z propagowaniem nowych prędów 4 literaturce i sztuce. Ważną rolę w ich upowszechnieniu odegrały mon powstałe czasopisma, mp. wowszawskie życie". Za głos pokolenia wemamo Kazimierza Picerie - Tetmajera debiutującego w 1891 m. tamem, Poezja. Seria pierwsza", choć kluczonym wydarzeniem by To opublikonamie W 1894m. 11 seni n Poezji", gdzie majpełmiej były gracioso odczucia epoki (odbiegało tematycomie i estetycomie od pozytywistycznych wzorców). Drugim kluczowym wydarzeniem był nybuch I wojny światowej w 19144. W obrębie chrondogii można wyróżnić 3 fazy: : * (1890-1900) Gers, kiedy najmocniej dochodziły do głosu mastroje pesymizmu i poczucie schyłkowości. * (1901-1905) pojawiły się hasła aktywizmu i optywizmu. * (1906-1918) dzięki rendugi w Rosji, w Polsce odmowiły się dyskusje społecamo- monodowe o powinmosci diteratury oraz ostabiła się idea setuki dla sztuki". ▸ Zo koniec epoki, w Polsce i w Europie, uznaje się nok 1918 - zakończenie I wojny światowej oniz odzyskanie niepodległości po 123 latach. TŁO EPOKI Okres do wybuchu I wojny światowej upływał pod znakiem pokoju i dostatku („, belle époque" - piękma epoka). Ohnes po wojnie francusko-pruskiej sprzyjał rozwojowi nauki i techniki, który przyniósł wiele wynalazków. Ten ogromny skok cywilizacyjmy nazwamo drugą rewolugs przemysiang. Europa się bogaciia. Najpotężniejszym państwem i potęga kolonialinę stała się Wielka Brytania. W metropoliach zwiększała się liczba mieszkańców, mp. w Londynie. Oprócz teatrów i filhowmoni pojawiły się teatry rewiowe i kabanety. Thorconro sztuke Tatup i lekkieg W odbiorce, co dało poczytek kulturce populownej. Stolicami bawięcej się Europy by, Pony's i Wiedeń. Norstrojom tym nie poddała się Wielka Brytania, która była pod ragdami królowej Wiktorii. - odkrycia i wynalazki ş 1885 - pierwszy samochód mor venzyme · 1895 - kinematograf · 1896 - radio · 1898- polon i rad -Maria shłodowska-Cune - 1903 - pierwszy przelot somdotem cyganeria orlysłyczna Inaczej bohema. Luzme stowarzyszenie ontystów, których ekscentryczny styl życia stanowi wyniz protestu przeciw normom, konwenansom i zasadom społecznym. Do najbardziej zwanych mależy cygameria warszawska oraz krakowska. filozofia Schopenhauer - 11 Swiat jest moim wyobrażeniem" pesymizm proekonanie, że świat jest z natury pełen cierpienia i zia, zwątpienie H sens i celowość istnienia. gatunki literackie • Somet czasopisma Najważniejszym czasopismem było ,życie" redagowane w Warszawie w latach 1887-1891 preez Zenona Preesmyckiego (Miriama). Kolejnym było również redagowana przez Preesmyckiesp Chimera" (1901-1907), która stała się trybung twórców młodopolskich. Gaasopismo to przybliżało polskiemu środowisku zjawisha europejskiego modemizmu: pawmasizm i symbolizm. W 11 Chimerce" publikowali m.in. Stanisław Wyspiański, Władysław Reymont, Stefan zeromski. poemat - mirwoma wyzbycie się pragnień i cierpienion. . dramat naturalistyczmy powieść dramat symboliczny mihilizm pogled negujący istnienie stałego poriadku moralnego, spotevanego, podmazający dotych was uznawome wartości. •

Język polski /

Młoda Polska

Młoda Polska

M

Marcelina

5 Followers
 

Język polski

 

4/5/3

Notatka

Młoda Polska

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 -Zetlandy
!
She
Mluda Polyka
NAZWA
Młoda Polsha to określenie wprowadzone przez ówczesnego krytyka literackiego
Artura Górskiego, który w t

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

6

Komentarze (1)

L

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

Notatka pozwoliła mi uzupełnić wiedzę o Młodej Polsce.

Podobne notatki

Przedwiośnie

Know Przedwiośnie  thumbnail

16533

 

1/2/3

1

Legenda o św. Aleksym

Know Legenda o św. Aleksym thumbnail

2404

 

1/2/3

Młoda Polska

Know Młoda Polska  thumbnail

15359

 

1/2/3

Renesans

Know Renesans  thumbnail

15514

 

1/2/3

Więcej

-Zetlandy ! She Mluda Polyka NAZWA Młoda Polsha to określenie wprowadzone przez ówczesnego krytyka literackiego Artura Górskiego, który w ten sposób zatytułował swój cykl felietonów publikowanych w 1898 r. w krakowskim czasopiśmie życie". Młoda Polską nazwamo ohres w kulturz. który cechuje duża liczba nowych kierunków artystycznych. Terminy amalogiczne do Młodej Polski spotykamy także w immych literaturach europejskich (Hioda Belgia, Miata Shandynawia, Mioda Francja), co podkreslało charakterystyczny dla epoki pokoleniowy hamflikt 11 młodych" ze 11 storrymi". Istnieją jeszcze imme określenia tej ероні: - modernizm - Termin mazywający mowe zjawisha ortystyczne, zrywające z pozytywistycznym realizmem i obiektywizmem. Modernizm to inaczej monoczesmy, przeciwstawiono się klasycznym reguiam (konflikt tego, co nowoczesne, z tym, co tradycyjne). Służy jako określenie początkowej (olo ok. 1300 r.) fazy epohi, kiedy najsilniej ścierały się ze sobą stane i nowe tendenge. Termin ten stosuje się też jako sownoległą do Młodej Polski mazwę epoki. nevromantyzm 3 Powrót do idei romantycznych - metafizyki, indywidualizmu, innacjonalizmu, koncepcji odzyskania niepodległośu poprzez walke, przesycenie literatury i sztuki Vinyzmem oraz line tematyce manodono - patriotyornej. - fin de siécle ? (for. koniec wieku) Pesymistyczna wizja schyłku. Zwraca uwagę na schyłkowy charakter epoki, któremu towarzyszył rozpad tradycyjnych wartości (religii, moralności, rodziny) oraz dowiązującego Tadu społecznego. -dekartentyzur~ Poczucie schyłku cywilizacji, przekonanie o kryzysie kultury. Dekadentyzm inaczej schyłok, upadek. Przeświadczenie, że nic nie może uratować gingcego świata. RAMY CZASOWE 1890 r. - 1918 m. (1318r.- odzyskanie niepodległośc Polski) || W Europie zwiastunem nowej epoki...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

było wydanie kwiatów zła" Chawles'a Baubdelaire'a W 1857. tomiku poetyckiego burzęcego dotychczasowy porządek estetyczny i moralny. Na przełomie lat 60. 40. XIX wieku w setuce i literaturze pojawił sie novy sposit opisywania rzeczywistości silmie obiektywny, zrywający z realistycznym hamonem. Wyznaczał go m.im. Paul Verlaine, cry Camille Pissammo. 1 Czas Młodej Polski obejmuje latar 1890-1918. Grunt pod mową epokę tworzyła masilająca się w prasie krytyka ideowych założeń pozytymistycznych, połączona z propagowaniem nowych prędów 4 literaturce i sztuce. Ważną rolę w ich upowszechnieniu odegrały mon powstałe czasopisma, mp. wowszawskie życie". Za głos pokolenia wemamo Kazimierza Picerie - Tetmajera debiutującego w 1891 m. tamem, Poezja. Seria pierwsza", choć kluczonym wydarzeniem by To opublikonamie W 1894m. 11 seni n Poezji", gdzie majpełmiej były gracioso odczucia epoki (odbiegało tematycomie i estetycomie od pozytywistycznych wzorców). Drugim kluczowym wydarzeniem był nybuch I wojny światowej w 19144. W obrębie chrondogii można wyróżnić 3 fazy: : * (1890-1900) Gers, kiedy najmocniej dochodziły do głosu mastroje pesymizmu i poczucie schyłkowości. * (1901-1905) pojawiły się hasła aktywizmu i optywizmu. * (1906-1918) dzięki rendugi w Rosji, w Polsce odmowiły się dyskusje społecamo- monodowe o powinmosci diteratury oraz ostabiła się idea setuki dla sztuki". ▸ Zo koniec epoki, w Polsce i w Europie, uznaje się nok 1918 - zakończenie I wojny światowej oniz odzyskanie niepodległości po 123 latach. TŁO EPOKI Okres do wybuchu I wojny światowej upływał pod znakiem pokoju i dostatku („, belle époque" - piękma epoka). Ohnes po wojnie francusko-pruskiej sprzyjał rozwojowi nauki i techniki, który przyniósł wiele wynalazków. Ten ogromny skok cywilizacyjmy nazwamo drugą rewolugs przemysiang. Europa się bogaciia. Najpotężniejszym państwem i potęga kolonialinę stała się Wielka Brytania. W metropoliach zwiększała się liczba mieszkańców, mp. w Londynie. Oprócz teatrów i filhowmoni pojawiły się teatry rewiowe i kabanety. Thorconro sztuke Tatup i lekkieg W odbiorce, co dało poczytek kulturce populownej. Stolicami bawięcej się Europy by, Pony's i Wiedeń. Norstrojom tym nie poddała się Wielka Brytania, która była pod ragdami królowej Wiktorii. - odkrycia i wynalazki ş 1885 - pierwszy samochód mor venzyme · 1895 - kinematograf · 1896 - radio · 1898- polon i rad -Maria shłodowska-Cune - 1903 - pierwszy przelot somdotem cyganeria orlysłyczna Inaczej bohema. Luzme stowarzyszenie ontystów, których ekscentryczny styl życia stanowi wyniz protestu przeciw normom, konwenansom i zasadom społecznym. Do najbardziej zwanych mależy cygameria warszawska oraz krakowska. filozofia Schopenhauer - 11 Swiat jest moim wyobrażeniem" pesymizm proekonanie, że świat jest z natury pełen cierpienia i zia, zwątpienie H sens i celowość istnienia. gatunki literackie • Somet czasopisma Najważniejszym czasopismem było ,życie" redagowane w Warszawie w latach 1887-1891 preez Zenona Preesmyckiego (Miriama). Kolejnym było również redagowana przez Preesmyckiesp Chimera" (1901-1907), która stała się trybung twórców młodopolskich. Gaasopismo to przybliżało polskiemu środowisku zjawisha europejskiego modemizmu: pawmasizm i symbolizm. W 11 Chimerce" publikowali m.in. Stanisław Wyspiański, Władysław Reymont, Stefan zeromski. poemat - mirwoma wyzbycie się pragnień i cierpienion. . dramat naturalistyczmy powieść dramat symboliczny mihilizm pogled negujący istnienie stałego poriadku moralnego, spotevanego, podmazający dotych was uznawome wartości. •