Język polski /

Renesans - notatka z epoki literackiej

Renesans - notatka z epoki literackiej

 RAMY CZASONE
XIV/XV W.
-
NAZWA EPOKI
Termin
renesans" pochodzi od francuskiego słowa renaissance, które oznacza powtóme
na rodziny. Wizkazu
 RAMY CZASONE
XIV/XV W.
-
NAZWA EPOKI
Termin
renesans" pochodzi od francuskiego słowa renaissance, które oznacza powtóme
na rodziny. Wizkazu

Renesans - notatka z epoki literackiej

user profile picture

ola

4 Followers

13

Udostępnij

Zapisz

Notatka z renesansu szkoła średnia.

 

1/2

Notatka

RAMY CZASONE XIV/XV W. - NAZWA EPOKI Termin renesans" pochodzi od francuskiego słowa renaissance, które oznacza powtóme na rodziny. Wizkazuje na odvodzenie się kuftury i literatury antycznej, wore jednocześnie Tączyło się ze wzrostem zainteresowania człowiekiem i uznaniem go za ośrodek i cel działań poznawczych. CECHY EPOKI XVII w. ANTROPOCENTRUZM-koncepcja filozoficzna zakładająca, że człowiek jest w centrum Wszechświata I celem wszelkiej myśli. senesans ODROCZENIE KULTURY ANTYCZNEJ HUMANIZH-prad pmisłowy, Ictory koncetruje się na sprawach człowieka, jego godności i wolności. Propagował rozwój inteleldualny kulturowy, podlurestano mozliwości ludzkiego 102umu. ● REFORMACJA - roch spoleczno-religiny, miał na cew odnowe chrześcijaństwa. Spory teologiczne spowodowaly rozbicie chrześcijaństwa zachodniego na dwa nurty: Katolicki i protestancki. Przyczyli się do tego Marcin Luter i Jan Kallwin. MMSU RENESANSU 11 Człowiekiem jestem i nic, co luotzkie, nie jest mi obce" 11 Człowiek jest miara wszechrzeczy" U Człowiek jest kowalem własnego losu" PRZEDSTAWICIELE UITERATURY ● ● Mikołaj Kopernik William Szekspir PRZEDSTAWICIELE SZTUKI Mikolaj Rej Jan Kochanowski Piotr Skarga Leonardo da Vinci. Michat Aniol FILOZOFIA RENESANSU 1) NEOPLATONIZM RENESANSONY Giovanni Pico della Mirandola 10 godności człowieka" 2) IRENIZM Eraam 2 Rotterdamu Pochwała głopoty || 3) SCEPTYCYZM Michel de Montaigne || Próby" 4) MAKIAWELIZM Niccolo Machiavelli || Ustaze" 5) EGAUTERUZM Tomasz Morus 11 Utopia" Ponowne fumaczenie dialogów Platona pozwolito na interpretowanie mitologii i odwołaniu do idei Pisma Świętego, człowiek ma dwie sfery. Kształcenie otwartości w rozwiązywaniu problemow społecznych, politycznych i religijnych; obcenie dob pokoju zgody na świecie, rols Kościoła. Inspirowanie stoikami, epikurejczykami i sceptykami Rozum jest ostateczną miara, trzeba cieszyć się każdą chwilą. Zalitadał nowy model sprawowania władzy, olopusacaalne sa nieetyczne cell osiagnięcia dobra ogółu. metody rządzenia...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

w Hizja idealnego państwa: Wszyscy obywatele maja nowne prawa dobra sa dzielone Neollug potrzeb DRAMAT SZEKSPIRONSKI • zerwanie z zasaola traech jedności wydarzenia obejmują wiele watkow pozostawienie bohaterom wolności wybon • Zerwanie 2 zasada decorum (mieszanie stylów tragizmu 2 (komizmem) • bolbiorca sam musi interpretować dramat, zerwanie 2 katharsis • zerwanie z zasada mimesis (wprowadzanie postaci fantastycznych) NONE GATUNUI W LITERATURZE SONET - utwór liryczny zbudowany z 14 wersów w 2 strofach caterowersowych i W dwóch tray wersowych. Pierwsze dwie mają charakter narracyjny lub opisowy, a następne dwie - trzywersowe, refleksyjno- filozoficzny. NOHELA - gatunek literacki wywodzący się 2 tradycji ustnej, krótki utwór epidci pisany prozą, o prostej, jednowatkowej fabule, akcja zmierza do puntatu kulminacyjnego i kończy się puenta. ESEJ - gatunek literacko-naukowy o tematyce filozoficznej, społecznej, bądź artystycznej, który ukazuje punkt widzenia autora, charakteryzuje się dbałością o pielina i oryginalna forme.

Język polski /

Renesans - notatka z epoki literackiej

user profile picture

ola

4 Followers

 RAMY CZASONE
XIV/XV W.
-
NAZWA EPOKI
Termin
renesans" pochodzi od francuskiego słowa renaissance, które oznacza powtóme
na rodziny. Wizkazu

Otwórz

Notatka z renesansu szkoła średnia.

Podobne notatki
Know Renesans Cz.2 thumbnail

2

17

Renesans Cz.2

Notatka

Know Renesans  thumbnail

16

217

Renesans

Notatka z epoki Renesans

Know Renesans thumbnail

3

43

Renesans

Noataka zawiera najwazniejsze informacje o kulturze i sztuce rensesansu.

Know Starożytność  thumbnail

344

3170

Starożytność

starożytność notatka

Know Dante Alighieri Boska komedia thumbnail

56

1017

Dante Alighieri Boska komedia

Autor, geneza, tytuł, gatunek, budowa, artyzm, bohaterowie, symbole, dzieło z pogranicza średniowiecza i renesansu, streszczenie

Know Język Polski Rozszerzenie Oświecenie epoka  thumbnail

52

689

Język Polski Rozszerzenie Oświecenie epoka

Notatka podsumowująca z epoki Oświecenia na poziomie rozszerzonym.

RAMY CZASONE XIV/XV W. - NAZWA EPOKI Termin renesans" pochodzi od francuskiego słowa renaissance, które oznacza powtóme na rodziny. Wizkazuje na odvodzenie się kuftury i literatury antycznej, wore jednocześnie Tączyło się ze wzrostem zainteresowania człowiekiem i uznaniem go za ośrodek i cel działań poznawczych. CECHY EPOKI XVII w. ANTROPOCENTRUZM-koncepcja filozoficzna zakładająca, że człowiek jest w centrum Wszechświata I celem wszelkiej myśli. senesans ODROCZENIE KULTURY ANTYCZNEJ HUMANIZH-prad pmisłowy, Ictory koncetruje się na sprawach człowieka, jego godności i wolności. Propagował rozwój inteleldualny kulturowy, podlurestano mozliwości ludzkiego 102umu. ● REFORMACJA - roch spoleczno-religiny, miał na cew odnowe chrześcijaństwa. Spory teologiczne spowodowaly rozbicie chrześcijaństwa zachodniego na dwa nurty: Katolicki i protestancki. Przyczyli się do tego Marcin Luter i Jan Kallwin. MMSU RENESANSU 11 Człowiekiem jestem i nic, co luotzkie, nie jest mi obce" 11 Człowiek jest miara wszechrzeczy" U Człowiek jest kowalem własnego losu" PRZEDSTAWICIELE UITERATURY ● ● Mikołaj Kopernik William Szekspir PRZEDSTAWICIELE SZTUKI Mikolaj Rej Jan Kochanowski Piotr Skarga Leonardo da Vinci. Michat Aniol FILOZOFIA RENESANSU 1) NEOPLATONIZM RENESANSONY Giovanni Pico della Mirandola 10 godności człowieka" 2) IRENIZM Eraam 2 Rotterdamu Pochwała głopoty || 3) SCEPTYCYZM Michel de Montaigne || Próby" 4) MAKIAWELIZM Niccolo Machiavelli || Ustaze" 5) EGAUTERUZM Tomasz Morus 11 Utopia" Ponowne fumaczenie dialogów Platona pozwolito na interpretowanie mitologii i odwołaniu do idei Pisma Świętego, człowiek ma dwie sfery. Kształcenie otwartości w rozwiązywaniu problemow społecznych, politycznych i religijnych; obcenie dob pokoju zgody na świecie, rols Kościoła. Inspirowanie stoikami, epikurejczykami i sceptykami Rozum jest ostateczną miara, trzeba cieszyć się każdą chwilą. Zalitadał nowy model sprawowania władzy, olopusacaalne sa nieetyczne cell osiagnięcia dobra ogółu. metody rządzenia...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

w Hizja idealnego państwa: Wszyscy obywatele maja nowne prawa dobra sa dzielone Neollug potrzeb DRAMAT SZEKSPIRONSKI • zerwanie z zasaola traech jedności wydarzenia obejmują wiele watkow pozostawienie bohaterom wolności wybon • Zerwanie 2 zasada decorum (mieszanie stylów tragizmu 2 (komizmem) • bolbiorca sam musi interpretować dramat, zerwanie 2 katharsis • zerwanie z zasada mimesis (wprowadzanie postaci fantastycznych) NONE GATUNUI W LITERATURZE SONET - utwór liryczny zbudowany z 14 wersów w 2 strofach caterowersowych i W dwóch tray wersowych. Pierwsze dwie mają charakter narracyjny lub opisowy, a następne dwie - trzywersowe, refleksyjno- filozoficzny. NOHELA - gatunek literacki wywodzący się 2 tradycji ustnej, krótki utwór epidci pisany prozą, o prostej, jednowatkowej fabule, akcja zmierza do puntatu kulminacyjnego i kończy się puenta. ESEJ - gatunek literacko-naukowy o tematyce filozoficznej, społecznej, bądź artystycznej, który ukazuje punkt widzenia autora, charakteryzuje się dbałością o pielina i oryginalna forme.