Język polski /

Wesele Stanisław Wyspiański

Wesele Stanisław Wyspiański

 Wesele
Stanisław Wyspiański
Temat: Analiza i interpretacji “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego
* W "Weselu" Stanisław Wyspiański opisuje real

Wesele Stanisław Wyspiański

user profile picture

Emcia05

42 Followers

114

Udostępnij

Zapisz

Wesele Stanisław Wyspiański

 

4/3

Streszczenie

Wesele Stanisław Wyspiański Temat: Analiza i interpretacji “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego * W "Weselu" Stanisław Wyspiański opisuje realne wydarzenia. Ślub Lucjana Rydla (Pan Młody), poety, inteligenta, z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną (Panna Młoda) * Wesele odbyło się w Bronowicach pod Krakowem, 20 listopada 1900 roku. W domu Włodzimierza Tetmajera (gospodarz), inteligenta, i Anny, chłopki (gospodynia) * Chłopomania - powierzchowne zainteresowanie kulturą chłopską Budowa: * Wesele podzielone jest na 3 akty: Akt pierwszy: ma konwencję realistyczną, przedstawione w nim zostały rozmowy inteligentów z chłopami podczas zabawy weselnej. Akt ten przypomina budową szopkę, stąd termin szopka literacka (jesteśmy świadkami chwilowych rozmów bohaterów) Fragment poświęcony opisom scenografii został napisany w konwencji impresjonistycznej. Czytelnik może wyobrazić sobie oświetloną i białą izbę weselną. Akt drugi: ma konwencję fantastyczna, wtedy pojawiają się osoby dramatu (duchy, zjawy), które symbolizują ważne wydarzenia w historii Polski łączące inteligentów z chłopami Akt trzeci: ma konwencję realistyczną mieszającą się z konwencją fantastyczną. Finałowa scena ma natomiast charakter symboliczny Akt pierwszy: * Scena 1 Rozmawiają ze sobą Czepiec z Dziennikarzem (Rudolf Starzewski, redaktor naczelny konserwatywnego czasopisma "Czas”) Czepiec chce porozmawiać z Dziennikarzem o sytuacji politycznej na świecie, jednak Dziennikarz nie wykazuje chęci na rozmowę z niedouczonym chłopem Czepiec dostrzega potencjał w chłopach. Zauważa on, że byliby zdolni do walki o niepodległość, zdaje sobie sprawę z tego, że inteligenci traktują chłopów z wyższością Dziennikarz natomiast postrzega wieś jako miejsce sielankowe (pokłosie literatury Jana Kochanowskiego): *...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Scena 4 Jest to następna ważna rozmowa obrazująca brak zrozumienia między inteligencją, a chłopami. Jest to rozmowa prowadzona pomiędzy Radczynią (Antonia Domańska), inteligentka, a chłopka Kliminą Radczyni pyta chłopkę czy obsiała już pole. Oburzona Klimina uświadamia Radczynię, że nie jest to pora siewu (jest listopad!) Radczyni doskonale wie, że inteligenci i chłopi żyją w zamkniętych społecznościach: * Scena 12 "[...] byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna” "Wyście sobie, a my sobie Każden sobie rzepkę skrobie” Niezrozumienie pomiędzy dwoma warstwami obrazuje również scena gdy Panna Młoda żali się na za ciasne buciki. Nieświadomy mąż proponuje aby zdjęła je po prostu. Oburzona Panna Młoda od razu odpowiada "Trza być w butach na weselu" * Scena 17 Różnice kulturowe pomiędzy warstwami społecznymi widać również w języku (chłop posługują się gwarą) Żyd w rozmowie z Panem Młodym zauważa, że wychodząc za chłopkę, zdradza swoja wartwę społeczną. Podkreśla również to, że pamięta takie sytuacje z przeszłości i nie doprowadziły one do niczego dobrego * Scena 24 W rozmowie Gospodarza z Poetą, ten pierwszy akcentuje ogromna siłe i potencjał tkwiący w chłopach. Porównuje ich do legendarnych władców z dynastii Piastów; stwierdza nawet: "[...] chłop potęgą jest i basta" *Scena 36 Akt drugi: Łącznikiem pomiędzy I aktem, a II jest Rachela (naprawdę Pepa Singer). Przypomina ona Poetę, podobnie jak on jest wrażliwa i uzdolniona literacko. Zwraca uwagę na stojącego w ogrodzie chochoła (słomiane okrycie, które chroni krzak róży przed zimnem) Pepa Singer dostrzega wyjątkowość Bronowickiej chaty, która jest odzwierciedleniem Polski podzielonej pomiędzy dwoma warstwami, które są sobie niechętne (inteligenci i chłopi) * W "Weselu” można odnaleźć mit chłopa Piasta. Niestety w dramacie Wyspiańskiego zostaje on zdemaskowany, następuje tzw. demitologizacja Jasiek, któremu powierzone zostaje bardzo ważne zadanie, nie radzi sobie z nim. Doprowadza tym samym do zaprzepaszczenia odzyskania niepodległości. ★ Drugim mitem jest mit chłopa kosyniera (mit racławicki) – on również zostaje zaprzepaszczony (chłopi mimo iż deklarują chęć do walki nie są w stanie walczyć) Trzeci mit pojawiający się w “Weselu” to mit sielskiej wsi. Wieś w utworze nie jest mitologiczna arkadią, ani miejscem z pieśni Jana Kochanowskiego. Historia pamięta trudne wydarzenia takie jak rabacja galicyjska (chłopi wymordowali swoich panów) Mity w "Weselu" * Scena 3 Fantastyczne wydarzenia, a konkretnie pojawienie się osób dramatu zapowiada Chochoł. Pojawia się on w izbie Isi (małego dziecka) i zapowiada gości: "Co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi snach; czy to grzech, czy to smiech czy to kapcan, czy to pan na wesele przyjdzie w tan” Isia nie boi się Chochła, wygania go z izby. * Scena 5-6 ✩ Pierwszym gościem pojawiającym się zgodnie z zapowiedzią Chochła jest Widmo. Ukazuje się Marysi (siostra Panny Młodej, żona Wojtka), ponieważ Widmem jest Ludwik de Laveaux (inteligent, malarz), były narzeczony Marysi, który zmarł na gruźlicę. Widmo zaprasza Marysię do tańca i prosi ją aby przytuliła się, jednak ona czuje od niego przerażający chłód Widmo uświadamia Marysi, że miłość romantyczna która kiedyś ich łączyła nie sprawdziłaby się w realnym życiu, ponieważ Marysia kocha Wojtka (także chłopa), on zapewnia jej spokój i bezpieczeństwo. Wnioski: ★ Nie należy żyć przeszłością, rozpamiętywać ją, trzeba koncentrować się na tym co teraźniejsze. * Scena 7 Następną zjawą ,która objawia się jest Stańczyk (błazen ostatnich Jagiellonów, był on obdarzony ogromnym talentem politycznym, doradzał królom w sprawach państwowych), objawia się on Dziennikarzowi (Rudolf Starzewski, redaktor konserwatywnego czasopisma “Czas”) Stańczyk jest symbolem świetności Polski, Pojawia się przed Dziennikarzem aby uświadomić mu, że ten należycie nie wypełnia powierzonej mu przez społeczeństwo roli. Dziennikarz ma możliwość w swoim czasopiśmie kształtowania ducha walki Polaków, czego jednak nie robi ✩ Stańczyk w rozmowie przywołuje pamięć o dzwonie Zygmunta, symbolizuje on (według Stańczyka) wielkość i moc Polski. Dziennikarzowi jednak kojarzy się z czymś smutnym (najczęściej dzwoni gdy ktoś ważny umrze) Stańczyk wręcza Dziennikarzowi kaduceusz - błazeńską laskę, która jest symbolem przewodnictwa ideowego i politycznego. Wie jednak, że dziennikarz nie zrobi z niej użytku: "Mąć tę narodową kadź serce truj, głowę trać!" Wnioski: ★ Dziennikarz musi przestać usypiać społeczeństwo; powinien też stanąć na jego czele (taką rolę mieli odgrywać inteligenci) * Scena 9 Trzecią parę tworzy Poeta (Kazimierz Przerwa-Tetmajer, tworzył dzieła w oparciu na filozofii dekadentyzmu) z Czarnym Rycerzem (Zawisza Czarny z Grabowa, uczestnik bitwy pod Grunwaldem, symbol siły, walki, mocy) Wnioski: ★ Poeta powinien zacząć tworzyć utwory zachęcające społeczeństwo do walki i aktywności. Czytelnik jednak wie, że nie będzie w stanie tego zrobić. * Scena 12-13 Hetman (Franciszek Ksawery Branicki, popierał prorosyjską politykę, brał udział w zdradzie Targowickiej) rozmawia z Panem Młodym ✩ Hetman zarzuca panu Młodemu to, że ożenił się z przedstawicielką niższej warstwy społecznej. Uważa, że małżeństwa powinny być aranżowane w taki sposób aby mieć na uwadze korzyści (majątkowe lub polityczne): "Czepiłeś się chamskiej dziewki?! Polska to wszystko hołota, tylko im złota" Wnioski: ★ Według Hetmana, Pan Młody to zdrajca taki sam jakim on był Scena 14-15 Dziad to chłop (postać fikcyjna), a zjawą która go nawiedza jest Upiór czyli Jakub Szela, uczestnik rabacji galicyjskiej w 1846 roku Upiór zapowiada Dziadowi, że porozumienie między chłopami, a inteligentami nie jest możliwe, ponieważ chłopi zawsze będą pamiętać o latach wyzysku i cierpienia, którego doznali ze strony Panów Wniosek: Scena 24 ✩ Porozumienie między warstwami jest niemożliwe między innymi ze względu na bolesną przeszłość (rzeź galicyjską) Gospodarza (Włodzimierza Tetmajera) nawiedza Wernyhora (wieszcz, wróżbita, lirnik ukraiński. Legendarna postać - przepowiedział odrodzenie Polski) ✩ Wernyhora pojawia się w Bronowickiej chacie, która jest symbolem przymierza (chłopi i inteligencja) Objawia się Gospodarzowi, który jest inteligentem od wielu lat żyjącym na wsi z żoną chłopką Gospodarz ze względu na to, że jest pijany nie do końca rozumie słowa Wernyhory. ten prosi go o zebranie ludzi do powstania. Sygnałem do walki ma być zadęcie w złoty róg (symbol walki narodowo wyzwoleńczej) Wernyhora zostawia po sobie złotą podkowę Wnioski: ✰ Gospodarz nie jest w stanie udźwignąć odpowiedzialności jaką obarcza go Wernyhora. Przekazuje więc złoty róg Jaśkowi. ★ Złota podkowa którą zgubił koń Wernyhory oznacza szczęście odłożone w czasie (bo Gospodyni schowała ją do skrzyni, to może również symbolizować egoizm, ponieważ wzięła tylko dla siebie to szczęście, czego symbolem jest złota podkowa) Akt trzeci: * Scena 32 Chłopi zbierają z kosami o poranku czekając na Jaśka, który ma zadudnić w róg aby rozpocząć powstanie. Kiedy Jasiek czekającym do walki polakom (chłopom i inteligentną) ma dać sygnał do rozpoczęcia walki wyzwoleńczej, orientuje się że zgubił róg. Jest zdenerwowany i za wszelką cenę stara się obudzić zebranych. Nie udaje mu się to jednak ponieważ pojawia się Chochoł i zaczyna grać na skrzypcach. Wszystkim wypada broń z rąk i zaczynają tańczyć jak w letargu w rytm muzyki. Chochoł natomiast stwierdza: "Miałeś, chamie, złoty róg..." Ta finałowa scena oznacza marazm - niemoc jeśli chodzi o odzyskanie niepodległości Inne istotne informacje: * Nos prawdopodobnie jest wzorowany na Chopinie przez jego nos * Motyw tańca pojawia się również w “Panu Tadeusza”. W finałowej scenie zaręczynowej (!) tańczą tam poloneza. W pierwszej parze jest Zosia (nowe pokolenie, potencjał odzyskania niepodległości) z Podchorążym (stare pokolenie które musi pozwolić działać młodym). Podczas zaręczyn nie ma żadnej obsługi która donosi wszystko tylko robi to Zosia z Tadeuszem, ponieważ jest równość między wszystkimi (uwłaszczenie chłopów) Temat: Analiza i interpretacji “Wesela” w reżyserii Andrzeja Wajdy * Jasiek (Marek Perepeczko) * Atmosfera grozy potęgowała sceny kręcone w mroku (impresjonizm), technika oniryczna (motyw snu), muzyka * Jasiek wraz ze złotym rogiem udaje się z misją aby zebrać okoliczną ludność do powstania, niestety gubi róg (zaprzepaszczenie szansy na odzyskanie niepodległości) * Gubi go, gdy schyla się po czapkę z piór (symbolizuje dobro własne, prywatę) * W filmie w finałowej scenie, tajemniczy biały koń staje dęba, a później kładzie się, może to symbolizować: Upadek Polski Koń potrzebuje jeźdźca, kogoś kto go okiełzna, aby później poprowadzić do odzyskania niepodległości

Język polski /

Wesele Stanisław Wyspiański

user profile picture

Emcia05

42 Followers

 Wesele
Stanisław Wyspiański
Temat: Analiza i interpretacji “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego
* W "Weselu" Stanisław Wyspiański opisuje real

Otwórz

Wesele Stanisław Wyspiański

Podobne notatki

Know Wesele Stanisława Wyspiańskiego  thumbnail

209

Wesele Stanisława Wyspiańskiego

Notatka na temat Wesela

Know Wesele  thumbnail

70

Wesele

notatka z "Wesela" Wyspiańskiego

Know wesele thumbnail

833

wesele

stanisław wyspiański

Know Wesele  thumbnail

3938

Wesele

Wesele notatka

Know wesele thumbnail

136

wesele

obrazki canva, flaticon

Know Stanisław Wyspiański - postacie wesele thumbnail

7

Stanisław Wyspiański - postacie wesele

''Wesele'' - postacie rozrysowane w formie drzewa genealogicznego

Wesele Stanisław Wyspiański Temat: Analiza i interpretacji “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego * W "Weselu" Stanisław Wyspiański opisuje realne wydarzenia. Ślub Lucjana Rydla (Pan Młody), poety, inteligenta, z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną (Panna Młoda) * Wesele odbyło się w Bronowicach pod Krakowem, 20 listopada 1900 roku. W domu Włodzimierza Tetmajera (gospodarz), inteligenta, i Anny, chłopki (gospodynia) * Chłopomania - powierzchowne zainteresowanie kulturą chłopską Budowa: * Wesele podzielone jest na 3 akty: Akt pierwszy: ma konwencję realistyczną, przedstawione w nim zostały rozmowy inteligentów z chłopami podczas zabawy weselnej. Akt ten przypomina budową szopkę, stąd termin szopka literacka (jesteśmy świadkami chwilowych rozmów bohaterów) Fragment poświęcony opisom scenografii został napisany w konwencji impresjonistycznej. Czytelnik może wyobrazić sobie oświetloną i białą izbę weselną. Akt drugi: ma konwencję fantastyczna, wtedy pojawiają się osoby dramatu (duchy, zjawy), które symbolizują ważne wydarzenia w historii Polski łączące inteligentów z chłopami Akt trzeci: ma konwencję realistyczną mieszającą się z konwencją fantastyczną. Finałowa scena ma natomiast charakter symboliczny Akt pierwszy: * Scena 1 Rozmawiają ze sobą Czepiec z Dziennikarzem (Rudolf Starzewski, redaktor naczelny konserwatywnego czasopisma "Czas”) Czepiec chce porozmawiać z Dziennikarzem o sytuacji politycznej na świecie, jednak Dziennikarz nie wykazuje chęci na rozmowę z niedouczonym chłopem Czepiec dostrzega potencjał w chłopach. Zauważa on, że byliby zdolni do walki o niepodległość, zdaje sobie sprawę z tego, że inteligenci traktują chłopów z wyższością Dziennikarz natomiast postrzega wieś jako miejsce sielankowe (pokłosie literatury Jana Kochanowskiego): *...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Scena 4 Jest to następna ważna rozmowa obrazująca brak zrozumienia między inteligencją, a chłopami. Jest to rozmowa prowadzona pomiędzy Radczynią (Antonia Domańska), inteligentka, a chłopka Kliminą Radczyni pyta chłopkę czy obsiała już pole. Oburzona Klimina uświadamia Radczynię, że nie jest to pora siewu (jest listopad!) Radczyni doskonale wie, że inteligenci i chłopi żyją w zamkniętych społecznościach: * Scena 12 "[...] byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna” "Wyście sobie, a my sobie Każden sobie rzepkę skrobie” Niezrozumienie pomiędzy dwoma warstwami obrazuje również scena gdy Panna Młoda żali się na za ciasne buciki. Nieświadomy mąż proponuje aby zdjęła je po prostu. Oburzona Panna Młoda od razu odpowiada "Trza być w butach na weselu" * Scena 17 Różnice kulturowe pomiędzy warstwami społecznymi widać również w języku (chłop posługują się gwarą) Żyd w rozmowie z Panem Młodym zauważa, że wychodząc za chłopkę, zdradza swoja wartwę społeczną. Podkreśla również to, że pamięta takie sytuacje z przeszłości i nie doprowadziły one do niczego dobrego * Scena 24 W rozmowie Gospodarza z Poetą, ten pierwszy akcentuje ogromna siłe i potencjał tkwiący w chłopach. Porównuje ich do legendarnych władców z dynastii Piastów; stwierdza nawet: "[...] chłop potęgą jest i basta" *Scena 36 Akt drugi: Łącznikiem pomiędzy I aktem, a II jest Rachela (naprawdę Pepa Singer). Przypomina ona Poetę, podobnie jak on jest wrażliwa i uzdolniona literacko. Zwraca uwagę na stojącego w ogrodzie chochoła (słomiane okrycie, które chroni krzak róży przed zimnem) Pepa Singer dostrzega wyjątkowość Bronowickiej chaty, która jest odzwierciedleniem Polski podzielonej pomiędzy dwoma warstwami, które są sobie niechętne (inteligenci i chłopi) * W "Weselu” można odnaleźć mit chłopa Piasta. Niestety w dramacie Wyspiańskiego zostaje on zdemaskowany, następuje tzw. demitologizacja Jasiek, któremu powierzone zostaje bardzo ważne zadanie, nie radzi sobie z nim. Doprowadza tym samym do zaprzepaszczenia odzyskania niepodległości. ★ Drugim mitem jest mit chłopa kosyniera (mit racławicki) – on również zostaje zaprzepaszczony (chłopi mimo iż deklarują chęć do walki nie są w stanie walczyć) Trzeci mit pojawiający się w “Weselu” to mit sielskiej wsi. Wieś w utworze nie jest mitologiczna arkadią, ani miejscem z pieśni Jana Kochanowskiego. Historia pamięta trudne wydarzenia takie jak rabacja galicyjska (chłopi wymordowali swoich panów) Mity w "Weselu" * Scena 3 Fantastyczne wydarzenia, a konkretnie pojawienie się osób dramatu zapowiada Chochoł. Pojawia się on w izbie Isi (małego dziecka) i zapowiada gości: "Co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi snach; czy to grzech, czy to smiech czy to kapcan, czy to pan na wesele przyjdzie w tan” Isia nie boi się Chochła, wygania go z izby. * Scena 5-6 ✩ Pierwszym gościem pojawiającym się zgodnie z zapowiedzią Chochła jest Widmo. Ukazuje się Marysi (siostra Panny Młodej, żona Wojtka), ponieważ Widmem jest Ludwik de Laveaux (inteligent, malarz), były narzeczony Marysi, który zmarł na gruźlicę. Widmo zaprasza Marysię do tańca i prosi ją aby przytuliła się, jednak ona czuje od niego przerażający chłód Widmo uświadamia Marysi, że miłość romantyczna która kiedyś ich łączyła nie sprawdziłaby się w realnym życiu, ponieważ Marysia kocha Wojtka (także chłopa), on zapewnia jej spokój i bezpieczeństwo. Wnioski: ★ Nie należy żyć przeszłością, rozpamiętywać ją, trzeba koncentrować się na tym co teraźniejsze. * Scena 7 Następną zjawą ,która objawia się jest Stańczyk (błazen ostatnich Jagiellonów, był on obdarzony ogromnym talentem politycznym, doradzał królom w sprawach państwowych), objawia się on Dziennikarzowi (Rudolf Starzewski, redaktor konserwatywnego czasopisma “Czas”) Stańczyk jest symbolem świetności Polski, Pojawia się przed Dziennikarzem aby uświadomić mu, że ten należycie nie wypełnia powierzonej mu przez społeczeństwo roli. Dziennikarz ma możliwość w swoim czasopiśmie kształtowania ducha walki Polaków, czego jednak nie robi ✩ Stańczyk w rozmowie przywołuje pamięć o dzwonie Zygmunta, symbolizuje on (według Stańczyka) wielkość i moc Polski. Dziennikarzowi jednak kojarzy się z czymś smutnym (najczęściej dzwoni gdy ktoś ważny umrze) Stańczyk wręcza Dziennikarzowi kaduceusz - błazeńską laskę, która jest symbolem przewodnictwa ideowego i politycznego. Wie jednak, że dziennikarz nie zrobi z niej użytku: "Mąć tę narodową kadź serce truj, głowę trać!" Wnioski: ★ Dziennikarz musi przestać usypiać społeczeństwo; powinien też stanąć na jego czele (taką rolę mieli odgrywać inteligenci) * Scena 9 Trzecią parę tworzy Poeta (Kazimierz Przerwa-Tetmajer, tworzył dzieła w oparciu na filozofii dekadentyzmu) z Czarnym Rycerzem (Zawisza Czarny z Grabowa, uczestnik bitwy pod Grunwaldem, symbol siły, walki, mocy) Wnioski: ★ Poeta powinien zacząć tworzyć utwory zachęcające społeczeństwo do walki i aktywności. Czytelnik jednak wie, że nie będzie w stanie tego zrobić. * Scena 12-13 Hetman (Franciszek Ksawery Branicki, popierał prorosyjską politykę, brał udział w zdradzie Targowickiej) rozmawia z Panem Młodym ✩ Hetman zarzuca panu Młodemu to, że ożenił się z przedstawicielką niższej warstwy społecznej. Uważa, że małżeństwa powinny być aranżowane w taki sposób aby mieć na uwadze korzyści (majątkowe lub polityczne): "Czepiłeś się chamskiej dziewki?! Polska to wszystko hołota, tylko im złota" Wnioski: ★ Według Hetmana, Pan Młody to zdrajca taki sam jakim on był Scena 14-15 Dziad to chłop (postać fikcyjna), a zjawą która go nawiedza jest Upiór czyli Jakub Szela, uczestnik rabacji galicyjskiej w 1846 roku Upiór zapowiada Dziadowi, że porozumienie między chłopami, a inteligentami nie jest możliwe, ponieważ chłopi zawsze będą pamiętać o latach wyzysku i cierpienia, którego doznali ze strony Panów Wniosek: Scena 24 ✩ Porozumienie między warstwami jest niemożliwe między innymi ze względu na bolesną przeszłość (rzeź galicyjską) Gospodarza (Włodzimierza Tetmajera) nawiedza Wernyhora (wieszcz, wróżbita, lirnik ukraiński. Legendarna postać - przepowiedział odrodzenie Polski) ✩ Wernyhora pojawia się w Bronowickiej chacie, która jest symbolem przymierza (chłopi i inteligencja) Objawia się Gospodarzowi, który jest inteligentem od wielu lat żyjącym na wsi z żoną chłopką Gospodarz ze względu na to, że jest pijany nie do końca rozumie słowa Wernyhory. ten prosi go o zebranie ludzi do powstania. Sygnałem do walki ma być zadęcie w złoty róg (symbol walki narodowo wyzwoleńczej) Wernyhora zostawia po sobie złotą podkowę Wnioski: ✰ Gospodarz nie jest w stanie udźwignąć odpowiedzialności jaką obarcza go Wernyhora. Przekazuje więc złoty róg Jaśkowi. ★ Złota podkowa którą zgubił koń Wernyhory oznacza szczęście odłożone w czasie (bo Gospodyni schowała ją do skrzyni, to może również symbolizować egoizm, ponieważ wzięła tylko dla siebie to szczęście, czego symbolem jest złota podkowa) Akt trzeci: * Scena 32 Chłopi zbierają z kosami o poranku czekając na Jaśka, który ma zadudnić w róg aby rozpocząć powstanie. Kiedy Jasiek czekającym do walki polakom (chłopom i inteligentną) ma dać sygnał do rozpoczęcia walki wyzwoleńczej, orientuje się że zgubił róg. Jest zdenerwowany i za wszelką cenę stara się obudzić zebranych. Nie udaje mu się to jednak ponieważ pojawia się Chochoł i zaczyna grać na skrzypcach. Wszystkim wypada broń z rąk i zaczynają tańczyć jak w letargu w rytm muzyki. Chochoł natomiast stwierdza: "Miałeś, chamie, złoty róg..." Ta finałowa scena oznacza marazm - niemoc jeśli chodzi o odzyskanie niepodległości Inne istotne informacje: * Nos prawdopodobnie jest wzorowany na Chopinie przez jego nos * Motyw tańca pojawia się również w “Panu Tadeusza”. W finałowej scenie zaręczynowej (!) tańczą tam poloneza. W pierwszej parze jest Zosia (nowe pokolenie, potencjał odzyskania niepodległości) z Podchorążym (stare pokolenie które musi pozwolić działać młodym). Podczas zaręczyn nie ma żadnej obsługi która donosi wszystko tylko robi to Zosia z Tadeuszem, ponieważ jest równość między wszystkimi (uwłaszczenie chłopów) Temat: Analiza i interpretacji “Wesela” w reżyserii Andrzeja Wajdy * Jasiek (Marek Perepeczko) * Atmosfera grozy potęgowała sceny kręcone w mroku (impresjonizm), technika oniryczna (motyw snu), muzyka * Jasiek wraz ze złotym rogiem udaje się z misją aby zebrać okoliczną ludność do powstania, niestety gubi róg (zaprzepaszczenie szansy na odzyskanie niepodległości) * Gubi go, gdy schyla się po czapkę z piór (symbolizuje dobro własne, prywatę) * W filmie w finałowej scenie, tajemniczy biały koń staje dęba, a później kładzie się, może to symbolizować: Upadek Polski Koń potrzebuje jeźdźca, kogoś kto go okiełzna, aby później poprowadzić do odzyskania niepodległości