Język polski /

XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE

XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE

 XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE
11 listopada 1918 r.
- odzyskanie prez
Polskę niepodległości
Koniec I ws.
1918 r.
PO 4 latach wojny I w Polsce nastą

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

31

XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE

user profile picture

Kasia Andrejko

1 Followers
 

Język polski

 

4

Notatka

Filozofia, kierunki w sztuce i literaturze, ramy czasowe epoki, ugrupowania poetyckie.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE 11 listopada 1918 r. - odzyskanie prez Polskę niepodległości Koniec I ws. 1918 r. PO 4 latach wojny I w Polsce nastąpit postęp techniczny: Lo samochody powszechne rozwój lotnictwa, kolei L₂ rozpowszechnienie elektryczności Lo sztuka dostępna dla każdego ↳o kobiety uzyskały prawa wyborcze (1918 r.) + mogły studiować, pracować ↳ 1924 r. - reforma pieniądza (reforma Grabowskiego, wprowadzenie złotówki) Rozwój przemysłu, rosnąca produkcja towarów -> 1939 r. początek II ws. Ludzie zmęczeni latami wojny chcieli SZYBKIEJ poprawy sytuacji ekonomicznej i chcieli by ktoś przejął za pich odpowiedzialność. pryzwolenie na ograniczenie demokracji, 1 przyjęcie silnej, autorytarnej władzy. TOTALITARYZM - system rądów, w którym państwo kontroluje wszystkie dziedziny zycia społecznego, dążąc do całkowitego podporządkowania sobie obywateli. Premos, terror Włochy - pierwsze państwo totalitarne → KRYZYS, 1929 r. NAZIZM - niemiecka ideologia oparta na faszyzmie bankructwo, bezrobocie, zaostnanie się konfliktów społecznych → propaganda, cenzura. ideologizacja życia społecznego → brak pluralizmu w kulture i sztuce → skrajny nacjonalizm skrajny rasizm →kult silnego i CZYSTEGO państwa każdy ma prawo do własnego zdania, } brak dyskryminacji -> 1922 r. - do władzy dochodzi Benito Mussolini 1 FASZYZM - ideologia nacionalistyczna → silne państwo to tylko definicja, ofc tego nie było xD eliminacja przeciwników politycznych "jednoosobowe przywództwo X brak rasizmu i antysemityzmu -filozofia nurt akademicki FENOMENOLOGIA EDMUNDA HUSSERLA → celem filozofii jest osiągnięcie wiedzy pewnej - filozofia, jak matematyka, powinna opierać się na niepodważalnych twierdzeniach • należy dążyć do tego by akt poznawczy był wolny od osobistych poglądów, uwarunkowań psychologicznych, stereotypów Świadomość to tylko niewielki fragment naszej psychiki. Dominuje nieświadomość. PSYCHOANALIZA ZYGMUNTA FREUDA → w psychice człowieka istnieją...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

3 ► id - sfera nieświadomości -sfera świadomości ► ego superego -> filozofia jako nauka scista nieświadomość ujawnia się przez sny, omy Tkowe i twórczość artystyczną → każda kultura musi przerodzić się w cywilizację i ulec zagładzie · sfery: INNE: Filozofia analityczna (też nurt akademicki) L₂ racionalistyczne myślenie, logika uzewnętrznione normy społeczne i wzorce kulturowe. KATASTROFIZM OSWALDA SPENGLERA (refleksja nad cywilizacją i kulturą) → Społeczeństwa przechodzą state etapy rozwoju → kultura społeczeństwa rozwija się w okresie jego wzrostu · cywilizacja powstaje w schytkowym okresie rozwoju społeczeństwa czynności Behawioryzm - John Watson ↳ przedmiotem badań psychologicznych mogą być zachowania, które można zobaczyć i ocenić ↳ świadomość i inne stany umysłu nie mają naukowego znaczenia ↓ = ABSTRAKCJONIZM = < wasilly Kandinsky Piet Mondrian > →nie naśladowano neczywistości, nie przedstawiano reczywistych form czy przedmiotów kolory, linie, geometryczne kształty miat wywoływać emocje wasilly Kandinsky KUBIZM= ->> $ "1 SZTUKA * Linia poprzeczna" Pablo Picasso Twonenie nieistniejącej rzeczywistości za pomocą form, kolorów, zachodzących między nimi związków. < Pablo Picasso , George Braque, Juan Gris > monochromatyczna paleta kolorów: czernie, brązy, szarości • kształty za pomocą geometrycznego przedstawienia figur →obiekt malowany tak, aby pokazać go z różnych punktów widzenia ✓ Z EKSPRESJONIZM = < Chaim Soutine > mocno zniekształcona, zdeformowana rzeczywistość → ostre kontury → kontrast barn Piet Mondrian George Braque " kompozycja " Chaim Juan Gris ! Ukazanie emocji, uczuć, BÓLY, trudu życia. Soutine DADAIZM - ruch artystyczno - literacki w sztuce xx - wieku. L> wolność wyrazu artystycznego ↳ zerwanie z wszelką tradycją ↳₂ swoboda twórcza, odnucająca istniejące kanony Pozornie nonsensowne wystąpienia, kolaże, fotomontaze. Artyści używali skrawków gazet, fotografii, predmiotów codziennego użytku. L.H.O.O.Q. MUTT Salvador Dali 1917 Marcel Duchamp L> znieksztarcenie, chaos ↳> zerwanie z dotychczasowymi kanonami NEOKLASYCYZM AWANGARDA SURREALIZM założyciel - francuski poeta André Breton > ↳inspiracija byty marzenia senne, podświadomość, a nawet halucynacje => odwołanie do Freuda Lodnucenie logicznego ponad ku ST Joan Miró Max Ernst ↓ < Marcel Duchamp + Max Ernst > <Salvador Dalí, Joan Miró, René Magritte > René Magritte FORMISCI - nawiązywali do ekspresjonizmu i kubizmu. Chcieli osiągnąć czyste piękno, uniezależnione od treści literackich czy młodopolskiej symboliki < Leon Christel, August Zamoyski }. tak jak formiści - głosili autonomię, dzieła ↓ Alberto Giacometti PROSTOTA, dążenie do oczyszczenia budowli 26 wszelkich ozdób PURYZM Anton Webern Alban Berg MUZYKA DYKTAFONICZNA - technika komponowania ARCHITEKTVRA ↓ MODERNIZM (funkcjonalizm) - forma obiektu miała wynikać z jego funkcji i zastosowania za pomocą 12 dźwiękow całkowite zerwanie z harmonią propaganda sowiecka Siergiej Eisenstein - proste bryły → otwarty plan prestneni жизувак wewnątrz budynku elewacja bez ozdób сгу dodatków → duże okna, płaski dach Le Corbusier > (opowieści o wampirach, Szaleńcy dążący do przejęcia władzy nad światem) niemiecki ekspresionizm →Robert wiene → Friedrich Wilhelm Murnau JAZZ (Stany Zjednoczone) - improwizacja + Tączenie muzyki Afrykańskiej ▶ · konstrukcje żelbetowe duże, szklane Igor Strawiński Béla Bartók ▶ film rozpowszechnienie filmu i kinematografii (wprowadzenie dźwiękow, ukształtowanie podst. gatunkow filmowych) nawiązywali do ekspresionizmu → odejście od tradycyjnych kanonów estetycznych →dysonanse, kontrasty powierzchnie więcej bloków mieszkalnych z wpływami amerykańsko - europejskimi › KOMEDIA SLAPSTICKOWA - rozpowszechniona prez Charliego Chaplina - Тасгута absurdalny humor z krytyką rzeczywistości melodramat, horror, kryminat, ganksterka, western

Język polski /

XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE

XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE

user profile picture

Kasia Andrejko

1 Followers
 

Język polski

 

4

Notatka

XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE
11 listopada 1918 r.
- odzyskanie prez
Polskę niepodległości
Koniec I ws.
1918 r.
PO 4 latach wojny I w Polsce nastą

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

31

Komentarze (1)

O

Fajnee, będę się z tego uczyć, ale jeszcze tego nie mieliśmy. Pozdrawiam 👍👍

Filozofia, kierunki w sztuce i literaturze, ramy czasowe epoki, ugrupowania poetyckie.

Podobne notatki

Renesans

Know Renesans  thumbnail

1704

 

1/2/3

XX lecie międzywojenne

Know XX lecie międzywojenne  thumbnail

701

 

1/2/3

Oświecenie

Know Oświecenie  thumbnail

2164

 

1/2/3

Antyk i mitologia

Know Antyk i mitologia  thumbnail

3136

 

1/2/3

Więcej

XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE 11 listopada 1918 r. - odzyskanie prez Polskę niepodległości Koniec I ws. 1918 r. PO 4 latach wojny I w Polsce nastąpit postęp techniczny: Lo samochody powszechne rozwój lotnictwa, kolei L₂ rozpowszechnienie elektryczności Lo sztuka dostępna dla każdego ↳o kobiety uzyskały prawa wyborcze (1918 r.) + mogły studiować, pracować ↳ 1924 r. - reforma pieniądza (reforma Grabowskiego, wprowadzenie złotówki) Rozwój przemysłu, rosnąca produkcja towarów -> 1939 r. początek II ws. Ludzie zmęczeni latami wojny chcieli SZYBKIEJ poprawy sytuacji ekonomicznej i chcieli by ktoś przejął za pich odpowiedzialność. pryzwolenie na ograniczenie demokracji, 1 przyjęcie silnej, autorytarnej władzy. TOTALITARYZM - system rądów, w którym państwo kontroluje wszystkie dziedziny zycia społecznego, dążąc do całkowitego podporządkowania sobie obywateli. Premos, terror Włochy - pierwsze państwo totalitarne → KRYZYS, 1929 r. NAZIZM - niemiecka ideologia oparta na faszyzmie bankructwo, bezrobocie, zaostnanie się konfliktów społecznych → propaganda, cenzura. ideologizacja życia społecznego → brak pluralizmu w kulture i sztuce → skrajny nacjonalizm skrajny rasizm →kult silnego i CZYSTEGO państwa każdy ma prawo do własnego zdania, } brak dyskryminacji -> 1922 r. - do władzy dochodzi Benito Mussolini 1 FASZYZM - ideologia nacionalistyczna → silne państwo to tylko definicja, ofc tego nie było xD eliminacja przeciwników politycznych "jednoosobowe przywództwo X brak rasizmu i antysemityzmu -filozofia nurt akademicki FENOMENOLOGIA EDMUNDA HUSSERLA → celem filozofii jest osiągnięcie wiedzy pewnej - filozofia, jak matematyka, powinna opierać się na niepodważalnych twierdzeniach • należy dążyć do tego by akt poznawczy był wolny od osobistych poglądów, uwarunkowań psychologicznych, stereotypów Świadomość to tylko niewielki fragment naszej psychiki. Dominuje nieświadomość. PSYCHOANALIZA ZYGMUNTA FREUDA → w psychice człowieka istnieją...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

3 ► id - sfera nieświadomości -sfera świadomości ► ego superego -> filozofia jako nauka scista nieświadomość ujawnia się przez sny, omy Tkowe i twórczość artystyczną → każda kultura musi przerodzić się w cywilizację i ulec zagładzie · sfery: INNE: Filozofia analityczna (też nurt akademicki) L₂ racionalistyczne myślenie, logika uzewnętrznione normy społeczne i wzorce kulturowe. KATASTROFIZM OSWALDA SPENGLERA (refleksja nad cywilizacją i kulturą) → Społeczeństwa przechodzą state etapy rozwoju → kultura społeczeństwa rozwija się w okresie jego wzrostu · cywilizacja powstaje w schytkowym okresie rozwoju społeczeństwa czynności Behawioryzm - John Watson ↳ przedmiotem badań psychologicznych mogą być zachowania, które można zobaczyć i ocenić ↳ świadomość i inne stany umysłu nie mają naukowego znaczenia ↓ = ABSTRAKCJONIZM = < wasilly Kandinsky Piet Mondrian > →nie naśladowano neczywistości, nie przedstawiano reczywistych form czy przedmiotów kolory, linie, geometryczne kształty miat wywoływać emocje wasilly Kandinsky KUBIZM= ->> $ "1 SZTUKA * Linia poprzeczna" Pablo Picasso Twonenie nieistniejącej rzeczywistości za pomocą form, kolorów, zachodzących między nimi związków. < Pablo Picasso , George Braque, Juan Gris > monochromatyczna paleta kolorów: czernie, brązy, szarości • kształty za pomocą geometrycznego przedstawienia figur →obiekt malowany tak, aby pokazać go z różnych punktów widzenia ✓ Z EKSPRESJONIZM = < Chaim Soutine > mocno zniekształcona, zdeformowana rzeczywistość → ostre kontury → kontrast barn Piet Mondrian George Braque " kompozycja " Chaim Juan Gris ! Ukazanie emocji, uczuć, BÓLY, trudu życia. Soutine DADAIZM - ruch artystyczno - literacki w sztuce xx - wieku. L> wolność wyrazu artystycznego ↳ zerwanie z wszelką tradycją ↳₂ swoboda twórcza, odnucająca istniejące kanony Pozornie nonsensowne wystąpienia, kolaże, fotomontaze. Artyści używali skrawków gazet, fotografii, predmiotów codziennego użytku. L.H.O.O.Q. MUTT Salvador Dali 1917 Marcel Duchamp L> znieksztarcenie, chaos ↳> zerwanie z dotychczasowymi kanonami NEOKLASYCYZM AWANGARDA SURREALIZM założyciel - francuski poeta André Breton > ↳inspiracija byty marzenia senne, podświadomość, a nawet halucynacje => odwołanie do Freuda Lodnucenie logicznego ponad ku ST Joan Miró Max Ernst ↓ < Marcel Duchamp + Max Ernst > <Salvador Dalí, Joan Miró, René Magritte > René Magritte FORMISCI - nawiązywali do ekspresjonizmu i kubizmu. Chcieli osiągnąć czyste piękno, uniezależnione od treści literackich czy młodopolskiej symboliki < Leon Christel, August Zamoyski }. tak jak formiści - głosili autonomię, dzieła ↓ Alberto Giacometti PROSTOTA, dążenie do oczyszczenia budowli 26 wszelkich ozdób PURYZM Anton Webern Alban Berg MUZYKA DYKTAFONICZNA - technika komponowania ARCHITEKTVRA ↓ MODERNIZM (funkcjonalizm) - forma obiektu miała wynikać z jego funkcji i zastosowania za pomocą 12 dźwiękow całkowite zerwanie z harmonią propaganda sowiecka Siergiej Eisenstein - proste bryły → otwarty plan prestneni жизувак wewnątrz budynku elewacja bez ozdób сгу dodatków → duże okna, płaski dach Le Corbusier > (opowieści o wampirach, Szaleńcy dążący do przejęcia władzy nad światem) niemiecki ekspresionizm →Robert wiene → Friedrich Wilhelm Murnau JAZZ (Stany Zjednoczone) - improwizacja + Tączenie muzyki Afrykańskiej ▶ · konstrukcje żelbetowe duże, szklane Igor Strawiński Béla Bartók ▶ film rozpowszechnienie filmu i kinematografii (wprowadzenie dźwiękow, ukształtowanie podst. gatunkow filmowych) nawiązywali do ekspresionizmu → odejście od tradycyjnych kanonów estetycznych →dysonanse, kontrasty powierzchnie więcej bloków mieszkalnych z wpływami amerykańsko - europejskimi › KOMEDIA SLAPSTICKOWA - rozpowszechniona prez Charliego Chaplina - Тасгута absurdalny humor z krytyką rzeczywistości melodramat, horror, kryminat, ganksterka, western