Podstawy Przedsiębiorczości /

Prawa i obowiązki pracownika

Prawa i obowiązki pracownika

 PRAWA I OBOWIĄZKI
PRACOWNIKA
CZYM SĄ PRAWA PRACOWNIKA?
KAŻDY PRACOWNIK MA ŚCIŚLE OKREŚLONE PRAWA, ZA ZŁAMANIE KTÓRYCH PRACODAWCA MOŻE
BYĆ U

Prawa i obowiązki pracownika

user profile picture

Martyna Kramer

632 Followers

20

Udostępnij

Zapisz

Najważniejsze informacje zebrane na tematy prawa i obowiązków pracownika

 

1/2

Notatka

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA CZYM SĄ PRAWA PRACOWNIKA? KAŻDY PRACOWNIK MA ŚCIŚLE OKREŚLONE PRAWA, ZA ZŁAMANIE KTÓRYCH PRACODAWCA MOŻE BYĆ UKARANY. DO PODSTAWOWYCH PRAW PRACOWNIKA NALEŻĄ MIĘDZY INNYMI: go ODSZKODOWANIE. • PRAWO DO WYKONYWANIA DOWOLNIE WYBRANEGO ZAWODU (CHYBA, ŻE ZAISTNIAŁY PRZECIWWSKAZANIA ZGODNE Z USTAWĄ) • PRAWO DO POSZANOWANIA GODNOŚCI • PRAWO DO JEDNAKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONYWANIE TEJ SAMEJ PRACY • PRAWO DO SPECJALNYCH ŚWIADCZEŃ W PRZYPADKU NIEZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA ZAWODU • PRAWO DO GODZIWEGO WYNAGRODZENIA • PRAWO DO URLOPU • PRAWO DO BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY • PRAWO DO TWORZENIA ORGANIZACJI UPRAWNIENIA PRACOWNIKA (NP.ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH, KTÓRE MAJĄ ΝΑ CELU REPREZENTOWAĆ PRACOWNIKÓW I WALCZYĆ O PRZESTRZEGANIE WYŻEJ WYMIENIONYCH . PRAW). I NARODOWĄ, PONADTO ISTNIEJE KATEGORYCZNY ZAKAZ DYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ, WIEK, RELIGIJNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, ORIENTACJE SEKSUALNA, PRZEKONANIA POLITYCZNE CZY POCHODZENIE ETNICZNE. PRACOWNIK MA TEŻ PRAWO DO PODNOSZENIA SWOICH KWALIFIKACJI. . RASE, #509&+* PRZYNALEŻNOŚĆ W MOMENCIE PODPISANIA UMOWY OKREŚLONE PRZEZ KODEKS PRACY. WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SWOIMI PRAWAMI, ABY W PRZYPADKU ICH NARUSZENIA MÓC WALCZYĆ O M IN PRACE, PRACOWNIK NABYWA UPRAWNIENIA, KTÓRE SĄ OBOWIĄZKI PRACOWNIKA ŻE MA OBOWIĄZKI. PEWNE OPRÓCZ PRAW, PRACOWNIK MUSI PAMIĘTAĆ TAKZE ● TYM, NIEPRZESTRZEGANIE OBOWIĄZKÓW PRZEZ PRACOWNIKA MOŻE PRZYNIEŚĆ KONSEKWENCJE. WLICZA SIĘ W TO MIĘDZY INNYMI KARY MAJĄTKOWE I NIEMAJĄTKOWE (UPOMNIENIE LUB NAGANA) ORAZ ZWOLNIENIA DYSCYPLINARNE. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA: SUMIENNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W UMOWIE O PRACE PRZESTRZEGANIE CZASU PRACY ORAZ USPRAWIEDLIWIANIE I ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI PRZESTRZEGANIE REGULAMINU ORAZ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DBANIE O DOBRO ZAKŁADU NIEUJAWNIANIE INFORMACJI OSOBOWYCH. DO ZWOLNIENIA JEŻELI PRACOWNIK NIE BĘDZIE UCHYLAŁ SIĘ OD WYKONYWANIA SWOICH OBOWIĄZKÓW, TO PRACODAWCA MOŻE UDZIELIĆ...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

MU UPOMNIENIA BĄDŹ NAGANY Z WPISEM DO AKT W SKRAJNYCH PRZYPADKACH MOŻE DOJŚĆ DYSCYPLINARNEGO BEZ ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIA (PRACOWNIK MA NATOMIAST PRAWO DO ODWOŁANIA SIĘ OD TEJ DECYZJI). (:)) îî -

Podstawy Przedsiębiorczości /

Prawa i obowiązki pracownika

user profile picture

Martyna Kramer

632 Followers

 PRAWA I OBOWIĄZKI
PRACOWNIKA
CZYM SĄ PRAWA PRACOWNIKA?
KAŻDY PRACOWNIK MA ŚCIŚLE OKREŚLONE PRAWA, ZA ZŁAMANIE KTÓRYCH PRACODAWCA MOŻE
BYĆ U

Otwórz

Najważniejsze informacje zebrane na tematy prawa i obowiązków pracownika

Podobne notatki

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA CZYM SĄ PRAWA PRACOWNIKA? KAŻDY PRACOWNIK MA ŚCIŚLE OKREŚLONE PRAWA, ZA ZŁAMANIE KTÓRYCH PRACODAWCA MOŻE BYĆ UKARANY. DO PODSTAWOWYCH PRAW PRACOWNIKA NALEŻĄ MIĘDZY INNYMI: go ODSZKODOWANIE. • PRAWO DO WYKONYWANIA DOWOLNIE WYBRANEGO ZAWODU (CHYBA, ŻE ZAISTNIAŁY PRZECIWWSKAZANIA ZGODNE Z USTAWĄ) • PRAWO DO POSZANOWANIA GODNOŚCI • PRAWO DO JEDNAKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONYWANIE TEJ SAMEJ PRACY • PRAWO DO SPECJALNYCH ŚWIADCZEŃ W PRZYPADKU NIEZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA ZAWODU • PRAWO DO GODZIWEGO WYNAGRODZENIA • PRAWO DO URLOPU • PRAWO DO BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY • PRAWO DO TWORZENIA ORGANIZACJI UPRAWNIENIA PRACOWNIKA (NP.ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH, KTÓRE MAJĄ ΝΑ CELU REPREZENTOWAĆ PRACOWNIKÓW I WALCZYĆ O PRZESTRZEGANIE WYŻEJ WYMIENIONYCH . PRAW). I NARODOWĄ, PONADTO ISTNIEJE KATEGORYCZNY ZAKAZ DYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ, WIEK, RELIGIJNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, ORIENTACJE SEKSUALNA, PRZEKONANIA POLITYCZNE CZY POCHODZENIE ETNICZNE. PRACOWNIK MA TEŻ PRAWO DO PODNOSZENIA SWOICH KWALIFIKACJI. . RASE, #509&+* PRZYNALEŻNOŚĆ W MOMENCIE PODPISANIA UMOWY OKREŚLONE PRZEZ KODEKS PRACY. WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SWOIMI PRAWAMI, ABY W PRZYPADKU ICH NARUSZENIA MÓC WALCZYĆ O M IN PRACE, PRACOWNIK NABYWA UPRAWNIENIA, KTÓRE SĄ OBOWIĄZKI PRACOWNIKA ŻE MA OBOWIĄZKI. PEWNE OPRÓCZ PRAW, PRACOWNIK MUSI PAMIĘTAĆ TAKZE ● TYM, NIEPRZESTRZEGANIE OBOWIĄZKÓW PRZEZ PRACOWNIKA MOŻE PRZYNIEŚĆ KONSEKWENCJE. WLICZA SIĘ W TO MIĘDZY INNYMI KARY MAJĄTKOWE I NIEMAJĄTKOWE (UPOMNIENIE LUB NAGANA) ORAZ ZWOLNIENIA DYSCYPLINARNE. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA: SUMIENNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W UMOWIE O PRACE PRZESTRZEGANIE CZASU PRACY ORAZ USPRAWIEDLIWIANIE I ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI PRZESTRZEGANIE REGULAMINU ORAZ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DBANIE O DOBRO ZAKŁADU NIEUJAWNIANIE INFORMACJI OSOBOWYCH. DO ZWOLNIENIA JEŻELI PRACOWNIK NIE BĘDZIE UCHYLAŁ SIĘ OD WYKONYWANIA SWOICH OBOWIĄZKÓW, TO PRACODAWCA MOŻE UDZIELIĆ...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

MU UPOMNIENIA BĄDŹ NAGANY Z WPISEM DO AKT W SKRAJNYCH PRZYPADKACH MOŻE DOJŚĆ DYSCYPLINARNEGO BEZ ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIA (PRACOWNIK MA NATOMIAST PRAWO DO ODWOŁANIA SIĘ OD TEJ DECYZJI). (:)) îî -