Prawa człowieka Prawa człowieka - to coś co dotyczy każdego z nas od naszych narodzin do naszej śmierci (np. płeć, język wyznanie, pochodzenie oraz majątek (5) Y Godność człowieka - poczucie własnej wartości ( ocena samego siebie )oraz szacunek dla samego siebie i oczekiwanie tego samego od innych Powszechna deklaracja praw człowieka - to jest dokument, w którym przyznano wszystkim ludziom prawo do życia, równości wobec prawa i wolności słowa Istnieje coś takiego jak konwencja o prawach dziecka. Jest to dokument w którym zapisano najważniejsze prawa dzieci wymienione poniżej Prawa dzieci to m.in prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów oraz do nauki ‒‒‒‒‒ ‒‒‒‒‒‒ Poliwiafaliwia

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

WOS /

Prawa człowieka - notatka

user profile picture

oliwia🎧

174 Followers

 Prawa człowieka
Prawa człowieka - to coś co dotyczy każdego z nas
od naszych narodzin do naszej śmierci (np. płeć,
język wyznanie, pochodze

Otwórz

🫂

Prawa człowieka Prawa człowieka - to coś co dotyczy każdego z nas od naszych narodzin do naszej śmierci (np. płeć, język wyznanie, pochodzenie oraz majątek (5) Y Godność człowieka - poczucie własnej wartości ( ocena samego siebie )oraz szacunek dla samego siebie i oczekiwanie tego samego od innych Powszechna deklaracja praw człowieka - to jest dokument, w którym przyznano wszystkim ludziom prawo do życia, równości wobec prawa i wolności słowa Istnieje coś takiego jak konwencja o prawach dziecka. Jest to dokument w którym zapisano najważniejsze prawa dzieci wymienione poniżej Prawa dzieci to m.in prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów oraz do nauki ‒‒‒‒‒ ‒‒‒‒‒‒ Poliwiafaliwia

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację