Geografia /

Współrzędne geograficzne

Współrzędne geograficzne

 vien
lekcja
temat : Współrzędne geograficzne.
Czym są w ogóle współrzędne geograficzne?
przypomnij soble
co to są równolezniki
i poludniki

Współrzędne geograficzne

user profile picture

Lena Gemabala

4 Followers

20

Udostępnij

Zapisz

czym są współrzędne geograficzne

 

6

Notatka

vien lekcja temat : Współrzędne geograficzne. Czym są w ogóle współrzędne geograficzne? przypomnij soble co to są równolezniki i poludniki i gdzie jest U₁2 i Poti Pot! Poludniki i równo-leżniki -Poludniki biegną w kierunku północ-południe równoleżniki wschód-zachód - – Przecinąją się pod kątem 90° Właśnie tak tworzy siathe geograficzny! • - Wszystkie południki mają taką samą długość - południk 0° (zerowy) i Południk 180°- dzielą kulę ziemską na wschodnig i POŁKULE zachodnią półkula Zuchodno południk 1800 potudnir 00 Lena Gembala półkula wschodnia północna potkula równik południowa półkula PÓŁKULE Szerokość geograficzna i długość geograficzna - dzięki południkom i równoleżnikam możemy ustalić, jakie są wspóledne geograflane danego punktu. Składają się na nie szerokość i długość geograficzna. - Każdy punkt ma własne, niepowtarzalne współzędne geograficzne. - Podujemy je w. Stopniach kątowych (0) Minutach () Sekundach kątowych (1) - Jeden stopień - 60 minut (60¹) - Jedna minuta - 60 sekund (60") Jak odczytać Współżędne geograficzne e? – Współzędne geograficzne danego punktu to wartości równdežniku i potud nika Aa którym przecięciu się znajduje przykład: Kraków: 50°, 30°E Kraków: 50 szerokosci pornocnej · Viement ५०० 200 0° 20° długości 60° wschodniej biegun potносид 40⁰ 20⁰ potúdnik 0° biegun południowy równo- potuchik Teznik north east równoleżnik N-(north) E-(eust) W-(west) S-(south) •szerokość geograficzna- wartosz równoleżniku Lena Gembala TFF Kraków: 50°N, 20° — Litera oznaczająca kierunek geo- informuje na której półkuli (wschodniej czy zuch) leży Kraków. -kieruneh geograficzny- na której potkulu leży Kraków (południowa czy północna) • Długość geograficzna - wartość południku na którym leży Kraków ●Wspóbrzędne geograficzne szerokość geograficzna - to kąt zawarły między płaszczyzną, tworzy a promieniem przez dany punkt na jej powierzchi. biegon polnocny 20° 0° 20 40° ५०० 600 600 Stoute S 400 równik 9 biegun północny 600 40⁰ 20⁰ 10° ५०० na półkuli południowej wartości szerokości geograficznej rosha w kierunku południowym, ku biegunowi południowemu. 20° szerokość...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

geograficzna moż wynosic od 0° na równiki do 90° na biegunach. Wartościom szerokości geograficznej odpowiadają równoleżniki widoczne na mapach i globusach. na półkóli północnej wartosic szerokości geograficznej rosną w kierunku północnym, ku biegunowi północnemu. W wypadku punktur A kat wynosi 40°, Puntet A znajduje się na północ od równika, czyli na półkuli północnej. płaszczyzna 20° % . 20⁰ 40⁰ 40° 600 80° 60° 80° 90° 90° 800 60° 80° 40° 120° 10° 120° 740° 60° m

Geografia /

Współrzędne geograficzne

user profile picture

Lena Gemabala

4 Followers

 vien
lekcja
temat : Współrzędne geograficzne.
Czym są w ogóle współrzędne geograficzne?
przypomnij soble
co to są równolezniki
i poludniki

Otwórz

czym są współrzędne geograficzne

Podobne notatki
Know współrzędne geograficzne thumbnail

22

304

współrzędne geograficzne

Jak czytać i zapisywać współrzędne geograficzne

Know Przez lądy i oceany  thumbnail

6

69

Przez lądy i oceany

Geografia dla 5 klasy <3 ig: wiselkakrakow

Know Wszechświat - geografia thumbnail

65

1076

Wszechświat - geografia

Najważniejsze zagadnienia wszechświat

Know Obliczanie czasu słonecznego, różnicy długości geograficznej i współrzędnych geograficznych  thumbnail

14

182

Obliczanie czasu słonecznego, różnicy długości geograficznej i współrzędnych geograficznych

W punktach pokazane obliczanie

Know Przez lądy i oceany - geografia thumbnail

1

44

Przez lądy i oceany - geografia

Zawarte treści znajdują się w podręczniku od geografi nowa era od strony 86 do strony 90. Dla klas piątych szkoły podstawowych. Dziękuję za przeczytanie.

Know Temperatura powietrza thumbnail

11

220

Temperatura powietrza

vien lekcja temat : Współrzędne geograficzne. Czym są w ogóle współrzędne geograficzne? przypomnij soble co to są równolezniki i poludniki i gdzie jest U₁2 i Poti Pot! Poludniki i równo-leżniki -Poludniki biegną w kierunku północ-południe równoleżniki wschód-zachód - – Przecinąją się pod kątem 90° Właśnie tak tworzy siathe geograficzny! • - Wszystkie południki mają taką samą długość - południk 0° (zerowy) i Południk 180°- dzielą kulę ziemską na wschodnig i POŁKULE zachodnią półkula Zuchodno południk 1800 potudnir 00 Lena Gembala półkula wschodnia północna potkula równik południowa półkula PÓŁKULE Szerokość geograficzna i długość geograficzna - dzięki południkom i równoleżnikam możemy ustalić, jakie są wspóledne geograflane danego punktu. Składają się na nie szerokość i długość geograficzna. - Każdy punkt ma własne, niepowtarzalne współzędne geograficzne. - Podujemy je w. Stopniach kątowych (0) Minutach () Sekundach kątowych (1) - Jeden stopień - 60 minut (60¹) - Jedna minuta - 60 sekund (60") Jak odczytać Współżędne geograficzne e? – Współzędne geograficzne danego punktu to wartości równdežniku i potud nika Aa którym przecięciu się znajduje przykład: Kraków: 50°, 30°E Kraków: 50 szerokosci pornocnej · Viement ५०० 200 0° 20° długości 60° wschodniej biegun potносид 40⁰ 20⁰ potúdnik 0° biegun południowy równo- potuchik Teznik north east równoleżnik N-(north) E-(eust) W-(west) S-(south) •szerokość geograficzna- wartosz równoleżniku Lena Gembala TFF Kraków: 50°N, 20° — Litera oznaczająca kierunek geo- informuje na której półkuli (wschodniej czy zuch) leży Kraków. -kieruneh geograficzny- na której potkulu leży Kraków (południowa czy północna) • Długość geograficzna - wartość południku na którym leży Kraków ●Wspóbrzędne geograficzne szerokość geograficzna - to kąt zawarły między płaszczyzną, tworzy a promieniem przez dany punkt na jej powierzchi. biegon polnocny 20° 0° 20 40° ५०० 600 600 Stoute S 400 równik 9 biegun północny 600 40⁰ 20⁰ 10° ५०० na półkuli południowej wartości szerokości geograficznej rosha w kierunku południowym, ku biegunowi południowemu. 20° szerokość...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

geograficzna moż wynosic od 0° na równiki do 90° na biegunach. Wartościom szerokości geograficznej odpowiadają równoleżniki widoczne na mapach i globusach. na półkóli północnej wartosic szerokości geograficznej rosną w kierunku północnym, ku biegunowi północnemu. W wypadku punktur A kat wynosi 40°, Puntet A znajduje się na północ od równika, czyli na półkuli północnej. płaszczyzna 20° % . 20⁰ 40⁰ 40° 600 80° 60° 80° 90° 90° 800 60° 80° 40° 120° 10° 120° 740° 60° m