Przedmioty

Przedmioty

Więcej

Genetyka molekularna

Translacja – drugi etap powstawania białek. modyfikacje potranslacyjne, regulacja ekspresji genów

1 najlepsze notatki do nauki z Translacja – drugi etap powstawania białek. modyfikacje potranslacyjne, regulacja ekspresji genów