Negocjacje

user profile picture

Aleksandra

39 Followers

Negocjacje

 Negocjacje
Negocjacje - to rozmowy, w których strony próbują dzięki argumentom i sile perswazji przezwyciężyć
początkowe różnice stanowisk,

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

5

Miłej nauki!

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Negocjacje Negocjacje - to rozmowy, w których strony próbują dzięki argumentom i sile perswazji przezwyciężyć początkowe różnice stanowisk, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie Negocjacje stanowią ważny element komunikacji interpersonalnej, służący: ▸ rozwiązywaniu konfliktów › realizacji wspólnych interesów → podejmowaniu decyzji w sprawach, w które zaangażowane są różne strony o rozbieżnych poglądach Style negocjacji twarde Polegają na dążeniu do osiągnięcia jak największych korzyści. Ich uczestnicy zwykle nie darzą się wzajemnym szacunkiem. Często kategorycznie obstają przy swoim stanowisku, wywierają presję, a nawet stosują groźby i techniki manipulacji NEGOCJACJE prawidłowa ocena uczciwość Strategia 'wygrana - wygrana” - (z ang. win - win) - strategia ta polega na dążeniu do obopólnych korzyści i wzajemnym szacunku, jest daleka od egoistycznego myślenia Umiejętności i cechy przydatne podczas negocjacji: staranne przygotowanie błyskotliwość precyzja wyrażanych myśli uważne słuchanie perswazja cierpliwość miękkie Ich wyznacznikiem są daleko idące ustępstwa. Należy zwrócić uwagę na to, czy przez składanie zbyt korzystnych propozycji druga strona nie próbuje osiągnąć zupełnie innych celów, niż deklaruje. Takie negocjacje mogą być przecież rodzajem manipulacji Kompromis → metoda rozwiązywania konfliktu polegająca na wzajemnych ustępstwach i obopólnym poświęceniu niektórych swoich celów dla osiągnięcia innych celów Zasady prowadzenia skutecznej negocjacji: być dobrze przygotowanym merytorycznie → nie dać się ponosić emocjom → podtrzymywać pozytywną atmosferę rozmów → nie zgadzać się na pierwszą otrzymaną ofertę nie składać zbyt wygórowanych propozycji rzeczowe Polegają na poszukiwaniu rozwiązań przynoszących korzyści wszystkim stronom. Dlatego ich uczestnicy wspólnie dążą do rozstrzygnięcia problemu. Ponadto strony poddają się ustalonym regułom negocjacji i nie wywierają presji. → stosować obiektywne kryteria oceny, np. posługiwać się opinią ekspertów →...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

stopniowo ustępować, dając coś za coś ( ustępstwo za ustępstwo) przygotować alternatywne rozwiązanie problemu, gdyby warunki drugiej strony były nie do przyjęcia Błędy w prowadzeniu negocjacji: → nadmierna pewność siebie → brak jasno wyznaczonego celu negocjacji →nieracjonalne przywiązywanie się do początkowej propozycji, nawet jeśli okazuje się, że przestają one być najlepszym wyborem → przyjęcie błędnego założenia, że każda własna wygrana musi nastąpić kosztem drugiej strony. Może to prowadzić do rezygnacji z szukania rozwiązania korzystnego dla obu stron → pozostawanie pod wrażeniem sposobu prezentowania informacji przez drugą stronę i zapominanie o merytorycznej stronie propozycji → nie słuchanie z pełnym zainteresowaniem drugiej strony lub nie zadawanie pytań istotnych dla zrozumienia stanowiska drugiej strony

Negocjacje

user profile picture

Aleksandra

39 Followers

Negocjacje

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Negocjacje
Negocjacje - to rozmowy, w których strony próbują dzięki argumentom i sile perswazji przezwyciężyć
początkowe różnice stanowisk,

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

5

Komentarze (1)

E

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

Miłej nauki!

Negocjacje Negocjacje - to rozmowy, w których strony próbują dzięki argumentom i sile perswazji przezwyciężyć początkowe różnice stanowisk, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie Negocjacje stanowią ważny element komunikacji interpersonalnej, służący: ▸ rozwiązywaniu konfliktów › realizacji wspólnych interesów → podejmowaniu decyzji w sprawach, w które zaangażowane są różne strony o rozbieżnych poglądach Style negocjacji twarde Polegają na dążeniu do osiągnięcia jak największych korzyści. Ich uczestnicy zwykle nie darzą się wzajemnym szacunkiem. Często kategorycznie obstają przy swoim stanowisku, wywierają presję, a nawet stosują groźby i techniki manipulacji NEGOCJACJE prawidłowa ocena uczciwość Strategia 'wygrana - wygrana” - (z ang. win - win) - strategia ta polega na dążeniu do obopólnych korzyści i wzajemnym szacunku, jest daleka od egoistycznego myślenia Umiejętności i cechy przydatne podczas negocjacji: staranne przygotowanie błyskotliwość precyzja wyrażanych myśli uważne słuchanie perswazja cierpliwość miękkie Ich wyznacznikiem są daleko idące ustępstwa. Należy zwrócić uwagę na to, czy przez składanie zbyt korzystnych propozycji druga strona nie próbuje osiągnąć zupełnie innych celów, niż deklaruje. Takie negocjacje mogą być przecież rodzajem manipulacji Kompromis → metoda rozwiązywania konfliktu polegająca na wzajemnych ustępstwach i obopólnym poświęceniu niektórych swoich celów dla osiągnięcia innych celów Zasady prowadzenia skutecznej negocjacji: być dobrze przygotowanym merytorycznie → nie dać się ponosić emocjom → podtrzymywać pozytywną atmosferę rozmów → nie zgadzać się na pierwszą otrzymaną ofertę nie składać zbyt wygórowanych propozycji rzeczowe Polegają na poszukiwaniu rozwiązań przynoszących korzyści wszystkim stronom. Dlatego ich uczestnicy wspólnie dążą do rozstrzygnięcia problemu. Ponadto strony poddają się ustalonym regułom negocjacji i nie wywierają presji. → stosować obiektywne kryteria oceny, np. posługiwać się opinią ekspertów →...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

stopniowo ustępować, dając coś za coś ( ustępstwo za ustępstwo) przygotować alternatywne rozwiązanie problemu, gdyby warunki drugiej strony były nie do przyjęcia Błędy w prowadzeniu negocjacji: → nadmierna pewność siebie → brak jasno wyznaczonego celu negocjacji →nieracjonalne przywiązywanie się do początkowej propozycji, nawet jeśli okazuje się, że przestają one być najlepszym wyborem → przyjęcie błędnego założenia, że każda własna wygrana musi nastąpić kosztem drugiej strony. Może to prowadzić do rezygnacji z szukania rozwiązania korzystnego dla obu stron → pozostawanie pod wrażeniem sposobu prezentowania informacji przez drugą stronę i zapominanie o merytorycznej stronie propozycji → nie słuchanie z pełnym zainteresowaniem drugiej strony lub nie zadawanie pytań istotnych dla zrozumienia stanowiska drugiej strony