Przedmioty

Przedmioty

Spółka

RODZAJE SPOŁECZEŃSTW

187

Udostępnij

Zapisz

Pobierz


RODZAJE SPOŁECZEŃSTW
→ Zbieracko- łowieckie (pierwotne)
♦
Gospodarka opieka się na zbieractwie i polowaniu.
Ludzie, którzy prowadzą zbierack
RODZAJE SPOŁECZEŃSTW
→ Zbieracko- łowieckie (pierwotne)
♦
Gospodarka opieka się na zbieractwie i polowaniu.
Ludzie, którzy prowadzą zbierack
RODZAJE SPOŁECZEŃSTW
→ Zbieracko- łowieckie (pierwotne)
♦
Gospodarka opieka się na zbieractwie i polowaniu.
Ludzie, którzy prowadzą zbierack

RODZAJE SPOŁECZEŃSTW → Zbieracko- łowieckie (pierwotne) ♦ Gospodarka opieka się na zbieractwie i polowaniu. Ludzie, którzy prowadzą zbieracko-łowiecki tryb życia nie zamieszkują stale danego terytorium. Często się przemieszczają w poszukiwaniu pożywienia. Zazwyczaj te społeczeństwa cechują się niewielką liczebnością. Ich organizacja wynika ze związków rodzinnych. ♦ Obowiązuje tradycyjny podział na zajęcia kobiece i męskie. Typy społeczeństw ◆ ♦ Zbieracko-łowiecki tryb życia uchodzi za najstarszy model funkcjonowania społeczeństwa. Współcześnie grupy zbieraczy i łowców można spotkać przede wszystkim niektórych częściach Afryki i Australii. →nomadyczne (pasterskie) Zbiorowości tego typu składają się z nomadów- ludzi prowadzących wędrowny tryb życia. Społeczeństwa te są liczniejsze od społeczeństw pierwotnych. Podczas wędrówek dzielą się na mniejsze grupy, aby skuteczniej poszukiwać terenów do czasowego osiedlenia się. • Organizacja opiera się na pokrewieństwie i związkach rodzinnych. ♦ Obowiązuje tradycyjny podział na zajęcia kobiece i męskie. Współcześnie tego typu wspólnoty można spotkać na obszarze Afryki i w Azji Środkowej. → rolnicze ♦ Dla członków społeczeństw rolniczych głównym źródłem utrzymania jest uprawa roślin i hodowla zwierząt. Większość ich członków mieszka na wsi. ♦ Narodziny rolnictwa datuje się na ok. 10 tys lat p.n.e. Zaczęły powstawać pierwsze stałe osady oraz rozpoczął się rozwój cywilizacji i bardziej skomplikowanych form życia społecznego: relacji feudalnych, związanych z ziemią i podziałem ludności na stany i państwa. ◆ Dzięki opanowaniu umiejętności uprawy ziemi ludzie zaprzestali wędrówek i przeszli do osiadłego trybu życia. Stałe zamieszkiwanie danego obszaru pozwalało na magazynowanie zapasów pożywienia. ♦ Współcześnie takie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

zbiorowości występują głównie w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. → przemysłowe (industrialne) ♦ Proces industrializacji, zwany rewolucją przemysłową rozpoczął się w Europie w XVIII w. i przebiegał w kilku etapach. ● ♦ Najwcześniej rozwinęły się przemysł włókiniczy, hutnictwo, górnictwo i transport kolejowy. Ten etap nazywamy pierwszą rewolucją Zaczęły kształtować się relacje oparte na umowie, wymianie handlowej i sprzedaży pracy. ♦ Pojawiły się nowe grupy zawodowe m.in. robotnicy, inżynierowie oraz osoby świadczące usługi. ◆ przemysłową. Pod koniec XIX w. rozpoczęła się druga rewolucja przemysłowa, wskutek której rozwinął się rozwój przemysłu chemicznego i maszynowego oraz motoryzacji i energetyki. Wokół fabryk zaczęły powstawać osiedla dla robotników. Zaczęła się migracja z wsi do miast. → postprzemysłowe (postindustrialne) Ukształtowały się w wyniku gwałtownego rozwoju naukowego i technologicznego oraz przemian społecznych, które nastąpiły w XX w. W drugiej połowie tego stulecia w najbardziej rozwiniętych państwach rozpoczęła się trzecia rewolucja przemysłowa. Komputery i roboty zaczęły wykonywać czynności, które dotychczas wymagały udziału człowieka. Większość ludzi przeszła do sektora usług, obejmującego m.in. handel, transport, bankowość, komunikację, turystykę i edukację. ♦ Nastąpił rozwój szkół wyższych kształcących przyszłych specjalistów. Dostęp do internetu i technologii informatycznych oraz ich upowszechnienie na przełomie XX i XXI w. zapoczątkowało czwartą rewolucję przemysłową. ♦ Zaczął kształtować się. przemysł 4.0, w którym proces produkcji jest autonomiczny, oraz tzw. internet rzeczy, czyli sieć urządzeń podłączonych do internetu i komunikujących się ze sobą. Zaczęto wyróżniać także sektor IT, obejmujący produkcję sprzętu komputerowego i oprogramowania. SKUTKI POZYTYWNE Następstwa rewolucji przemysłowej → Wzrosła podaż dóbr i usług oraz spadła ich cena. →Podniósł się poziom życia mieszkańców. Stopniowo polepszyły się warunki sanitarne i mieszkaniowe. → Nastąpił rozwój medycyny i służby zdrowia, co przyczyniło się do zwiększenia średniej długości życia. → Zaczęły działać związki zawodowe dbające o interesy robotników, a w życiu politycznym w wielu krajach nastąpiła demokratyzacja SKUTKI NEGATYWNE → W początkowej fazie rewolucji przemysłowej szerokie kręgi społeczeństwa nie korzystały z jej pozytywnych osiągnięć. → Intensywne uprzemysłowienie wielu krajów spowodowało dewastację środowiska: wycinkę lasów, zanieczyszczenie powietrza (smog), wód, gleb. → Duża mobilność ludności zniszczyła wiele społeczności lokalnych. → Rywalizacja w przemyśle spowodowała wzrost napięć politycznych między państwami Cechy współczesnych społeczeństw → Społeczeństwo otwarte- jego członkowie cieszą się szerokim zakresem wolności. Dominują postawy tolerancji i poszanowania dla różnorodności. Sprawujący władze odpowiadają za swoje decyzje przed obywatelami. → Społeczeństwo informacyjne- najważniejsza dziedzina gospodarki obejmuje tworzenie, przetwarzanie i wymianę informacji. Na rynku pracy najbardziej są pożądane kompetencje związane z obsługą systemów komputerowych. → Społeczeństwo konsumpcyjne- ważnym aspektem aktywności jego członków jest korzystanie z określonych produktów i usług, które mają na celu najpełniejsze zaspokojenie ich potrzeb oraz poinformowania innych o ich pozycji społecznej. Konsumpcja przyczynia się m.in. do jego rozwoju gospodarczego. Negatywnie wpływa na zasoby i niszczy środowisko. → Społeczeństwo masowe- jego członkowie upodabniają się do siebie, podobnie myślą i się zachowują oraz mają podobne gusta. Najbardziej rozpowszechnione wzorce zachowań są narzucane przez media. Dominujące postawy w społeczeństwie to konformizm, konsumpcjonizm, materializm.