Chemia /

alkohole monohydroksylowe

alkohole monohydroksylowe

 ALKOHOLE MONOHYDROKSYLOWE
Alkohole-pochodne węglowodorów, gdzie jeden lub kilka wodorów, związanych z tetraedrycznym atomem węgla, zastąpio

alkohole monohydroksylowe

user profile picture

zosia

136 Followers

Udostępnij

Zapisz

279

 

4/2/3

Notatka

nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

ALKOHOLE MONOHYDROKSYLOWE Alkohole-pochodne węglowodorów, gdzie jeden lub kilka wodorów, związanych z tetraedrycznym atomem węgla, zastąpiono grupą hydroksylową -ОН R-OH A grupa węglowodorowa niepolarna Wzór ogólny dla alkanoli: Nazewnictwo: -monohydroksylowe -polihydroksylowe Wzór ogólny dla cykbalkanoli alkenoli H grupa hydroksylowa polarna podział ze względu na I Liczbę grup hydroksylowych - grupa -OH pny jak najmniejszym lokancie - rodzaj, Liczba i położenie podstawników - dwuczłonowa nazwa: CH3-CH₂ -CH₂-CH₂-OH izomery szkieletowe CH3 alkohol I Rędowy: CH₂-CH-CH₂-CH₂-OH CH 3 1 1-CH-CH3 alkohol II Rędowy: CH₂-CH-CH-( C=C CH3 alkohol III Rędowy: CH ₂ -C- CH₂ - CH3 OH H CnH₂n+1 OH OH OH alkohol" + nazwa grupy węglowodorowej "R izomery geometryczne. C6H₁₁ OH izomery szkieletowe podział ze względu na rodzaj grupy węglowodorowej ALKOHOLE CnH₂n-1 OH - aromatyczne - alifatyczne nasycone lub nienasycone cykliczne izomery propanolu C5H₁1OH H₂C H C=C CH3-CH₂ H -CH₂-CH₂-OH izomery szkieletowe OH podział ze względu na Rzędowość węgla połączonego grupą -OH CH₂OH Сендон C₂H5OH H (C=C prop-2-en-1-ol CH₂-OH C5H₂OH cyklopent-2-en-1-ol CH₂ - CH₂ OH он etano-1,2-did сне-сн-сыз он OH propano-1,2-diol 2 pierwszorzędowe - drugorzędowe - tneciorzędowe 4 H-C-OH metanol H -OH Сондон H₂ си-сня etanol trans-pent-2-en-1-ol C₂ H₂OH -CH₂-OH OH CH₂-OH Fenylometanol CH₂-CH-CH₂ OH OH propano-1,2,3-triol CH₂ CH₂-CH-C-CH₂ OH OH OH 2-metylobutano-1,2,5-trial C₂H₂OH 4-C-C-C-OH •OH propan-1-ol OH H Сд Ндон OH cyklopentanol CH₂OH JOH propan-2-d cykloheksa-2,4-dien-1-ol 1814 cyklopentano-1,3-diol cykloheksano-1.3.6-trial Właściwości fizyczne: -wysokie temperatury wrzenia (ze względu na wiązania wodorowe); rosną wraz ze wzrostem długości Tańcucha węglowego - im bardziej rozgałęziony Tańcuch, tym niższa temperatura wrzenia - - alkohole o mniejszych masach rozpuszczają się w wodzie nieograniczenie, a dalsze coraz stabiej -alkohole o niższej rzędowości mają niższe temperatury topnienia, a wyższe temperatury przenia od alkoholi o tym samym Tańcuchu, lecz wyższej rzędowości Zjawisko kontrakcji: po zmieszaniu 1dm³ wody 2 1dm³ etanolu powstaje około 1,936 dm³ roztworu dzieje się tak, bo powstają nowe wiązania wodorowe Etanol: -bezbarwna ciecz -Lotny - charakterystyczny zapach. - ostry smak dobrze rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne: - spalanie: C₂H5OH + 3 0₂2 CO₂ + 3H₂O C₂H5OH + 20₂2CO + 3H₂0 C₂H5OH + 0₂2C + 3H₂O reakcja 2 sodem w środowisku...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

bezwodnym: 2 CH3-CH2-OH + 2Na 2 CH3-CH2-ONa + H₂ reakcja 2 bromowodorem: C₂H5OH + HBr (g) → reakcja eliminacji: H H 1 I H-C-C-H H OH utlenianie → podczas kwas słabszy nawet od wody AL₂03 T Irzędowe I rzędowe do hetonów do aldehydów bromoetan (oleista, lotna ciecz, zielony płomień) CH3 CH₂ CH₂ - CH3 I OH OH C₂H5Br + H₂O etolan sodu odezyn zasadowy H₂ H H H + ulego hydrolizie: CH3-CH, - O + H2O H₂O zasada 1. (przyjmuje proton) ogrzewania alkoholu obok alkenu tworzy się eter: AL₂03 → CH3-CH,-O-CH,-CH3 + H2O T kwas 2 (oddaje proton) CH3-CH₂-OH OH kwas 1 inne reakcje: - zasada 2 reagują z kwasami tworząc estry przyłączają się do związków zawierających. grupę karbonylową₂ [C=0 Etery- związki, które mają dwie grupy organiczne (alkilowe lub arylowe) przyłączone do jednego atomu tlenu grupa węglowodorowa R₁-O-R₂ CH3-O-CH3 eter dimetylowy CH3 - mają charakter słabo zasadowy, bo mają dwa niewiążące pary elektronowe atomu tlenu atom tlenu Otrzymywanie alkoholi nasyconych: eter fenylowo-metylowy przyłączenie H₂O do alkenu CH2=CH2 + H2O Metody specyficzne grupa węglowodorowa H₂SO4 wymiana fluorowca we fluorowcopochodnej CH₂-CH₂-CH₂- Br + KOH → otrzymywanie C6H12 06 CH3-CH₂-OH → otrzymywanie metanolu: TIP CO + 2H₂ kat T= 300°C , p= 20 MPa, kat: Zn0+ Cr₂03 → CH ₂ OH etanolu: drożdże redukcja związków zawierających grupę karbonylową H₂O →Tańcuchowe → cykliczne (węgiel wbudowany w pierścień) →7 200₂ + 2C ₂ H ₂ OH eter difenylowy oksiran (tlenek etylenu) CH₂-CH₂-CH₂-OH + KBr 0 O 1,4-dioksan addycja nukleofilowa substytucja nukleofilowa

Chemia /

alkohole monohydroksylowe

alkohole monohydroksylowe

user profile picture

zosia

136 Followers
 

4/2/3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 ALKOHOLE MONOHYDROKSYLOWE
Alkohole-pochodne węglowodorów, gdzie jeden lub kilka wodorów, związanych z tetraedrycznym atomem węgla, zastąpio

Otwórz aplikację

nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości

Podobne notatki

ALKOHOLE MONOHYDROKSYLOWE Alkohole-pochodne węglowodorów, gdzie jeden lub kilka wodorów, związanych z tetraedrycznym atomem węgla, zastąpiono grupą hydroksylową -ОН R-OH A grupa węglowodorowa niepolarna Wzór ogólny dla alkanoli: Nazewnictwo: -monohydroksylowe -polihydroksylowe Wzór ogólny dla cykbalkanoli alkenoli H grupa hydroksylowa polarna podział ze względu na I Liczbę grup hydroksylowych - grupa -OH pny jak najmniejszym lokancie - rodzaj, Liczba i położenie podstawników - dwuczłonowa nazwa: CH3-CH₂ -CH₂-CH₂-OH izomery szkieletowe CH3 alkohol I Rędowy: CH₂-CH-CH₂-CH₂-OH CH 3 1 1-CH-CH3 alkohol II Rędowy: CH₂-CH-CH-( C=C CH3 alkohol III Rędowy: CH ₂ -C- CH₂ - CH3 OH H CnH₂n+1 OH OH OH alkohol" + nazwa grupy węglowodorowej "R izomery geometryczne. C6H₁₁ OH izomery szkieletowe podział ze względu na rodzaj grupy węglowodorowej ALKOHOLE CnH₂n-1 OH - aromatyczne - alifatyczne nasycone lub nienasycone cykliczne izomery propanolu C5H₁1OH H₂C H C=C CH3-CH₂ H -CH₂-CH₂-OH izomery szkieletowe OH podział ze względu na Rzędowość węgla połączonego grupą -OH CH₂OH Сендон C₂H5OH H (C=C prop-2-en-1-ol CH₂-OH C5H₂OH cyklopent-2-en-1-ol CH₂ - CH₂ OH он etano-1,2-did сне-сн-сыз он OH propano-1,2-diol 2 pierwszorzędowe - drugorzędowe - tneciorzędowe 4 H-C-OH metanol H -OH Сондон H₂ си-сня etanol trans-pent-2-en-1-ol C₂ H₂OH -CH₂-OH OH CH₂-OH Fenylometanol CH₂-CH-CH₂ OH OH propano-1,2,3-triol CH₂ CH₂-CH-C-CH₂ OH OH OH 2-metylobutano-1,2,5-trial C₂H₂OH 4-C-C-C-OH •OH propan-1-ol OH H Сд Ндон OH cyklopentanol CH₂OH JOH propan-2-d cykloheksa-2,4-dien-1-ol 1814 cyklopentano-1,3-diol cykloheksano-1.3.6-trial Właściwości fizyczne: -wysokie temperatury wrzenia (ze względu na wiązania wodorowe); rosną wraz ze wzrostem długości Tańcucha węglowego - im bardziej rozgałęziony Tańcuch, tym niższa temperatura wrzenia - - alkohole o mniejszych masach rozpuszczają się w wodzie nieograniczenie, a dalsze coraz stabiej -alkohole o niższej rzędowości mają niższe temperatury topnienia, a wyższe temperatury przenia od alkoholi o tym samym Tańcuchu, lecz wyższej rzędowości Zjawisko kontrakcji: po zmieszaniu 1dm³ wody 2 1dm³ etanolu powstaje około 1,936 dm³ roztworu dzieje się tak, bo powstają nowe wiązania wodorowe Etanol: -bezbarwna ciecz -Lotny - charakterystyczny zapach. - ostry smak dobrze rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne: - spalanie: C₂H5OH + 3 0₂2 CO₂ + 3H₂O C₂H5OH + 20₂2CO + 3H₂0 C₂H5OH + 0₂2C + 3H₂O reakcja 2 sodem w środowisku...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

bezwodnym: 2 CH3-CH2-OH + 2Na 2 CH3-CH2-ONa + H₂ reakcja 2 bromowodorem: C₂H5OH + HBr (g) → reakcja eliminacji: H H 1 I H-C-C-H H OH utlenianie → podczas kwas słabszy nawet od wody AL₂03 T Irzędowe I rzędowe do hetonów do aldehydów bromoetan (oleista, lotna ciecz, zielony płomień) CH3 CH₂ CH₂ - CH3 I OH OH C₂H5Br + H₂O etolan sodu odezyn zasadowy H₂ H H H + ulego hydrolizie: CH3-CH, - O + H2O H₂O zasada 1. (przyjmuje proton) ogrzewania alkoholu obok alkenu tworzy się eter: AL₂03 → CH3-CH,-O-CH,-CH3 + H2O T kwas 2 (oddaje proton) CH3-CH₂-OH OH kwas 1 inne reakcje: - zasada 2 reagują z kwasami tworząc estry przyłączają się do związków zawierających. grupę karbonylową₂ [C=0 Etery- związki, które mają dwie grupy organiczne (alkilowe lub arylowe) przyłączone do jednego atomu tlenu grupa węglowodorowa R₁-O-R₂ CH3-O-CH3 eter dimetylowy CH3 - mają charakter słabo zasadowy, bo mają dwa niewiążące pary elektronowe atomu tlenu atom tlenu Otrzymywanie alkoholi nasyconych: eter fenylowo-metylowy przyłączenie H₂O do alkenu CH2=CH2 + H2O Metody specyficzne grupa węglowodorowa H₂SO4 wymiana fluorowca we fluorowcopochodnej CH₂-CH₂-CH₂- Br + KOH → otrzymywanie C6H12 06 CH3-CH₂-OH → otrzymywanie metanolu: TIP CO + 2H₂ kat T= 300°C , p= 20 MPa, kat: Zn0+ Cr₂03 → CH ₂ OH etanolu: drożdże redukcja związków zawierających grupę karbonylową H₂O →Tańcuchowe → cykliczne (węgiel wbudowany w pierścień) →7 200₂ + 2C ₂ H ₂ OH eter difenylowy oksiran (tlenek etylenu) CH₂-CH₂-CH₂-OH + KBr 0 O 1,4-dioksan addycja nukleofilowa substytucja nukleofilowa