Przedmioty

Przedmioty

Więcej

Polityka prywatności

1 Wprowadzenie

W dalszej części informujemy o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z

 • naszej strony internetowej https://knowunity.pl
 • naszej aplikacji "Knowunity"
 • naszych profili w mediach społecznościowych.

Dane osobowe to wszystkie dane, które można odnieść do konkretnej osoby fizycznej, np.

1.1. dane kontaktowe

Odpowiedzialni zgodnie z Art. 4 Paragraf 7 EU General Data Protection Regulation (RODO) jest Knowunity GmbH, Haydnstraße 9, 71065 Sindelfingen, Niemcy, e-mail: [email protected]. Jesteśmy prawnie reprezentowani przez Benedicta Kurza.


Naszym inspektorem ochrony danych jest heyData GmbH, Kantstr. 99, 10627 Berlin, www.heydata.eu, e-mail: [email protected].


1.2. Zakres przetwarzania danych, cele przetwarzania i podstawy prawne

Zakres przetwarzania danych, cele przetwarzania i podstawy prawne zostały szczegółowo wyjaśnione poniżej. Zasadniczo za podstawę prawną przetwarzania danych można uznać następujące elementy:

 • Art. 6 para. 1 zd. 1 it. a GDPR służy jako podstawa prawna operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę.
 • Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b GDPR stanowi podstawę prawną, o ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, np. jeśli odwiedzający stronę kupuje u nas produkt lub wykonujemy dla niego usługę. Ta podstawa prawna dotyczy również przetwarzania, które jest wymagane dla działań przedumownych, takich jak zapytania o nasze produkty lub usługi.
 • Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c GDPR ma zastosowanie, jeśli poprzez przetwarzanie danych osobowych wypełniamy obowiązek prawny, jak to może mieć miejsce np. w prawie podatkowym.
 • Artykuł 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f GDPR służy jako podstawa prawna, jeśli możemy powołać się na uzasadnione interesy w celu przetwarzania danych osobowych, np. w przypadku plików cookie, które są wymagane do technicznego działania naszej strony internetowej.

1.3. Przetwarzanie danych poza EOG

O ile przekazujemy dane usługodawcom lub innym osobom trzecim poza EOG, bezpieczeństwo danych podczas transferu gwarantują decyzje Komisji UE o adekwatności (np. dla Wielkiej Brytanii, Kanady i Izraela) (art. 45 ust. 3 GDPR).


Jeśli nie ma decyzji adekwatności (np. dla USA), podstawą prawną transferu danych są zazwyczaj standardowe klauzule umowne, tj. o ile nie wskażemy inaczej. Są one zbiorem zasad przyjętych przez Komisję UE i częścią umowy z daną stroną trzecią. Zgodnie z Art. 46 ust. 2 lit. b GDPR, gwarantują one bezpieczeństwo przekazywania danych. Wielu dostawców posiada gwarancje umowne wykraczające poza Standardowe Klauzule Umowne, które chronią dane poza Standardowymi Klauzulami Umownymi. Są to na przykład gwarancje w odniesieniu do szyfrowania danych lub w odniesieniu do zobowiązania strony trzeciej do poinformowania osób zainteresowanych, jeśli organy ścigania chcą uzyskać dostęp do danych.


1.4. okres przechowywania

O ile nie zostało to wyraźnie stwierdzone w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są potrzebne do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone, tzn. dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które musimy przechowywać ze względów handlowych lub podatkowych.


1.5. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których to dotyczy, mają następujące prawa w odniesieniu do dotyczących ich danych osobowych:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Osoby zainteresowane mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych na przetwarzanie ich danych osobowych. Dane kontaktowe do organów nadzorczych zajmujących się ochroną danych znajdują się na stronie https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_pl.htm


1.6. Obowiązek przekazania danych

W ramach stosunków handlowych lub innych relacji klienci, osoby zainteresowane lub osoby trzecie muszą przekazać nam tylko te dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania, realizacji i zakończenia stosunków handlowych lub innych relacji lub do których gromadzenia jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez tych danych będziemy musieli zasadniczo odmówić zawarcia umowy lub świadczenia usługi albo nie będziemy mogli dłużej realizować istniejącej umowy lub innego stosunku.


Informacje obowiązkowe są oznaczone jako takie.


1.7. Brak automatycznego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach

Zasadniczo nie stosujemy w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 GDPR w celu nawiązania i realizacji relacji biznesowej lub innej relacji. Jeśli zastosujemy te procedury w indywidualnych przypadkach, poinformujemy Państwa oddzielnie, jeśli jest to wymagane przez prawo.


1.8. kontakt

Gdy kontaktują się Państwo z nami, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, przekazane nam dane (np. nazwiska i adresy e-mail) są przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f GDPR) w udzielaniu odpowiedzi na skierowane do nas zapytania. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście po tym, jak przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania.


1.9. ankiety dla klientów

Od czasu do czasu przeprowadzamy ankiety dla klientów, aby lepiej poznać naszych klientów i ich potrzeby. W każdym przypadku gromadzimy wymagane dane. Naszym uzasadnionym interesem jest lepsze poznanie naszych klientów i ich życzeń, dlatego podstawą prawną związanego z tym przetwarzania danych jest Art. 6 Para. 1 S. 1 lit f GDPR. Usuwamy dane po ocenie wyników ankiet.


2. Newslettery

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego informowania klientów, którzy już skorzystali z naszych usług lub zakupili towary, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków elektronicznych o naszych ofertach, o ile nie zgłosili oni sprzeciwu. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR. Nasz uzasadniony interes leży w reklamie bezpośredniej (motyw 47 GDPR). Klienci mogą w każdej chwili bez dodatkowych kosztów sprzeciwić się wykorzystaniu ich adresu e-mail do celów reklamowych, na przykład za pośrednictwem linku na końcu każdej wiadomości e-mail lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na nasz powyższy adres e-mail.


3. Przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej

3.1. Informacyjne korzystanie ze strony internetowej

Podczas korzystania ze strony internetowej w celach informacyjnych, tzn. gdy odwiedzający stronę nie przesyłają nam odrębnych informacji, gromadzimy dane osobowe, które przeglądarka przesyła na nasz serwer, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo naszej strony internetowej. Jest to nasz uzasadniony interes, dlatego podstawą prawną jest Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f GDPR.


Te daty to:


 • Adres IP
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Kod statusu dostępu/HTTP
 • ilość przesłanych danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • przeglądarki
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Dane te są również przechowywane w plikach dziennika. Zostaną one usunięte, gdy ich przechowywanie nie będzie już konieczne, najpóźniej po 14 dniach.


3.2. hosting i udostępnianie strony internetowej

Nasza strona internetowa korzysta z hostingu Amazon AWS. Dostawcą jest Amazon Web Services EMEA Sarl, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luksemburg. Dostawca przetwarza dane osobowe przekazywane za pośrednictwem strony internetowej, np. treść, użytkowanie, dane meta/komunikacyjne lub dane kontaktowe, w UE. Dalsze informacje można znaleźć w oświadczeniu dostawcy o ochronie danych pod adresem https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.


Udostępnienie strony internetowej jest naszym uzasadnionym interesem, więc podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f GDPR.


Zatrudniamy sieć dostarczania treści, aby pomóc w udostępnieniu naszej strony internetowej. Dostawcą jest Cloudflare Inc, 106 East 6th Street, Suites 350 and 400, Austin, TX 78701, USA (Polityka prywatności: https://www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/). Dostawca przetwarza dane osobowe przekazywane za pośrednictwem strony internetowej, np. dane dotyczące treści, użytkowania, dane meta/komunikacyjne lub dane kontaktowe. Udostępnienie strony internetowej leży w naszym uzasadnionym interesie, więc podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f GDPR.


Korzystamy z sieci dostarczania treści, aby pomóc w udostępnieniu naszej strony internetowej. Dostawcą jest Amazon Web Services, Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA (Polityka prywatności: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.). Dostawca przetwarza dane osobowe przekazywane za pośrednictwem strony internetowej, np. treść, użytkowanie, dane meta/komunikacyjne lub dane kontaktowe. Udostępnienie strony internetowej leży w naszym uzasadnionym interesie, więc podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f GDPR.


Korzystamy z systemu zarządzania treścią, który pomaga udostępnić naszą stronę internetową. Dostawcą jest Prismic.io Inc, 185 Alewife Brook Parkway, Suite 210 Cambridge Massachusetts 02138, USA (Polityka prywatności: https://prismic.io/legal/privacy). Dostawca przetwarza dane osobowe przekazywane za pośrednictwem strony internetowej, np. treść, użytkowanie, dane meta/komunikacyjne lub dane kontaktowe. Udostępnienie strony internetowej jest naszym uzasadnionym interesem, więc podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f GDPR.


3.3. formularz kontaktowy

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, zapisujemy żądane tam dane oraz treść wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w udzielaniu odpowiedzi na skierowane do nas zapytania. Podstawą prawną przetwarzania jest zatem art. 6 (1) zdanie 1 lit. f GDPR. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście po tym, jak przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania.


3.4. ogłoszenia o pracy

Na naszej stronie internetowej, na stronach powiązanych z tą stroną lub na stronach internetowych osób trzecich zamieszczamy wolne miejsca pracy w naszej firmie. Dane podane w aplikacji są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu aplikacji. W zakresie, w jakim są one niezbędne do podjęcia przez nas decyzji o nawiązaniu stosunku pracy, podstawą prawną jest Art. 88 Para. 1 RODO i. V. m. § 26 ust. 1 BDSG. Dane niezbędne do przeprowadzenia procesu aplikacji odpowiednio oznaczyliśmy lub odnosimy się do nich. Jeśli wnioskodawcy nie podadzą tych danych, nie będziemy mogli przetworzyć wniosku. Podanie dalszych danych jest dobrowolne i nie jest wymagane do złożenia wniosku. Jeśli wnioskodawcy podają dalsze dane, podstawą jest ich zgoda (art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a RODO).


Prosimy kandydatów o niepodawanie w CV i liście motywacyjnym informacji o poglądach politycznych, przekonaniach religijnych i podobnych danych wrażliwych. Nie są one wymagane do złożenia wniosku. Jeśli wnioskodawcy mimo to podadzą odpowiednie informacje, nie możemy zapobiec ich przetwarzaniu w ramach przetwarzania CV lub listu motywacyjnego. Twoje przetwarzanie opiera się wtedy również na zgodzie aplikantów (art. 9 (2) (a) RODO).


Wreszcie, przetwarzamy dane kandydatów w celu przeprowadzenia dalszych procedur aplikacyjnych, jeśli udzielili nam Państwo na to zgody. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.


Dane aplikantów przekazujemy odpowiedzialnym pracownikom w dziale kadr, naszym procesorom w dziale rekrutacji oraz pracownikom w inny sposób zaangażowanym w proces aplikacyjny.


Jeśli po procesie aplikacji nawiążemy z kandydatem stosunek pracy, usuwamy dane dopiero po zakończeniu stosunku pracy. W przeciwnym razie usuwamy dane nie później niż sześć miesięcy po odrzuceniu kandydata.


Jeśli kandydaci udzielili nam zgody na wykorzystanie ich danych do dalszych procedur aplikacyjnych, usuniemy ich dane dopiero po roku od otrzymania wniosku.


3.5. rezerwacja terminów

Odwiedzający stronę mogą rezerwować u nas wizyty na naszej stronie internetowej. W tym celu oprócz wprowadzonych danych przetwarzamy metadane lub dane komunikacyjne. Mamy uzasadniony interes w oferowaniu zainteresowanym stronom przyjaznej dla użytkownika opcji umawiania spotkań. Dlatego podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO. Jeśli korzystamy z narzędzia strony trzeciej w celu uzgodnienia, informacje na ten temat można znaleźć w punkcie "Dostawcy zewnętrzni".


3.6. strefa klienta

Odwiedzający stronę mogą otworzyć konto klienta na naszej stronie internetowej. Przetwarzamy wymagane w tym kontekście dane, aby zrealizować umowę użytkownika zawartą każdorazowo za pośrednictwem konta, tak więc podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.


Oprócz danych wprowadzonych podczas rejestracji przetwarzamy również odsłony stron.


3.7. Procedura pojedynczego logowania Apple

Osoby odwiedzające stronę mogą zarejestrować się na naszej stronie internetowej za pomocą procedury single sign-on. Korzystają oni z danych do logowania utworzonych już u innego oferenta. Warunkiem jest to, że odwiedzający stronę jest już zarejestrowany u danego dostawcy. Jeśli użytkownik strony zarejestruje się za pomocą procedury jednokrotnego logowania, otrzymujemy od usługodawcy informację, że użytkownik strony jest zalogowany u danego usługodawcy, a usługodawca otrzymuje informację, że użytkownik strony skorzystał z procedury jednokrotnego logowania na naszej stronie internetowej. W zależności od ustawień osoby odwiedzającej stronę na jej koncie w witrynie dostawcy może się zdarzyć, że dostawca przekaże nam dodatkowe informacje. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda odwiedzającego stronę, który rejestruje się na koncie u nas (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a RODO). Dostawcą procesu jest Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA (Polityka prywatności: https://www.apple.com/pl/legal/privacy/pl/)


3.8. Procedura pojedynczego logowania Google

Osoby odwiedzające stronę mogą zarejestrować się na naszej stronie internetowej za pomocą procedury pojedynczego logowania. Korzystają przy tym z danych do logowania utworzonych już u innego dostawcy. Warunkiem jest to, że odwiedzający stronę jest już zarejestrowany u danego usługodawcy. Jeśli użytkownik strony zarejestruje się za pomocą procedury jednokrotnego logowania, otrzymujemy od usługodawcy informację, że użytkownik strony jest zalogowany u danego usługodawcy, a usługodawca otrzymuje informację, że użytkownik strony skorzystał z procedury jednokrotnego logowania na naszej stronie internetowej. W zależności od ustawień osoby odwiedzającej stronę na jej koncie w witrynie dostawcy może się zdarzyć, że dostawca przekaże nam dodatkowe informacje. Podstawą prawną tej umowy jest zgoda odwiedzającego stronę, który rejestruje się na koncie u nas (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a RODO). Dostawcą procesu jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy).


3.9. dostawca usług płatniczych

W celu realizacji płatności korzystamy z usług podmiotów przetwarzających płatności, które same odpowiadają za ochronę danych w rozumieniu Art. 4 nr 7 RODO. O ile otrzymują oni dane i dane dotyczące płatności wprowadzone przez nas w procesie zamówienia, wypełniamy w ten sposób umowę zawartą z naszymi klientami (art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b RODO).


Tymi dostawcami usług płatniczych są:


 • Apple Inc, USA (dla Apple Pay)
 • Google Ireland Limited, Irlandia (dla Google Pay)
 • Klarna Bank AB (publ), Szwecja ("Klarna Sofort")
 • Mastercard Europe SA, Belgia
 • PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, Luksemburg
 • Shopify Inc., Kanada (dla Shop Pay)
 • Stripe Payments Europe, Ltd., Irlandia
 • RevenueCat Inc., Stany Zjednoczone.

3.10. Dostawcy zewnętrzni

Korzystamy z następujących technologii i usług stron trzecich na podstawie zgody użytkowników w rozumieniu § 25 par. 1 S. 1 TTDSG.


3.10.1. APPSFLYER

Do analizy wykorzystujemy AppsFlyer. Dostawcą jest AppsFlyer Ltd., 14 Maskit st. Herziliya, Izrael. Dostawca przetwarza dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu) oraz dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP) w UE.


Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Osoby, których to dotyczy, mogą w każdej chwili odwołać swoją zgodę, kontaktując się z nami, na przykład korzystając z danych kontaktowych podanych w naszym oświadczeniu o ochronie danych. Odwołanie nie wpływa na legalność przetwarzania do momentu odwołania.


Dane zostaną usunięte, gdy cel ich gromadzenia nie ma już zastosowania i nie ma obowiązku ich przechowywania. Dalsze informacje dostępne są w deklaracji ochrony danych świadczeniodawcy pod adresem https://www.appsflyer.com/legal/privacy-policy/.


3.10.2. SNAP PIXEL

Do analizy wykorzystujemy Snap Pixel. Dostawcą jest Snap Group Limited, 7-11 Lexington Street, Londyn W1F 9AF, Wielka Brytania. Dostawca przetwarza dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czasy dostępu) oraz dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP) w USA.


Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Osoby, których to dotyczy, mogą w każdej chwili odwołać swoją zgodę, kontaktując się z nami, na przykład za pomocą danych kontaktowych podanych w naszym oświadczeniu o ochronie danych. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania do momentu odwołania.


Standardowe klauzule umowne stanowią podstawę prawną przekazywania danych do kraju spoza EOG. Bezpieczeństwo danych przekazywanych do państwa trzeciego (tj. państwa spoza EOG) gwarantują standardowe klauzule ochrony danych (art. 46 ust. 2 lit. c GDPR) wydane zgodnie z procedurą sprawdzającą zgodnie z art. 93 ust. 2 RODO, które mamy z dostawcą uzgodnione.


Dane zostaną usunięte, gdy cel ich gromadzenia nie ma już zastosowania i nie ma obowiązku ich przechowywania. Dalsze informacje znajdują się w oświadczeniu usługodawcy o ochronie danych osobowych pod adresem https://snap.com/pl-PL/privacy/privacy-policy.


3.10.3. FACEBOOK CONVERSION API

Do analizy wykorzystujemy Facebook Conversion API. Dostawcą jest Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Dostawca przetwarza dane użytkowe (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czasy dostępu) oraz dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP) w USA.


Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Osoby, których to dotyczy, mogą w każdej chwili odwołać swoją zgodę, kontaktując się z nami, na przykład za pomocą danych kontaktowych podanych w naszym oświadczeniu o ochronie danych. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania do momentu odwołania.


Standardowe klauzule umowne stanowią podstawę prawną przekazywania danych do kraju spoza EOG. Bezpieczeństwo danych przekazywanych do państwa trzeciego (tj. państwa spoza EOG) gwarantują standardowe klauzule ochrony danych (art. 46 ust. 2 lit. c GDPR) wydane zgodnie z procedurą sprawdzającą zgodnie z art. 93 ust. 2 RODO, które mamy z dostawcą uzgodnione.


Dane zostaną usunięte, gdy cel ich gromadzenia nie ma już zastosowania i nie ma obowiązku ich przechowywania. Dalsze informacje znajdują się w oświadczeniu usługodawcy o ochronie danych osobowych pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy/.


3.10.4. HCAPTCHA

Używamy hCaptcha do zarządzania uwierzytelnianiem. Dostawcą jest Intuition Machines, Inc, 350 Alabama Street, San Francisco, CA 94110, USA. Dostawca przetwarza dane użytkowe (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czasy dostępu) oraz dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP) w USA.


Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Osoby, których to dotyczy, mogą w każdej chwili odwołać swoją zgodę, kontaktując się z nami, na przykład za pomocą danych kontaktowych podanych w naszym oświadczeniu o ochronie danych. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania do momentu odwołania.


Standardowe klauzule umowne stanowią podstawę prawną przekazywania danych do kraju spoza EOG. Bezpieczeństwo danych przekazywanych do państwa trzeciego (tj. państwa spoza EOG) gwarantują standardowe klauzule ochrony danych (art. 46 ust. 2 lit. c GDPR) wydane zgodnie z procedurą sprawdzającą zgodnie z art. 93 ust. 2 RODO, które mamy z dostawcą uzgodnione.


Dane zostaną usunięte, gdy cel ich gromadzenia nie ma już zastosowania i nie ma obowiązku ich przechowywania. Dalsze informacje znajdują się w deklaracji ochrony danych oferenta pod adresem https://www.hcaptcha.com/privacy.


3.10.5. SMARTLOOK

Zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO używamy oprogramowania analitycznego Smartlook firmy Smartsupp.com sro, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Republika Czeska.


To narzędzie zbiera dane o ruchu w aplikacji. Dzięki temu możemy anonimowo określić, gdzie odwiedzający klikają i jak daleko przewijają. Dzięki temu możemy uczynić naszą ofertę lepszą i bardziej przyjazną dla klientów. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna podczas korzystania z tego narzędzia. Wszystkie dane są zbierane bez możliwości przypisania ich do konkretnych użytkowników.


Polityka prywatności firmy Smartlook znajduje się tutaj: https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy


3.10.6. GOOGLE ADMOB

Udostępniamy Google przestrzeń reklamową w naszej aplikacji za pośrednictwem usługi Google AdMob. Aby uniknąć wyświetlania nieistotnych i denerwujących reklam, stawiamy również na reklamę bezpośrednią. Aby dowiedzieć się, które reklamy są odpowiednie dla danego użytkownika, AdMob gromadzi i przetwarza dane osobowe, a w razie potrzeby przeprowadza również profilowanie.


3.10.7 MICROSOFT CLARITY

Ta strona internetowa wykorzystuje Microsoft Clarity, narzędzie analityczne firmy Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; "Microsoft"). W tym celu Microsoft Clarity wykorzystuje pliki cookie umożliwiające analizę korzystania z naszej strony internetowej (np. wejście na stronę, nawigacja, zachowanie podczas przewijania i klikania). Zgodnie z § 25 par. 1 TTDPA, są one ustawiane wyłącznie po uzyskaniu ich wyraźnej zgody. Informacje generowane przez pliki cookie będą przekazywane na serwer Microsoft Clarity (ewentualnie w USA) i przechowywane w celu umożliwienia rejestracji sesji i generowania tzw. map ciepła. Używamy Microsoft Clarity w ustawieniach domyślnych, tak aby dane przekazywane do Microsoft nie zawierały żadnych wrażliwych danych wejściowych, takich jak nazwiska lub adresy, aby wykluczyć jakiekolwiek bezpośrednie odniesienie do osoby. Microsoft wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia operatorowi witryny dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu, w tym profilowania do celów reklamowych. Microsoft może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Microsoftu. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może okazać się niemożliwe.


Więcej informacji na temat Microsoft Clarity można znaleźć tutaj: https://clarity.microsoft.com/


Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.


4. Przetwarzanie danych na platformach mediów społecznościowych

Jesteśmy reprezentowani w sieciach mediów społecznościowych, aby zaprezentować tam naszą firmę i nasze usługi. Operatorzy tych sieci regularnie przetwarzają dane swoich użytkowników w celach reklamowych. Między innymi tworzą oni profile użytkowników na podstawie ich zachowań w sieci, które są wykorzystywane na przykład do wyświetlania na stronach sieci i w innych miejscach w Internecie reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkowników. W tym celu operatorzy sieci przechowują informacje o zachowaniu użytkowników w plikach cookie na komputerze użytkownika. Ponadto nie można wykluczyć, że operatorzy połączą te informacje z innymi danymi. Dalsze informacje, jak również instrukcje, w jaki sposób użytkownicy mogą sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez operatorów stron, użytkownicy otrzymują w oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych operatorów wymienionych poniżej. Może się również zdarzyć, że operatorzy lub ich serwery znajdują się w krajach nienależących do UE, więc tam przetwarzają dane. Może to powodować zagrożenia dla użytkowników, na przykład dlatego, że egzekwowanie ich praw jest utrudnione lub agencje rządowe uzyskują dostęp do danych.


Jeśli użytkownicy sieci kontaktują się z nami za pośrednictwem naszych profili, przetwarzamy przekazane nam dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania. Jest to nasz uzasadniony interes, więc podstawą prawną jest Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO.


4.1. Facebook

Prowadzimy profil na portalu Facebook. Operatorem jest Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Polityka prywatności dostępna jest tutaj: https://www.facebook.com/privacy/policy. Jednym ze sposobów wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych są ustawienia dotyczące reklam: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Na podstawie umowy z Facebookiem w rozumieniu Art. 26 RODO, jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych osób odwiedzających nasz profil. Facebook wyjaśnia dokładnie, jakie dane są przetwarzane pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Osoby zainteresowane mogą dochodzić swoich praw zarówno wobec nas, jak i wobec Facebooka. Zgodnie z naszą umową z Facebookiem jesteśmy jednak zobowiązani do przekazywania zapytań do Facebooka. Osoby, których to dotyczy, otrzymają zatem szybszą informację zwrotną, jeśli zwrócą się bezpośrednio do Facebooka.


4.2. Instagram

Prowadzimy profil na portalu Instagram. Operatorem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Polityka prywatności dostępna jest tutaj: https://help.instagram.com/519522125107875.


4.3. Snapchat

Prowadzimy profil na portalu Snapchat. Operatorem jest Snap Inc, 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405, USA. Polityka prywatności dostępna jest tutaj: https://snap.com/pl-PL/privacy/privacy-policy.


4.4. TikTok

Prowadzimy profil na portalu TikTok. Operatorem jest musical.ly Inc, 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 USA. Polityka prywatności dostępna jest tutaj: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en.


4.5. YouTube

Prowadzimy profil w serwisie YouTube. Operatorem jest Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4. Irlandia. Polityka prywatności dostępna jest tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.


4.6. Twitter

Prowadzimy profil na portalu Twitter. Operatorem jest Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Polityka prywatności dostępna jest tutaj: https://twitter.com/en/privacy. Jednym ze sposobów sprzeciwu wobec przetwarzania danych są ustawienia dotyczące reklam: https://twitter.com/settings/account/personalization.


4.7. LinkedIn

Prowadzimy profil na portalu LinkedIn. Operatorem jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Polityka prywatności dostępna jest tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL. Jednym ze sposobów wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych są ustawienia dotyczące reklam: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.


5. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych ze skutkiem na przyszłość. Aktualna wersja jest zawsze dostępna tutaj.


6. Pytania i uwagi

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt z nami za pomocą podanych powyżej danych kontaktowych.