Biologia /

Biologia-podstawowe prawa dziedziczenia; dziedziczenie płci

Biologia-podstawowe prawa dziedziczenia; dziedziczenie płci

 BIOLOGIA
KARTKONRA
DZIEDZICZESIE PECL
ICARLE TYP
10000000
XXXXXXX-22
pary
XXXXXXXX
↑
chromosomy
autosonalme
HEAOFILIA
PALTONIZA
to
charakte

Biologia-podstawowe prawa dziedziczenia; dziedziczenie płci

user profile picture

Wiktoria

8 Followers

6

Udostępnij

Zapisz

Notatka dotyczy: tematy na kartkówkę; dziedziczenie płci; podstawowe prawa dziedziczenia

 

8

Notatka

BIOLOGIA KARTKONRA DZIEDZICZESIE PECL ICARLE TYP 10000000 XXXXXXX-22 pary XXXXXXXX ↑ chromosomy autosonalme HEAOFILIA PALTONIZA to charakterystyczny dla danegod gamasomów 23 рата Lub - X X dziewczynka chłopiec xx-kobieta XY-mężczyzna chromosomy pla pła -Laburzenia drzepliwości kruii -zaburzenia kolorów widzenia Chromosom Y decyduje o pici męskiej Chromosom X zaniera informacjed o upła zańskiej sechy funkcjonowanid organisme, Awa= = I cechy spiratione & picice Na esynime choroby sprzęexone z płcią częście mężczyzny wid dobiety brodaja? swoim danotypie) 0 ортажоре, chorujcy The rellen chromosom X 'W' 4 homozygota dominująca moga hobiety buć nosicielkami chorob, sprzężonych x picien. Deigle Jale tak wewezas, gdy odziedagen, Iromosom) 2 radheruan allele od jednego z rodziców. PODSTAWOWE PRAWA DZIE OZICZENIA dominującą A-alle dominujący - hyenacza cechę a- allel recesymady - wyendicou cechę recysywn Rodzuje alleli • homozygotu -dia identyczne allele AA im A 88 homozygota recesylima 2 heteroxygota - dwa różne allele. AB Gameta Hendla Do gamety tratia tylko jeden allel & każdej genus. Missiqže i kaskledd gallel znajduje się tylko jeden Krzyżówker genetyczna Aa E Aa heterozygota dom na 3 A A A a W (A) me A a a m a a pary danego dusheg gamege grea meme Aptondalnego allel duskego genu! (Prano czystości dkystości gumet) 3 Pojęcia: Fallel- jedna wensia darege genu, np. odpo в день, при hadafarago za jasné Tub wemade Iosul • genotyp -cap, s Lapis alleli Idlandgo genu • fenotyp - wszystdie ceily forgantomu

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Biologia /

Biologia-podstawowe prawa dziedziczenia; dziedziczenie płci

user profile picture

Wiktoria

8 Followers

 BIOLOGIA
KARTKONRA
DZIEDZICZESIE PECL
ICARLE TYP
10000000
XXXXXXX-22
pary
XXXXXXXX
↑
chromosomy
autosonalme
HEAOFILIA
PALTONIZA
to
charakte

Otwórz

Notatka dotyczy: tematy na kartkówkę; dziedziczenie płci; podstawowe prawa dziedziczenia

BIOLOGIA KARTKONRA DZIEDZICZESIE PECL ICARLE TYP 10000000 XXXXXXX-22 pary XXXXXXXX ↑ chromosomy autosonalme HEAOFILIA PALTONIZA to charakterystyczny dla danegod gamasomów 23 рата Lub - X X dziewczynka chłopiec xx-kobieta XY-mężczyzna chromosomy pla pła -Laburzenia drzepliwości kruii -zaburzenia kolorów widzenia Chromosom Y decyduje o pici męskiej Chromosom X zaniera informacjed o upła zańskiej sechy funkcjonowanid organisme, Awa= = I cechy spiratione & picice Na esynime choroby sprzęexone z płcią częście mężczyzny wid dobiety brodaja? swoim danotypie) 0 ортажоре, chorujcy The rellen chromosom X 'W' 4 homozygota dominująca moga hobiety buć nosicielkami chorob, sprzężonych x picien. Deigle Jale tak wewezas, gdy odziedagen, Iromosom) 2 radheruan allele od jednego z rodziców. PODSTAWOWE PRAWA DZIE OZICZENIA dominującą A-alle dominujący - hyenacza cechę a- allel recesymady - wyendicou cechę recysywn Rodzuje alleli • homozygotu -dia identyczne allele AA im A 88 homozygota recesylima 2 heteroxygota - dwa różne allele. AB Gameta Hendla Do gamety tratia tylko jeden allel & każdej genus. Missiqže i kaskledd gallel znajduje się tylko jeden Krzyżówker genetyczna Aa E Aa heterozygota dom na 3 A A A a W (A) me A a a m a a pary danego dusheg gamege grea meme Aptondalnego allel duskego genu! (Prano czystości dkystości gumet) 3 Pojęcia: Fallel- jedna wensia darege genu, np. odpo в день, при hadafarago za jasné Tub wemade Iosul • genotyp -cap, s Lapis alleli Idlandgo genu • fenotyp - wszystdie ceily forgantomu

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację