Mchy

 mchy
Cechy
- w ich rocwaju występuje heteromartiana preemiana pakalen', w której dominuje
-gametafit
gametofit
L7ciliona, wieloletnia rośli

Mchy

user profile picture

Julia Tumińska

81 Followers

80

Udostępnij

Zapisz

Notatka na temat mchów. Zawiera opis: cech budowy przegląd rozmnażanie cykl rozwojowy znaczenie Zgodne z nową podstawą programową.

 

4/2

Notatka

mchy Cechy - w ich rocwaju występuje heteromartiana preemiana pakalen', w której dominuje -gametafit gametofit L7ciliona, wieloletnia roślina L> gamety są wytwarane w rodniach, a plemniki w plemneach L> naploćacuny budowa na przykładric pionników | sporofit -captodnienie wymaga obecnośw wody. - mcny navica do raslin zarodnikowych nie sa rasunami naczynowymi - nie wytwaraja drewna -nce să organawcami -maja prostą budowę tkankowa, a sporofit nie wykształca organow gametofit - ● to rośliny lądowe. Nieliane gatunki przystosowały się do żywa w Środo- wisku wodnym. 2asicalają głównie tereny wilgotne. mchy 1) pratniki np. wiowara 6 čarodnia L72 pusiki i wiecka L> Okryta crepkiem 2 oderwanego fragmentu rodni gametofitu L7 wewnatrz jest tkanka zarodnikotwórcza, gdzie powstaja mejcspory L7 2 Kory i migkiszowego razenia, w którym maga prebiegać scabo wyksitai cone wielki prewodiace - hydroidy - przewodzące wodę oraz leptoidy -asy- milaty 17 potardowane komórki, które pobierają substancje z gametoficu todycka L72 Rory i miękiszowego racenia, w którym znajduje się woarka przewodracce listki jedna warstwa miękistu asymilacyjnego 67 mogą być wemocnione wielowarstwowym leberkilem (wewnatri leptovaly i hydrody Chwytniki L7 woelakomórkowe i sunce rorgaterione > umacowują roślinę w poowoin Przegląd muotiasty L> Krótkotrwały, ucależniony od gametofi- the - pobiera od nuego wodę, produkoy fotosyntery L7 diploidalny 2) torfowce np. tortowiec sporofit postrą puony • watrobowce np. biayca trój wręona • glewiki np. glewik punktowany 3) płonniki np. pconnik pospolity rozmnazanie • berpiwowe ● - fragmentanga lub rozmnočki piciowe -pry udricue gamet i mejaspor -MCHY - roanie i piemnie na jednym osobniku jednopienne cykl rozwojowy сук piemnia 2 saptoanienie gametofit męski Drwona się maciu- gowate plemnie i butelkowate rodnie pionnika pospolitego dwupienne - rodnie i plemnie na rotnych osoonikach @ Poustava чудоса drien sig mototycenie. Powstaje čarodek sporotiču. plemnik (^n) ole go PARROKS zarodek sporofitu -roanca Komórka j'ajava (^n) gametofit żeński Sporofit wytwara Stopę oraz setę. счерек (^n) `Splatek (un) 6 Komórki Hanki zarodnikotwórczy zaradnia...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

caredni dreig (2n) suę megoty cerve i wytwaraj'q rarod. nuko. mejora Ⓒzarodniki wysypuja sug z zaroand. Sa one jednakowe morfologicznie, ale zróżni cowane piwowo. Ecercanike (in) • zarodniki kilikują w wielokomó Kowe, nitkowate splatki - samotywne stadia miodowke. педо gametof'tu. znaczenie •sa organizmami pionierskimi- jako pierwste casiedlają nowe środowiska siealiska np. dia owadow •twora • są wykorzystywane do budowy gniard • rapobiegają erogi gleby torfowce twork torfowiska, które • sq muejscem tywa wieen gatunków roślin i uvierat • regwiya bilans wodny okolcenych ekosystemów • sq Croquem wemi torfowej wykorzystywanej w agrodnictwie • Sa croawem borowing, która zawvera wiele cennych skladników

user profile picture

Julia Tumińska

81 Followers

 mchy
Cechy
- w ich rocwaju występuje heteromartiana preemiana pakalen', w której dominuje
-gametafit
gametofit
L7ciliona, wieloletnia rośli

Otwórz

Notatka na temat mchów. Zawiera opis: cech budowy przegląd rozmnażanie cykl rozwojowy znaczenie Zgodne z nową podstawą programową.

Podobne notatki
Know Mchy - rośliny o dominującym gametoficie  thumbnail

118

1375

Mchy - rośliny o dominującym gametoficie

biologia klasa 2 rozszerzenie

Know Mchy - cechy oraz budowa - biologia rozszerzona thumbnail

45

687

Mchy - cechy oraz budowa - biologia rozszerzona

Krótkie podsumowanie najważniejszych cech mchów oraz budowa płonnika, gametofitu i sporofitu.

Know Paprotniki- zarodnikowe rośliny naczyniowe thumbnail

14

166

Paprotniki- zarodnikowe rośliny naczyniowe

Moja notatka o paprotnikach

Know Paprotniki - zarodnikowe rosliny naczyniowe thumbnail

107

1228

Paprotniki - zarodnikowe rosliny naczyniowe

biologia klasa 2. źródło „biologia na czasie” klasa 2

Know Paprotniki thumbnail

63

831

Paprotniki

Notatka dotycząca paprotników

Know Rośliny nasienne thumbnail

22

355

Rośliny nasienne

Rośliny nagonasienne i okrytonasienne

mchy Cechy - w ich rocwaju występuje heteromartiana preemiana pakalen', w której dominuje -gametafit gametofit L7ciliona, wieloletnia roślina L> gamety są wytwarane w rodniach, a plemniki w plemneach L> naploćacuny budowa na przykładric pionników | sporofit -captodnienie wymaga obecnośw wody. - mcny navica do raslin zarodnikowych nie sa rasunami naczynowymi - nie wytwaraja drewna -nce să organawcami -maja prostą budowę tkankowa, a sporofit nie wykształca organow gametofit - ● to rośliny lądowe. Nieliane gatunki przystosowały się do żywa w Środo- wisku wodnym. 2asicalają głównie tereny wilgotne. mchy 1) pratniki np. wiowara 6 čarodnia L72 pusiki i wiecka L> Okryta crepkiem 2 oderwanego fragmentu rodni gametofitu L7 wewnatrz jest tkanka zarodnikotwórcza, gdzie powstaja mejcspory L7 2 Kory i migkiszowego razenia, w którym maga prebiegać scabo wyksitai cone wielki prewodiace - hydroidy - przewodzące wodę oraz leptoidy -asy- milaty 17 potardowane komórki, które pobierają substancje z gametoficu todycka L72 Rory i miękiszowego racenia, w którym znajduje się woarka przewodracce listki jedna warstwa miękistu asymilacyjnego 67 mogą być wemocnione wielowarstwowym leberkilem (wewnatri leptovaly i hydrody Chwytniki L7 woelakomórkowe i sunce rorgaterione > umacowują roślinę w poowoin Przegląd muotiasty L> Krótkotrwały, ucależniony od gametofi- the - pobiera od nuego wodę, produkoy fotosyntery L7 diploidalny 2) torfowce np. tortowiec sporofit postrą puony • watrobowce np. biayca trój wręona • glewiki np. glewik punktowany 3) płonniki np. pconnik pospolity rozmnazanie • berpiwowe ● - fragmentanga lub rozmnočki piciowe -pry udricue gamet i mejaspor -MCHY - roanie i piemnie na jednym osobniku jednopienne cykl rozwojowy сук piemnia 2 saptoanienie gametofit męski Drwona się maciu- gowate plemnie i butelkowate rodnie pionnika pospolitego dwupienne - rodnie i plemnie na rotnych osoonikach @ Poustava чудоса drien sig mototycenie. Powstaje čarodek sporotiču. plemnik (^n) ole go PARROKS zarodek sporofitu -roanca Komórka j'ajava (^n) gametofit żeński Sporofit wytwara Stopę oraz setę. счерек (^n) `Splatek (un) 6 Komórki Hanki zarodnikotwórczy zaradnia...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

caredni dreig (2n) suę megoty cerve i wytwaraj'q rarod. nuko. mejora Ⓒzarodniki wysypuja sug z zaroand. Sa one jednakowe morfologicznie, ale zróżni cowane piwowo. Ecercanike (in) • zarodniki kilikują w wielokomó Kowe, nitkowate splatki - samotywne stadia miodowke. педо gametof'tu. znaczenie •sa organizmami pionierskimi- jako pierwste casiedlają nowe środowiska siealiska np. dia owadow •twora • są wykorzystywane do budowy gniard • rapobiegają erogi gleby torfowce twork torfowiska, które • sq muejscem tywa wieen gatunków roślin i uvierat • regwiya bilans wodny okolcenych ekosystemów • sq Croquem wemi torfowej wykorzystywanej w agrodnictwie • Sa croawem borowing, która zawvera wiele cennych skladników