Biologia /

podstawowe prawa dziedziczenia

podstawowe prawa dziedziczenia

 podstawowe prawa dziedziczenia
wersje jednej cochy np. kolor włosów.
wersje tego samego genu
RODZAJE ALLELI
Allele
•
filled dominuj bege
•o

podstawowe prawa dziedziczenia

user profile picture

Natalia Jędrzejewska

25 Followers

13

Udostępnij

Zapisz

fenotyp i genotyp, rodzaje organizmów

 

8/7

Notatka

podstawowe prawa dziedziczenia wersje jednej cochy np. kolor włosów. wersje tego samego genu RODZAJE ALLELI Allele • filled dominuj bege •odpowiedzialny za cechę dominującą oznacza się go dużą litera np. A homozuoota disminująca 3 •ma 2allele dominujące ujawnia się u niej Čecha Chromosomy homagaliczne - odpowiadające sobie chromosomy. tenotyp i genotyp Fenotyp- to możliwe do zaobserwowania cechy organizmu (kolor włosu, oven) Genotyp - to zespół wszystkich genów organizmu, nazywamy tak również zapis alleli pojedynczych genow (a, A) rodzaje organizmów wedtug genetyków Organizm diploidalny może mieć takie same lub różne allele jedmago genu. 2 różne allele → heterozygota 2 identyczne allele - homozygota (recesywna, dominująca) DZAJE ORGANIZMÓL (Alleli) dominujaa a jej genotyp IAAP A 8 homozuonta recestilna " •ma 2allele vecesywne •ujawnia się u niej cecha recesywna Allel recesgiing odpowiedzalny za wystąpienie cechy recesywnej. • Oznacza się go malę literg hp. a D jej genotyp laal a A - dominujący a vecesywhy Heterozypota ma jeden allel dominujący i jeden recesywny. •ujawnia się u niej cecha dominująco.. + jej genotyp (Aa) ⁰ A

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Biologia /

podstawowe prawa dziedziczenia

user profile picture

Natalia Jędrzejewska

25 Followers

 podstawowe prawa dziedziczenia
wersje jednej cochy np. kolor włosów.
wersje tego samego genu
RODZAJE ALLELI
Allele
•
filled dominuj bege
•o

Otwórz

fenotyp i genotyp, rodzaje organizmów

podstawowe prawa dziedziczenia wersje jednej cochy np. kolor włosów. wersje tego samego genu RODZAJE ALLELI Allele • filled dominuj bege •odpowiedzialny za cechę dominującą oznacza się go dużą litera np. A homozuoota disminująca 3 •ma 2allele dominujące ujawnia się u niej Čecha Chromosomy homagaliczne - odpowiadające sobie chromosomy. tenotyp i genotyp Fenotyp- to możliwe do zaobserwowania cechy organizmu (kolor włosu, oven) Genotyp - to zespół wszystkich genów organizmu, nazywamy tak również zapis alleli pojedynczych genow (a, A) rodzaje organizmów wedtug genetyków Organizm diploidalny może mieć takie same lub różne allele jedmago genu. 2 różne allele → heterozygota 2 identyczne allele - homozygota (recesywna, dominująca) DZAJE ORGANIZMÓL (Alleli) dominujaa a jej genotyp IAAP A 8 homozuonta recestilna " •ma 2allele vecesywne •ujawnia się u niej cecha recesywna Allel recesgiing odpowiedzalny za wystąpienie cechy recesywnej. • Oznacza się go malę literg hp. a D jej genotyp laal a A - dominujący a vecesywhy Heterozypota ma jeden allel dominujący i jeden recesywny. •ujawnia się u niej cecha dominująco.. + jej genotyp (Aa) ⁰ A

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację