Biologia /

Protisty

Protisty

 zwierzece
kolonijne lub
jednokomórkowe
Przypominaja
komórkowa). Sa
heterotrofami.
Protisty
roslinopodobne
wielokomórkowe,
kolonijne lub
kom

Protisty

user profile picture

Wikusia🍄

27 Followers

Udostępnij

Zapisz

24

 

1/2/3

Notatka

Uzupełniona notatka z protistów. Ich odżywiania, rozmnażania, oddychania i osmoregulacji.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

zwierzece kolonijne lub jednokomórkowe Przypominaja komórkowa). Sa heterotrofami. Protisty roslinopodobne wielokomórkowe, kolonijne lub komorki zwierzece (nie sa komórki roślinne. otoczone sciana Sa autotrofami. - wielokomórkowe • komórczakowe ● • tkankowe ● • nibytkankowe nitkowate jednokomórkowe. Przypominaja - kolonijne zespoły połaczonych ze soba komórek za pomoca scian... grzybopodobne jednokomórkowe lub wielokomórkowe o budowie plechowej. Plechy maja postac sluźni. Sciany komórkowe sa zbudowane z celulozy - jednokomórkowe formy nieruchome (ka Lub ruchome (komórki pełzakow) Pellikula to białkowa powłoka (alweole, trichocysty) Odżywianie protistów: • grzybopodobne i zwierzece (heterotrofy) odzywiaja sie na drodze endocytozy: - pinocytoza (pobieranie małych rozpuszczalnych kropli płynów) - fagocytoza (pobieranie nierozpuszczalnych czastek) • roslinopodobne odzywiaja sie przez fotosynteze. W chloroplastach wystepuja barwniki asymilacyjne- chlorofil a, b, c i d. Wyrózniamy brazowy barwnik - fukoksantyne. Niektóre protisty roslinopodobne sa miksotrofami. Osmoregulacja protistów: Prowadza ja tylko formy słodkowodne, poniewaz woda osmotycznie napływa do jej wnetrza. Nadmiar wody usuwają wodniczki tetniace. Oddychanie protistów: Najczęściej oddychaja tlonowo, zdarzaja sie tez takie, które oddychaja beztlonowo dzieki fermentacji. Rozmnazanie protistów: ~ bezplciowe Podział poprzeczny lub podłużny komórki: ● - fragmentacja plechy - mitospory: aplanospory zoospory ~ płciowe •łączenie sie gamet Przemiana faz jadrowych - następowanie po sobie fazy haploidalnej i diploidalnej Przemiana fazy diploidalnej. in In zygota 2n mejoza postgamiczna In In 1n In Przemiana fazy diploidalnej: 2n 1n... mejoza pregamiczna ไท ไท In spory zygota 2n Przemiana faz jądrowych u protistów roślinopodobnych mejoza In gametofit sporagenium gametangia plemnie legnie zygota 2n sporofit 2n Przemiana pokoleń -izomorficzna (takie same) -heteromorficzna (różnią się i jedno z nich dominuje) Typy zapłodnienia. izogamia (identyczne, ruchliwe) - anizogamia (żeńska większa, ruchliwe) - oogamia (żeńska większa nie ruchliwa a męska mała i ruchliwa) Cykl rozwojowy zarodzcow malarii: oocysta mejoza zapłodnienie gameta (1n) zygota (2n) sporozoity (1n) gameta (1n) gametocyty (1n). sporozoity (1n) 4 MITOZY merozoity (1n) 3 MITOZY Cykl rozwojowy pantofelka 8 makronukleus (2n) makronukleusy (2n) mikronukleusy (2n) mikronukleus (2n) 00 00 mejoza jądra haploidalne (1n) jądra haploidalne (1n) fuzja jąder haploidalnych jądro diploidalne (2n) 3 93

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Biologia /

Protisty

Protisty

user profile picture

Wikusia🍄

27 Followers
 

1/2/3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 zwierzece
kolonijne lub
jednokomórkowe
Przypominaja
komórkowa). Sa
heterotrofami.
Protisty
roslinopodobne
wielokomórkowe,
kolonijne lub
kom

Otwórz aplikację

Uzupełniona notatka z protistów. Ich odżywiania, rozmnażania, oddychania i osmoregulacji.

zwierzece kolonijne lub jednokomórkowe Przypominaja komórkowa). Sa heterotrofami. Protisty roslinopodobne wielokomórkowe, kolonijne lub komorki zwierzece (nie sa komórki roślinne. otoczone sciana Sa autotrofami. - wielokomórkowe • komórczakowe ● • tkankowe ● • nibytkankowe nitkowate jednokomórkowe. Przypominaja - kolonijne zespoły połaczonych ze soba komórek za pomoca scian... grzybopodobne jednokomórkowe lub wielokomórkowe o budowie plechowej. Plechy maja postac sluźni. Sciany komórkowe sa zbudowane z celulozy - jednokomórkowe formy nieruchome (ka Lub ruchome (komórki pełzakow) Pellikula to białkowa powłoka (alweole, trichocysty) Odżywianie protistów: • grzybopodobne i zwierzece (heterotrofy) odzywiaja sie na drodze endocytozy: - pinocytoza (pobieranie małych rozpuszczalnych kropli płynów) - fagocytoza (pobieranie nierozpuszczalnych czastek) • roslinopodobne odzywiaja sie przez fotosynteze. W chloroplastach wystepuja barwniki asymilacyjne- chlorofil a, b, c i d. Wyrózniamy brazowy barwnik - fukoksantyne. Niektóre protisty roslinopodobne sa miksotrofami. Osmoregulacja protistów: Prowadza ja tylko formy słodkowodne, poniewaz woda osmotycznie napływa do jej wnetrza. Nadmiar wody usuwają wodniczki tetniace. Oddychanie protistów: Najczęściej oddychaja tlonowo, zdarzaja sie tez takie, które oddychaja beztlonowo dzieki fermentacji. Rozmnazanie protistów: ~ bezplciowe Podział poprzeczny lub podłużny komórki: ● - fragmentacja plechy - mitospory: aplanospory zoospory ~ płciowe •łączenie sie gamet Przemiana faz jadrowych - następowanie po sobie fazy haploidalnej i diploidalnej Przemiana fazy diploidalnej. in In zygota 2n mejoza postgamiczna In In 1n In Przemiana fazy diploidalnej: 2n 1n... mejoza pregamiczna ไท ไท In spory zygota 2n Przemiana faz jądrowych u protistów roślinopodobnych mejoza In gametofit sporagenium gametangia plemnie legnie zygota 2n sporofit 2n Przemiana pokoleń -izomorficzna (takie same) -heteromorficzna (różnią się i jedno z nich dominuje) Typy zapłodnienia. izogamia (identyczne, ruchliwe) - anizogamia (żeńska większa, ruchliwe) - oogamia (żeńska większa nie ruchliwa a męska mała i ruchliwa) Cykl rozwojowy zarodzcow malarii: oocysta mejoza zapłodnienie gameta (1n) zygota (2n) sporozoity (1n) gameta (1n) gametocyty (1n). sporozoity (1n) 4 MITOZY merozoity (1n) 3 MITOZY Cykl rozwojowy pantofelka 8 makronukleus (2n) makronukleusy (2n) mikronukleusy (2n) mikronukleus (2n) 00 00 mejoza jądra haploidalne (1n) jądra haploidalne (1n) fuzja jąder haploidalnych jądro diploidalne (2n) 3 93

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację