Biologia /

skład chemiczny organizmów

skład chemiczny organizmów

 PIERWIASTKI CHEMICZNE
Pierwiastki biogenne- pierwiastki, które są głównymi składnikami związków organicznych budujących wszystkie organizmy

skład chemiczny organizmów

user profile picture

Olga;)

1325 Followers

Udostępnij

Zapisz

897

 

1/2/3

Notatka

na podstawie Biologia na czasie 1 oraz dodatkowych materiałów od nauczyciela

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

PIERWIASTKI CHEMICZNE Pierwiastki biogenne- pierwiastki, które są głównymi składnikami związków organicznych budujących wszystkie organizmy żywe. Należą: azot (N) Fosfor (P) tlen (0) • siarka (5) Makroelementy - pierwiastki, których zawartość w suchej masie komórek wynosi ponad 0,01%. Należą: → węgiel - - - - →wodór - - →> tlen - handnamermicamy namgramnamóra - . - → azot na zewnętrznej powłoce ma 4 elektrony może przyłączyć 4 elektrony, tworząc cztery wiązania chemiczne zdolność tworzenia wiązań chemicznych ze sobą i innymi pierwiastkami • umożliwia tworzenie długich, prostych wb rozgałęzionych tańcuchów, pierścieni i wiązań między łańcuchami i pierścieniami szkielet do budowy różnych związków organicznych - udział w przebiegu wielu ważnych procesów życiowych - w połączeniu z wodorem wchodzi w skład wody 2 węglem i wodorem buduje cząsteczki wkrów, tłuszów właściwych, kwasów organicznych, alkoholi, aldehydów i ketonów ten cząsteczkowy • uboczny produkt fotosyntezy w oddychaniu tlenowym odbiera elektrony od ostatniego przenośnika elektronów w tańcuchu oddechowym →siarka węgiel (C) wodór (n) ● wchodzi w skład aminokwasów, biatek i zasad azotowych występuje w układzie przenośników energii (typu ATP/ADP), fosfolipidlach i pierścieniu porfirynowym niedobór azotu u roślin: hamuje wzrost ogranicza kwitnienie → Fosfor zawarty w kwasach nukleinowych, układzie przenośników energii, fosfolipidach - u zwierzął i człowieka występuje w płynach ustrojowych (jony fosforanowe) i w kościach (wykrystalizowane sole) niedobór u roślin ogranicza powstawanie ATP → hamuje przebieg fotosyntezy i oddychania ● →wapń (Ca) sklad dwóch aminokwasów biabkowych (metioning i cysteina) i aktywnej części oksydoreduktaz zawarty w keratynie, budującej wytwory naskórka korzystny wpływ na ich własności mechaniczne ● w postaci wykrystalizowanych soli budulec pancerza otwornic, niektórych...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

gąbek, skorupiaków, mięczaków i kręgowców - - jony wapniowe (Ca ²+) . powoduje żółknięcie liści ● udział w procesie krzepnięcia krwi udział w skurczu mięśni ● zmniejszają pobudliwość nerwów i mięśni zwiększają lepkość cytoplazmy zmniejszają przepuszczalność bbon komórkowych niedobór u roślin zaburza prawidłowy wzrost korzeni i pędów magnez (Mg) - - rybosomu w procesie translaci niedobór magnezu zwiększa ryzyko powstania miażdżycy, zawału serca, białaczki limfatycznej →potas (K) i sód (Na) - - - skladnik kości i chlorofilu jony Mg 2+ aktywatory wielv enzymów fotosyntetycznych i oddechowych niezbędne do prawidłowej współpracy obu podjednostek. ● - . - → chlor (C1) w połączeniu z wodorem aktywuje pepsynogen w pepsynę i zapewnia jej optymalne warunki działania w żołądku jony chlorkowe (C1") • ułatwiają uwalnianie 2 erytrocytów CO₂ transportowanego z krwią do narządu oddechowego wraz z innymi jonami zapewnia równowagę jonową w ustroju występują głównie w postaci jonowej działanie przeciwstawne do kationów wapnia i magnezu Mikroelementy - pierwiastki, których zawartość w suchej masie komórek wynosi poniżej 0,01%. Należą: → krzem (Si) → miedź (Cu) - ● - zwiększają przepuszczalność błon komórkowych zwiększają pobudliwość nerwów i mięśni →żelazo (Fe) wchodzi w skład barwników, przede wszystkim hemoglobiny, chlorokrvoryny i mioglobing skladnik enzymów oksydo-redukcyjnych (ferredoksyna, cytochromy) niedobór u czbowieka może prowadzić do anemii - ● →> mangan (Mn) w postaci krzemionki (SiO₂) material budulcowy szkielecików okrzemek, promienic i niektórych gabek wzmacnia ściany naczyń u skrzypów powoduje łamliwość włosków pokrzywy składnik hemocyjaniny oraz enzymów oksy-redukcyjnych udział w procesie wytwarzania hemoglobiny niedobór miedzi zaburza gospodarkę żelazem niedobór → molibden (Mo) rola w wiązaniu azotu atmosferycznego przez bakterie brodawkowe →bor (B) przeciwutleniacz zapobiegający powstawaniu wolnych rodników udział w produkcji dopaminy jony manganu są aktywatorami enzymów fotosyntetycznych. anganu prowadzi do zniekształceń kości → cynk (Zn) ● pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu estrogenów u kobiet u roślin niezbędny do prawidłowego wzrostu Łagiewki pyłkowej niedobór u roślin hamuje podziały komórkowe ● zmniejszają lepkość cytoplazmy przyspiesza ogólny rozwój organizmu i gojenie ran upływa korzystnie na włosy skladnik insuliny i wielu enzymów współdziałając z Ca²+ zmniejszają przepuszczalność bbon komórkowych zmniejszają pobudliwość nerwów i mięśni zwiększają lepkość cytoplazmy przeciwutleniacz zapobiegający powstawaniu wolnych rodników syntezie białek i auksyn (hormony roślinne) udział w →kobalt (Co) składnik witaminy B₁2 → jod (1) → - L> skladnik hormonów tarczycy Fwor (F) składnik szkliwa zębów i kości ODDZIAŁYWANIA a. wiązania chemiczne ↳ wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane → ΔΕ = Ο np. Ог, Иг ↳wiązanie kowalencyjne spolaryzowane → 0<AE$1,7 →wspólna para elektronów przesunięta w stronę jądra atomu o większej elektroujemności → powstają dipole elektryczne. пр. Иго ↳ wiązanie jonowe →> AE >1,7 → elektrony walencyjne jednego 2 atomów są tak silnie przyciągane przez drugi atom, że zostają oderwane i przejęte przez jego zewnętrzną powłokę elektronową np. b. oddziaływania międzycząsteczkowe L> wiązania wodorowe Na Cl CHEMICZNE → między atomem wodoru 5* a atomem innego pierwiastka silnie elektrovjemnego → stabsze niż wiązania kowalencyjne występują w dużej liczbie dzięki czemu decydują o właściwościach wiel związków ↳sity van der Waalsa → między cząsteczkami niepolarnymi → polegają na elektrostatycznym przyciąganiu się chwilowych dipoli powstających na skutek ruchów elektronow w obojętnych atomach →stabsze od wiązań wodorowych oddziaływania hydrofobowe - → powstają, gdy w środowisku wodnym znajdą się cząsteczki, które nie są dipolami → znaczenie podczas tworzenia się błon biologicznych Loddziaływania dipol-dipol → między cząsteczkami związków polarnych. → polegają na przyciąganiu się różnoimiennych biegunów dipoli sąsiadujących ze sobą cząsteczek ↳ oddziaływania jon-dipol → między jonami, a cząsteczkami związków polarnych Siby kohezji (spójności) - powstają dzięki licznym wiązaniom wodorowym między cząsteczkami wody. Sity adhezji (przylegania) - powstają między cząsteczkami wody, a substancjami, które zawierają grupy nabadowanych atomów Wb cząsteczek. WODA Właściwości: ↳> gęstość mniejsza w stanie tatym niż ciekłym →największa gęstość w 4°C wraz ze spadkiem temp. jej gęstość maleje, a objętość rośnie na skutek powstawania regularnie rozmieszczonych wiązań wodorowych i zwiększania odległości między cząsteczkami spójność i przyleganie (sity kohezji i adhezji) umożliwia przewodzenie wody w górę w kapilarach, np. w naczyniach roślin "dobry rozpuszczalnik ↳ wysokie ciepbo parowania → umożliwia termoregulację - np. pot parując och badza organizm ↳duże napięcie powierzchniowe →na powierzchni wody powstaje cienka, sprężysta bbonka, na której mogą utrzymywać się mate organizmy ↳ wysokie ciepto właściwe → podniesienie temp. wody → dostarczenie dużej ilości ciepła → obniżenie temp. wody → odebranie dużej ilości ciepba MINERALNE SOLE → regulują stan uwodnienia komórek → aktywują enzymy przyspieszające przebieg reakcji biochemicznych →wpbywają na procesy wymiany wody i innych substancji między komórką i otoczeniem →warunkują prawidłowy przebieg większości procesów fizjologicznych → stanowią fizjologiczne układy buforowe utrzymanie ph płynów ustrojowych na stałym poziomie ZWIĄZKI ORGANICZNE. →sacharydy → lipidy →biakka kwasy nukleinowe

Biologia /

skład chemiczny organizmów

skład chemiczny organizmów

user profile picture

Olga;)

1325 Followers
 

1/2/3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 PIERWIASTKI CHEMICZNE
Pierwiastki biogenne- pierwiastki, które są głównymi składnikami związków organicznych budujących wszystkie organizmy

Otwórz aplikację

na podstawie Biologia na czasie 1 oraz dodatkowych materiałów od nauczyciela

Podobne notatki

PIERWIASTKI CHEMICZNE Pierwiastki biogenne- pierwiastki, które są głównymi składnikami związków organicznych budujących wszystkie organizmy żywe. Należą: azot (N) Fosfor (P) tlen (0) • siarka (5) Makroelementy - pierwiastki, których zawartość w suchej masie komórek wynosi ponad 0,01%. Należą: → węgiel - - - - →wodór - - →> tlen - handnamermicamy namgramnamóra - . - → azot na zewnętrznej powłoce ma 4 elektrony może przyłączyć 4 elektrony, tworząc cztery wiązania chemiczne zdolność tworzenia wiązań chemicznych ze sobą i innymi pierwiastkami • umożliwia tworzenie długich, prostych wb rozgałęzionych tańcuchów, pierścieni i wiązań między łańcuchami i pierścieniami szkielet do budowy różnych związków organicznych - udział w przebiegu wielu ważnych procesów życiowych - w połączeniu z wodorem wchodzi w skład wody 2 węglem i wodorem buduje cząsteczki wkrów, tłuszów właściwych, kwasów organicznych, alkoholi, aldehydów i ketonów ten cząsteczkowy • uboczny produkt fotosyntezy w oddychaniu tlenowym odbiera elektrony od ostatniego przenośnika elektronów w tańcuchu oddechowym →siarka węgiel (C) wodór (n) ● wchodzi w skład aminokwasów, biatek i zasad azotowych występuje w układzie przenośników energii (typu ATP/ADP), fosfolipidlach i pierścieniu porfirynowym niedobór azotu u roślin: hamuje wzrost ogranicza kwitnienie → Fosfor zawarty w kwasach nukleinowych, układzie przenośników energii, fosfolipidach - u zwierzął i człowieka występuje w płynach ustrojowych (jony fosforanowe) i w kościach (wykrystalizowane sole) niedobór u roślin ogranicza powstawanie ATP → hamuje przebieg fotosyntezy i oddychania ● →wapń (Ca) sklad dwóch aminokwasów biabkowych (metioning i cysteina) i aktywnej części oksydoreduktaz zawarty w keratynie, budującej wytwory naskórka korzystny wpływ na ich własności mechaniczne ● w postaci wykrystalizowanych soli budulec pancerza otwornic, niektórych...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

gąbek, skorupiaków, mięczaków i kręgowców - - jony wapniowe (Ca ²+) . powoduje żółknięcie liści ● udział w procesie krzepnięcia krwi udział w skurczu mięśni ● zmniejszają pobudliwość nerwów i mięśni zwiększają lepkość cytoplazmy zmniejszają przepuszczalność bbon komórkowych niedobór u roślin zaburza prawidłowy wzrost korzeni i pędów magnez (Mg) - - rybosomu w procesie translaci niedobór magnezu zwiększa ryzyko powstania miażdżycy, zawału serca, białaczki limfatycznej →potas (K) i sód (Na) - - - skladnik kości i chlorofilu jony Mg 2+ aktywatory wielv enzymów fotosyntetycznych i oddechowych niezbędne do prawidłowej współpracy obu podjednostek. ● - . - → chlor (C1) w połączeniu z wodorem aktywuje pepsynogen w pepsynę i zapewnia jej optymalne warunki działania w żołądku jony chlorkowe (C1") • ułatwiają uwalnianie 2 erytrocytów CO₂ transportowanego z krwią do narządu oddechowego wraz z innymi jonami zapewnia równowagę jonową w ustroju występują głównie w postaci jonowej działanie przeciwstawne do kationów wapnia i magnezu Mikroelementy - pierwiastki, których zawartość w suchej masie komórek wynosi poniżej 0,01%. Należą: → krzem (Si) → miedź (Cu) - ● - zwiększają przepuszczalność błon komórkowych zwiększają pobudliwość nerwów i mięśni →żelazo (Fe) wchodzi w skład barwników, przede wszystkim hemoglobiny, chlorokrvoryny i mioglobing skladnik enzymów oksydo-redukcyjnych (ferredoksyna, cytochromy) niedobór u czbowieka może prowadzić do anemii - ● →> mangan (Mn) w postaci krzemionki (SiO₂) material budulcowy szkielecików okrzemek, promienic i niektórych gabek wzmacnia ściany naczyń u skrzypów powoduje łamliwość włosków pokrzywy składnik hemocyjaniny oraz enzymów oksy-redukcyjnych udział w procesie wytwarzania hemoglobiny niedobór miedzi zaburza gospodarkę żelazem niedobór → molibden (Mo) rola w wiązaniu azotu atmosferycznego przez bakterie brodawkowe →bor (B) przeciwutleniacz zapobiegający powstawaniu wolnych rodników udział w produkcji dopaminy jony manganu są aktywatorami enzymów fotosyntetycznych. anganu prowadzi do zniekształceń kości → cynk (Zn) ● pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu estrogenów u kobiet u roślin niezbędny do prawidłowego wzrostu Łagiewki pyłkowej niedobór u roślin hamuje podziały komórkowe ● zmniejszają lepkość cytoplazmy przyspiesza ogólny rozwój organizmu i gojenie ran upływa korzystnie na włosy skladnik insuliny i wielu enzymów współdziałając z Ca²+ zmniejszają przepuszczalność bbon komórkowych zmniejszają pobudliwość nerwów i mięśni zwiększają lepkość cytoplazmy przeciwutleniacz zapobiegający powstawaniu wolnych rodników syntezie białek i auksyn (hormony roślinne) udział w →kobalt (Co) składnik witaminy B₁2 → jod (1) → - L> skladnik hormonów tarczycy Fwor (F) składnik szkliwa zębów i kości ODDZIAŁYWANIA a. wiązania chemiczne ↳ wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane → ΔΕ = Ο np. Ог, Иг ↳wiązanie kowalencyjne spolaryzowane → 0<AE$1,7 →wspólna para elektronów przesunięta w stronę jądra atomu o większej elektroujemności → powstają dipole elektryczne. пр. Иго ↳ wiązanie jonowe →> AE >1,7 → elektrony walencyjne jednego 2 atomów są tak silnie przyciągane przez drugi atom, że zostają oderwane i przejęte przez jego zewnętrzną powłokę elektronową np. b. oddziaływania międzycząsteczkowe L> wiązania wodorowe Na Cl CHEMICZNE → między atomem wodoru 5* a atomem innego pierwiastka silnie elektrovjemnego → stabsze niż wiązania kowalencyjne występują w dużej liczbie dzięki czemu decydują o właściwościach wiel związków ↳sity van der Waalsa → między cząsteczkami niepolarnymi → polegają na elektrostatycznym przyciąganiu się chwilowych dipoli powstających na skutek ruchów elektronow w obojętnych atomach →stabsze od wiązań wodorowych oddziaływania hydrofobowe - → powstają, gdy w środowisku wodnym znajdą się cząsteczki, które nie są dipolami → znaczenie podczas tworzenia się błon biologicznych Loddziaływania dipol-dipol → między cząsteczkami związków polarnych. → polegają na przyciąganiu się różnoimiennych biegunów dipoli sąsiadujących ze sobą cząsteczek ↳ oddziaływania jon-dipol → między jonami, a cząsteczkami związków polarnych Siby kohezji (spójności) - powstają dzięki licznym wiązaniom wodorowym między cząsteczkami wody. Sity adhezji (przylegania) - powstają między cząsteczkami wody, a substancjami, które zawierają grupy nabadowanych atomów Wb cząsteczek. WODA Właściwości: ↳> gęstość mniejsza w stanie tatym niż ciekłym →największa gęstość w 4°C wraz ze spadkiem temp. jej gęstość maleje, a objętość rośnie na skutek powstawania regularnie rozmieszczonych wiązań wodorowych i zwiększania odległości między cząsteczkami spójność i przyleganie (sity kohezji i adhezji) umożliwia przewodzenie wody w górę w kapilarach, np. w naczyniach roślin "dobry rozpuszczalnik ↳ wysokie ciepbo parowania → umożliwia termoregulację - np. pot parując och badza organizm ↳duże napięcie powierzchniowe →na powierzchni wody powstaje cienka, sprężysta bbonka, na której mogą utrzymywać się mate organizmy ↳ wysokie ciepto właściwe → podniesienie temp. wody → dostarczenie dużej ilości ciepła → obniżenie temp. wody → odebranie dużej ilości ciepba MINERALNE SOLE → regulują stan uwodnienia komórek → aktywują enzymy przyspieszające przebieg reakcji biochemicznych →wpbywają na procesy wymiany wody i innych substancji między komórką i otoczeniem →warunkują prawidłowy przebieg większości procesów fizjologicznych → stanowią fizjologiczne układy buforowe utrzymanie ph płynów ustrojowych na stałym poziomie ZWIĄZKI ORGANICZNE. →sacharydy → lipidy →biakka kwasy nukleinowe