Biologia /

TRANSKRYPCJA/ KOD GENETYCZNY/ TRANSLACJA

TRANSKRYPCJA/ KOD GENETYCZNY/ TRANSLACJA

user profile picture

Piotr Liman

1 Followers
 

Biologia

 

3

Notatka

TRANSKRYPCJA/ KOD GENETYCZNY/ TRANSLACJA

 Biologia:
DNA- kwas DEOKSYRYBONUKLEINOWU - jest nośnikiem informarjo genetycznych. Cain caputeczko zbudowana.
jest z dwoch nici spiralnic s

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

3

TRANSKRYPCJA/ KOD GENETYCZNY/ TRANSLACJA

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Biologia: DNA- kwas DEOKSYRYBONUKLEINOWU - jest nośnikiem informarjo genetycznych. Cain caputeczko zbudowana. jest z dwoch nici spiralnic skręconych wokół siebie twomęc podwojno HELISE Scoido nic i Gudowana jest c nukleotydów. ZASADY AZOTOWE: Adenina - Tymina Cytozyna - Guaninu. NUKLEOZY DEOKSYRYBOZA (DNA) Poszczególne nukleotydy Coonę się ze sorę w ten sposóú, ie reszto kwasu fosforowego jednego nukleotydu cousy się z deoksynyboop następnego. P Fosforan -Cukier R Cukien * zasada Azotowa "Komplementamose zasad wolowych zachodzić no CECHY REPLIKACJO к Fosforan Adenina Tymina Stozyha Guaninu. NowR Stara. więzanie estrowe 5 NUKLEOTYD Adenina + Tymina Cyłożyna + Guanina RNA-kwas RYBONUKLEINOWY jest prowaśnie jednoniciowy i w prestmeni przyjmuje bardzo różne formy. Nić podobnie jak W DNA ¿Gudowana jest z Nukleoty dow 2 CUKIER Nowy Tańcuch tworzony jest od końca 5' do 3', 0 więc synteza musi nici od 3 do 5' Enzym POLIMERAZA DNA tworzy nowe nici polinukleidowe na bazie już istniejących, przyłęczajec komplementarnie nukleotydly. Zasada azotowa Rola RNA- polega na udziale u realizacje informacje genetycznej. Slożdy RNA powstaje ug. informacji zawartej jest transkrypcją. i przebiega na poddunej zasadzie co replikarja. Wiązanie N-Glikozydowe RNA występuje w wielu postaciach: A MRNA (matrycowy RNAJ - robocza kopia genu * +RNA (transportowy RNA)- pmenosi aminokwasy nicolędne do syntery Giałka 1. RNA (vyGrosonamy RNA)- składnik rybosomów Dwie nici doręcaje się wokół siebie w prawę strone Fuompe DNA REPLIKACJA to proces kopiowania DNA, w wyniku którego powstają dwie įalentyczne capsteczki, z których każda trafia do innej komórki potomnej. PRZEBIEG REPLIKACJI A SEMIKONSERWATYWNOŚĆ (półzachowawczość - każda powstała w wyniku replikracjë cząsteczka DNA jest zbudowana 2. jednej novej i 2 drugiej starej nici. DNA ☆ enzym HEMIKAZA...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

rozkręco strukture DNA Ċ powstają oczka replikacyjne, te oczka tworzę się w miejscach cnicjacje replikacji (ORI) <Cytorzyna Z RNA) Uracyl Tymina A Nic Więdąca uutes ✩ Wierność - polimerara PrA sprawdza wstawione nul·leotydy, usuwa Głędne i wstawia właściwe, dlatego kopia jest niemal identyczna A Niecingłość - na nici od 5¹ do 31 synteza ma charakter nieciągły to nic matrycowa 5! jest odwrotnie spolaryzowana. Adenina Guanina w DNA. Proces ten nazywany odcinki okazaki Cnić opóźnione TRANSKRYPCJA To proces przepisania informacji 2 DNA Nić kadująca ACTGACCIGAGIC- DNA T.GACTGGACTCAG nić matrycova TRANSKRYPCJA ACUGACCUGACUC pre-mRNA no prve-mRNA, pod wpływem enzymu polimerrazy RNA zależnej DNA. Proces ten zachodzi w jędrze komórkowym. EGZONY EKSONY ACUGACCUGAGUL INTRONY Gęsteczka mRNA drok odcinków kodujących zawiera odcinki niekodujące (Introny = wtręty) odcinki te zostają wycięte, a odcinki kodujące aminokwasy (egzony), zostają połączone ze sobą, proces ten to protranskrypcyjna dróbka pre- mRNA zwana SPLICINGIEM, proces ten przeprowadza snRMA, oraz białka enzymatyczne. Powstaje wówczas dojmałe mRNA Guacynowa czapeczkca mRNA m •RNA, przed wypłynięciem z jędra zostaje wyposażone w Guanylową czapeczke zwaną kopem, za pomocą której odnajduje drogę do rybosomu i łęczy się z małę pojednostkę rybosomu. Dodatkowo posiada ogonek poli A, który zawiera szereg nukleotydów adeninowych, odcinelz ten nie zawiera żadnej informacji genetycznej i jego otrata np. pod wpływem działania enzymów cytoplazmy pozwala przetrwać właściwej informacji genetycznej: KOD GENETYCZNY OGONEK POLIA A00000 Białko żywych organizmów zbudowane jest z 20 rodzajów aminokwasów, które są wyznaczane pmez cztery różne nukleotydy. 2 Cechy kodu genetycznego: -trojkowy trojka nukleotydów twory kodon (triplet), który wyznacza jeden aminokwas kodon-EC DNA CAC lodon-CUG m RMA Antylooon - CAC, ERNA -zdegenerowany - - ze względu na nadmiar kombinacji niektóre aminokwasy wyznaczane są przez większą liczbe koolonów. • bezpmecinkrowy - nie ma nukleotydów, odblzielających dwa spriednie kodany. • Niezachodzący - nie istnieją nukleotydy będoce częścią współnę dwóch sąsiędnich kodonów · Jednoznaczny - dany kadon, wyznacza jeden rodaj aminokwasów. -Uniwersalny, ten sam kool genetyczny występuje we wszystkich żywych organizmów. Kod kolinearny, kolejność aminokwasów w Giałku odpowiada kolejnośc nukleotydów w materiale genetycznym. WYZNACZONY AM PRZEZ ICODON CUG D TRANSLACJA 1 Translacja to proces syntezy białka, który polega na tłumaczeniu informacji genetycznej, z języka nukleotydów, na język aminokwasów. Zachonlzi na rybosomach. 2 -ANTYKODON 2 2a transport aminokwarów odpowiadają cząsteczki tRNA. MIEJSCE PRZYŁĄ LZEMA GUD AMINOKWASÓW Antylodon to trójka nukleotydou komplementarnych do kodonów mRNA. Za pomocą antykoolonów m RMA rozpoznaje kodon i łączy się z nim przynosząc właściwy aminokwas.

Biologia /

TRANSKRYPCJA/ KOD GENETYCZNY/ TRANSLACJA

TRANSKRYPCJA/ KOD GENETYCZNY/ TRANSLACJA

user profile picture

Piotr Liman

1 Followers
 

Biologia

 

3

Notatka

TRANSKRYPCJA/ KOD GENETYCZNY/ TRANSLACJA

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Biologia:
DNA- kwas DEOKSYRYBONUKLEINOWU - jest nośnikiem informarjo genetycznych. Cain caputeczko zbudowana.
jest z dwoch nici spiralnic s

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

3

Komentarze (1)

B

Fajnee, będę się z tego uczyć, ale jeszcze tego nie mieliśmy. Pozdrawiam 👍👍

TRANSKRYPCJA/ KOD GENETYCZNY/ TRANSLACJA

Podobne notatki

2

Genetyka molekularna

Know Genetyka molekularna thumbnail

3394

 

3

2

DNA nośnik informacji genetycznej (dna i rna) Kl. 8 | puls życia | nowa era

Know DNA nośnik informacji genetycznej (dna i rna) Kl. 8 | puls życia | nowa era thumbnail

11647

 

8/6/7

1

DNA i RNA

Know DNA i RNA thumbnail

7675

 

8

4

geny i genomy, transkrypcja, translacja, ekspresja genów

Know geny i genomy, transkrypcja, translacja, ekspresja genów thumbnail

2177

 

4

Więcej

Biologia: DNA- kwas DEOKSYRYBONUKLEINOWU - jest nośnikiem informarjo genetycznych. Cain caputeczko zbudowana. jest z dwoch nici spiralnic skręconych wokół siebie twomęc podwojno HELISE Scoido nic i Gudowana jest c nukleotydów. ZASADY AZOTOWE: Adenina - Tymina Cytozyna - Guaninu. NUKLEOZY DEOKSYRYBOZA (DNA) Poszczególne nukleotydy Coonę się ze sorę w ten sposóú, ie reszto kwasu fosforowego jednego nukleotydu cousy się z deoksynyboop następnego. P Fosforan -Cukier R Cukien * zasada Azotowa "Komplementamose zasad wolowych zachodzić no CECHY REPLIKACJO к Fosforan Adenina Tymina Stozyha Guaninu. NowR Stara. więzanie estrowe 5 NUKLEOTYD Adenina + Tymina Cyłożyna + Guanina RNA-kwas RYBONUKLEINOWY jest prowaśnie jednoniciowy i w prestmeni przyjmuje bardzo różne formy. Nić podobnie jak W DNA ¿Gudowana jest z Nukleoty dow 2 CUKIER Nowy Tańcuch tworzony jest od końca 5' do 3', 0 więc synteza musi nici od 3 do 5' Enzym POLIMERAZA DNA tworzy nowe nici polinukleidowe na bazie już istniejących, przyłęczajec komplementarnie nukleotydly. Zasada azotowa Rola RNA- polega na udziale u realizacje informacje genetycznej. Slożdy RNA powstaje ug. informacji zawartej jest transkrypcją. i przebiega na poddunej zasadzie co replikarja. Wiązanie N-Glikozydowe RNA występuje w wielu postaciach: A MRNA (matrycowy RNAJ - robocza kopia genu * +RNA (transportowy RNA)- pmenosi aminokwasy nicolędne do syntery Giałka 1. RNA (vyGrosonamy RNA)- składnik rybosomów Dwie nici doręcaje się wokół siebie w prawę strone Fuompe DNA REPLIKACJA to proces kopiowania DNA, w wyniku którego powstają dwie įalentyczne capsteczki, z których każda trafia do innej komórki potomnej. PRZEBIEG REPLIKACJI A SEMIKONSERWATYWNOŚĆ (półzachowawczość - każda powstała w wyniku replikracjë cząsteczka DNA jest zbudowana 2. jednej novej i 2 drugiej starej nici. DNA ☆ enzym HEMIKAZA...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

rozkręco strukture DNA Ċ powstają oczka replikacyjne, te oczka tworzę się w miejscach cnicjacje replikacji (ORI) <Cytorzyna Z RNA) Uracyl Tymina A Nic Więdąca uutes ✩ Wierność - polimerara PrA sprawdza wstawione nul·leotydy, usuwa Głędne i wstawia właściwe, dlatego kopia jest niemal identyczna A Niecingłość - na nici od 5¹ do 31 synteza ma charakter nieciągły to nic matrycowa 5! jest odwrotnie spolaryzowana. Adenina Guanina w DNA. Proces ten nazywany odcinki okazaki Cnić opóźnione TRANSKRYPCJA To proces przepisania informacji 2 DNA Nić kadująca ACTGACCIGAGIC- DNA T.GACTGGACTCAG nić matrycova TRANSKRYPCJA ACUGACCUGACUC pre-mRNA no prve-mRNA, pod wpływem enzymu polimerrazy RNA zależnej DNA. Proces ten zachodzi w jędrze komórkowym. EGZONY EKSONY ACUGACCUGAGUL INTRONY Gęsteczka mRNA drok odcinków kodujących zawiera odcinki niekodujące (Introny = wtręty) odcinki te zostają wycięte, a odcinki kodujące aminokwasy (egzony), zostają połączone ze sobą, proces ten to protranskrypcyjna dróbka pre- mRNA zwana SPLICINGIEM, proces ten przeprowadza snRMA, oraz białka enzymatyczne. Powstaje wówczas dojmałe mRNA Guacynowa czapeczkca mRNA m •RNA, przed wypłynięciem z jędra zostaje wyposażone w Guanylową czapeczke zwaną kopem, za pomocą której odnajduje drogę do rybosomu i łęczy się z małę pojednostkę rybosomu. Dodatkowo posiada ogonek poli A, który zawiera szereg nukleotydów adeninowych, odcinelz ten nie zawiera żadnej informacji genetycznej i jego otrata np. pod wpływem działania enzymów cytoplazmy pozwala przetrwać właściwej informacji genetycznej: KOD GENETYCZNY OGONEK POLIA A00000 Białko żywych organizmów zbudowane jest z 20 rodzajów aminokwasów, które są wyznaczane pmez cztery różne nukleotydy. 2 Cechy kodu genetycznego: -trojkowy trojka nukleotydów twory kodon (triplet), który wyznacza jeden aminokwas kodon-EC DNA CAC lodon-CUG m RMA Antylooon - CAC, ERNA -zdegenerowany - - ze względu na nadmiar kombinacji niektóre aminokwasy wyznaczane są przez większą liczbe koolonów. • bezpmecinkrowy - nie ma nukleotydów, odblzielających dwa spriednie kodany. • Niezachodzący - nie istnieją nukleotydy będoce częścią współnę dwóch sąsiędnich kodonów · Jednoznaczny - dany kadon, wyznacza jeden rodaj aminokwasów. -Uniwersalny, ten sam kool genetyczny występuje we wszystkich żywych organizmów. Kod kolinearny, kolejność aminokwasów w Giałku odpowiada kolejnośc nukleotydów w materiale genetycznym. WYZNACZONY AM PRZEZ ICODON CUG D TRANSLACJA 1 Translacja to proces syntezy białka, który polega na tłumaczeniu informacji genetycznej, z języka nukleotydów, na język aminokwasów. Zachonlzi na rybosomach. 2 -ANTYKODON 2 2a transport aminokwarów odpowiadają cząsteczki tRNA. MIEJSCE PRZYŁĄ LZEMA GUD AMINOKWASÓW Antylodon to trójka nukleotydou komplementarnych do kodonów mRNA. Za pomocą antykoolonów m RMA rozpoznaje kodon i łączy się z nim przynosząc właściwy aminokwas.