Biologia /

TRANSKRYPCJA/ KOD GENETYCZNY/ TRANSLACJA

TRANSKRYPCJA/ KOD GENETYCZNY/ TRANSLACJA

 Biologia:
DNA- kwas DEOKSYRYBONUKLEINOWU - jest nośnikiem informarjo genetycznych. Cain caputeczko zbudowana.
jest z dwoch nici spiralnic s

TRANSKRYPCJA/ KOD GENETYCZNY/ TRANSLACJA

user profile picture

Piotr Liman

3 Followers

13

Udostępnij

Zapisz

TRANSKRYPCJA/ KOD GENETYCZNY/ TRANSLACJA

 

3

Notatka

Biologia: DNA- kwas DEOKSYRYBONUKLEINOWU - jest nośnikiem informarjo genetycznych. Cain caputeczko zbudowana. jest z dwoch nici spiralnic skręconych wokół siebie twomęc podwojno HELISE Scoido nic i Gudowana jest c nukleotydów. ZASADY AZOTOWE: Adenina - Tymina Cytozyna - Guaninu. NUKLEOZY DEOKSYRYBOZA (DNA) Poszczególne nukleotydy Coonę się ze sorę w ten sposóú, ie reszto kwasu fosforowego jednego nukleotydu cousy się z deoksynyboop następnego. P Fosforan -Cukier R Cukien * zasada Azotowa "Komplementamose zasad wolowych zachodzić no CECHY REPLIKACJO к Fosforan Adenina Tymina Stozyha Guaninu. NowR Stara. więzanie estrowe 5 NUKLEOTYD Adenina + Tymina Cyłożyna + Guanina RNA-kwas RYBONUKLEINOWY jest prowaśnie jednoniciowy i w prestmeni przyjmuje bardzo różne formy. Nić podobnie jak W DNA ¿Gudowana jest z Nukleoty dow 2 CUKIER Nowy Tańcuch tworzony jest od końca 5' do 3', 0 więc synteza musi nici od 3 do 5' Enzym POLIMERAZA DNA tworzy nowe nici polinukleidowe na bazie już istniejących, przyłęczajec komplementarnie nukleotydly. Zasada azotowa Rola RNA- polega na udziale u realizacje informacje genetycznej. Slożdy RNA powstaje ug. informacji zawartej jest transkrypcją. i przebiega na poddunej zasadzie co replikarja. Wiązanie N-Glikozydowe RNA występuje w wielu postaciach: A MRNA (matrycowy RNAJ - robocza kopia genu * +RNA (transportowy RNA)- pmenosi aminokwasy nicolędne do syntery Giałka 1. RNA (vyGrosonamy RNA)- składnik rybosomów Dwie nici doręcaje się wokół siebie w prawę strone Fuompe DNA REPLIKACJA to proces kopiowania DNA, w wyniku którego powstają dwie įalentyczne capsteczki, z których każda trafia do innej komórki potomnej. PRZEBIEG REPLIKACJI A SEMIKONSERWATYWNOŚĆ (półzachowawczość - każda powstała w wyniku replikracjë cząsteczka DNA jest zbudowana 2. jednej novej i 2 drugiej starej nici. DNA ☆ enzym HEMIKAZA...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

rozkręco strukture DNA Ċ powstają oczka replikacyjne, te oczka tworzę się w miejscach cnicjacje replikacji (ORI) <Cytorzyna Z RNA) Uracyl Tymina A Nic Więdąca uutes ✩ Wierność - polimerara PrA sprawdza wstawione nul·leotydy, usuwa Głędne i wstawia właściwe, dlatego kopia jest niemal identyczna A Niecingłość - na nici od 5¹ do 31 synteza ma charakter nieciągły to nic matrycowa 5! jest odwrotnie spolaryzowana. Adenina Guanina w DNA. Proces ten nazywany odcinki okazaki Cnić opóźnione TRANSKRYPCJA To proces przepisania informacji 2 DNA Nić kadująca ACTGACCIGAGIC- DNA T.GACTGGACTCAG nić matrycova TRANSKRYPCJA ACUGACCUGACUC pre-mRNA no prve-mRNA, pod wpływem enzymu polimerrazy RNA zależnej DNA. Proces ten zachodzi w jędrze komórkowym. EGZONY EKSONY ACUGACCUGAGUL INTRONY Gęsteczka mRNA drok odcinków kodujących zawiera odcinki niekodujące (Introny = wtręty) odcinki te zostają wycięte, a odcinki kodujące aminokwasy (egzony), zostają połączone ze sobą, proces ten to protranskrypcyjna dróbka pre- mRNA zwana SPLICINGIEM, proces ten przeprowadza snRMA, oraz białka enzymatyczne. Powstaje wówczas dojmałe mRNA Guacynowa czapeczkca mRNA m •RNA, przed wypłynięciem z jędra zostaje wyposażone w Guanylową czapeczke zwaną kopem, za pomocą której odnajduje drogę do rybosomu i łęczy się z małę pojednostkę rybosomu. Dodatkowo posiada ogonek poli A, który zawiera szereg nukleotydów adeninowych, odcinelz ten nie zawiera żadnej informacji genetycznej i jego otrata np. pod wpływem działania enzymów cytoplazmy pozwala przetrwać właściwej informacji genetycznej: KOD GENETYCZNY OGONEK POLIA A00000 Białko żywych organizmów zbudowane jest z 20 rodzajów aminokwasów, które są wyznaczane pmez cztery różne nukleotydy. 2 Cechy kodu genetycznego: -trojkowy trojka nukleotydów twory kodon (triplet), który wyznacza jeden aminokwas kodon-EC DNA CAC lodon-CUG m RMA Antylooon - CAC, ERNA -zdegenerowany - - ze względu na nadmiar kombinacji niektóre aminokwasy wyznaczane są przez większą liczbe koolonów. • bezpmecinkrowy - nie ma nukleotydów, odblzielających dwa spriednie kodany. • Niezachodzący - nie istnieją nukleotydy będoce częścią współnę dwóch sąsiędnich kodonów · Jednoznaczny - dany kadon, wyznacza jeden rodaj aminokwasów. -Uniwersalny, ten sam kool genetyczny występuje we wszystkich żywych organizmów. Kod kolinearny, kolejność aminokwasów w Giałku odpowiada kolejnośc nukleotydów w materiale genetycznym. WYZNACZONY AM PRZEZ ICODON CUG D TRANSLACJA 1 Translacja to proces syntezy białka, który polega na tłumaczeniu informacji genetycznej, z języka nukleotydów, na język aminokwasów. Zachonlzi na rybosomach. 2 -ANTYKODON 2 2a transport aminokwarów odpowiadają cząsteczki tRNA. MIEJSCE PRZYŁĄ LZEMA GUD AMINOKWASÓW Antylodon to trójka nukleotydou komplementarnych do kodonów mRNA. Za pomocą antykoolonów m RMA rozpoznaje kodon i łączy się z nim przynosząc właściwy aminokwas.

Biologia /

TRANSKRYPCJA/ KOD GENETYCZNY/ TRANSLACJA

user profile picture

Piotr Liman

3 Followers

 Biologia:
DNA- kwas DEOKSYRYBONUKLEINOWU - jest nośnikiem informarjo genetycznych. Cain caputeczko zbudowana.
jest z dwoch nici spiralnic s

Otwórz

TRANSKRYPCJA/ KOD GENETYCZNY/ TRANSLACJA

Podobne notatki
Know Genetyka  thumbnail

31

396

Genetyka

genetyka molekularna zagadnienia

Know Ekspresja genów  thumbnail

19

39

Ekspresja genów

Notatka z zakresu podstawowego na temat genetyki molekularnej

Know Genetyka, DNA, RNA, Ekspresja genów, kod genetyczny  thumbnail

39

615

Genetyka, DNA, RNA, Ekspresja genów, kod genetyczny

notatki biologia na czasie3

Know Ekspresja genów  thumbnail

18

358

Ekspresja genów

Transkrypcja i translacja - uporządkowanie wiadomości

Know Mitoza i Mejoza thumbnail

2

103

Mitoza i Mejoza

Czym jest Mitoza i Mejoza

Know DNA thumbnail

2

29

DNA

notatka z działu genetyka

Biologia: DNA- kwas DEOKSYRYBONUKLEINOWU - jest nośnikiem informarjo genetycznych. Cain caputeczko zbudowana. jest z dwoch nici spiralnic skręconych wokół siebie twomęc podwojno HELISE Scoido nic i Gudowana jest c nukleotydów. ZASADY AZOTOWE: Adenina - Tymina Cytozyna - Guaninu. NUKLEOZY DEOKSYRYBOZA (DNA) Poszczególne nukleotydy Coonę się ze sorę w ten sposóú, ie reszto kwasu fosforowego jednego nukleotydu cousy się z deoksynyboop następnego. P Fosforan -Cukier R Cukien * zasada Azotowa "Komplementamose zasad wolowych zachodzić no CECHY REPLIKACJO к Fosforan Adenina Tymina Stozyha Guaninu. NowR Stara. więzanie estrowe 5 NUKLEOTYD Adenina + Tymina Cyłożyna + Guanina RNA-kwas RYBONUKLEINOWY jest prowaśnie jednoniciowy i w prestmeni przyjmuje bardzo różne formy. Nić podobnie jak W DNA ¿Gudowana jest z Nukleoty dow 2 CUKIER Nowy Tańcuch tworzony jest od końca 5' do 3', 0 więc synteza musi nici od 3 do 5' Enzym POLIMERAZA DNA tworzy nowe nici polinukleidowe na bazie już istniejących, przyłęczajec komplementarnie nukleotydly. Zasada azotowa Rola RNA- polega na udziale u realizacje informacje genetycznej. Slożdy RNA powstaje ug. informacji zawartej jest transkrypcją. i przebiega na poddunej zasadzie co replikarja. Wiązanie N-Glikozydowe RNA występuje w wielu postaciach: A MRNA (matrycowy RNAJ - robocza kopia genu * +RNA (transportowy RNA)- pmenosi aminokwasy nicolędne do syntery Giałka 1. RNA (vyGrosonamy RNA)- składnik rybosomów Dwie nici doręcaje się wokół siebie w prawę strone Fuompe DNA REPLIKACJA to proces kopiowania DNA, w wyniku którego powstają dwie įalentyczne capsteczki, z których każda trafia do innej komórki potomnej. PRZEBIEG REPLIKACJI A SEMIKONSERWATYWNOŚĆ (półzachowawczość - każda powstała w wyniku replikracjë cząsteczka DNA jest zbudowana 2. jednej novej i 2 drugiej starej nici. DNA ☆ enzym HEMIKAZA...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

rozkręco strukture DNA Ċ powstają oczka replikacyjne, te oczka tworzę się w miejscach cnicjacje replikacji (ORI) <Cytorzyna Z RNA) Uracyl Tymina A Nic Więdąca uutes ✩ Wierność - polimerara PrA sprawdza wstawione nul·leotydy, usuwa Głędne i wstawia właściwe, dlatego kopia jest niemal identyczna A Niecingłość - na nici od 5¹ do 31 synteza ma charakter nieciągły to nic matrycowa 5! jest odwrotnie spolaryzowana. Adenina Guanina w DNA. Proces ten nazywany odcinki okazaki Cnić opóźnione TRANSKRYPCJA To proces przepisania informacji 2 DNA Nić kadująca ACTGACCIGAGIC- DNA T.GACTGGACTCAG nić matrycova TRANSKRYPCJA ACUGACCUGACUC pre-mRNA no prve-mRNA, pod wpływem enzymu polimerrazy RNA zależnej DNA. Proces ten zachodzi w jędrze komórkowym. EGZONY EKSONY ACUGACCUGAGUL INTRONY Gęsteczka mRNA drok odcinków kodujących zawiera odcinki niekodujące (Introny = wtręty) odcinki te zostają wycięte, a odcinki kodujące aminokwasy (egzony), zostają połączone ze sobą, proces ten to protranskrypcyjna dróbka pre- mRNA zwana SPLICINGIEM, proces ten przeprowadza snRMA, oraz białka enzymatyczne. Powstaje wówczas dojmałe mRNA Guacynowa czapeczkca mRNA m •RNA, przed wypłynięciem z jędra zostaje wyposażone w Guanylową czapeczke zwaną kopem, za pomocą której odnajduje drogę do rybosomu i łęczy się z małę pojednostkę rybosomu. Dodatkowo posiada ogonek poli A, który zawiera szereg nukleotydów adeninowych, odcinelz ten nie zawiera żadnej informacji genetycznej i jego otrata np. pod wpływem działania enzymów cytoplazmy pozwala przetrwać właściwej informacji genetycznej: KOD GENETYCZNY OGONEK POLIA A00000 Białko żywych organizmów zbudowane jest z 20 rodzajów aminokwasów, które są wyznaczane pmez cztery różne nukleotydy. 2 Cechy kodu genetycznego: -trojkowy trojka nukleotydów twory kodon (triplet), który wyznacza jeden aminokwas kodon-EC DNA CAC lodon-CUG m RMA Antylooon - CAC, ERNA -zdegenerowany - - ze względu na nadmiar kombinacji niektóre aminokwasy wyznaczane są przez większą liczbe koolonów. • bezpmecinkrowy - nie ma nukleotydów, odblzielających dwa spriednie kodany. • Niezachodzący - nie istnieją nukleotydy będoce częścią współnę dwóch sąsiędnich kodonów · Jednoznaczny - dany kadon, wyznacza jeden rodaj aminokwasów. -Uniwersalny, ten sam kool genetyczny występuje we wszystkich żywych organizmów. Kod kolinearny, kolejność aminokwasów w Giałku odpowiada kolejnośc nukleotydów w materiale genetycznym. WYZNACZONY AM PRZEZ ICODON CUG D TRANSLACJA 1 Translacja to proces syntezy białka, który polega na tłumaczeniu informacji genetycznej, z języka nukleotydów, na język aminokwasów. Zachonlzi na rybosomach. 2 -ANTYKODON 2 2a transport aminokwarów odpowiadają cząsteczki tRNA. MIEJSCE PRZYŁĄ LZEMA GUD AMINOKWASÓW Antylodon to trójka nukleotydou komplementarnych do kodonów mRNA. Za pomocą antykoolonów m RMA rozpoznaje kodon i łączy się z nim przynosząc właściwy aminokwas.