Biologia /

Układ pokarmowy człowieka

Układ pokarmowy człowieka

 [uutad I
Zpotuermany
zadaniem jest:
pobieranie polwarm
Itrawienie
wchłanianie
Jego
-
Sułada się 2 i
Pertyuo mmowelp
Растуши
гостедо
pokarmo

Układ pokarmowy człowieka

user profile picture

Asia Malinowska

0 Followers

9

Udostępnij

Zapisz

Notatka z lekcji

 

1/2

Notatka

[uutad I Zpotuermany zadaniem jest: pobieranie polwarm Itrawienie wchłanianie Jego - Sułada się 2 i Pertyuo mmowelp Растуши гостедо pokarmo јаша ustna journa Iyardło partyle -20to dell -jelito cientie elito grube Jodbyt униног -ślinianui -tRustlia wątroba оббич || Ściana prevodu pokarmoweyo sułada się 2 º О D to warstwQ blony бликостер 2 hombrele i tanui nabłonkowej wsrod ultórych моливни występują gruzoły wydzielająue illis (w vielltongs унигочу nielltórych całej długości wyścielająca zbudowana 'Suriatio paewodu pokarmowego • błona podśluzowa (naczynia urwionośne, nerwy, grecably) о в Топа міс sniowra warstwa zewnętana Podsturowa па из abinuoch produlja enaymy tracoieme) дникогў) śluzową mięśniowa 0 0 Jauna języli zbiutowany 2 thanki mięśniowej poprzecznie prązubwanej. Na jego powierzchni гпајаца ж licane ишый бошамаве Rodzaje sivation O аша инпа zachodzą bu procesy pobierania polarmu, rozdrobienia, nawilzenia, zwię wez enia, trawienie (surobia) жеву 32 и 4 rozdzaje sielaize мед predt Ronowe tronowe Swall ostry odbierany jest pass posuteanic reuptorów волонусы па јегуши. U U U U słodlii докли kurasny stony - Ślinianui produluja świng podsuchwowe рассеяциоите - pajusine O 2 Pretyll prewód utóry ławy jamę ustną i gardło żołądniem. Znajdujące się na scantiach poctylu mięśnie gładnie wykonują ruchy perystalty cane. Gardło krótki odlinell w utórym wayzują się drogi poliarmowe i oddechowe, poduras odruchu pocyliania investny fald swany nagłośnią zamyka dojście do kŕtani O Żołądeki rozszerzona workowata część przewodu рашаниходо w utorj, рошани голеда, раи dtursy was i podlega trawieniu. śwsówka załądna jest jałdowana. W zagłębieniach między fałdawl so licne gruczoły produkująue de volgoliony to utórego to sutha wchodzą: го спаулиу • uwas solny 0 Obecność luwasie solnego w żołądku jest przyczyną niskiego PM. Jego rola w załądem polega na : ев 0 0 trawienne 0 wyjatowianiu романши częskowej denaturaj, białtia alitywayi enzymów W śluzówce sołądła znajduje się dużo gruczołów Luzowych. Mają one przed niszczą ym działaniem wykonuje pas zabezpieczać ślinianui zołądwa ensylive i luwasu solneys. Zołądele cały suureze i jest dobre umięśniony. • Juito ventric najdluksia część (6m) dzieli się...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

nas najdłuższa O a) dwunastnice procesy gruczołów. ma dioło 30mm zachodzą w niej trawienne. Do divunastnicy uchodzą, przewody e naja. Jelito Prede 0 czcze i kręte zachodzą zachodzą tutaj końcowe etapy trawienia. wszystkim następuje wchłanianie strawionych stładników do krwi. lała powieRchnia wew. pokryta jest kosukami jelitowymi. Wewnąta uazdego woomka znajdują się nawzynia krwionośne i limfaty cane. pokryta jest nabtonuiem Utóry posiada mikrokosmhi. PowieRchnia losmków 2 watroby 2 trustlu żółć ook taustkowy (wieszanina różnych enzymów trawiennych ) Jelito grube długość cientim a diało 1,5m i na granicy między jelitem grubym znajduje się zastawna. W jelicie grubym gruczołów trawiennych ani wosmuw. Dociera tu woda i składniki pozywienia, utóre nie zostały strawione. W jelicie tym zachoolki wchłanianie : wody soli mineralnych witamin B, k Jelito grube dzieli się na : Kutnicę okrąznicę odbytnicę jest дникотеми робшијпут, јамо дник ох trawienny produmuje sok baustwowy, jako gruczoł dokrewny produkuje hormony insuline і дликадоп. o trustua 0 Wątroba to ce wątrobę to hepatocyty. dzielić i dlatego wątroba nie ma zdolnośćí regeneracyjnej Ewentualne uszuwdzeniu wypeinione są tkanką łączną właściwą. Wątroba zaliczona jest do gruzałów trawiennych 20 względu na produliowaną sółć. 0 машони homórki budujące wątrobę Zółć sutada się 2 : sali zółciowej cholesterolu bilirubiny Амплице watroby • unieszkodliwia toksyczne sub. 0 。 główny generator w organizmie • produluje zółó опадакупије glikogen ошадасупије writaminy oreguluje poziom gluhory 0 0 0 O ♡ 0 zółć est w мадалупоwana jest pęcherzyten eólicioarym)" uuładu Choroby anoreksja i bulimia otyłość wrodowa zatruuia pokarmowe pasożyty próchnica zębów Nie ромаrmowego мода же

Biologia /

Układ pokarmowy człowieka

user profile picture

Asia Malinowska

0 Followers

 [uutad I
Zpotuermany
zadaniem jest:
pobieranie polwarm
Itrawienie
wchłanianie
Jego
-
Sułada się 2 i
Pertyuo mmowelp
Растуши
гостедо
pokarmo

Otwórz

Notatka z lekcji

Podobne notatki

[uutad I Zpotuermany zadaniem jest: pobieranie polwarm Itrawienie wchłanianie Jego - Sułada się 2 i Pertyuo mmowelp Растуши гостедо pokarmo јаша ustna journa Iyardło partyle -20to dell -jelito cientie elito grube Jodbyt униног -ślinianui -tRustlia wątroba оббич || Ściana prevodu pokarmoweyo sułada się 2 º О D to warstwQ blony бликостер 2 hombrele i tanui nabłonkowej wsrod ultórych моливни występują gruzoły wydzielająue illis (w vielltongs унигочу nielltórych całej długości wyścielająca zbudowana 'Suriatio paewodu pokarmowego • błona podśluzowa (naczynia urwionośne, nerwy, grecably) о в Топа міс sniowra warstwa zewnętana Podsturowa па из abinuoch produlja enaymy tracoieme) дникогў) śluzową mięśniowa 0 0 Jauna języli zbiutowany 2 thanki mięśniowej poprzecznie prązubwanej. Na jego powierzchni гпајаца ж licane ишый бошамаве Rodzaje sivation O аша инпа zachodzą bu procesy pobierania polarmu, rozdrobienia, nawilzenia, zwię wez enia, trawienie (surobia) жеву 32 и 4 rozdzaje sielaize мед predt Ronowe tronowe Swall ostry odbierany jest pass posuteanic reuptorów волонусы па јегуши. U U U U słodlii докли kurasny stony - Ślinianui produluja świng podsuchwowe рассеяциоите - pajusine O 2 Pretyll prewód utóry ławy jamę ustną i gardło żołądniem. Znajdujące się na scantiach poctylu mięśnie gładnie wykonują ruchy perystalty cane. Gardło krótki odlinell w utórym wayzują się drogi poliarmowe i oddechowe, poduras odruchu pocyliania investny fald swany nagłośnią zamyka dojście do kŕtani O Żołądeki rozszerzona workowata część przewodu рашаниходо w utorj, рошани голеда, раи dtursy was i podlega trawieniu. śwsówka załądna jest jałdowana. W zagłębieniach między fałdawl so licne gruczoły produkująue de volgoliony to utórego to sutha wchodzą: го спаулиу • uwas solny 0 Obecność luwasie solnego w żołądku jest przyczyną niskiego PM. Jego rola w załądem polega na : ев 0 0 trawienne 0 wyjatowianiu романши częskowej denaturaj, białtia alitywayi enzymów W śluzówce sołądła znajduje się dużo gruczołów Luzowych. Mają one przed niszczą ym działaniem wykonuje pas zabezpieczać ślinianui zołądwa ensylive i luwasu solneys. Zołądele cały suureze i jest dobre umięśniony. • Juito ventric najdluksia część (6m) dzieli się...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

nas najdłuższa O a) dwunastnice procesy gruczołów. ma dioło 30mm zachodzą w niej trawienne. Do divunastnicy uchodzą, przewody e naja. Jelito Prede 0 czcze i kręte zachodzą zachodzą tutaj końcowe etapy trawienia. wszystkim następuje wchłanianie strawionych stładników do krwi. lała powieRchnia wew. pokryta jest kosukami jelitowymi. Wewnąta uazdego woomka znajdują się nawzynia krwionośne i limfaty cane. pokryta jest nabtonuiem Utóry posiada mikrokosmhi. PowieRchnia losmków 2 watroby 2 trustlu żółć ook taustkowy (wieszanina różnych enzymów trawiennych ) Jelito grube długość cientim a diało 1,5m i na granicy między jelitem grubym znajduje się zastawna. W jelicie grubym gruczołów trawiennych ani wosmuw. Dociera tu woda i składniki pozywienia, utóre nie zostały strawione. W jelicie tym zachoolki wchłanianie : wody soli mineralnych witamin B, k Jelito grube dzieli się na : Kutnicę okrąznicę odbytnicę jest дникотеми робшијпут, јамо дник ох trawienny produmuje sok baustwowy, jako gruczoł dokrewny produkuje hormony insuline і дликадоп. o trustua 0 Wątroba to ce wątrobę to hepatocyty. dzielić i dlatego wątroba nie ma zdolnośćí regeneracyjnej Ewentualne uszuwdzeniu wypeinione są tkanką łączną właściwą. Wątroba zaliczona jest do gruzałów trawiennych 20 względu na produliowaną sółć. 0 машони homórki budujące wątrobę Zółć sutada się 2 : sali zółciowej cholesterolu bilirubiny Амплице watroby • unieszkodliwia toksyczne sub. 0 。 główny generator w organizmie • produluje zółó опадакупије glikogen ошадасупије writaminy oreguluje poziom gluhory 0 0 0 O ♡ 0 zółć est w мадалупоwana jest pęcherzyten eólicioarym)" uuładu Choroby anoreksja i bulimia otyłość wrodowa zatruuia pokarmowe pasożyty próchnica zębów Nie ромаrmowego мода же