Chemia /

ALKANY

ALKANY

 ALKANY
1. METODY OTRZYMYWANIA METANU
●
1) C + 2 H₂
CH4
2) z węgliku wapnia Al,C₂ (dodając wodę lub HCL)
• Al ₁ C 3 + 12 H₂O → 3 CH₂ + 4 Al(

ALKANY

user profile picture

Martynaa

365 Followers

Udostępnij

Zapisz

288

 

2/3

Notatka

Alkany - reakcje i

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

ALKANY 1. METODY OTRZYMYWANIA METANU ● 1) C + 2 H₂ CH4 2) z węgliku wapnia Al,C₂ (dodając wodę lub HCL) • Al ₁ C 3 + 12 H₂O → 3 CH₂ + 4 Al(OH)3 • Alu C3 + 12 HC 3 CH₂ + 4 AC3 сни 3) działając NaOH na octan sodu (sól kw. karboksylowego) CH3COONa+ NaOH • CO + 3H₂ - - Cn Hamta CH₂ + Na₂CO3 2 4) z gazu syntezowego (mieszanina CO i H₂ w dowolnym stosunku objętościowym) najprostszego alkanu + CH, H2O WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE - mało aktywne chemicznie spalają się w zależności od ilości tlenu: całkowite - produkty CO₂ i H₂O ( dwutlenek węgla i woda) (czad i woda) (sadza i woda) • półspalanie - CO i H₂O • niecałkowite - Ci H₂O Ulegają reakcji substytucji wolnorodnikowej światło (dwa vodniki) ETAP 1. ETAP 2. 2 hy 2 a. ul. + CH₂ • CH3 + a-a I° - CH3 + HU CH₂U + U• ETAP 3. •CH₂ + Cl• → CH₂Cl Iº np. 3^ -J- CH 3 CH 3 1 CH CH3 - C IⓇ - CH3 I' (31 11 aktywność atomów węgla rośnie wraz z ich rzędowością, aby określić rzędowość atomów węgla patrzymy z iloma innymi atomami węgla się on łączy CH₂ - CH3 2 Węglowodory o dłuższych łańcuchach węglowych otrzymujemy otrzymujemy w syntezie Würtza! R₁ - A + 2 Na + R ₂ - A # ↳ służy do wydłużania i rozgałęziania łańcucha węglowego. W reakcji tej biorą udział 2. cząsteczki monofluorowcopochodnych alkanu (czyli alkan z przyłączonym Cl/Br) mogą być one jednakowe lub różne oraz metal aktywny (K/Na) # R₁ - R₂ INNE METODY OTRZYMYWANIA ALKANÓW a) uwodornienie alkenów lub alkinów b) dekarboksylacja kwasów...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

karboksylowych T CH3COOH Chu + CO2 +2 NaCl +4 IZOMERY - związki posiadające taki sam wzór sumaryczny, różniące się wzorem strukturalnym. Mogą mieć zupełnie odmienne właściwości chemiczne i fizyczne. Zastosowanie: paliwa kopalne (gaz ziemny, ropa maftowa, węgiel kamienny * źródło energii (ze spalania) * nie rozpuszczalne w wodzie STAN SKUPIENIA Са-Су - дачу C5-C16-ciecze C16< - ciała staic niepolarne ulegaja reakyi substytucji wolnorodnikowe Właściwości alkanów NIE odbarwiają wody bromowej (Br₂ (29) nozpuszczajs sle w rozpuszczalnikach niepolarnych (mp. benzyna) wraz z długością atomow węgla (Taricucha) zwiększają się temp. wnenia i topnienia

Chemia /

ALKANY

ALKANY

user profile picture

Martynaa

365 Followers
 

2/3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 ALKANY
1. METODY OTRZYMYWANIA METANU
●
1) C + 2 H₂
CH4
2) z węgliku wapnia Al,C₂ (dodając wodę lub HCL)
• Al ₁ C 3 + 12 H₂O → 3 CH₂ + 4 Al(

Otwórz aplikację

Alkany - reakcje i

ALKANY 1. METODY OTRZYMYWANIA METANU ● 1) C + 2 H₂ CH4 2) z węgliku wapnia Al,C₂ (dodając wodę lub HCL) • Al ₁ C 3 + 12 H₂O → 3 CH₂ + 4 Al(OH)3 • Alu C3 + 12 HC 3 CH₂ + 4 AC3 сни 3) działając NaOH na octan sodu (sól kw. karboksylowego) CH3COONa+ NaOH • CO + 3H₂ - - Cn Hamta CH₂ + Na₂CO3 2 4) z gazu syntezowego (mieszanina CO i H₂ w dowolnym stosunku objętościowym) najprostszego alkanu + CH, H2O WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE - mało aktywne chemicznie spalają się w zależności od ilości tlenu: całkowite - produkty CO₂ i H₂O ( dwutlenek węgla i woda) (czad i woda) (sadza i woda) • półspalanie - CO i H₂O • niecałkowite - Ci H₂O Ulegają reakcji substytucji wolnorodnikowej światło (dwa vodniki) ETAP 1. ETAP 2. 2 hy 2 a. ul. + CH₂ • CH3 + a-a I° - CH3 + HU CH₂U + U• ETAP 3. •CH₂ + Cl• → CH₂Cl Iº np. 3^ -J- CH 3 CH 3 1 CH CH3 - C IⓇ - CH3 I' (31 11 aktywność atomów węgla rośnie wraz z ich rzędowością, aby określić rzędowość atomów węgla patrzymy z iloma innymi atomami węgla się on łączy CH₂ - CH3 2 Węglowodory o dłuższych łańcuchach węglowych otrzymujemy otrzymujemy w syntezie Würtza! R₁ - A + 2 Na + R ₂ - A # ↳ służy do wydłużania i rozgałęziania łańcucha węglowego. W reakcji tej biorą udział 2. cząsteczki monofluorowcopochodnych alkanu (czyli alkan z przyłączonym Cl/Br) mogą być one jednakowe lub różne oraz metal aktywny (K/Na) # R₁ - R₂ INNE METODY OTRZYMYWANIA ALKANÓW a) uwodornienie alkenów lub alkinów b) dekarboksylacja kwasów...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

karboksylowych T CH3COOH Chu + CO2 +2 NaCl +4 IZOMERY - związki posiadające taki sam wzór sumaryczny, różniące się wzorem strukturalnym. Mogą mieć zupełnie odmienne właściwości chemiczne i fizyczne. Zastosowanie: paliwa kopalne (gaz ziemny, ropa maftowa, węgiel kamienny * źródło energii (ze spalania) * nie rozpuszczalne w wodzie STAN SKUPIENIA Са-Су - дачу C5-C16-ciecze C16< - ciała staic niepolarne ulegaja reakyi substytucji wolnorodnikowe Właściwości alkanów NIE odbarwiają wody bromowej (Br₂ (29) nozpuszczajs sle w rozpuszczalnikach niepolarnych (mp. benzyna) wraz z długością atomow węgla (Taricucha) zwiększają się temp. wnenia i topnienia