Nauka

Nauka

Spółka

alkany,alkeny i alkiny

1265

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć notatkę. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Alfamy
definicja
to weglowodory nasycone, których cząsteczki sa, zbudowane z atomów
wegla tworzących tańcuchy proste lub rozgałęxione.
wzór
Alfamy
definicja
to weglowodory nasycone, których cząsteczki sa, zbudowane z atomów
wegla tworzących tańcuchy proste lub rozgałęxione.
wzór
Alfamy
definicja
to weglowodory nasycone, których cząsteczki sa, zbudowane z atomów
wegla tworzących tańcuchy proste lub rozgałęxione.
wzór

Podobne notatki

Know METYLOBENZEN thumbnail

11

METYLOBENZEN

notatka z chemii

Know Izomeria alkanów  thumbnail

0

Izomeria alkanów

Notatka z chemii

Know Izomeria  thumbnail

0

Izomeria

Notatka z chemii

Know Budowa I znaczenie weglowodanow thumbnail

0

Budowa I znaczenie weglowodanow

Notatka

Know C H E M I A - RODZAJE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH ⚗️🧪👩🏻‍🔬 thumbnail

0

C H E M I A - RODZAJE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH ⚗️🧪👩🏻‍🔬

C H E M I A - RODZAJE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH ⚗️🧪👩🏻‍🔬

Know alkeny thumbnail

20

alkeny

alkeny

Alfamy definicja to weglowodory nasycone, których cząsteczki sa, zbudowane z atomów wegla tworzących tańcuchy proste lub rozgałęxione. wzór ogólny Cnbl2n2 gdzie C-atomy wegla H-atomy wodoru n- liczba moli np CuH(4 8+2) = Cutt no cxyle butan wzory półstrukturalne uwzględniamy wiązania między atomami węgla oraz liczbe i vodxay atomów w czasteczce, np CH3-CH₂-CH₂ grupowy uwzgledniamy tylko grupe atomów, np CH₂CH₂CH₂ szereg homologiczny to szereg zwiazków organicznych o podobnej budowie (homologów), uporządkowanych tak, ze kazdy kolejny zwiazek chemiczny ma w czasteczce o 1 grupe -CH₂- wiecej od poprzedniego H 1 metan - Chu 2 etan C₂H6 → CH₂ - CH₂ 3 →>> propan - C3H8 CH3-CH₂-CH₂ 4 butan - Cu H10 →>>> CH3-(CH₂)2 - CH₂ 5 pentan - C5 H₁2CH₂-(CH₂)₂ -CH ₂ Wlasciwosci H H H • wszystkie sa palne, nierozpuszczalne w wodzie i maja, od niej mniejsza, gęstość Allary definicja → to weglowodory posiadające wiazanie podwójne między atomam, węgla wzór ogólny nhiên szereg homologiczny CH₂=CH₂ 1 eten - C₂H₁ 2 propen - C Ho 3 buten - Cy Hs CH₂=CH-CH₂ → CH₂=CH-CH₂-CH ₂ 4 penten - C5 H₁0 → CH₂=CH-CH₂)₂-CH ₂3 Alfany C₂-Cu gazy (5- Cho cvecze od C ciała stałe em większa liczba atomów węgla w czasteczce, tym większa temp wrzenia Polimeryzacja gdzie C-atomy wegla H-o -atomy wodoru n-uiczba mol np CH₂=CH₂, czyli Ca Hu em większa liczba atomów węgla w czasteczce. tym większa gęstość em większa liczba atomów węgla w czasteczce, tym większa temp topnienia n CH₂=CH-CH₂ Kat, P.I [CH₂-CH] CH3 propen → reakcja polimeryzacji polega na Taczeniu się monomerów, czyli czasteczek zwia, zków nienasyconych polipropylen Allwy definicja → to weglowodory alifatyczne posiadajace 1 wiązanie podwójne wzór ogólny CnH2n-2 homologiczny HC=C-CH₂ HC=C-CH₂CH3 HC=C-CH₂CH₂ CH3 szereg 1 etyn C₂H₂ →→ HC=CH 2 propyn C₂ H₂ → 3 but-1-yn C₂H6 → 4...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

pent-1-yn C₂H₂ → Acetylen otrzymywanie CaC₂ + 2 H₂O → C₂H₂ + Ca(OH)₂ dearbid właściwości chemiczne. Br Br .• reakcja z wodovem C₂H₂ + 2H₂ → C₂H6 realacja x loromem C₂H₂ + 2 Br₂ → C₂ H₂ Bru (H-C-C-H) → polimeryzacja L Br Br n C₂ H₂ Kap> € CH=CH => poliacetylen • właśuwośa fizyczne gdzie C-atomy wegla H-atomy wodoru n- liczba mole. np CH=CH, uxyli C₂ H₂ • bezbarwny e bexwonny gaz nieroxpuszczalny w wodzie bardzo reaktywny