Chemia /

Dysocjacja jonowa kwasów

Dysocjacja jonowa kwasów

 udyi
f
orad
duc
szt
esst
wyl
fall
for
wy
for
ha
Fo
DYSOCJACJA
JONOWA KWASY
4. Proces dysocjacji jonovej kwowow-torpool cząstenzel
kwasów ma

Dysocjacja jonowa kwasów

P

Play mint

5 Followers

5

Udostępnij

Zapisz

Regułka , kwasy, stopnie kwasów

 

8

Notatka

udyi f orad duc szt esst wyl fall for wy for ha Fo DYSOCJACJA JONOWA KWASY 4. Proces dysocjacji jonovej kwowow-torpool cząstenzel kwasów ma ratiomy wooorn (+) i aniony reszty swasones (-) pod upływem crossteczek wody (reazy a odu racalna dla więkność kwasów) H₂RH²+R" 1. Kw. chlorowodorowy HCI HCL H₂D H+ + Ce kw. Morowoderanj anion chlorkony 2. Kw. siankowo olorowy H₂S. H₂S = 302H+ + S H₂0 Titopień ✓ H₂5=²H+ + HS~ ku 1 kation anion. siarkowodowany wodory wodonesian estowy kation roztwory amon Zation reszty kun wodoru 1 Stopień m 3. Kw. siarkowy IV H₂ SO 3 420. H2₂ 5032²2H² + $0₂²- SO 4₂0 H₂SO3 => H+H1503] stopiem H₂₂0 HST- anion wodem. siarczanowy IV H²+5²- Eation anion siancranowy(IV) 11 Stopień wodorn Fanion Sianerbowy 46₂0 +503 = ² H+ + $0₂²_ 503 TV anion siarczanowy. tudy rez prac ed cat SZ es ay 1 om afe mi mm ome iem hot 4. Kw. siankowy VI H₂ JO₂ H+ + SO ₂ (3- LAVEAU H ₂ SO 4 2392H+ + ↑ Stopień 420 M₂ SO 4 2 H+ + H SO ₂ 5.Kw. węglowy H₂ CD3 anion wodoro. Marczanowy VI All H₂CO3 =23° 2 H+ + anion siarczanowy ! I stopień Stopień) H₂CO3 2²² H+ + HCO3 соз + + CO₂²²= anion III Asplens 6 Kw. wrotowy V HNO3 HNO₂ + 30 H+ + NO₂ H3 PO₂2² H+H₂PO₂ рой ← A fosforory V H₂PU, H₂0 H₂PO4 = ²3H+ + PO ₂ ³. anion wodoro- węglanowy anion azotanowy V HPO₁ 2 = 3⁰ 44+ PO ₂3 ↓ 2H HSO₂ + 3 H²+ SO₂ węglanowny CHL fopiem anion, difos foram anion fosfonamy V anion fosforan V [Mtoyled= HU, HNO₂-N₂01+1/₂0->24N03 Jl M₂S | M₂J03, H₂J04, H₂ CO 3 Pstoyren = Азрой P4 070-6-1/20 => 4H 13 P0₂ HaN HCO3 =23²²0 H+ + CO₂ ²- 2 amion starcranowy VI odczyn Envoury "H+JOM anion węglanowy H₂0 H1₂ PO₁ 22 H+HPORT anion wo dosto fosforandu y Seda pH 01 2 3 4 5 6 7 J 9 10 11 12 13 14 new rindy nd?...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

C obgctmy rosadowy Mt=OH MY OH oy

Chemia /

Dysocjacja jonowa kwasów

P

Play mint

5 Followers

 udyi
f
orad
duc
szt
esst
wyl
fall
for
wy
for
ha
Fo
DYSOCJACJA
JONOWA KWASY
4. Proces dysocjacji jonovej kwowow-torpool cząstenzel
kwasów ma

Otwórz

Regułka , kwasy, stopnie kwasów

udyi f orad duc szt esst wyl fall for wy for ha Fo DYSOCJACJA JONOWA KWASY 4. Proces dysocjacji jonovej kwowow-torpool cząstenzel kwasów ma ratiomy wooorn (+) i aniony reszty swasones (-) pod upływem crossteczek wody (reazy a odu racalna dla więkność kwasów) H₂RH²+R" 1. Kw. chlorowodorowy HCI HCL H₂D H+ + Ce kw. Morowoderanj anion chlorkony 2. Kw. siankowo olorowy H₂S. H₂S = 302H+ + S H₂0 Titopień ✓ H₂5=²H+ + HS~ ku 1 kation anion. siarkowodowany wodory wodonesian estowy kation roztwory amon Zation reszty kun wodoru 1 Stopień m 3. Kw. siarkowy IV H₂ SO 3 420. H2₂ 5032²2H² + $0₂²- SO 4₂0 H₂SO3 => H+H1503] stopiem H₂₂0 HST- anion wodem. siarczanowy IV H²+5²- Eation anion siancranowy(IV) 11 Stopień wodorn Fanion Sianerbowy 46₂0 +503 = ² H+ + $0₂²_ 503 TV anion siarczanowy. tudy rez prac ed cat SZ es ay 1 om afe mi mm ome iem hot 4. Kw. siankowy VI H₂ JO₂ H+ + SO ₂ (3- LAVEAU H ₂ SO 4 2392H+ + ↑ Stopień 420 M₂ SO 4 2 H+ + H SO ₂ 5.Kw. węglowy H₂ CD3 anion wodoro. Marczanowy VI All H₂CO3 =23° 2 H+ + anion siarczanowy ! I stopień Stopień) H₂CO3 2²² H+ + HCO3 соз + + CO₂²²= anion III Asplens 6 Kw. wrotowy V HNO3 HNO₂ + 30 H+ + NO₂ H3 PO₂2² H+H₂PO₂ рой ← A fosforory V H₂PU, H₂0 H₂PO4 = ²3H+ + PO ₂ ³. anion wodoro- węglanowy anion azotanowy V HPO₁ 2 = 3⁰ 44+ PO ₂3 ↓ 2H HSO₂ + 3 H²+ SO₂ węglanowny CHL fopiem anion, difos foram anion fosfonamy V anion fosforan V [Mtoyled= HU, HNO₂-N₂01+1/₂0->24N03 Jl M₂S | M₂J03, H₂J04, H₂ CO 3 Pstoyren = Азрой P4 070-6-1/20 => 4H 13 P0₂ HaN HCO3 =23²²0 H+ + CO₂ ²- 2 amion starcranowy VI odczyn Envoury "H+JOM anion węglanowy H₂0 H1₂ PO₁ 22 H+HPORT anion wo dosto fosforandu y Seda pH 01 2 3 4 5 6 7 J 9 10 11 12 13 14 new rindy nd?...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

C obgctmy rosadowy Mt=OH MY OH oy